Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Aineen taidemuseo
Jäikö Tornionlaakso tarkoituksella pimentoon klassikkolastenkirjassa? Aineen taidemuseoon uusi näyttely käsittelee tornionlaaksolaiseen identiteettiin liittyviä teemoja

Jäikö Tor­nion­laak­so tar­koi­tuk­sel­la pi­men­toon klas­sik­ko­las­ten­kir­jas­sa? Aineen tai­de­mu­seoon uusi näyt­te­ly kä­sit­te­lee tor­nion­laak­so­lai­seen iden­ti­teet­tiin liit­ty­viä teemoja

23.02.2024 17:00
Tilaajille
Peukaloisen retket perustana taidenäyttelylle - Ruotsalaistaiteilijat ihmettelevät, miksi Tornionlaakso ja raja tehtiin näkymättömäksi sadussa?

Peu­ka­loi­sen retket pe­rus­ta­na tai­de­näyt­te­lyl­le - Ruot­sa­lais­tai­tei­li­jat ih­met­te­le­vät, miksi Tor­nion­laak­so ja raja tehtiin nä­ky­mät­tö­mäk­si sa­dus­sa?

22.12.2023 15:35 2
Tilaajille
Lahjat jatkavat tarinaansa

Lahjat jat­ka­vat ta­ri­naan­sa

08.12.2023 14:55
Elämä ja työ tuttujen jokivarsien äärellä

Elämä ja työ tut­tu­jen jo­ki­var­sien äärellä

21.10.2023 08:40
Näyttelyarvio: Pakoon laukkaava kuva – Aineen taidemuseon kolmen taiteilijan yhteisnäyttelyssä kootaan palapeliä

Näyt­te­lyar­vio: Pakoon lauk­kaa­va kuva – Aineen tai­de­mu­seon kolmen tai­tei­li­jan yh­teis­näyt­te­lys­sä kootaan pa­la­pe­liä

20.10.2023 17:30 1
Tilaajille
Tornion Aineen taidemuseon pihalla liehunut sateenkaarilippu tuhottiin keskellä kirkasta päivää – museonjohtaja huolissaan vihailmiöstä

Tornion Aineen tai­de­mu­seon pihalla lie­hu­nut sa­teen­kaa­ri­lip­pu tu­hot­tiin kes­kel­lä kir­kas­ta päivää – mu­seon­joh­ta­ja huo­lis­saan vi­ha­il­miös­tä

24.08.2023 17:30 6
Tilaajille
Kemissä 1950- ja 60-luvulla vaikuttanut Christina Snellman jätti jälkensä kaupungin taide-elämään – Aineen taidemuseon pienoisnäyttely esittelee taiteilijan tuotantoa

Kemissä 1950- ja 60-lu­vul­la vai­kut­ta­nut Chris­ti­na Snell­man jätti jäl­ken­sä kau­pun­gin tai­de-elä­mään – Aineen tai­de­mu­seon pie­nois­näyt­te­ly esit­te­lee tai­tei­li­jan tuo­tan­toa

18.07.2023 13:30
Tilaajille
Keskiviikkona alkava Väyläfestivaali tuo kulttuuria Tornionlaaksoon

Kes­ki­viik­ko­na alkava Väy­lä­fes­ti­vaa­li tuo kult­tuu­ria Tor­nion­laak­soon

28.06.2023 09:13
Tilaajille
Taidetta seitsemän vuosikymmenen ajalta – Ilkka Juhani Takalo-Eskolan näyttely on esillä Aineen taidemuseolla

Tai­det­ta seit­se­män vuo­si­kym­me­nen ajalta – Ilkka Juhani Ta­ka­lo-Es­ko­lan näyt­te­ly on esillä Aineen tai­de­mu­seol­la

09.06.2023 14:00
Ikuinen kapina elää ja näkyy töissä – lapsuuden kirkkaat Kemijoen kuohut peilaavat edelleen taiteilija Ilkka Juhani Takalo-Eskolan sielunmaisemaa

Ikuinen kapina elää ja näkyy töissä – lap­suu­den kirk­kaat Ke­mi­joen kuohut pei­laa­vat edel­leen tai­tei­li­ja Ilkka Juhani Ta­ka­lo-Es­ko­lan sie­lun­mai­se­maa

04.06.2023 17:15
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tilaa olla olemassa – Aineen taidemuseossa on esillä vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden teoksia

Näyt­te­lyar­vio: Tilaa olla ole­mas­sa – Aineen tai­de­mu­seos­sa on esillä vam­mais­ten ja viit­to­ma­kie­lis­ten tai­tei­li­joi­den teoksia

11.05.2023 17:00
Tilaajille
Tilaa taiteilijuuteen -yhteisnäyttely on esillä Aineen taidemuseossa

Tilaa tai­tei­li­juu­teen -yh­teis­näyt­te­ly on esillä Aineen tai­de­mu­seos­sa

21.04.2023 14:19
Työssä saa olla luova – torniolainen museomestari Mikko Saarenpää tekee vaikka jokiveneen tai kirkon koristepylväät, jos näyttelyyn sellaisia tarvitaan

Työssä saa olla luova – tor­nio­lai­nen mu­seo­mes­ta­ri Mikko Saa­ren­pää tekee vaikka jo­ki­ve­neen tai kirkon ko­ris­te­pyl­väät, jos näyt­te­lyyn sel­lai­sia tar­vi­taan

17.02.2023 17:32
Tilaajille
Nykytaiteen professori Maaretta Jaukkuri lahjoitti Aineen taidemuseolle yli sadan teoksen taidekokoelman – "Ainutlaatuinen ja monin tavoin merkittävä kokoelma"

Ny­ky­tai­teen pro­fes­so­ri Maa­ret­ta Jauk­ku­ri lah­joit­ti Aineen tai­de­mu­seol­le yli sadan teoksen tai­de­ko­koel­man – "Ai­nut­laa­tui­nen ja monin tavoin mer­kit­tä­vä ko­koel­ma"

10.01.2023 09:07
Tilaajille
Arvio: Mustan kissan kulmakarvat – Jouko Alapartasen animaatiossa sukelletaan Torniossa tapahtuvaan rikosdraamaan

Arvio: Mustan kissan kul­ma­kar­vat – Jouko Ala­par­ta­sen ani­maa­tios­sa su­kel­le­taan Tor­nios­sa ta­pah­tu­vaan ri­kos­draa­maan

03.08.2022 18:04
Tilaajille
Vielä ehtii kurkistaa Aineen kokoelman uutuuksiin – Taidemuseon hankinnoissa katsotaan yhteiskunnallisuutta, laatua ja alueellisuutta

Vielä ehtii kur­kis­taa Aineen ko­koel­man uu­tuuk­siin – Tai­de­mu­seon han­kin­nois­sa kat­so­taan yh­teis­kun­nal­li­suut­ta, laatua ja alueel­li­suut­ta

22.01.2022 12:44
Tilaajille
Kemin ja Tornion museoiden kävijämäärät kohosivat viimevuonna

Kemin ja Tornion mu­seoi­den kä­vi­jä­mää­rät ko­ho­si­vat vii­me­vuon­na

05.01.2022 15:13
Aineen kuvataidesäätiölle merkittävä taidelahjoitus – taiteilija Ilkka Juhani Takalo-Eskola lahjoitti 25 teostaan

Aineen ku­va­tai­de­sää­tiöl­le mer­kit­tä­vä tai­de­lah­joi­tus – tai­tei­li­ja Ilkka Juhani Ta­ka­lo-Es­ko­la lah­joit­ti 25 teos­taan

21.12.2021 10:42
Tilaajille
Virpi Kanniainen valittiin Aineen taidemuseon johtajaksi

Virpi Kan­niai­nen va­lit­tiin Aineen tai­de­mu­seon joh­ta­jak­si

10.12.2021 18:01 1
Tilaajille
Tornio remontoi Rajakartanon ja Aine tuo taidetta kaupungille – Tornion talousluvut liki plussalla, vaikka pahempaa pelättiin

Tornio re­mon­toi Ra­ja­kar­ta­non ja Aine tuo tai­det­ta kau­pun­gil­le – Tornion ta­lous­lu­vut liki plus­sal­la, vaikka pa­hem­paa pe­lät­tiin

08.12.2021 18:07
Tilaajille