kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sähkökatkot
Biotuotetehtaan 2900 rakentajaa jäivät ilman sähköä ja Metsä Groupin tehtaat pysähtyivät

Bio­tuo­te­teh­taan 2900 ra­ken­ta­jaa jäivät ilman sähköä ja Metsä Groupin tehtaat py­säh­tyi­vät

19.05.2023 11:19 3
Tilaajille
Sähkökatko pimensi Kilpisjärven useaksi tunniksi – "Kaupalla näytti olevan aggregaatti toiminnassa, mutta muualla ei valoja näy"

Säh­kö­kat­ko pimensi Kil­pis­jär­ven useaksi tun­nik­si – "Kau­pal­la näytti olevan ag­gre­gaat­ti toi­min­nas­sa, mutta muualla ei valoja näy"

15.02.2023 20:31 1
Tilaajille
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

16.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Näin saat tietoa sähkökatkoista Rovaniemellä – yhteystiedot kannattaa päivittää ajan tasalle

Näin saat tietoa säh­kö­kat­kois­ta Ro­va­nie­mel­lä – yh­teys­tie­dot kan­nat­taa päi­vit­tää ajan tasalle

05.01.2023 12:53 2
Tilaajille
Tykkylumi aiheutti runsaasti häiriöitä sähkönjakeluun Rovakairan asiakkaille: "Iso osa asentajistamme oli korjaamassa vikoja yötä päivää"

Tyk­ky­lu­mi ai­heut­ti run­saas­ti häi­riöi­tä säh­kön­ja­ke­luun Ro­va­kai­ran asiak­kail­le: "Iso osa asen­ta­jis­tam­me oli kor­jaa­mas­sa vikoja yötä päivää"

02.01.2023 13:24 11
Tilaajille
Sähkön pitäisi pysyä lähipäivinä edullisena, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pakkaset ja tyyni sää olisi pahin yhdistelmä"

Sähkön pitäisi pysyä lä­hi­päi­vi­nä edul­li­se­na, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pak­ka­set ja tyyni sää olisi pahin yh­dis­tel­mä"

29.12.2022 13:19 3
Tilaajille
"Pandemia oli hyvä harjoitus" – Lapin matkailussa varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin keskellä huippusesonkia

"Pan­de­mia oli hyvä har­joi­tus" – Lapin mat­kai­lus­sa va­rau­du­taan mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin kes­kel­lä huip­pu­se­son­kia

18.12.2022 17:32 10
Tilaajille
Miten lapsi pärjää yksin kotona, jos sähköt katkeavat? Päiväkoteja ja kouluja kannustetaan pitämään varautumisen vanhempainiltoja

Miten lapsi pärjää yksin kotona, jos sähköt kat­kea­vat? Päi­vä­ko­te­ja ja kouluja kan­nus­te­taan pi­tä­mään va­rau­tu­mi­sen van­hem­pain­il­to­ja

15.12.2022 11:10
Tilaajille
Mahdollisista sähkökatkoista aiheutuisi yrityksille suurta haittaa – kauppakamarien kyselyn mukaan yli puolet yrityksistä ei ole varautunut katkoihin vielä mitenkään

Mah­dol­li­sis­ta säh­kö­kat­kois­ta ai­heu­tui­si yri­tyk­sil­le suurta haittaa – kaup­pa­ka­ma­rien kyselyn mukaan yli puolet yri­tyk­sis­tä ei ole va­rau­tu­nut kat­koi­hin vielä mi­ten­kään

15.12.2022 07:00
Tilaajille
9 000 Napapiirin Energian ja Veden asiakasta sai viestin sähkönjakelun häiriöstä – viesti oli aiheeton

9 000 Na­pa­pii­rin Ener­gian ja Veden asia­kas­ta sai viestin säh­kön­ja­ke­lun häi­riös­tä – viesti oli ai­hee­ton

14.12.2022 14:50 5
Tilaajille
Puiden oksille kertyvä lumi aiheuttanut jo runsaasti sähkökatkoja – Rovakaira aloittaa tykkylumitarkastukset helikopterilla tänään

Puiden oksille kertyvä lumi ai­heut­ta­nut jo run­saas­ti säh­kö­kat­ko­ja – Ro­va­kai­ra aloit­taa tyk­ky­lu­mi­tar­kas­tuk­set he­li­kop­te­ril­la tänään

14.12.2022 13:15 1
Tilaajille
Valo ja virtalähteet kuuluvat sähkökatkoihin varautumiseen
Mainos Lumise Oy

Valo ja vir­ta­läh­teet kuu­lu­vat säh­kö­kat­koi­hin va­rau­tu­mi­seen

14.12.2022 06:00
Edessä on tunnelmallinen talvi – sähkökatkoihin voi varautua lapsenkin näkökulmasta
Kolumni

Edessä on tun­nel­mal­li­nen talvi – ­säh­kö­kat­koi­hin voi va­rau­tua lap­sen­kin nä­kö­kul­mas­ta

23.11.2022 11:31
Tilaajille
Simossa sähkökatko jätti yli 450 asiakasta ilman sähköä lauantaina – syynä voimakas tuuli

Simossa säh­kö­kat­ko jätti yli 450 asia­kas­ta ilman sähköä lauan­tai­na – syynä voi­ma­kas tuuli

12.11.2022 13:23
Tilaajille
Herkimmät ruuat voivat pilaantua jo 1–2 tunnin sähkökatkoksen aikana – kaupan ala innostaa ihmisiä säästämään nyt sähkössä, jotta ruokakaupat välttyisivät katkoksilta

Her­kim­mät ruuat voivat pi­laan­tua jo 1–2 tunnin säh­kö­kat­kok­sen aikana – kaupan ala in­nos­taa ihmisiä sääs­tä­mään nyt säh­kös­sä, jotta ruo­ka­kau­pat vält­tyi­si­vät kat­kok­sil­ta

31.10.2022 06:30 7
Tilaajille
Sähkökatkoihin varautumisessa tarvitaan myös herkkuja ja hauskanpitoa – varautumiskävely auttaa lasta valmistautumaan

Säh­kö­kat­koi­hin va­rau­tu­mi­ses­sa tar­vi­taan myös herk­ku­ja ja haus­kan­pi­toa – va­rau­tu­mis­kä­ve­ly auttaa lasta val­mis­tau­tu­maan

26.10.2022 18:30
Kiertävät sähkökatkot sulkisivat hengityspotilaiden hoitolaitteita kodeissa – Säännöstelyssä ei ole mahdollista jättää sähköjä yksittäiseen asuntoon

Kier­tä­vät säh­kö­kat­kot sul­ki­si­vat hen­gi­tys­po­ti­lai­den hoi­to­lait­tei­ta ko­deis­sa – Sään­nös­te­lys­sä ei ole mah­dol­lis­ta jättää sähköjä yk­sit­täi­seen asun­toon

20.10.2022 11:30 4
Tilaajille
Kunnat hankkivat nyt varavoimakoneita – Keminmaa tilasi kunnanvirastolle aggregaatin, mutta se saadaan vasta keväällä

Kunnat hank­ki­vat nyt va­ra­voi­ma­ko­nei­ta – Ke­min­maa tilasi kun­nan­vi­ras­tol­le agg­re­gaa­tin, mutta se saadaan vasta ke­vääl­lä

22.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Vernerin jäljiltä vielä tuhansia ilman sähköjä – Lapissa sähköt menivät kaikkiaan 2000 taloudelta, viimeisetkin sata taloutta saivat sähkönsä aamupäivällä takaisin

Ver­ne­rin jäl­jil­tä vielä tu­han­sia ilman sähköjä – Lapissa sähköt menivät kaik­kiaan 2000 ta­lou­del­ta, vii­mei­set­kin sata ta­lout­ta saivat säh­kön­sä aa­mu­päi­väl­lä ta­kai­sin

18.08.2022 10:35
Energiakriisi koputtelee jo ovella
Pääkirjoitus

Ener­gia­krii­si ko­put­te­lee jo ovella

20.07.2022 13:32 3