Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Avi jyrähti Ro­va­nie­men lait­to­mas­ta lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta – Kau­pun­ki alkoi ostaa vas­taan­ot­to­ai­ko­ja Ter­veys­ta­lol­ta ja perusti viisi uutta virkaa

Aluehallintovirasto on paimentanut Rovaniemeä kovin sanoin lainvastaisesta lääkäritilanteesta. Lääkärivaje jatkuu uusista viroista huolimatta.

Kuuden viikon aikana yksityiseltä Terveystalolta ostettiin vajaat 200 lääkäriaikaa. Kaupunki antaa potilaalle maksusitoumuksen, jos omalta vastaanotolta ei löydy aikoja.
Kuuden viikon aikana yksityiseltä Terveystalolta ostettiin vajaat 200 lääkäriaikaa. Kaupunki antaa potilaalle maksusitoumuksen, jos omalta vastaanotolta ei löydy aikoja.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemi perusti syksyllä kiireesti viisi uutta lääkärinvirkaa perusterveydenhuoltoon ja alkoi ostaa lääkäriaikoja yksityiseltä Terveystalolta. Taustalla on aluehallintoviraston (avi) syyskuinen päätös, jossa todettiin, että Rovaniemen perusterveydenhuolto toimii lainvastaisesti, kun potilaat eivät pääse kiireettömissä asioissa lääkärin vastaanotolle.

Uudet lääkärinvirat olivat haettavana lokakuussa, ja rekrytointi on valmistumassa. Virkoihin oli seitsemän pätevää hakijaa.

Virat on tarkoitus täyttää vuodenvaihteessa, mutta silti ensi vuoden alkuun ennakoidaan noin kymmenen lääkärin vajausta. Perusturvalautakunnan viime viikolla käsittelemässä selvityksessä todetaan, että syynä vajaukselle on erikoistuvien lääkärien liikkuvuus. Rovaniemellä on ennestään 52 lääkärinvakanssia.

Päivystysvelvollisuus kuormittaa

Pikaisempana ratkaisuna tilanteeseen kaupunki alkoi lokakuun alussa ostaa lääkäripalveluita Terveystalolta. Palvelu toimii siten, että terveyskeskuksessa hoitajat arvioivat hoidon tarpeen ja antavat potilaalle tarvittaessa maksusitoumuksen ja tekevät lähetteen Terveystalolle.

Yksityistä palvelua käytetään, jos potilaan hoito edellyttää lääkärillä käyntiä ja jos omalla vastaanotolla ei ole aikoja saatavilla. Reilun kuukauden mittaisella tarkastelujaksolla loka–marraskuussa lähetteitä tehtiin vajaat kaksisataa.

Kolmas kaupungin kaavailema ratkaisu tilanteeseen ovat olleet iltavastaanotot terveyskeskuksessa, mutta niitä ei ole juurikaan pidetty, koska lääkäreitä on kuormittanut heille kuuluva päivystysvelvollisuus keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Lääkäreillä on mahdollisuus pitää päivystystöitä vastaava tuntimäärä vapaana, mikä vähentää päiväaikaista lääkäriresurssia.

Kaupungin pitää antaa aluehallintovirastolle selvitys tilanteesta 13.12. mennessä. Asiaa viime viikolla käsitellyt perusturvalautakunta totesi, että kiireettömään hoitoon pääsy on saatu korjattua lain edellyttämälle tasolle 7.10. alkaen.

Seuraavaksi asia menee kaupunginhallitukseen, joka toimittaa selvityksen aville.

Hoitotakuu ei ole toteutunut Rovaniemellä. Kaupunki palkkaa sen vuoksi viisi uutta lääkäriä ja ostaa vastaanottoaikoja yksityiseltä puolelta.
Hoitotakuu ei ole toteutunut Rovaniemellä. Kaupunki palkkaa sen vuoksi viisi uutta lääkäriä ja ostaa vastaanottoaikoja yksityiseltä puolelta.
Kuva: Nina Susi/Arkisto

Selvitetty jo puolitoista vuotta

Perusturvalautakunnan vastauksesta käy ilmi, että Rovaniemellä on myös hoitotakuuseen liittyvä seurantaongelma.

Käytössä ollut potilastietojärjestelmä on ollut teknisesti monimutkainen eikä ole tarjonnut riittävän luotettavia tietoja hoitotakuusta. Siksi kaupunki on ottanut marraskuussa käyttöön uuden järjestelmän. Sekä uusi että vanha järjestelmä ovat Tieto Oy:n tuotteita.

Selvityspyyntöjen taustalla on se, että aluehallintovirasto sai vuoden 2018 aikana useita ilmoituksia siitä, että potilas ei päässyt lainkaan hoitoon kaupungin perusterveydenhuollossa.

Kiireettömään hoitoon ei päässyt, koska lääkäriaikoja ei ollut varattavissa edes kahden–kolmen kuukauden päähän. Henkilöitä kehotettiin ottamaan yhteyttä myöhemmin tai menemään pikapolille.

Asiaa on sen jälkeen selvitetty jo puolitoista vuotta. Viime syyskuussa avi kuitenkin totesi tilanteen lainvastaiseksi ja kehotti kaupunkia välittömiin toimenpiteisiin..

– Hoitoon pääsy lääkärinvastaanotolle tulee järjestää kolmen kuukauden sisällä hoitotarpeen arviosta, avi paimensi kaupunginhallitusta.

Avin mukaan hoitoaika pitää pystyä antamaan heti, kun hoitotarve todetaan, ja hoitoon pitää päästä kolmen kuukauden sisällä. Avi myös ohjeisti, että jos kaupunki ei pysty itse järjestämään riittävästi hoitoaikoja, sen tulee hankkia ne muualta.

Tausta

Näin edetty

Touko–kesäkuu 2018. Lapin aluehallintovirasto pyysi kaupungilta selvitystä perusterveydenhuollon hoitoonpääsystä.

Elokuu 2018. Kaupunginhallitus vastasi selvitykseen.

Kesäkuu 2019. Avi pyysi uuden selvityksen. Kaupunki oli mm. muuttanut pikapolin toimintaa.

Syyskuu 2019. Kaupunginhallitus vastasi selvitykseen.

Syyskuu 2019. Avi totesi Rovaniemen tilanteen lainvastaiseksi.

13.12.2019. Avin määräämä takaraja selvitykselle.