Sote

Ana­lyy­si: Kaksi sai­raa­laa on mah­dol­li­suus, muttei vel­vol­li­suus

22.06.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sotessa yl­lä­tys­ve­to viime met­reil­lä

11.06.2021 05:00 3
Tilaajille

So­te-uu­dis­tus ei ole on­gel­mis­sa, kaa­tu­mas­sa tai edes myö­häs­ty­mäs­sä, va­kuut­taa va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Lohi

10.06.2021 19:09 1
Kolumni

Yli 60 kun­nas­sa syntyy alle 15 lasta vuo­des­sa – soten jälkeen niillä kun­nil­la ei teh­tä­viä ole

04.12.2020 07:00
Lukijalta Mielipide

Hen­ki­lös­tö mukaan so­te-uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun

24.11.2020 09:36
Tilaajille

Hal­li­tus­puo­luei­den edus­kun­ta­ryh­mät alkavat kä­si­tel­lä so­te-rat­kai­sua – yksi vih­rei­den edus­ta­ja il­moit­ti heti ää­nes­tä­vän­sä vastaan

12.10.2020 18:30

Nä­kö­kul­ma: Sotesta tulee sa­no­mis­ta – kaikkia tyy­dyt­tä­vän paketin ko­koa­mi­nen on mah­do­ton tehtävä

11.10.2020 18:32 1

EK:n joh­ta­ja: Tulevat so­te-maa­kun­nat ovat vailla to­del­lis­ta valtaa – Ilkka Oksala kysyy, miksi valta kes­ki­te­tään Hel­sin­kiin

11.10.2020 07:00 2

Hal­li­tus puristi sovun so­te-esi­tyk­ses­tä – vir­ka­mie­het kir­joit­ta­vat pa­ket­tia vii­kon­lo­pun, edus­kun­ta­ryh­mil­le esit­te­ly al­ku­vii­kos­ta

09.10.2020 20:49 1

Oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Ma­ja Hen­riks­son: Rkp ei hyväksy soten ra­hoi­tus­mal­lia – puolue haluaa mää­rä­ai­kai­sen pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen ko­kei­lun koko Suomeen

26.09.2020 14:50

Pel­los­sa suun­ni­tel­laan yk­si­tyis­tä­mi­siä ja kunnan tär­keim­män lii­ke­kes­kuk­sen myyntiä

29.07.2020 20:53 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men ter­veys­kes­kus jälleen viiden tähden kou­lu­tus­paik­ka – Näin Ro­va­nie­men ter­veys­kes­kus sai nuoret lää­kä­rit viih­ty­mään työ­pai­kal­laan

24.01.2020 10:36

Kun­ta­liit­to: Muil­le­kin kuin Uu­del­le­maal­le mah­dol­li­suus jär­jes­tää so­te-pal­ve­lut jous­ta­vas­ti

20.12.2019 21:44

Avi jyrähti Ro­va­nie­men lait­to­mas­ta lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta – Kau­pun­ki alkoi ostaa vas­taan­ot­to­ai­ko­ja Ter­veys­ta­lol­ta ja perusti viisi uutta virkaa

02.12.2019 13:39

Asian­tun­ti­jat huo­lis­saan Me­hi­läi­sen Pih­la­ja­lin­na-kau­pan vai­ku­tuk­ses­ta va­lin­nan­va­pau­teen, kil­pai­luun ja hin­toi­hin – "Pitää ehkä maksaa itse enemmän lää­kä­ri­las­kua"

05.11.2019 16:32
Tilaajille

Posion so­te-las­kuun Co­ro­na­rial­le yl­lät­tä­vä korotus

22.10.2019 12:48
Tilaajille

Maa­kun­ta­ve­ro voisi ki­ris­tää ve­ro­tus­ta – So­te-pal­ve­lu­jen ra­hoi­tus kuuluu asian­tun­ti­joi­den mie­les­tä val­tiol­le

28.09.2019 09:00
Lukijalta Mielipide

To­teu­tuu­ko hoi­to­ta­kuu?

25.09.2019 11:21
Tilaajille

"Näillä bud­jet­ti­esi­tyk­sen mil­joo­nil­la pääs­tään vasta 0,6 hoi­ta­jaan" – Työn­an­ta­jat li­säi­si­vät hoi­to­alan kou­lu­tus­ta, Tehy on toista mieltä

18.09.2019 22:40

"Tämä oli vau­vo­jen ja äitien voitto" – Sai­raan­hoi­to­pii­rit vel­voi­te­taan tii­vis­tä­mään yh­teis­työ­tä

04.09.2018 19:38
Tilaajille