Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Ma­ja Hen­riks­son: Rkp ei hyväksy soten ra­hoi­tus­mal­lia – puolue haluaa mää­rä­ai­kai­sen pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen ko­kei­lun koko Suomeen

Rkp:n puoluekokous järjestetään tänään lauantaina Vaasassa hybridimallilla, eli esimerkiksi äänestäminen onnistuu myös etänä. Puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan lausuntokierroksella ollut soten rahoitusmalli johtaisi palveluiden leikkauksiin monella alueella. Siksi rkp ei voi sitä hyväksyä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla ei ole vastaehdokkaita, eli hänet valitaan rkp:n puheenjohtajaksi jatkokaudelle Vantaalla lauantaina. Kokoukseen voi osallistua sekä paikan päällä että etänä verkossa.
Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla ei ole vastaehdokkaita, eli hänet valitaan rkp:n puheenjohtajaksi jatkokaudelle Vantaalla lauantaina. Kokoukseen voi osallistua sekä paikan päällä että etänä verkossa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan rkp ei voi hyväksyä lausuntokierroksella ollutta hallituksen sote-esityksen rahoitusmallia.

Jatkokaudelle puolueen puheenjohtajaksi valittu Henriksson kertoi asiasta linjapuheessaan Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puoluekokouksessa Vantaalla lauantaina.

– Rkp ei voi hyväksyä sote-rahoitusmallia sen sisältöisenä kuin se nyt oli lausuntokierroksella. Rkp ei voi hyväksyä esitystä, joka monessa sote-maakunnassa johtaisi sote-palvelujen leikkauksiin, Henriksson sanoi.

– Lausuntopalaute on käytävä läpi tarkasti ja esitystä muokattava sen mukaisesti. Tarvitsemme uudistuksen joka parantaa ihmisten hoitoon ja hoivaan pääsyä, ei päinvastoin.

Sote-uudistusta koskevien lakiluonnosten lausuntokierros päättyi perjantaina. Henrikssonin mukaan mukana on paljon kriittisiä ääniä, jotka hallituspuolueiden tulee ottaa vakavasti.

"Olemme tunteneet itsemme aika yksinäisiksi hallituksessa"

Henriksson korosti puheessaan, että soten rahoitusmalli ei saa rankaista elinvoimaisia alueita, jotka ovat panostaneet ja hoitaneet terveydenhuoltonsa hyvin ja joilla siksi on terveempi väestö.

– Heitä tulisi päinvastoin palkita. Millään maakunnalla ei ole varaa vähentää sairaanhoitajia tai käsipareja hoivassa, Henriksson totesi.

– Myös tässä kysymyksessä olemme rkp:ssä tähän asti tunteneet itsemme aika yksinäisiksi hallituksessa. Mutta me jatkamme työskentelyä. Löydämme kyllä ratkaisun, niin kuin teimme myös Helsingin ja Uudenmaan erillisratkaisun kanssa, sekä kielellisten oikeuksien turvaamisessa sote-uudistuksessa.

Henriksson toisti puoluekokouksen äänestysten jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että sote-esityksen lausunntojen runsaasta kritiikistä täytyy vielä keskustella hallituksen sisällä

– Hyvään lainsäädäntötapaan kuuluu, että lausuntokierroksella on myös tarkoitus kuunnella lausunnon antajia, ei ainoastaan pitää lausuntokierrosta.

Esimerkiksi Kuntaliitto kiinnittää lausunnossaan erityistä huomiota sote-uudistuksen rahoitusratkaisuun ja sen vaikutuksiin kuntien elinvoimaan. Kuntaliitton mukaan uudistus heikentää olennaisesti kuntien ja kaupunkien investointikykyä ja rahoitusasemaa.

Puoluejohto jatkaa tutulla kokoonpanolla

Oikeusministeri Henriksson valittiin jatkokaudelle puolueen puheenjohtajaksi ilman vastaehdokkaita. Puolueen ensimmäinen naispuheenjohtaja on johtanut rkp:ta vuodesta 2016 lähtien.

Myös kaikki rkp:n istuvat varapuheenjohtajat valittiin uudelleen. Varapuheenjohtajina jatkavat kansanedustaja Sandra Bergqvist, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin erityisavustaja Silja Borgarsdóttir Sandelin sekä Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström.

Koronapandemian takia rkp:n puoluekokous siirrettiin keväältä syyskuulle ja se lyhennettiin yhteen päivään. Kokous järjestettiin hybridimallina, jotta osallistua voi täysimääräisesti myös etänä. Yhteensä 209 edustajasta vajaa sata osallistui kokoukseen paikan päällä.

Rkp ehdottaa määräaikaista paikallisen sopimisen kokeilua

Henrikssonin mukaan rkp haluaa määräaikaisen paikallisen sopimisen kokeilun koko Suomeen. Paikallisesta sopimisesta on pitänyt ääntä hallituksessa aiemmin erityisesti keskusta.

– Lähes kaikki Suomessa haluavat edistää paikallista sopimista. Silti asia junnaa paikallaan vuosi vuoden jälkeen. En usko, että se on kenenkään etu, Henriksson sanoi linjapuheessaan.

– Työmarkkinaosapuolet toimivat koronakevään aikana esimerkillisesti yhdessä ja moni tärkeä asia saatiin nopeasti päätettyä. Sitä samaa tahtoa tarvitaan edelleen, myös paikallisen sopimisen osalta. Kaikkien intressissä on edistää ratkaisuja, jotka turvaavat nykyisiä ja luovat uusia työpaikkoja.

Henrikssonin mukaan määräaikainen paikallisen sopimisen kokeilu tulisi käynnistää heti.

– Työpaikkojen lisäksi se loisi hyvän tietopohjan sille mikä toimii ja mikä mahdollisesti ei.

Lisäksi Henriksson sanoi, että rkp haluaa laajentaa ja korottaa kotitalousvähennyksen jopa 7 500 euroon. Nyt kotitalousvähennyksen maksimi on 2 400 euroa vuonna 2019 teetetyistä töistä, ja omavastuu on 100 euroa.

– Näinä poikkeuksellisina aikoina uskon, että meidän on uskallettava tuoda esiin myös radikaaleja esityksiä.

"Suomi tarvitsee suotuisan yritysilmapiirin"

Linjapuheessaan Henriksson puhui myös korona-ajasta hallituksessa. Hänen mielestään puolueiden todellinen luonne paljastuu kriisiaikoina.

– Olen halunnut muistuttaa, että oikeusvaltioperiaatteesta on pidettävä kiinni myös käytännössä, ei pelkästään juhlapuheissa. Ja täytyy kyllä myöntää, että vähän yksinäiseltä tämä työ on välillä tuntunut. Kun samaan aikaan aika monesta, myös yllättävästä, poliittisesta suunnasta huudeltiin ulkonaliikkumiskieltojen perään. Viime kevään oppi on varmaankin, että tosipaikan tullen kriisin keskellä, mitataan eri puolueiden perimmäiset arvot.

Henriksson puhui myös siitä, että Suomi tarvitsee suotuisan yritysilmapiirin ja ennakoitavissa olevan verotuksen, joka antaa vakautta ja tulevaisuudenuskoa yrityksille.

– Olen iloinen siitä, että koko hallitus budjettiriihen yhteydessä nyt sitoutui näiden edellytysten luomiseen. Päätöksemme teollisuuden sähköveron alentamisesta EU:n minimitasolle vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja on yksi viime vuosien tärkeimmistä elinkeinopoliittisista päätöksistä.

Juttua päivitetty 26.9. klo 14.50: Lisätty uusia tietoja puoluekokouksesta ja faktaa hallituksen sote-esityksen rahoitusmallista. Muutettu aikamuotoja.

Soteuudistus

Tällainen on esitetty soten rahoitusmalli

Hallituksen esityksessä sote-maakuntien toiminta rahoitetaan pääosin valtion rahoituksella ja osaksi palvelujen käyttäjiltä perittävillä asiakasmaksuilla. Rahoituksesta säädettäisiin sote-rahoituslailla.

Ensi vaiheessa sote-maakunnilla ei olisi verotusoikeutta. Verotusoikeutta selvitetään parlamentaarisessa komiteassa.

Esityksen mukaan valtion tuloja olisi lisättävä ja kuntien tuloja vastaavasti vähennettävä niiltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran, koska rahoitusvastuun siirtyisi kunnilta valtiolle

Tämän takia valtion verotuloja ehdotetaan kasvatettavaksi kiristämällä valtion ansiotuloverotusta.

Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, velvoitetaan kunnat alentamaan kunnallisveroa. Kunnallisveron vähennys olisi 12,63 prosenttiyksikköä kaikissa kunnissa.

Myös kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennettaisiin ja valtion osuutta vastaavasti kasvatettaisiin.

Sote-maakuntien valtion rahoitus olisi laskennallinen ja yleiskatteinen eli käytettävissä oleva tuloerä.

Sote-rahoitusmallissa rahoituspohjaa korotettaisiin vuosittain arvioidulla palvelutarpeen ja kustannustason kasvulla. Lisäksi kustannustasossa huomioidaan myös sote-maakuntien mahdolliset tehtävämuutokset.

Sote-maakunnalla olisi lisäksi oikeus saada lisärahoitusta sote-palvelujen ja pelastustoimen palvelujen turvaamiseksi, jos myönnetyn rahoituksen taso muutoin vaarantaisi riittävien palvelujen saatavuuden maakunnassa.

Lisätietoa rahoitusesityksestä löytyy osoitteesta soteuudistus.fi.