Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­koe­ro­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lääkäripula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ka­kou­lu­tuk­sen riski ole­ma­ton

24.08.2023 05:00 1
Lääkäriliitto ei vastusta lääkäreiden lisäkoulutusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­kä­ri­liit­to ei vas­tus­ta lää­kä­rei­den li­sä­kou­lu­tus­ta

17.08.2023 05:01 3
Lääkäriliiton osallistuminen koulutustarpeen arviointiin tulee estää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­kä­ri­lii­ton osal­lis­tu­mi­nen kou­lu­tus­tar­peen ar­vioin­tiin tulee estää

11.08.2023 05:30 3
Ruuhkat Kittilän terveyskeskuksessa jatkuvat - lääkäreistä edelleen vajetta

Ruuhkat Kit­ti­län ter­veys­kes­kuk­ses­sa jat­ku­vat - lää­kä­reis­tä edel­leen vajetta

31.08.2022 09:53
Tilaajille
Lääkäriliitto: Julkisessa terveydenhuollossa on tuhat lääkäriä liian vähän –yksityisellä puolella houkuttelee työn joustavuus, ei palkka

Lää­kä­ri­liit­to: Jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa on tuhat lää­kä­riä liian vähän –yk­si­tyi­sel­lä puo­lel­la hou­kut­te­lee työn jous­ta­vuus, ei palkka

22.08.2021 15:49 5
Aluehallintovirasto puuttui Kemin lääkäripulaan – kaupunginhallitukselle huomautus ja uusi selvityspyyntö

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to puuttui Kemin lää­kä­ri­pu­laan – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le huo­mau­tus ja uusi sel­vi­tys­pyyn­tö

12.10.2020 11:17
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sananvapauden suitsiminen kunta-asioissa ei voi tätä päivää Kemissäkään
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Sa­nan­va­pau­den suit­si­mi­nen kun­ta-asiois­sa ei voi tätä päivää Ke­mis­sä­kään

23.02.2020 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Meri-Lapin ja Mehiläisen yhteistyö säröilee, eikä sen pitäisi olla yllätys kenellekään
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Me­ri-La­pin ja Me­hi­läi­sen yh­teis­työ sä­röi­lee, eikä sen pitäisi olla yllätys ke­nel­le­kään

04.02.2020 13:48
Tilaajille
Mehiläinen: Kemin lääkärimäärä ei ole puolittunut, mutta palveluiden tuotantotapaa on muutettu

Me­hi­läi­nen: Kemin lää­kä­ri­mää­rä ei ole puo­lit­tu­nut, mutta pal­ve­lui­den tuo­tan­to­ta­paa on muu­tet­tu

03.02.2020 12:33
Tilaajille
Kemi on ajautunut vakavaan lääkäripulaan Mehiläis-ulkoistuksen seurauksena, varoittaa vastaava lääkäri, kaupunki on vaatinut, että  puutteelliset palvelut korvataan

Kemi on ajau­tu­nut va­ka­vaan lää­kä­ri­pu­laan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen seu­rauk­se­na, va­roit­taa vas­taa­va lää­kä­ri, kau­pun­ki on vaa­ti­nut, että puut­teel­li­set pal­ve­lut kor­va­taan

03.02.2020 10:49
Tilaajille
"Syöpälääkäreitä pitäisi olla koulutusputkessa enemmän" – Lääkäriliiton mielestä erikoislääkäreiden koulutus alkaa olla jo kriittinen asia

"Syö­pä­lää­kä­rei­tä pitäisi olla kou­lu­tus­put­kes­sa enem­män" – Lää­kä­ri­lii­ton mie­les­tä eri­kois­lää­kä­rei­den kou­lu­tus alkaa olla jo kriit­ti­nen asia

05.01.2020 07:00
Kuka tulevat syöpämme hoitaa? Syöpälääkäreitä tarvitaan Suomessa 15 vuoden päästä tuplasti enemmän, mutta kaikkialla virkoja ei saada nytkään täytettyä

Kuka tulevat syö­päm­me hoitaa? Syö­pä­lää­kä­rei­tä tar­vi­taan Suo­mes­sa 15 vuoden päästä tup­las­ti enem­män, mutta kaik­kial­la virkoja ei saada nytkään täy­tet­tyä

04.01.2020 06:00
Tilaajille
Avi jyrähti Rovaniemen laittomasta lääkäritilanteesta – Kaupunki alkoi ostaa vastaanottoaikoja Terveystalolta ja perusti viisi uutta virkaa

Avi jyrähti Ro­va­nie­men lait­to­mas­ta lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta – Kau­pun­ki alkoi ostaa vas­taan­ot­to­ai­ko­ja Ter­veys­ta­lol­ta ja perusti viisi uutta virkaa

02.12.2019 13:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Levillä ja Ro­va­nie­mel­lä ei lää­kä­ri­pu­laa

22.11.2019 10:31
Tilaajille