kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Syöpähoidot
Rintasyöpään sairastunut Henna Auno etsi turhaan opasta, jonka avulla kertoisi asiasta lapsilleen – Lopulta ei auttanut muu kuin tehdä sellainen itse

Rin­ta­syö­pään sai­ras­tu­nut Henna Auno etsi turhaan opasta, jonka avulla ker­toi­si asiasta lap­sil­leen – Lopulta ei aut­ta­nut muu kuin tehdä sel­lai­nen itse

23.11.2023 17:45
Tilaajille
"Äiti mulla on syöpä" – Seela joutui Oysin lasten syöpäosastolle 12-vuotissyntymäpäivänään

"Äiti mulla on syöpä" – Seela joutui Oysin lasten syö­päo­sas­tol­le 12-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä­nään

25.07.2023 19:30 2
Tilaajille
OYSissa otettiin käyttöön uusi hoito aggressiiviseen syöpään: Taimi Kuoskun solut lähetettiin geenimuokkaukseen, ja yhtäkkiä syöpä oli poissa

OYSissa otet­tiin käyt­töön uusi hoito agg­res­sii­vi­seen syö­pään: Taimi Kuoskun solut lä­he­tet­tiin gee­ni­muok­kauk­seen, ja yh­täk­kiä syöpä oli poissa

22.06.2023 17:30 2
Tilaajille
Antti Törmänen jättää Bielin päävalmentajan paikan syöpähoitojen takia: "En olisi halunnut kirjoittaa tällaista"

Antti Tör­mä­nen jättää Bielin pää­val­men­ta­jan paikan syö­pä­hoi­to­jen takia: "En olisi ha­lun­nut kir­joit­taa täl­lais­ta"

03.05.2023 13:44
OYSissä on Suomen uusin sädehoitoyksikkö, mutta mitä siellä tapahtuu iltaisin, kun potilaat on hoidettu? Kanankoipea säteilyttämällä tutkijat saavat tärkeää tietoa syövästä

OYSissä on Suomen uusin sä­de­hoi­toyk­sik­kö, mutta mitä siellä ta­pah­tuu il­tai­sin, kun po­ti­laat on hoi­det­tu? Ka­nan­koi­pea sä­tei­lyt­tä­mäl­lä tut­ki­jat saavat tärkeää tietoa syö­väs­tä

11.03.2023 06:30
Tilaajille
Uudet syöpälääkkeet luovat toivoa, mutta hinnat ovat karanneet käsistä – Syöpäjärjestöjen ylilääkäri: "Ei voi olla luonnonlaki, ettei mitään voida tehdä"

Uudet syö­pä­lääk­keet luovat toivoa, mutta hinnat ovat ka­ran­neet käsistä – Syö­pä­jär­jes­tö­jen yli­lää­kä­ri: "Ei voi olla luon­non­la­ki, ettei mitään voida tehdä"

17.09.2022 17:53 3
Tilaajille
Lapissa yli 11 000 henkilöä saa sairauteensa erityisen kallista lääkettä – syöpähoito voi maksaa yli sata tuhatta euroa vuodessa: "Elän kuukausi kerrallaan"

Lapissa yli 11 000 hen­ki­löä saa sai­rau­teen­sa eri­tyi­sen kal­lis­ta lää­ket­tä – ­syö­pä­hoi­to voi maksaa yli sata tuhatta euroa vuo­des­sa: "Elän kuu­kau­si ker­ral­laan"

12.05.2022 18:00 1
Tilaajille
Kallis syöpälääke on aluepäättäjän asia – syöpähoidon lääkekustannukset rajussa kasvussa

Kallis syö­pä­lää­ke on alue­päät­tä­jän asia – syö­pä­hoi­don lää­ke­kus­tan­nuk­set rajussa kas­vus­sa

21.01.2022 18:30 7
Tilaajille
Kantasolurekisterillä kova pula nuorista miehistä – vapaaehtoinen voi pelastaa leukeamiapotilaan

Kan­ta­so­lu­re­kis­te­ril­lä kova pula nuo­ris­ta mie­his­tä – va­paaeh­toi­nen voi pe­las­taa leu­kea­mia­po­ti­laan

18.09.2021 08:01
Tilaajille
Avoimesti aivokasvaimesta – Tukiverkoston ja puhumisen merkitys korostuivat, kun syövän löytyminen aivosta mullisti  kittiläläisen Pia Logjen elämän

Avoi­mes­ti ai­vo­kas­vai­mes­ta – Tu­ki­ver­kos­ton ja pu­hu­mi­sen mer­ki­tys ko­ros­tui­vat, kun syövän löy­ty­mi­nen aivosta mul­lis­ti kit­ti­lä­läi­sen Pia Logjen elämän

31.03.2021 17:00
Tilaajille
Kun hiukset alkoivat pudota tukkoina, Greta Visuri meni kampaajalle ja käski ajaa loputkin pois

Kun hiukset al­koi­vat pudota tuk­koi­na, Greta Visuri meni kam­paa­jal­le ja käski ajaa lo­put­kin pois

03.02.2021 07:00
Tilaajille
Isotooppihoitoa saanut ihminen on kuoltuaankin kuin säteilylähde – tällä voi olla yllättävä seuraus hautajaisiin

Iso­toop­pi­hoi­toa saanut ihminen on kuol­tuaan­kin kuin sä­tei­ly­läh­de – tällä voi olla yl­lät­tä­vä seuraus hau­ta­jai­siin

18.01.2021 06:00
Tilaajille
Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden tuomari Ginsburg saa kemoterapiaa maksasyöpään – jatkaa virassaan

Yh­dys­val­to­jen kor­keim­man oi­keu­den tuomari Gins­burg saa ke­mo­te­ra­piaa mak­sa­syö­pään – jatkaa vi­ras­saan

17.07.2020 21:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ra­sis­mia vai jotain muuta?

24.06.2020 05:25
Tilaajille
Hoitojen turvallisuus huolettaa syöpäpotilaita – on kuitenkin tärkeää, ettei kukaan jätä hakeutumatta tutkimuksiin ja hoitoihin koronaviruksen pelossa

Hoi­to­jen tur­val­li­suus huo­let­taa syö­pä­po­ti­lai­ta – on kui­ten­kin tär­keää, ettei kukaan jätä ha­keu­tu­mat­ta tut­ki­muk­siin ja hoi­toi­hin ko­ro­na­vi­ruk­sen pelossa

28.03.2020 06:00
Jouston lisääminen leikkausrajoihin saa kiitosta pohjoisen sairaanhoitopiireiltä

Jouston li­sää­mi­nen leik­kaus­ra­joi­hin saa kii­tos­ta poh­joi­sen sai­raan­hoi­to­pii­reil­tä

07.01.2020 15:52
Tilaajille
Kuka tulevat syöpämme hoitaa? Syöpälääkäreitä tarvitaan Suomessa 15 vuoden päästä tuplasti enemmän, mutta kaikkialla virkoja ei saada nytkään täytettyä

Kuka tulevat syö­päm­me hoitaa? Syö­pä­lää­kä­rei­tä tar­vi­taan Suo­mes­sa 15 vuoden päästä tup­las­ti enem­män, mutta kaik­kial­la virkoja ei saada nytkään täy­tet­tyä

04.01.2020 06:00
Tilaajille
Vasta oma taistelu johti syöpähoitoihin – "Kyseessä on syöpä, joka ei vaadi mitään hoitoja”, sanottiin kotiin tulleessa kirjeessä ilman selityksiä

Vasta oma tais­te­lu johti syö­pä­hoi­toi­hin – "Ky­sees­sä on syöpä, joka ei vaadi mitään hoi­to­ja”, sa­not­tiin kotiin tul­lees­sa kir­jees­sä ilman se­li­tyk­siä

07.12.2019 07:00
Tilaajille