suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Kirjat
Kansien välissä: Marrasjärven poikkiäijä vielä kerran

Kansien vä­lis­sä: Mar­ras­jär­ven poik­ki­äi­jä vielä kerran

16.06.2022 13:25 1
Tilaajille
Keihäänheittäjän kunto veitsenterällä – Ronssi-Ruuskasen mitali kirkastui kisojen jälkeen

Kei­hään­heit­tä­jän kunto veit­sen­te­räl­lä – Rons­si-Ruus­ka­sen mitali kir­kas­tui kisojen jälkeen

03.06.2022 06:00
Tilaajille
Tiesitkö, että osa muurahaisistakin teeskentelee ahkeraa? Minttu Heimovirta kirjoitti erilaisen luontokirjan, jossa koukkuna ovat seksijuorut ja murhamysteerit

Tie­sit­kö, että osa muu­ra­hai­sis­ta­kin tees­ken­te­lee ah­ke­raa? Minttu Hei­mo­vir­ta kir­joit­ti eri­lai­sen luon­to­kir­jan, jossa kouk­ku­na ovat sek­si­juo­rut ja mur­ha­mys­tee­rit

30.05.2022 16:56
Tilaajille
Arvio: Pienen puolella Miesten vuorosta Äidin toiveeseen – Joonas Berghällin äiti oli taistelija, ja taistelija tuli pojastakin

Arvio: Pienen puo­lel­la Miesten vuo­ros­ta Äidin toi­vee­seen – Joonas Berg­häl­lin äiti oli tais­te­li­ja, ja tais­te­li­ja tuli po­jas­ta­kin

20.05.2022 21:48
Tilaajille
Kirja-arvio: Kylä kaivosten ristipaineissa – Kersilössä on ollut asutusta jo paljon ennen kuin kylä sai nimensä

Kir­ja-ar­vio: Kylä kai­vos­ten ris­ti­pai­neis­sa – Ker­si­lös­sä on ollut asu­tus­ta jo paljon ennen kuin kylä sai nimensä

17.05.2022 10:45
Tilaajille
Äitien ja sisarten sukkapuikkoarmeija – "Korpisisar" Impi Aronaho oli tärkeä sodalle poikansa menettäneen äidin tunteiden tulkki

Äitien ja si­sar­ten suk­ka­puik­koar­mei­ja – "Kor­pi­si­sar" Impi Aronaho oli tärkeä sodalle poi­kan­sa me­net­tä­neen äidin tun­tei­den tulkki

13.05.2022 17:41
Tilaajille
Suuri osa Ruotsin ensimmäisistä muslimeista puhui suomea, paljastaa tuore kirja – haaparantalaislähtöinen poliisi auttoi yhteisöä seurakunnan perustamisessa

Suuri osa Ruotsin en­sim­mäi­sis­tä mus­li­meis­ta puhui suomea, pal­jas­taa tuore kirja – haa­pa­ran­ta­lais­läh­töi­nen poliisi auttoi yh­tei­söä seu­ra­kun­nan pe­rus­ta­mi­ses­sa

09.05.2022 17:44
Tilaajille
Kansien välissä: Musiikkikirjasto, maaginen paikka

Kansien vä­lis­sä: Mu­siik­ki­kir­jas­to, maa­gi­nen paikka

26.04.2022 14:50
Väärää kastia – Joonas Berghäll tuo esikoiskirjassaan esiin elokuva-alalla kohtaamansa epätasa-arvon

Väärää kastia – Joonas Berg­häll tuo esi­kois­kir­jas­saan esiin elo­ku­va-alal­la koh­taa­man­sa epä­ta­sa-ar­von

25.04.2022 07:00
Tilaajille
Arvio: Nainen poromiehenä – kirja antoi äänen poroalan naisille

Arvio: Nainen po­ro­mie­he­nä – kirja antoi äänen po­roa­lan nai­sil­le

13.04.2022 17:39
Tilaajille
Rovaniemellä kasvanut kirjailija Paula Havaste huomasi että lapsena ja nuorena koetut tavallisuudet vaativat nykyisin valtavasti hyvää tuuria

Ro­va­nie­mel­lä kas­va­nut kir­jai­li­ja Paula Havaste huomasi että lapsena ja nuorena koetut ta­val­li­suu­det vaa­ti­vat ny­kyi­sin val­ta­vas­ti hyvää tuuria

10.04.2022 17:30
Tilaajille
Kansien välissä: Rauha luonnon sylissä

Kansien vä­lis­sä: Rauha luonnon sylissä

05.04.2022 14:30
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Kati Kanto väitteli tohtoriksi Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjoista – nuorilla on eri paikoissa eri mahdollisuudet, mutta samoja ongelmia

Äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja Kati Kanto väit­te­li toh­to­rik­si An­na-Lii­sa Haa­ka­nan nuor­ten­kir­jois­ta – nuo­ril­la on eri pai­kois­sa eri mah­dol­li­suu­det, mutta samoja on­gel­mia

04.04.2022 17:00 3
Tilaajille
Pyysimme Pohjois-Norjan retkikohteet kiertänyttä Harri Ahosta listaamaan 9 kokemisen arvoista päiväretkeä – uudessa kirjassaan hän esittelee 160 luontopaikkaa Finnmarkista

Pyy­sim­me Poh­jois-Nor­jan ret­ki­koh­teet kier­tä­nyt­tä Harri Ahosta lis­taa­maan 9 ko­ke­mi­sen ar­vois­ta päi­vä­ret­keä – uudessa kir­jas­saan hän esit­te­lee 160 luon­to­paik­kaa Finn­mar­kis­ta

03.04.2022 16:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Putinin käsi kuristaa arktista aluetta

Kir­ja-ar­vio: Putinin käsi ku­ris­taa ark­tis­ta aluetta

29.03.2022 17:30 2
Tilaajille
Kansien välissä: Teslan tarinoita tulevaisuudesta

Kansien vä­lis­sä: Teslan ta­ri­noi­ta tu­le­vai­suu­des­ta

23.03.2022 09:01
Rakkautta, maalaiselämää ja kohtalokas karma - kemiläisen Ritva Kokkolan uusin kirja on kerronnaltaan nostalginen

Rak­kaut­ta, maa­lai­se­lä­mää ja koh­ta­lo­kas karma - ke­mi­läi­sen Ritva Kok­ko­lan uusin kirja on ker­ron­nal­taan nos­tal­gi­nen

16.03.2022 10:28
Rovaniemeläinen Petri Törmänen kirjoitti kirjan Luonnelinnuista – kirjan sivuilta voi löytää piirteitä itsestään tai tuttavastaan huumorilla höystettynä

Ro­va­nie­me­läi­nen Petri Tör­mä­nen kir­joit­ti kirjan Luon­ne­lin­nuis­ta – kirjan si­vuil­ta voi löytää piir­tei­tä it­ses­tään tai tut­ta­vas­taan huu­mo­ril­la höys­tet­ty­nä

12.03.2022 16:00 4
Tilaajille
Kansien välissä: Puolustuspuhe ihmisen ja pohjoisen luonnon vapaudelle

Kansien vä­lis­sä: Puo­lus­tus­pu­he ihmisen ja poh­joi­sen luonnon va­pau­del­le

08.03.2022 14:22
Kansien välissä: Retkikipinä syttyy

Kansien vä­lis­sä: Ret­ki­ki­pi­nä syttyy

01.03.2022 14:38