Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Kirjat
Kuukausi
Suomi-poika seikkailee illuusioiden maailmassa – Renny Harlin avautuu Hollywood-elämästään muistelmissa

Suo­mi-poi­ka seik­kai­lee il­luu­sioi­den maail­mas­sa – Renny Harlin avautuu Hol­ly­wood-elä­mäs­tään muis­tel­mis­sa

08.10.2021 09:19
Kansien välissä: Sinä sait kirjeen!

Kansien vä­lis­sä: Sinä sait kir­jeen!

06.10.2021 13:26
Teatteri meni savottakämppiin – torniolainen Teatteri 41 oli lyhytikäinen, mutta merkittävä herätteiden antaja koko Lapissa

Teat­te­ri meni sa­vot­ta­kämp­piin – tor­nio­lai­nen Teat­te­ri 41 oli ly­hy­ti­käi­nen, mutta mer­kit­tä­vä he­rät­tei­den antaja koko Lapissa

04.10.2021 21:00
Tilaajille
Kansien välissä: Tervetuloa K-popin maailmaan!

Kansien vä­lis­sä: Ter­ve­tu­loa K-popin maail­maan!

29.09.2021 12:34
Kirja-arvostelu: Kolmen kappaleen probleema

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kolmen kap­pa­leen prob­lee­ma

28.09.2021 13:47
Tilaajille
Vanhemmat
Mauri Tammela lunasti lupaukseen isälleen ja kirjoitti novellikokoelman – kirjoitusurakka alkoi joka päivä kahden tunnin hiihtolenkillä

Mauri Tammela lunasti lu­pauk­seen isäl­leen ja kir­joit­ti no­vel­li­ko­koel­man – kir­joi­tus­urak­ka alkoi joka päivä kahden tunnin hiih­to­len­kil­lä

21.09.2021 10:21 1
Tilaajille
"Kyllä maailmaan pieruja mahtuu" – mainoselokuvilla uraa tehnyt rovaniemeläislähtöinen Pete Riski kirjoitti lastenkirjan yksinäisestä pierusta

"Kyllä maail­maan pieruja mahtuu" – mai­nos­elo­ku­vil­la uraa tehnyt ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Pete Riski kir­joit­ti las­ten­kir­jan yk­si­näi­ses­tä pie­rus­ta

17.09.2021 14:08
Millaista suurlähettilään työ on? – Jari Vilénin kirjassa kurkistetaan myös diplomatian verhojen taakse

Mil­lais­ta suur­lä­het­ti­lään työ on? – Jari Vilénin kir­jas­sa kur­kis­te­taan myös dip­lo­ma­tian ver­ho­jen taakse

10.09.2021 17:37 4
Tilaajille
Kansien välissä: Arjen vinksahduksia sallalaislähtöisen kirjailijan esikoisessa

Kansien vä­lis­sä: Arjen vink­sah­duk­sia sal­la­lais­läh­töi­sen kir­jai­li­jan esi­koi­ses­sa

09.09.2021 11:48

Tor­nio­lais-va­lo­ku­vaa­ja jul­kai­see kirjan Har­le­mis­ta

25.08.2021 12:05
Arvostelu: Säntää seikkailuun

Ar­vos­te­lu: Säntää seik­kai­luun

20.08.2021 06:00
Tilaajille
Kansien välissä: Eveliina Muotkavaaran esikoinen on kuvakirja kauneimmillaan

Kansien vä­lis­sä: Eve­lii­na Muot­ka­vaa­ran esi­koi­nen on ku­va­kir­ja kau­neim­mil­laan

03.08.2021 12:32
Torniolainen kuvataiteilija keräsi ja kuvitti paikallisia kummitustarinoita kirjaksi – "Jokainen tarina on aina kertomisen arvoinen"

Tor­nio­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja keräsi ja kuvitti pai­kal­li­sia kum­mi­tus­ta­ri­noi­ta kir­jak­si – "Jo­kai­nen tarina on aina ker­to­mi­sen ar­voi­nen"

31.07.2021 07:00
Tilaajille
“Kirjan kirjoittaminen oli terapeuttinen matka” - Heli Luokkala-Nevalaisen omaelämäkerrallinen kirja on tehty myös kiitokseksi kaupunkilaisille.

“Kirjan kir­joit­ta­mi­nen oli te­ra­peut­ti­nen matka” - Heli Luok­ka­la-Ne­va­lai­sen oma­elä­mä­ker­ral­li­nen kirja on tehty myös kii­tok­sek­si kau­pun­ki­lai­sil­le.

21.07.2021 09:51
Kirja-arviot: Luonto haastaa ja puhdistaa

Kir­ja-ar­viot: Luonto haastaa ja puh­dis­taa

21.07.2021 07:57
Tilaajille
Arvostelu: Hyytävä kummitustarina

Ar­vos­te­lu: Hyytävä kum­mi­tus­ta­ri­na

09.07.2021 06:00
Tilaajille
Kansien välissä: Lapin-loma vie kuvitellun ja toden rajoille

Kansien vä­lis­sä: La­pin-lo­ma vie ku­vi­tel­lun ja toden ra­joil­le

22.06.2021 15:31
Kansien välissä: Ruhtinaanpoppeli ja muita puujättiläisiä – Suomen suurimpia puita esittelevä kirja kertoo myös Sairaalanniemessä kasvavan poppelin koordinaatit

Kansien vä­lis­sä: Ruh­ti­naan­pop­pe­li ja muita puu­jät­ti­läi­siä – Suomen suu­rim­pia puita esit­te­le­vä kirja kertoo myös Sai­raa­lan­nie­mes­sä kas­va­van pop­pe­lin koor­di­naa­tit

08.06.2021 15:00 1
Moni rovaniemeläinen on noussut vaaranlakeen, jonka metsä päätettiin säästää jo 109 vuotta sitten
Kolumni

Moni ro­va­nie­me­läi­nen on noussut vaa­ran­la­keen, jonka metsä pää­tet­tiin säästää jo 109 vuotta sitten

01.06.2021 06:00 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginkirjasto vähentää muovin käyttöä – "Merkittävä osa uutuuskirjoista tilataan ilman muovitusta"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­to vä­hen­tää muovin käyttöä – "Mer­kit­tä­vä osa uu­tuus­kir­jois­ta ti­la­taan ilman muo­vi­tus­ta"

27.05.2021 13:12 2
Tilaajille