kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kirjat
Kuukausi
Kirja-arvio: Avoin suhde kuin ahne ameeba – Tittamari Marttisen aikuisten romaanissa rakkaus on riippuvuus

Kir­ja-ar­vio: Avoin suhde kuin ahne ameeba – Tit­ta­ma­ri Mart­ti­sen ai­kuis­ten ro­maa­nis­sa rakkaus on riip­pu­vuus

05.06.2023 17:32
Tilaajille
Kirja-arvio: Andrei Kurkovin Harmaat mehiläiset on erilainen romaani Ukrainan sodasta

Kir­ja-ar­vio: Andrei Kur­ko­vin Harmaat me­hi­läi­set on eri­lai­nen romaani Uk­rai­nan sodasta

05.06.2023 17:29
“Valitse tie, joka pelottaa eniten.”

“Va­lit­se tie, joka pe­lot­taa eni­ten.”

03.06.2023 09:46
Lukutaito on nykyään tiukassa – päätin, että tarvittaessa se vaikka ostetaan
Kolumni

Lu­ku­tai­to on nykyään tiu­kas­sa – päätin, että tar­vit­taes­sa se vaikka os­te­taan

16.05.2023 05:00 3
Miten synkronoida sisäiset syklit luonnon syklien kanssa? Sen kertoo tänä keväänä ilmestynyt Naisen syklit -kirja, joka sukeltaa naiseuden ytimeen

Miten synk­ro­noi­da si­säi­set syklit luonnon syklien kanssa? Sen kertoo tänä keväänä il­mes­ty­nyt Naisen syklit -kirja, joka su­kel­taa nai­seu­den ytimeen

14.05.2023 20:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Niko Aslak Peltonen omistaa kauhuromanttisen kasvutarinansa Rovaniemelle

Kir­ja-ar­vio: Niko Aslak Pel­to­nen omistaa kau­hu­ro­mant­ti­sen kas­vu­ta­ri­nan­sa Ro­va­nie­mel­le

14.05.2023 17:30
Tilaajille
Retkeilytoimittaja Päivi Mattila vaelsi 800 kilometriä Inarin Nellimistä Kilpisjärvelle ja tajusi, kuinka vieraita suot ovat luonnossa liikkujille – nyt hän antaa viisi vinkkiä suoretkelle

Ret­kei­ly­toi­mit­ta­ja Päivi Mattila vaelsi 800 ki­lo­met­riä Inarin Nel­li­mis­tä Kil­pis­jär­vel­le ja tajusi, kuinka vie­rai­ta suot ovat luon­nos­sa liik­ku­jil­le – nyt hän antaa viisi vinkkiä suo­ret­kel­le

11.05.2023 17:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Mitä lähes 70 vuotta sitten Kemissä murhatun Elli Immon kohtalosta saatiin selville? Dokumenttisarja kertoo uudelleen avatun murhatutkinnan etenemisestä

Mitä lähes 70 vuotta sitten Kemissä mur­ha­tun Elli Immon koh­ta­los­ta saatiin sel­vil­le? Do­ku­ment­ti­sar­ja kertoo uu­del­leen avatun mur­ha­tut­kin­nan ete­ne­mi­ses­tä

24.04.2023 10:44 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Sarjoissa murhat sijoittuvat nyt Pohjois-Lappiin – Anne Lukkarila kutsuu murhaavaan symposiumiin Inarissa

Kir­ja-ar­vio: Sar­jois­sa murhat si­joit­tu­vat nyt Poh­jois-Lap­piin – Anne Luk­ka­ri­la kutsuu mur­haa­vaan sym­po­siu­miin Ina­ris­sa

23.04.2023 16:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Kun kirkkoherran hautajaiset lähtivät lapasesta – Osmo Pekosen viimeiseksi jääneessä teoksessa on koottu yhteen Tornioon liittyviä kertomuksia

Kir­ja-ar­vio: Kun kirk­ko­her­ran hau­ta­jai­set läh­ti­vät la­pa­ses­ta – Osmo Pekosen vii­mei­sek­si jää­nees­sä teok­ses­sa on koottu yhteen Tor­nioon liit­ty­viä ker­to­muk­sia

23.04.2023 12:30 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Psykiatrin sotapäiväkirja – Jorma Laitinen käsittelee Venäjän hyökkäyssotaa historian, kulttuurin ja talouden näkökulmista

Kir­ja-ar­vio: Psy­kiat­rin so­ta­päi­vä­kir­ja – Jorma Lai­ti­nen kä­sit­te­lee Venäjän hyök­käys­so­taa his­to­rian, kult­tuu­rin ja ta­lou­den nä­kö­kul­mis­ta

12.04.2023 15:00
Tilaajille
Harri Ahonen kiersi 225 reittiä Lapissa ja kokosi ne kirjaksi – kirjailija kertoo Lapin kolme suosikkikohdetta, joille on menettänyt sydämensä

Harri Ahonen kiersi 225 reittiä Lapissa ja kokosi ne kir­jak­si – kir­jai­li­ja kertoo Lapin kolme suo­sik­ki­koh­det­ta, joille on me­net­tä­nyt sy­dä­men­sä

10.04.2023 12:00 2
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kulttuurien yhteentörmäys

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kult­tuu­rien yh­teen­tör­mäys

04.04.2023 15:00
Tilaajille
Tutkija Pälvi Rantala kirjoitti kirjan valvojista ja antoi samalla kasvot unettomuudelle – "Se täytyy hyväksyä osaksi elämää"

Tutkija Pälvi Rantala kir­joit­ti kirjan val­vo­jis­ta ja antoi samalla kasvot unet­to­muu­del­le – "Se täytyy hy­väk­syä osaksi elämää"

31.03.2023 20:24
Tilaajille
Ivalolaisen Eveliina Hokkasen romaanissa ilmastoystävällinen ruokailu muuttuu syömishäiriöksi — päähenkilöä pelottaa jopa hengittäminen, sillä se tuottaa hiilidioksidia

Iva­lo­lai­sen Eve­lii­na Hok­ka­sen ro­maa­nis­sa il­mas­to­ys­tä­väl­li­nen ruo­kai­lu muuttuu syö­mis­häi­riök­si — pää­hen­ki­löä pe­lot­taa jopa hen­git­tä­mi­nen, sillä se tuottaa hii­li­di­ok­si­dia

23.03.2023 17:49 4
Tilaajille
Menestyskirjailija Satu Rämö muutti Äkäslompoloon ja tuo sinne pian myös kirjojensa päähenkilöt – vuoden myydyimmän dekkarin myyntituotoilla elää noin vuoden

Me­nes­tys­kir­jai­li­ja Satu Rämö muutti Äkäs­lom­po­loon ja tuo sinne pian myös kir­jo­jen­sa pää­hen­ki­löt – vuoden myy­dyim­män dek­ka­rin myyn­ti­tuo­toil­la elää noin vuoden

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Aikamatka menneisyyteen

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Ai­ka­mat­ka men­nei­syy­teen

17.03.2023 05:30
Tilaajille
Pienen hauen pyydystys nähdään Oulun teatterissa – Lapin ohella ohjaajalla on mielessä David Lynchin Twin Peaks

Pienen hauen pyy­dys­tys nähdään Oulun teat­te­ris­sa – Lapin ohella oh­jaa­jal­la on mie­les­sä David Lynchin Twin Peaks

13.03.2023 15:30 1
Tilaajille
Mari Valonmeri kirjoitti kirjan erityisherkistä johtajista, sillä hänen mielestään esihenkilöiden herkkyys on edelleen Suomessa tabu

Mari Va­lon­me­ri kir­joit­ti kirjan eri­tyis­her­kis­tä joh­ta­jis­ta, sillä hänen mie­les­tään esi­hen­ki­löi­den herk­kyys on edel­leen Suo­mes­sa tabu

08.03.2023 17:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Tony Mannelan kaksiosaisen Iitto-sarjan toinen osa kertoo sotien jälkeisestä ajasta sekä Agata ja Eeli Mannelan 15 lapsen elämästä

Kir­ja-ar­vio: Tony Man­ne­lan kak­si­osai­sen Iit­to-sar­jan toinen osa kertoo sotien jäl­kei­ses­tä ajasta sekä Agata ja Eeli Man­ne­lan 15 lapsen elä­mäs­tä

01.03.2023 11:15 1
Tilaajille