Kirjat
Matkat saarelle tuovat lohtua
Mielipide Aliisa Pokka

Matkat saa­rel­le tuovat lohtua

05.03.2021 06:00
Tilaajille
Liikanen kirjoitti kirjan vauhdikkaista vuosistaan komissaarina – vaimon epäasiallinen kohtelu Brysselissä ei unohdu

Lii­ka­nen kir­joit­ti kirjan vauh­dik­kais­ta vuo­sis­taan ko­mis­saa­ri­na – vaimon epä­asial­li­nen kohtelu Brys­se­lis­sä ei unohdu

21.01.2021 11:14
Kirja-arvostelu: Kun ympyrä sulkeutuu

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kun ympyrä sul­keu­tuu

17.01.2021 13:10
Tilaajille
Kaksi runoilijaa ryhtyi kapinaan nopeaa maailmaa vastaan ja alkoi kirjoittaa toisilleen kirjeitä matkoilta – Mutta voiko matkakirjeen kirjoittaa myös kotisohvalta?

Kaksi ru­noi­li­jaa ryhtyi ka­pi­naan nopeaa maail­maa vastaan ja alkoi kir­joit­taa toi­sil­leen kir­jei­tä mat­koil­ta – Mutta voiko mat­ka­kir­jeen kir­joit­taa myös ko­ti­soh­val­ta?

13.01.2021 18:00
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Darwinilaista luonnonvalintaa Lapin kairassa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Dar­wi­ni­lais­ta luon­non­va­lin­taa Lapin kai­ras­sa

12.01.2021 18:30
Tilaajille
Esikoululainen Heljä Erola suunnitteli Lukulogon – Rovaniemellä kampanjoidaan lasten lukuinnostuksen kasvattamiseksi

Esi­kou­lu­lai­nen Heljä Erola suun­nit­te­li Lu­ku­lo­gon – Ro­va­nie­mel­lä kam­pan­joi­daan lasten lu­ku­in­nos­tuk­sen kas­vat­ta­mi­sek­si

07.01.2021 16:15
Rikosjuonia edelleen kirja per vuosi: syksyllä 82 vuotta täyttävälle Juha Nummiselle dekkarien kirjoittaminen on elämäntapa

Ri­kos­juo­nia edel­leen kirja per vuosi: syk­syl­lä 82 vuotta täyt­tä­väl­le Juha Num­mi­sel­le dek­ka­rien kir­joit­ta­mi­nen on elä­män­ta­pa

05.01.2021 17:51
Tilaajille
Linjoilla, Skeidan kellarissa ja Lillin Pubissa – tällainen oli Tommi Liimatan Rovaniemi

Lin­joil­la, Skeidan kel­la­ris­sa ja Lillin Pubissa – täl­lai­nen oli Tommi Lii­ma­tan Ro­va­nie­mi

23.12.2020 11:04
"En muista sen kirjan nimeä mutta kansi oli punainen..." – Rovaniemen kirjaston pöydästä tuli somehitti

"En muista sen kirjan nimeä mutta kansi oli pu­nai­nen..." – Ro­va­nie­men kir­jas­ton pöy­däs­tä tuli so­me­hit­ti

14.12.2020 14:45
Toimittajalta: Rovaniemen värikästä paikallishistoriaa kansien välissä – tänä vuonna on ilmestynyt monta mielenkiintoista teosta
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men vä­ri­käs­tä pai­kal­lis­his­to­riaa kansien välissä – tänä vuonna on il­mes­ty­nyt monta mie­len­kiin­tois­ta teosta

04.12.2020 09:11
Vilja-Eerika kuoli isän ja äitipuolen mielivallan uhrina vain kahdeksanvuotiaana – Tällaisia muutoksia Suomea järkyttänyt tapaus toi lastensuojeluun

Vil­ja-Ee­ri­ka kuoli isän ja äi­ti­puo­len mie­li­val­lan uhrina vain kah­dek­san­vuo­tiaa­na – Täl­lai­sia muu­tok­sia Suomea jär­kyt­tä­nyt tapaus toi las­ten­suo­je­luun

03.12.2020 06:00
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kaksi vahinkoa ja kaksi ihmettä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kaksi va­hin­koa ja kaksi ihmettä

01.12.2020 16:10
Tilaajille
"Piirtäminen on meidän yhteinen juttu" – Torniolaistyttöjen piirrokset valittiin J. K. Rowlingin kirjaan liki 2000 joukosta

"Piir­tä­mi­nen on meidän yh­tei­nen juttu" – Tor­nio­lais­tyt­tö­jen piir­rok­set va­lit­tiin J. K. Row­lin­gin kirjaan liki 2000 jou­kos­ta

01.12.2020 07:01
Tilaajille
Hilda Lukkarinen kysyi tietä Rovaniemen käsityökoululle – nyt hänen jälkiään voi seurata Lapin yliopistoon saakka

Hilda Luk­ka­ri­nen kysyi tietä Ro­va­nie­men kä­si­työ­kou­lul­le – nyt hänen jäl­kiään voi seurata Lapin yli­opis­toon saakka

26.11.2020 16:35
Kirja-arvostelu: Konstaapelit rikoksia ratkomassa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kons­taa­pe­lit ri­kok­sia rat­ko­mas­sa

12.11.2020 19:00
Tilaajille
Lauantaivieras: Maski kasvoille ja kirjastoon!
Kolumni Juha Kivelä

Lauan­tai­vie­ras: Maski kas­voil­le ja kir­jas­toon!

06.11.2020 15:53
Mr. Lordista elämäkerta keväällä 2022: "Annan palaa ja puhun suoraan"

Mr. Lor­dis­ta elä­mä­ker­ta ke­vääl­lä 2022: "Annan palaa ja puhun suo­raan"

14.10.2020 13:42
Meltosjärven Tuomiset kertovat yrttitarhansa tarinan

Mel­tos­jär­ven Tuo­mi­set ker­to­vat yrt­ti­tar­han­sa tarinan

13.10.2020 09:38
Kirja-arvostelu: Rollo oli Tommi Liimatan kotikaupunki

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Rollo oli Tommi Lii­ma­tan ko­ti­kau­pun­ki

29.09.2020 16:52
Tilaajille
"Minulla on mahdollisuus kirjoittamiseen omilla laitteillani" – ALSia sairastava Janne Simonpoika on kirjoittanut uuden kirjan hylkeenpyynnistä arktisilla vesialueilla

"Mi­nul­la on mah­dol­li­suus kir­joit­ta­mi­seen omilla lait­teil­la­ni" – ALSia sai­ras­ta­va Janne Si­mon­poi­ka on kir­joit­ta­nut uuden kirjan hyl­keen­pyyn­nis­tä ark­ti­sil­la ve­si­alueil­la

28.09.2020 18:13 1
Tilaajille