Kirjat
Kuukausi
Mr. Lordista elämäkerta keväällä 2022: "Annan palaa ja puhun suoraan"

Mr. Lor­dis­ta elä­mä­ker­ta ke­vääl­lä 2022: "Annan palaa ja puhun suo­raan"

14.10.2020 13:42 0
Meltosjärven Tuomiset kertovat yrttitarhansa tarinan

Mel­tos­jär­ven Tuo­mi­set ker­to­vat yrt­ti­tar­han­sa tarinan

13.10.2020 09:38 0
Kirja-arvostelu: Rollo oli Tommi Liimatan kotikaupunki

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Rollo oli Tommi Lii­ma­tan ko­ti­kau­pun­ki

29.09.2020 16:52 0
Tilaajille
"Minulla on mahdollisuus kirjoittamiseen omilla laitteillani" – ALSia sairastava Janne Simonpoika on kirjoittanut uuden kirjan hylkeenpyynnistä arktisilla vesialueilla

"Mi­nul­la on mah­dol­li­suus kir­joit­ta­mi­seen omilla lait­teil­la­ni" – ALSia sai­ras­ta­va Janne Si­mon­poi­ka on kir­joit­ta­nut uuden kirjan hyl­keen­pyyn­nis­tä ark­ti­sil­la ve­si­alueil­la

28.09.2020 18:13 1
Tilaajille
Vanhemmat
Ajatuspaja Suomen Perusta joutuu maksamaan valtionapua takaisin – syynä yhdenvertaisuutta rikkova Jukka Hankamäen Totuus kiihottaa -teos

Aja­tus­pa­ja Suomen Perusta joutuu mak­sa­maan val­tion­apua ta­kai­sin – syynä yh­den­ver­tai­suut­ta rikkova Jukka Han­ka­mäen Totuus kii­hot­taa -teos

08.09.2020 17:48 0
Uutuuskirjan mukaan perinteinen media ei ole kertonut turvapaikanhakijoista puolueettomasti – saivatko maahanmuuttajat uutisista turvapaikan?

Uu­tuus­kir­jan mukaan pe­rin­tei­nen media ei ole ker­to­nut tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta puo­lueet­to­mas­ti – sai­vat­ko maa­han­muut­ta­jat uu­ti­sis­ta tur­va­pai­kan?

06.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Trumpin veljentytär vertaa paljastuskirjassaan Donald Trumpia kolmevuotiaaseen – tulos laiminlyönnistä kotona

Trumpin vel­jen­ty­tär vertaa pal­jas­tus­kir­jas­saan Donald Trumpia kol­me­vuo­tiaa­seen – tulos lai­min­lyön­nis­tä kotona

08.07.2020 16:00 0
Paljastuskirjan Trumpista kirjoittanut Bolton: Toivon, että hänestä tulee yhden kauden presidentti

Pal­jas­tus­kir­jan Trum­pis­ta kir­joit­ta­nut Bolton: Toivon, että hänestä tulee yhden kauden pre­si­dent­ti

22.06.2020 07:53 0
Halla-aho kiisti tarkoituksellisen provokaation: "Uskokaa tai älkää, mekin pystymme ihan vain mokaamaan"

Hal­la-aho kiisti tar­koi­tuk­sel­li­sen pro­vo­kaa­tion: "Us­ko­kaa tai älkää, mekin pys­tym­me ihan vain mo­kaa­maan"

13.06.2020 10:29 0
Totuus kiihottaa -julkaisun kirjoittaja sanoo perussuomalaisten tukeneen teosta ennen kohua

Totuus kii­hot­taa -jul­kai­sun kir­joit­ta­ja sanoo pe­rus­suo­ma­lais­ten tu­ke­neen teosta ennen kohua

11.06.2020 20:56 0
Pornoaiheinen gradu vei seksibloggariksi ja kirjailijaksi: Kirjailija Henriikka Rönkkönen ammentaa tarinoita häpeästä ja huonosta olosta

Por­no­ai­hei­nen gradu vei sek­si­blog­ga­rik­si ja kir­jai­li­jak­si: Kir­jai­li­ja Hen­riik­ka Rönk­kö­nen am­men­taa ta­ri­noi­ta hä­peäs­tä ja huo­nos­ta olosta

03.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Mekko hyvin, kaikki hyvin – Kemiläislähtöinen Essi Kummu kirjoittaa uudessa romaanissaan sitä, millaisia asioita kaksi toisiinsa rakastunutta naista joutuu parisuhteessaan kohtaamaan

Mekko hyvin, kaikki hyvin – Ke­mi­läis­läh­töi­nen Essi Kummu kir­joit­taa uudessa ro­maa­nis­saan sitä, mil­lai­sia asioita kaksi toi­siin­sa ra­kas­tu­nut­ta naista joutuu pa­ri­suh­tees­saan koh­taa­maan

08.05.2020 21:15 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Viljanen, Eeva-Liisa Hynynen

Lu­ki­jal­ta: Onko Nummela lukenut kir­jam­me?

07.05.2020 08:20 0
Tilaajille
Ihmiset hamstraavat nyt kirjoja sulkeutuvista kirjastoista – "En ole nähnyt tällaista väkimäärää kertaakaan 40 vuoden aikana"

Ihmiset hamst­raa­vat nyt kirjoja sul­keu­tu­vis­ta kir­jas­tois­ta – "En ole nähnyt täl­lais­ta vä­ki­mää­rää ker­taa­kaan 40 vuoden aikana"

17.03.2020 15:07 0
Tilaajille
Solja Upolan kirja kuvaa Kemi- ja Ounasjokea valokuvin ja maalauksin

Solja Upolan kirja kuvaa Kemi- ja Ou­nas­jo­kea va­lo­ku­vin ja maa­lauk­sin

02.03.2020 08:50 0
Päiväkirja: Kaikki ne tarinat, jotka asuvat meillä
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: Kaikki ne ta­ri­nat, jotka asuvat meillä

24.02.2020 08:38 0
Tilaajille
Ovatko kaikki Trumpia äänestäneet idiootteja? Uutuuskirjan tehnyt suomalaistoimittaja kertoo, miksi Trump todennäköisesti valitaan toisellekin kaudelle

Ovatko kaikki Trumpia ää­nes­tä­neet idioot­te­ja? Uu­tuus­kir­jan tehnyt suo­ma­lais­toi­mit­ta­ja kertoo, miksi Trump to­den­nä­köi­ses­ti va­li­taan toi­sel­le­kin kau­del­le

17.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Innokas kirjojen lukija Heikki Annala ei ole antanut kirjahyllynsä kadota trendien mukana: "Jos painettu kirja katoaa, katoaa osa sivistyksestä"

Innokas kir­jo­jen lukija Heikki Annala ei ole antanut kir­ja­hyl­lyn­sä kadota tren­dien mukana: "Jos pai­net­tu kirja katoaa, katoaa osa si­vis­tyk­ses­tä"

11.01.2020 18:00 0
Tilaajille
Kalastajia Lofooteilla ja murhia Kukkolankoskella – Lapin Kansan toimituksen väki antaa parhaat kirjavinkkinsä lomalukemiseksi ja pukinkonttiin

Ka­las­ta­jia Lo­foo­teil­la ja murhia Kuk­ko­lan­kos­kel­la – Lapin Kansan toi­mi­tuk­sen väki antaa parhaat kir­ja­vink­kin­sä lo­ma­lu­ke­mi­sek­si ja pu­kin­kont­tiin

20.12.2019 18:47 0
Tilaajille
Kolme tarinaa kirjojen kustantamisesta Lapissa – Väyläkirjat, Atrain & Nord ja Kieletär ovat ottaneet haasteen vastaan kukin tavallaan

Kolme tarinaa kir­jo­jen kus­tan­ta­mi­ses­ta Lapissa – Väy­lä­kir­jat, Atrain & Nord ja Kie­le­tär ovat ot­ta­neet haas­teen vastaan kukin ta­val­laan

16.12.2019 18:00 0
Tilaajille