Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Tilaajille

Kuka tulevat syö­päm­me hoitaa? Syö­pä­lää­kä­rei­tä tar­vi­taan Suo­mes­sa 15 vuoden päästä tup­las­ti enem­män, mutta kaik­kial­la virkoja ei saada nytkään täy­tet­tyä

Kun väestö ikääntyy, syövät lisääntyvät. Entistä useampi sairastaa vuosikausia kroonista syöpää. Kysyimme, miten tähän on valmistauduttu sairaanhoitopiireissä. Vaikeuksia on etenkin Itä-Suomessa, jossa potilasmäärät ovat lisääntyneet yli 20 prosenttia 10 vuodessa. Kansallisen syöpäkeskuksen on tarkoitus auttaa yhdenvertaisten hoitojen järjestämisessä.

Syövän hoitomenetelmät ovat Suomessa hyvin kehittyneitä, mutta haasteita on riittävän hoitohenkilöstön määrän saavuttamisessa ja hoitoonpääsyajan takaamisessa. Näin kertoo sosiaali- ja terveysministeriön teettämä Syövän hoidon kehittäminen 2010–2020 -selvitys.

Terveyskeskuslääkäreiden uupumisesta on puhuttu viime aikoina paljon, mutta vaarassa uupua ovat myös syöpälääkärit eli onkologit.