Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to puuttui Kemin lää­kä­ri­pu­laan – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le huo­mau­tus ja uusi sel­vi­tys­pyyn­tö

Avi ei hyväksynyt kaupungin selitystä, jonka mukaan sillä ei ole keinoja valvoa Mehiläisen tuottamaan perusterveydenhuoltoon pääsyä.

Kemi

Lapin aluehallintovirasto on antanut Kemin kaupunginhallitukselle huomautuksen perusterveydenhuollon järjestämisvastuun laiminlyönnistä, koska hoitoon pääsyssä on ollut ongelmia.

Avi vaatii lisäksi kaupunginhallitukselta uuden selvityksen siitä, miten hoitoonpääsy turvataan, koska kaupunki ei ole avin mukaan ryhtynyt riittäviin toimiin tilanteen korjaamiseksi, eikä avi ole saanut luotettavaa tietoa siitä, miten perusterveydenhuollon hoitoon pääsy toteutuu.