Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kemin kaupunki
Kemi ja Tornio tyrmäävät sairaalaselvityksen yhteisrintamassa Savonlinnan kanssa – "selvitys laadittu täysin vastuuttomasti ja puutteellisin tiedoin"

Kemi ja Tornio tyr­mää­vät sai­raa­la­sel­vi­tyk­sen yh­teis­rin­ta­mas­sa Sa­von­lin­nan kanssa – "­sel­vi­tys laa­dit­tu täysin vas­tuut­to­mas­ti ja puut­teel­li­sin tie­doin"

23.02.2024 11:03 17
Tilaajille
Kemin kaupungille myönnettiin 1,1 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – Keminmaan hakemus evättiin

Kemin kau­pun­gil­le myön­net­tiin 1,1 mil­joo­naa euroa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – Ke­min­maan hakemus evät­tiin

14.12.2023 14:50 2
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtaja näkee valoa tunnelin päässä – "Käyttötalous on saatu tasapainoon"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja näkee valoa tun­ne­lin päässä – "Käyt­tö­ta­lous on saatu ta­sa­pai­noon"

12.12.2023 17:30 4
Tilaajille
Kemin kaupunki myy laajan runkoverkkonsa valokuituyhtiö Valoolle

Kemin kau­pun­ki myy laajan run­ko­verk­kon­sa va­lo­kui­tu­yh­tiö Va­lool­le

04.12.2023 15:28
Tilaajille
Kemi ostaa Kaidin tontin takaisin ja yhtiön taru Suomessa päättyy

Kemi ostaa Kaidin tontin ta­kai­sin ja yhtiön taru Suo­mes­sa päättyy

30.11.2023 12:15 1
Tilaajille
Kemi ei saa ensi vuonna euroakaan valtionosuuksia vaan joutuu päinvastoin maksamaan niitä valtiolle – "Täysin käsittämätöntä", sanoo kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Kemi ei saa ensi vuonna eu­roa­kaan val­tion­osuuk­sia vaan joutuu päin­vas­toin mak­sa­maan niitä val­tiol­le – "Täysin kä­sit­tä­mä­tön­tä", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen

28.11.2023 09:40 11
Tilaajille
Lappian opiskelijat herättivät Kemin Lumiukon henkiin: hahmon voi nyt tavata kaupungin tapahtumissa

Lappian opis­ke­li­jat he­rät­ti­vät Kemin Lu­mi­ukon hen­kiin: hahmon voi nyt tavata kau­pun­gin ta­pah­tu­mis­sa

13.11.2023 20:30 1
Tilaajille
Kemi säästi 190 000 euron arvosta energiaa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan

Kemi säästi 190 000 euron arvosta ener­giaa, kun Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan

30.10.2023 16:07 2
Tilaajille
Edelfelt, Schjerfbeck, Gallen-Kallela ja nykytaiteen kovia nimiä esillä Kemin taidemuseossa

Edel­felt, Schjerf­beck, Gal­len-Kal­le­la ja ny­ky­tai­teen kovia nimiä esillä Kemin tai­de­mu­seos­sa

28.10.2023 10:34 2
Tilaajille
Kemin rakastetuin pienoismalli palaa Kulttuurikeskukseen –pikkutarkan työn tekemiseen käytettiin 11 000 tuntia

Kemin ra­kas­te­tuin pie­nois­mal­li palaa Kult­tuu­ri­kes­kuk­seen –pik­ku­tar­kan työn te­ke­mi­seen käy­tet­tiin 11 000 tuntia

28.10.2023 10:31 1
Tilaajille
Kemin valtuusto teki historiallisen kouluverkkopäätöksen – kouluja suljetaan ja keskustaan yksi yläkoulu

Kemin val­tuus­to teki his­to­rial­li­sen kou­lu­verk­ko­pää­tök­sen – kouluja sul­je­taan ja kes­kus­taan yksi ylä­kou­lu

02.10.2023 20:00 5
Tilaajille
Kemi joutuu lopettamaan isoja kouluja, koska lasten määrä lähes puolittuu muutamassa vuodessa

Kemi joutuu lo­pet­ta­maan isoja kou­lu­ja, koska lasten määrä lähes puo­lit­tuu muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

15.09.2023 19:55 10
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus hyväksyi uimahallin purkamisen mahdollistavan kaavamuutoksen – etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ui­ma­hal­lin pur­ka­mi­sen mah­dol­lis­ta­van kaa­va­muu­tok­sen – etenee seu­raa­vak­si val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

30.08.2023 09:48 2
Tilaajille
Kemin kaupunginhallituksen puheenjohtajan Pekka Tiitisen kesäloma sujuu mökkeillen

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan Pekka Tii­ti­sen ke­sä­lo­ma sujuu mök­keil­len

07.07.2023 15:01 1
Attendo suunnittelee nelikerroksista vanhustentaloa Kemin Kauppatorin laitaan

Attendo suun­nit­te­lee ne­li­ker­rok­sis­ta van­hus­ten­ta­loa Kemin Kaup­pa­to­rin laitaan

19.06.2023 16:30 3
Tilaajille
Kemissä on kymmenien kilometrien valokuituverkko vain kaupungin omassa käytössä – nyt pohditaan sen myyntiä

Kemissä on kym­me­nien ki­lo­met­rien va­lo­kui­tu­verk­ko vain kau­pun­gin omassa käy­tös­sä – nyt poh­di­taan sen myyntiä

13.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Kemin uuden monitoimihallin nimi valittiin 524 yleisöehdotuksen joukosta

Kemin uuden mo­ni­toi­mi­hal­lin nimi va­lit­tiin 524 ylei­sö­eh­do­tuk­sen jou­kos­ta

28.04.2023 17:55 3
Tilaajille
Kemin uusi prosenttitaideteos soi jatkossa päivittäin päiväkodin nurkalla – kuuntele hypnoottinen ääniraita

Kemin uusi pro­sent­ti­tai­de­teos soi jat­kos­sa päi­vit­täin päi­vä­ko­din nur­kal­la – kuun­te­le hyp­noot­ti­nen ää­ni­rai­ta

14.04.2023 16:05 1
Tilaajille
Kemin uimahalli tarjoaa lapsille ja nuorille ilmaisia uintikertoja touko-kesäkuun ajan

Kemin ui­ma­hal­li tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le il­mai­sia uin­ti­ker­to­ja tou­ko-ke­sä­kuun ajan

14.04.2023 12:58 1
"Kun ymmärrettiin, että ne ovat viranomaisen asiakirjoja, ne alettiin työntää päivittäin silppuriin" – KHO asettui Kemin puolelle paperijupakassa

"Kun ym­mär­ret­tiin, että ne ovat vi­ran­omai­sen asia­kir­jo­ja, ne alet­tiin työntää päi­vit­täin silp­pu­riin" – KHO asettui Kemin puo­lel­le pa­pe­ri­ju­pa­kas­sa

11.04.2023 05:00 9
Tilaajille