Kemin kaupunki
Kuukausi
Tero Nissinen johtajahaastattelussa Salossa – Katso kello 18 alkavasta livelähetyksestä,  miten Kemin kaupunginjohtaja pärjää valtuuston tentissä

Tero Nis­si­nen joh­ta­ja­haas­tat­te­lus­sa Salossa – Katso kello 18 al­ka­vas­ta li­ve­lä­he­tyk­ses­tä, miten Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja pärjää val­tuus­ton ten­tis­sä

10.08.2020 10:24 0
Tilaajille
Tero Nissinen on loppusuoralla Salon kaupunginjohtajakilpailussa – "Kuntakentän kokemus ja verkostoituminen kallistavat vaakaa Nissisen puolelle"

Tero Nis­si­nen on lop­pu­suo­ral­la Salon kau­pun­gin­joh­ta­ja­kil­pai­lus­sa – "Kun­ta­ken­tän kokemus ja ver­kos­toi­tu­mi­nen kal­lis­ta­vat vaakaa Nis­si­sen puo­lel­le"

03.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Tuokila

Lu­ki­jal­ta: Kemin ke­sä­mat­kai­lu huo­let­taa

25.07.2020 05:50 0
Tilaajille
Kemi aikoo tiivistää kouluverkkoa, koska lasten määrä on vähenemässä sadoilla – "Tilastot ovat aika lohdutonta kertomaa"

Kemi aikoo tii­vis­tää kou­lu­verk­koa, koska lasten määrä on vä­he­ne­mäs­sä sa­doil­la – "Ti­las­tot ovat aika loh­du­ton­ta ker­to­maa"

17.07.2020 20:56 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lapissa ei ole tiedossa siivousalan rajuja väärinkäytöksiä – yllätystarkastuksissa on paljastunut vain pieniä puutteita

Lapissa ei ole tie­dos­sa sii­vous­alan rajuja vää­rin­käy­tök­siä – yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sis­sa on pal­jas­tu­nut vain pieniä puut­tei­ta

08.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen on vahvoilla Salon kaupunginjohtajaksi

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen on vah­voil­la Salon kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

30.06.2020 16:13 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Menikö kaikki oikein Pa­ja­rin­ran­nas­sa?

06.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hyl­kää­kö Kemi lä­hiöi­den pal­ve­lut?

23.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Kemi hävisi European Green Leaf -kaupunkikisassa Lappeenrannalle

Kemi hävisi Eu­ro­pean Green Leaf -kau­pun­ki­ki­sas­sa Lap­peen­ran­nal­le

13.05.2020 20:19 0
Tilaajille
Kemin talouskurimus ei hellitä – tämän vuoden budjetti on pettämässä kuudella miljoonalla eurolla

Kemin ta­lous­ku­ri­mus ei hellitä – tämän vuoden bud­jet­ti on pet­tä­mäs­sä kuu­del­la mil­joo­nal­la eurolla

11.05.2020 20:09 0
Tilaajille
"Urakoitsijan kannalta surkea talvi" –Hiekoista täyttyneitä katuja harjataan jo Meri-Lapissa, Rovaniemelläkin aloitetaan tällä viikolla

"U­ra­koit­si­jan kan­nal­ta surkea talvi" –Hie­kois­ta täyt­ty­nei­tä katuja har­ja­taan jo Me­ri-La­pis­sa, Ro­va­nie­mel­lä­kin aloi­te­taan tällä vii­kol­la

22.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jättisäästöjä etsivä Kemi tunnustaa tosiasiat ja näyttää esimerkkiä muille Lapin kunnille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jät­ti­sääs­tö­jä etsivä Kemi tun­nus­taa to­si­asiat ja näyttää esi­merk­kiä muille Lapin kun­nil­le

01.04.2020 07:15 0
Tilaajille
Valot sammuivat tunniksi Kemissä ja Rovaniemellä – Earth Hour muistutti tänä vuonna ruuan ilmastovaikutuksista

Valot sam­mui­vat tun­nik­si Kemissä ja Ro­va­nie­mel­lä – Earth Hour muis­tut­ti tänä vuonna ruuan il­mas­to­vai­ku­tuk­sis­ta

28.03.2020 21:26 0
Tilaajille
Rovaniemi ja Kemi ovat mukana maailman suurimmassa ilmastotapahtumassa WWF:n Earth Hourissa lauantaina

Ro­va­nie­mi ja Kemi ovat mukana maail­man suu­rim­mas­sa il­mas­to­ta­pah­tu­mas­sa WWF:n Earth Hou­ris­sa lauan­tai­na

26.03.2020 21:42 0
Tilaajille
Kemi aloittaa yt-neuvottelut 150 työntekijän lomauttamiseksi – myös Torniossa palkanmaksu voi loppua

Kemi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut 150 työn­te­ki­jän lo­maut­ta­mi­sek­si – myös Tor­nios­sa pal­kan­mak­su voi loppua

26.03.2020 15:32 0
Tilaajille
Kemin kaupunki aloittaa yt-neuvottelut henkilöstön lomautuksista – syynä ylivoimainen taloudellinen haaste

Kemin kau­pun­ki aloit­taa yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­sis­ta – syynä yli­voi­mai­nen ta­lou­del­li­nen haaste

26.03.2020 15:04 0
Tilaajille
Kemi aikoo purkaa kaksi miljoonarahastoa – kaupungin tilinpäätös jää silti hyytävän alijäämäiseksi

Kemi aikoo purkaa kaksi mil­joo­na­ra­has­toa – kau­pun­gin ti­lin­pää­tös jää silti hyy­tä­vän ali­jää­mäi­sek­si

10.03.2020 18:30 0
Tilaajille
Annikki ja Jorma Riekko lahjoittivat omaisuutensa kemiläiselle kulttuurille – satumaisen värikäs posliinitaide tulee pysyvästi esille

Annikki ja Jorma Riekko lah­joit­ti­vat omai­suu­ten­sa ke­mi­läi­sel­le kult­tuu­ril­le – sa­tu­mai­sen värikäs pos­lii­ni­tai­de tulee py­sy­väs­ti esille

03.03.2020 17:57 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sananvapauden suitsiminen kunta-asioissa ei voi tätä päivää Kemissäkään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Sa­nan­va­pau­den suit­si­mi­nen kun­ta-asiois­sa ei voi tätä päivää Ke­mis­sä­kään

23.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Lääkäripulasta kärsivässä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kommentoida asioita julkisuuteen

Lää­kä­ri­pu­las­ta kär­si­väs­sä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kom­men­toi­da asioita jul­ki­suu­teen

21.02.2020 06:00 0
Tilaajille