Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Maankäyttö
Kuukausi
Veitsiluodon uusi kaava tuli voimaan – jarru pois kuitutehtaalta ja muilta uusilta yrityksiltä

Veit­si­luo­don uusi kaava tuli voimaan – jarru pois kui­tu­teh­taal­ta ja muilta uusilta yri­tyk­sil­tä

17.03.2023 15:40
Tilaajille
Simo hyväksyi uuden asuinalueen kaavan merenrantaan – kunnan tiedossa on jo 26 tonteista kiinnostunutta

Simo hy­väk­syi uuden asuin­alueen kaavan me­ren­ran­taan – kunnan tie­dos­sa on jo 26 ton­teis­ta kiin­nos­tu­nut­ta

14.03.2023 16:32 2
Tilaajille
Kittilä teki kielteisen periaatepäätöksen tuulivoimasta, Keminmaassa vaaditaan kansanäänestystä – tuulivoima on jumissa joka kolmannessa Lapin kunnassa

Kittilä teki kiel­tei­sen pe­ri­aa­te­pää­tök­sen tuu­li­voi­mas­ta, Ke­min­maas­sa vaa­di­taan kan­san­ää­nes­tys­tä – tuu­li­voi­ma on jumissa joka kol­man­nes­sa Lapin kun­nas­sa

03.03.2023 19:30 10
Tilaajille
Kemin poliisiasema ei tulekaan keskustaan? Uutta rakennusta aletaan suunnitella kaupungin eteläpuolelle Kemintulliin

Kemin po­lii­si­ase­ma ei tu­le­kaan kes­kus­taan? Uutta ra­ken­nus­ta aletaan suun­ni­tel­la kau­pun­gin ete­lä­puo­lel­le Ke­min­tul­liin

28.02.2023 18:45 9
Tilaajille
Vanhemmat
Tuulivoima jakaa Tervolan kahteen leiriin – löytyykö sopu uuden tuulivoimastrategian avulla?

Tuu­li­voi­ma jakaa Ter­vo­lan kahteen leiriin – löy­tyy­kö sopu uuden tuu­li­voi­mast­ra­te­gian avulla?

01.02.2023 05:00 13
Tilaajille
Tuulivoiman ja porotalouden ristiriitojen ratkaisemiseen koottiin lista parhaista käytännöistä

Tuu­li­voi­man ja po­ro­ta­lou­den ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­seen koot­tiin lista par­hais­ta käy­tän­nöis­tä

16.01.2023 07:00 11
Tilaajille
Suhangon kaivoshanke hiertää Ranuan naapurikunnissa – Tervola ei halua Suhangon purkuputkea, eikä Keminmaa Suhankoon liittyvää malminetsintää alueelleen

Su­han­gon kai­vos­han­ke hiertää Ranuan naa­pu­ri­kun­nis­sa – Tervola ei halua Su­han­gon pur­ku­put­kea, eikä Ke­min­maa Su­han­koon liit­ty­vää mal­mi­net­sin­tää alueel­leen

25.11.2022 19:33 10
Tilaajille
VSB suunnittelee Keminmaahan isoa tuulipuistoa – tiedotustilaisuus tänään illalla

VSB suun­nit­te­lee Ke­min­maa­han isoa tuu­li­puis­toa – tie­do­tus­ti­lai­suus tänään illalla

24.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistus on herättänyt maankäyttöön liittyviä huolia – lainvalmistelijan mukaan pelot ovat  turhia

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tus on he­rät­tä­nyt maan­käyt­töön liit­ty­viä huolia – lain­val­mis­te­li­jan mukaan pelot ovat turhia

22.11.2022 16:32 19
Tilaajille
Inarin poro- ja kalapäiviltä pohjaa maankäytön suunnitteluun – uusi tutkimus vahvistaa vanhoja totuuksia porotalouden ja maankäytön yhteensovittamisesta

Inarin poro- ja ka­la­päi­vil­tä pohjaa maan­käy­tön suun­nit­te­luun – uusi tut­ki­mus vah­vis­taa vanhoja to­tuuk­sia po­ro­ta­lou­den ja maan­käy­tön yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta

25.08.2022 18:12 6
Tilaajille
Maankäytön demokratiaa vahvistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan­käy­tön de­mo­kra­tiaa vah­vis­tet­ta­va

24.06.2022 05:00 3
Tilaajille
Poronhoidossa maankäyttö on elämäntapaa, ei elinkeinoa – tutkija loisi porotaloudelle vahvemman aseman neuvotteluissa

Po­ron­hoi­dos­sa maan­käyt­tö on elä­män­ta­paa, ei elin­kei­noa – tutkija loisi po­ro­ta­lou­del­le vah­vem­man aseman neu­vot­te­luis­sa

06.06.2022 19:17 6
Tilaajille
Lapin liitto haluaa lisää tuulivoimaa, mutta hallitusti – "Nyt tilanne on villi"

Lapin liitto haluaa lisää tuu­li­voi­maa, mutta hal­li­tus­ti – "Nyt tilanne on villi"

10.02.2022 19:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos siir­to­maa­po­li­tiik­kaa ei olisi koskaan har­joi­tet­tu po­ron­hoi­toa­lueel­la?

09.02.2022 07:59 3
Tilaajille
Mitä jos poronhoito keksittäisiin vasta nyt?

Mitä jos po­ron­hoi­to kek­sit­täi­siin vasta nyt?

07.02.2022 10:30 91
Tilaajille
Keminmaassa on käynnissä outo manööveri maanomistajien eduksi – Kuntaliitto: "Täysin poikkeuksellista"

Ke­min­maas­sa on käyn­nis­sä outo ma­nöö­ve­ri maa­no­mis­ta­jien eduksi – Kun­ta­liit­to: "Täysin poik­keuk­sel­lis­ta"

02.02.2022 18:03 19
Tilaajille
Tuulivoimayhtiöt aloittivat kilpajuoksun Rovaniemelle – ensimmäinen jätti jo kaavoitusaloitteen

Tuu­li­voi­ma­yh­tiöt aloit­ti­vat kil­pa­juok­sun Ro­va­nie­mel­le – en­sim­mäi­nen jätti jo kaa­voi­tus­aloit­teen

07.01.2022 18:00 24
Tilaajille
Kotimainen tuulivoima kasvaa räjähdysmäisesti, mutta joko rajat tulevat vastaan?

Ko­ti­mai­nen tuu­li­voi­ma kasvaa rä­jäh­dys­mäi­ses­ti, mutta joko rajat tulevat vas­taan?

07.09.2021 19:29 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion Kran­ni­ka­dun tar­peel­li­suu­des­ta

21.08.2021 05:40 1
Tilaajille
Antinpuistoon uusia kenttiä Rovaniemellä – Kaupunki päättää vuokraamisesta maanantaina

An­tin­puis­toon uusia kenttiä Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­ki päättää vuok­raa­mi­ses­ta maa­nan­tai­na

19.05.2021 11:40
Tilaajille