Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Luontomatkailu
Teollisuusneuvos Veikko Lesosen luksushotellihanke viedään härkäpäisesti uudestaan Inarin valtuustoon – uutta on vain ulkolamppuja koskeva määräys

Teol­li­suus­neu­vos Veikko Lesosen luk­sus­ho­tel­li­han­ke viedään här­kä­päi­ses­ti uu­des­taan Inarin val­tuus­toon – uutta on vain ul­ko­lamp­pu­ja koskeva määräys

20.09.2023 05:00 15
Tilaajille
Pallaksen kävijöitä palvelee peräkärryn päälle rakennettu infotupa – uuden luontokeskuksen suunnittelu käynnissä

Pal­lak­sen kä­vi­jöi­tä pal­ve­lee pe­rä­kär­ryn päälle ra­ken­net­tu in­fo­tu­pa – uuden luon­to­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu käyn­nis­sä

12.09.2023 10:41 3
Tilaajille
Metsähallitus järjestää Urho Kekkosen kansallispuiston 40-vuotisjuhlat lauantaina

Met­sä­hal­li­tus jär­jes­tää Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton 40-vuo­tis­juh­lat lauan­tai­na

22.08.2023 21:45 1
Tilaajille
Luontoturistit tallasivat neidonkengän kasvupaikan  – suojelu uhkaa jäädä jalkoihin kansallispuistoissa
Kolumni

Luon­to­tu­ris­tit tal­la­si­vat nei­don­ken­gän kas­vu­pai­kan – suojelu uhkaa jäädä jal­koi­hin kan­sal­lis­puis­tois­sa

12.08.2023 05:00 22
Koiran kanssa retkeily ei ole rakettitiedettä, mutta vaatii suunnittelua – viiden eräoppaan perustama yritys tarjoaa koiraystävällisiä vaelluksia Lapissa ja muualla Suomessa

Koiran kanssa ret­kei­ly ei ole ra­ket­ti­tie­det­tä, mutta vaatii suun­nit­te­lua – viiden erä­op­paan pe­rus­ta­ma yritys tarjoaa koi­ra­ys­tä­väl­li­siä vael­luk­sia Lapissa ja muualla Suo­mes­sa

26.06.2023 19:30
Tilaajille
40-vuotista historiaansa juhlivaan Urho Kekkosen kansallispuistoon rakennetaan uusi lähtöportti

40-vuo­tis­ta his­to­riaan­sa juh­li­vaan Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toon ra­ken­ne­taan uusi läh­tö­port­ti

06.06.2023 21:23
Tilaajille
Jasper Pääkkönen ottaa vastaan Lapin kauppakamarin vierailukutsun – hänen toiveissaan on tutustua kaivosteollisuuteen ja alan ympäristövaikutuksiin

Jasper Pääk­kö­nen ottaa vastaan Lapin kaup­pa­ka­ma­rin vie­rai­lu­kut­sun – hänen toi­veis­saan on tu­tus­tua kai­vos­teol­li­suu­teen ja alan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin

31.05.2023 20:40 30
Tilaajille
Harri Ahonen kiersi 225 reittiä Lapissa ja kokosi ne kirjaksi – kirjailija kertoo Lapin kolme suosikkikohdetta, joille on menettänyt sydämensä

Harri Ahonen kiersi 225 reittiä Lapissa ja kokosi ne kir­jak­si – kir­jai­li­ja kertoo Lapin kolme suo­sik­ki­koh­det­ta, joille on me­net­tä­nyt sy­dä­men­sä

10.04.2023 12:00 2
Tilaajille
Laitoimme 57 avantoa kartalle – Suomen pohjoisinta avantoa saa käyttää maksutta: "Jos joku tarkenee käydä ilman pukuhuonetta, niin sinne vaan!"

Lai­toim­me 57 avantoa kar­tal­le – ­Suo­men poh­joi­sin­ta avantoa saa käyttää mak­sut­ta: "Jos joku tar­ke­nee käydä ilman pu­ku­huo­net­ta, niin sinne vaan!"

01.01.2023 14:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­mat­kai­lua ei saa vaa­ran­taa

08.09.2022 05:00 2
Tilaajille
Vanha Palotunturin autiotupa Posiolla purettiin palasiksi ja kootaan entistä ehommaksi retkeilijöiden käyttöön – aikataulu on keleistä kiinni

Vanha Pa­lo­tun­tu­rin au­tio­tu­pa Po­siol­la pu­ret­tiin pa­la­sik­si ja kootaan entistä ehom­mak­si ret­kei­li­jöi­den käyt­töön – ai­ka­tau­lu on ke­leis­tä kiinni

05.05.2022 16:12
Tilaajille
Lapin lyhyet etäisyydet toivat Anette Latva-Piikkilän Leville – ennen piti teeskennellä kiirettä, mutta nykyään luontopalveluyrittäjä uskaltaa myöntää olevansa tunturiretkellä vaikka keskellä päivää

Lapin lyhyet etäi­syy­det toivat Anette Lat­va-Piik­ki­län Leville – ennen piti tees­ken­nel­lä kii­ret­tä, mutta nykyään luon­to­pal­ve­lu­yrit­tä­jä us­kal­taa myöntää ole­van­sa tun­tu­ri­ret­kel­lä vaikka kes­kel­lä päivää

12.02.2022 17:00 2
Tilaajille
Luppiovaara täyttyy turisteista – satumaiset näkymät hivelevät niin paikallisen kuin vieraankin silmää

Lup­pio­vaa­ra täyttyy tu­ris­teis­ta – sa­tu­mai­set näkymät hi­ve­le­vät niin pai­kal­li­sen kuin vie­raan­kin silmää

19.12.2021 18:00 13
Tilaajille
Sallan kansallispuisto viimeistä sinettiä vaille valmis – laki kansallispuistosta esitetään Tasavallan presidentille ensi viikolla

Sallan kan­sal­lis­puis­to vii­meis­tä si­net­tiä vaille valmis – laki kan­sal­lis­puis­tos­ta esi­te­tään Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­le ensi vii­kol­la

09.12.2021 14:05 5
Tilaajille
Miten mahtua metsään
Kolumni

Miten mahtua metsään

29.10.2021 06:30 2
Tilaajille
Ei tuulivoimaloita luontomaisemaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei tuu­li­voi­ma­loi­ta luon­to­mai­se­maan

18.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­ta­lous ja luon­to­ret­kei­ly eivät sovi yhteen

21.09.2021 05:30 12
Tilaajille
Suvi Mähönen, 21, muutti Lappiin, löysi puolison ja perusti yrityksen pikkukylään keskellä koronaa – Nyt hänellä on tuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa ja takana orivarsan aiheuttama somemyrsky

Suvi Mä­hö­nen, 21, muutti Lap­piin, löysi puo­li­son ja perusti yri­tyk­sen pik­ku­ky­lään kes­kel­lä koronaa – Nyt hänellä on tu­han­sia seu­raa­jia so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ja takana ori­var­san ai­heut­ta­ma so­me­myrs­ky

28.08.2021 08:00 3
Tilaajille
Matti Jylhä etsi ensin Sallasta kesämökkiä, mutta päätyikin matkailuyrittäjäksi Tuntsalle

Matti Jylhä etsi ensin Sal­las­ta ke­sä­mök­kiä, mutta pää­tyi­kin mat­kai­lu­yrit­tä­jäk­si Tunt­sal­le

23.08.2021 19:52 1
Tilaajille
Lapin kesämatkailu vilkastui selvästi viime vuodesta – "Positiiviseen suuntaan ollaan menossa, mutta tulevaisuus on vielä arvoitus"

Lapin ke­sä­mat­kai­lu vil­kas­tui sel­väs­ti viime vuo­des­ta – "Po­si­tii­vi­seen suun­taan ollaan me­nos­sa, mutta tu­le­vai­suus on vielä ar­voi­tus"

05.08.2021 06:30 1
Tilaajille