Väitöskirja
Kuka saa hoitoa ja mihin hintaan? Terveysoikeuden tutkija Kaisa-Maria Kimmel pohtii työkseen kipeää kysymystä, jonka koronaepidemia nosti pinnalle

Kuka saa hoitoa ja mihin hin­taan? Ter­veys­oi­keu­den tutkija Kai­sa-Ma­ria Kimmel pohtii työk­seen kipeää ky­sy­mys­tä, jonka ko­ro­na­epi­de­mia nosti pin­nal­le

11.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Tuore väitöskirja: Keskustelu Lapin kaivostoiminnasta on kärjistynyttä, mutta osapuolia yhdistää pyrkimys hyvän elämän turvaamiseen

Tuore väi­tös­kir­ja: Kes­kus­te­lu Lapin kai­vos­toi­min­nas­ta on kär­jis­ty­nyt­tä, mutta osa­puo­lia yh­dis­tää pyr­ki­mys hyvän elämän tur­vaa­mi­seen

15.01.2020 12:50 0
Tilaajille
"Suomalainen mies ei kestä työttömyyttä ja puolison puutetta" – Alkoholin aiheuttama haimatulehdus vie syrjäytyneitä miehiä hautaan, taudista väittelevä lääkäri toivoisi parantuneita seurattavan paremmin

"Suo­ma­lai­nen mies ei kestä työt­tö­myyt­tä ja puo­li­son puu­tet­ta" – Al­ko­ho­lin ai­heut­ta­ma hai­ma­tu­leh­dus vie syr­jäy­ty­nei­tä miehiä hau­taan, tau­dis­ta väit­te­le­vä lääkäri toi­voi­si pa­ran­tu­nei­ta seu­rat­ta­van pa­rem­min

08.12.2019 13:44 0
Tilaajille
Oulaskankaan kohtalo vei tutkijaksi: Väitöskirjasta tuli kätilön ainokainen

Ou­las­kan­kaan kohtalo vei tut­ki­jak­si: Väi­tös­kir­jas­ta tuli kätilön ai­no­kai­nen

25.11.2019 21:01 0
Tilaajille
Työelämä tarvitsee lisää armollisuutta – Krista Kohtakangas halusi antaa äänen yrityksensä alasajon tai konkurssin kokeneille yrittäjille

Työ­elä­mä tar­vit­see lisää ar­mol­li­suut­ta – Krista Koh­ta­kan­gas halusi antaa äänen yri­tyk­sen­sä alas­ajon tai kon­kurs­sin ko­ke­neil­le yrit­tä­jil­le

16.11.2019 07:01 0
Tilaajille
Oulun yliopiston väitöskirja: matkailukeskusten kasvu ja lisääntyvä lentoliikenne Pohjois-Suomessa ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjumisen kanssa

Oulun yli­opis­ton väi­tös­kir­ja: mat­kai­lu­kes­kus­ten kasvu ja li­sään­ty­vä len­to­lii­ken­ne Poh­jois-Suo­mes­sa ris­ti­rii­das­sa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sen kanssa

10.10.2019 10:29 0
Tilaajille
Miehet eivät olisi Kalevalassa mitään ilman naisia, sanoo Kalevalan naisista väitellyt Tiina Piilola

Miehet eivät olisi Ka­le­va­las­sa mitään ilman naisia, sanoo Ka­le­va­lan nai­sis­ta väi­tel­lyt Tiina Piilola

20.09.2019 21:39 0
Tilaajille