Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Kolumni: Mikä on metsä?

Hiihto: Tor­nio­lai­nen 19-vuo­tias Niko Anttola va­lit­tiin Suomen MM-jouk­kuee­seen Pla­ni­caan – mukana kaik­kiaan 17 hiih­tä­jää

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Terveyskeskus
Etäpalveluita kritisoi Kolarissa noin 180 henkilöä – Kunnan ja konsulttiyrityksen toiminnasta halutaan avoin selvitys

Etä­pal­ve­lui­ta kri­ti­soi Ko­la­ris­sa noin 180 hen­ki­löä – Kunnan ja kon­sult­ti­yri­tyk­sen toi­min­nas­ta ha­lu­taan avoin sel­vi­tys

15.08.2022 06:30 5
Tilaajille
Hyvinvointikeskus Sopukan toiminta palautuu asteittain normaaliksi Sodankylässä

Hy­vin­voin­ti­kes­kus Sopukan toi­min­ta pa­lau­tuu as­teit­tain nor­maa­lik­si So­dan­ky­läs­sä

27.01.2022 13:14
Tilaajille
Ivalon terveyskeskuksen vastaanotto on ruuhkautunut

Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen vas­taan­ot­to on ruuh­kau­tu­nut

07.01.2022 13:22
Tilaajille
Savukoski valmis ajamaan yhteisen vuodeosaston toiminnan alas kesäkuussa

Sa­vu­kos­ki valmis ajamaan yh­tei­sen vuo­de­osas­ton toi­min­nan alas ke­sä­kuus­sa

16.12.2021 09:28
Tilaajille
Ajanvaraus influenssa- ja koronarokotukseen ei onnistu Rovaniemellä – häiriön syytä selvitetään

Ajan­va­raus inf­luens­sa- ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen ei onnistu Ro­va­nie­mel­lä – häiriön syytä sel­vi­te­tään

02.11.2021 13:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten pääsen si­sar­ta­ni kat­so­maan?

24.09.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sam­mu­vat­ko Kolarin ter­veys­kes­kuk­sen valot?

14.07.2021 05:30
Tilaajille
Kemijärvellä lääkäriltä tai sosiaalityöntekijältä voi saada hyvinvointilähetteen – "Edetään asiakkaan ehdoilla"

Ke­mi­jär­vel­lä lää­kä­ril­tä tai so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­tä voi saada hy­vin­voin­ti­lä­het­teen – "E­de­tään asiak­kaan eh­doil­la"

30.04.2021 20:22 2
Tilaajille
Ivalon terveyskeskuksen järjestelmissä parin tunnin käyttökatko torstaina

Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen jär­jes­tel­mis­sä parin tunnin käyt­tö­kat­ko tors­tai­na

23.03.2021 13:31
Tilaajille
40 vuoden suunnittelun tulos – Kemin kaupunki keskitti perusterveydenhuoltonsa yhteen paikkaan Täiköntorille

40 vuoden suun­nit­te­lun tulos – Kemin kau­pun­ki kes­kit­ti pe­rus­ter­vey­den­huol­ton­sa yhteen paik­kaan Täi­kön­to­ril­le

02.09.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­mi on Ro­va­nie­men sydän

01.07.2020 04:00
Tilaajille
Kemin uuden terveyskeskuksen tieltä pois lähteneille yrityksille löytyivät tilat naapurustosta

Kemin uuden ter­veys­kes­kuk­sen tieltä pois läh­te­neil­le yri­tyk­sil­le löy­tyi­vät tilat naa­pu­rus­tos­ta

31.01.2020 07:00
Tilaajille
Rovaniemen terveyskeskus jälleen viiden tähden koulutuspaikka – Näin Rovaniemen terveyskeskus sai nuoret lääkärit viihtymään työpaikallaan

Ro­va­nie­men ter­veys­kes­kus jälleen viiden tähden kou­lu­tus­paik­ka – Näin Ro­va­nie­men ter­veys­kes­kus sai nuoret lää­kä­rit viih­ty­mään työ­pai­kal­laan

24.01.2020 10:36
Lääkäritilanne vaihtelee jopa viikoittain Lapissa – Pieni terveyskeskus voi ruuhkautua jo yhden lääkärin poissaolosta

Lää­kä­ri­ti­lan­ne vaih­te­lee jopa vii­koit­tain Lapissa – Pieni ter­veys­kes­kus voi ruuh­kau­tua jo yhden lää­kä­rin pois­sa­olos­ta

21.12.2019 10:00
Tilaajille
Tervola vaalii palveluita ja nostaa äyriä - Kemijokivarren kunta piti pitkään kiinni 19,5 äyristä.

Tervola vaalii pal­ve­lui­ta ja nostaa äyriä - Ke­mi­jo­ki­var­ren kunta piti pitkään kiinni 19,5 äy­ris­tä.

04.12.2019 17:39
Tilaajille
Avi jyrähti Rovaniemen laittomasta lääkäritilanteesta – Kaupunki alkoi ostaa vastaanottoaikoja Terveystalolta ja perusti viisi uutta virkaa

Avi jyrähti Ro­va­nie­men lait­to­mas­ta lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta – Kau­pun­ki alkoi ostaa vas­taan­ot­to­ai­ko­ja Ter­veys­ta­lol­ta ja perusti viisi uutta virkaa

02.12.2019 13:39
Kun postilakko pysäytti kirjepostin, kaupunki aikoo soittaa tärkeistä asioista asiakkaille

Kun pos­ti­lak­ko py­säyt­ti kir­je­pos­tin, kau­pun­ki aikoo soittaa tär­keis­tä asiois­ta asiak­kail­le

12.11.2019 14:40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mac­hia­vel­lis­mia Sallan kun­nal­lis­hal­lin­nos­sa

04.11.2019 05:30
Tilaajille
Kemin uuden terveyskeskuksen vuokrasopimukselle hyväksyntä→yritykset väistyvät terveyskeskuksen tieltä

Kemin uuden ter­veys­kes­kuk­sen vuok­ra­so­pi­muk­sel­le hy­väk­syn­tä→y­ri­tyk­set väis­ty­vät ter­veys­kes­kuk­sen tieltä

16.10.2019 15:38