Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­koää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Inarin kunta
Ivalossa Koivikon palvelutalossa todettu usealla asukkaalla koronatartunta, altistuneita on runsaasti

Iva­los­sa Koi­vi­kon pal­ve­lu­ta­los­sa todettu usealla asuk­kaal­la ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta on run­saas­ti

14.01.2022 17:32
Tilaajille
Inarin kunta laajentaa maskisuositusta, Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolla vierailukielto

Inarin kunta laa­jen­taa mas­ki­suo­si­tus­ta, Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­tol­la vie­rai­lu­kiel­to

07.01.2022 20:06 1
Tilaajille
Koronatilanne heikentynyt merkittävästi Inarin kunnassa – tartuntoja todettu viimeisen viikon aikana useita kymmeniä

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Inarin kun­nas­sa – ­tar­tun­to­ja todettu vii­mei­sen viikon aikana useita kym­me­niä

05.01.2022 20:23 2
Tilaajille
Asunto Ivalosta on sijoituksena huonompi kohde kuin pörssiosakkeet, sanoo asuntosijoittaja

Asunto Iva­los­ta on si­joi­tuk­se­na huo­nom­pi kohde kuin pörs­sio­sak­keet, sanoo asun­to­si­joit­ta­ja

30.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Inarin päivystys säilynee sote-uudistuksen jälkeenkin – suurin osa Ivalon päivystykseen tulevista ihmisistä on matkailijoita

Inarin päi­vys­tys säi­ly­nee so­te-uu­dis­tuk­sen jäl­keen­kin – suurin osa Ivalon päi­vys­tyk­seen tu­le­vis­ta ih­mi­sis­tä on mat­kai­li­joi­ta

22.10.2021 11:34
Tilaajille
”Koulukeskus heijastaa luottamusta tulevaisuuteen” – Ivalon uusi koulukeskus rakentuu Ivalojoen rannalle, Inarin kunnan historian suurin julkinen investointi maksaa noin 26 miljoonaa

”Kou­lu­kes­kus hei­jas­taa luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen” – Ivalon uusi kou­lu­kes­kus ra­ken­tuu Iva­lo­joen ran­nal­le, Inarin kunnan his­to­rian suurin jul­ki­nen in­ves­toin­ti maksaa noin 26 mil­joo­naa

14.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Inari on huolissaan huoltovarmuudesta –  Kunta haluaa Metsähallituksen turvaavan energiayhtiön puun saannin

Inari on huo­lis­saan huol­to­var­muu­des­ta – Kunta haluaa Met­sä­hal­li­tuk­sen tur­vaa­van ener­gia­yh­tiön puun saannin

01.10.2021 16:40 2
Tilaajille
Jouni Järvelin hyppäsi hetken mielijohteesta leirintäalueen puikkohin – myös äiti ja sisko lähtivät Kielajoen varteen Inarin erämaahan

Jouni Jär­ve­lin hyppäsi hetken mie­li­joh­tees­ta lei­rin­tä­alueen puik­ko­hin – myös äiti ja sisko läh­ti­vät Kie­la­joen varteen Inarin erä­maa­han

10.09.2021 17:09 5
Tilaajille
Inari haluaa rajoittaa ulkopaikkakuntalaisten hirvilupia, mutta lisätä matkailijoiden vapakalastusta Inarijärvellä

Inari haluaa ra­joit­taa ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten hir­vi­lu­pia, mutta lisätä mat­kai­li­joi­den va­pa­ka­las­tus­ta Ina­ri­jär­vel­lä

07.09.2021 14:49 9
Tilaajille
Tomi Talvitie elää perheenisän, räppärin ja yrittäjän arkea Näätämössä - "Musiikin teko on minulle kuin metsästystä"

Tomi Tal­vi­tie elää per­hee­ni­sän, räp­pä­rin ja yrit­tä­jän arkea Nää­tä­mös­sä - "Mu­sii­kin teko on minulle kuin met­säs­tys­tä"

03.09.2021 18:00 3
Tilaajille
Malmia kannattaa etsiä silloinkin, kun kunta ei haaveile kaivoksista
Pääkirjoitus

Malmia kan­nat­taa etsiä sil­loin­kin, kun kunta ei haa­vei­le kai­vok­sis­ta

30.08.2021 22:32 3
Tilaajille
Näätämön rajan testauspiste suljetaan sunnuntain jälkeen – Pohjois-Norjasta saapuvilta ei vaadita testiä tai rokotetodistusta maanantaista alkaen

Nää­tä­mön rajan tes­taus­pis­te sul­je­taan sun­nun­tain jälkeen – Poh­jois-Nor­jas­ta saa­pu­vil­ta ei vaadita testiä tai ro­ko­te­to­dis­tus­ta maa­nan­tais­ta alkaen

09.07.2021 20:19
Tilaajille
Inarin kunnan ensimmäinen julkisen rakentamisen prosenttitaideteos tulee Ivalon koulukeskukseen

Inarin kunnan en­sim­mäi­nen jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen pro­sent­ti­tai­de­teos tulee Ivalon kou­lu­kes­kuk­seen

01.07.2021 15:58
Tilaajille
Inarin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Janne Tervahauta – Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa Jari Huotari

Inarin kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si Janne Ter­va­hau­ta – Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa Jari Huotari

24.06.2021 15:47
Tilaajille
Inarin kunta hyväksyi Nanguniemen kaavan, mutta siitä piti äänestää – taustalla Jasper Pääkkösen matkailurakentamishanke

Inarin kunta hy­väk­syi Nan­gu­nie­men kaavan, mutta siitä piti ää­nes­tää – taus­tal­la Jasper Pääk­kö­sen mat­kai­lu­ra­ken­ta­mis­han­ke

26.04.2021 16:17 4
Tilaajille
Ivalon terveyskeskuksen järjestelmissä parin tunnin käyttökatko torstaina

Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen jär­jes­tel­mis­sä parin tunnin käyt­tö­kat­ko tors­tai­na

23.03.2021 13:31
Tilaajille

Inarin kunta joutuu siir­tä­mään tai pe­ru­maan va­rat­tu­ja inf­luens­sa­ro­ko­tus­ai­ko­ja

19.11.2020 17:51
Tilaajille
"Tämän kanssa on nyt vain elettävä" – Maahantulotarkastukset jatkuvat Lucianpäivään saakka, raja-arvo pysyy edelleen 25 tautitapauksessa

"Tämän kanssa on nyt vain elet­tä­vä" – Maa­han­tu­lo­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Lu­cian­päi­vään saakka, ra­ja-ar­vo pysyy edel­leen 25 tau­ti­ta­pauk­ses­sa

19.11.2020 17:33
Tilaajille

Inarin kuntaan suo­si­tus siirtää har­ras­te­toi­min­taan liit­ty­viä tur­nauk­sia ja pe­li­reis­su­ja

30.10.2020 13:50
Tilaajille

Inarin taa­ja­man pa­ran­nus­työt ovat val­mis­tu­neet

21.10.2020 08:43
Tilaajille