suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Inarin kunta
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Ivalon eläinlääkäripalveluihin halutaan röntgenlaite

Ivalon eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lui­hin ha­lu­taan rönt­gen­lai­te

05.05.2022 21:34
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja vaihtumassa – nyt odotetaan valinnan lainvoimaisuutta

Inarin kun­nan­joh­ta­ja vaih­tu­mas­sa – nyt odo­te­taan va­lin­nan lain­voi­mai­suut­ta

26.04.2022 15:06 1
Tilaajille
Inarin kunnanjohtajan lähtö on luottamushenkilöiden mielestä ymmärrettävä mutta silti harmittava

Inarin kun­nan­joh­ta­jan lähtö on luot­ta­mus­hen­ki­löi­den mie­les­tä ym­mär­ret­tä­vä mutta silti har­mit­ta­va

05.04.2022 18:05
Tilaajille
Kauppakeskus Kuukkelin tulipalossa menetetyt palvelut avataan Saariselällä torstaina – uutta Kuukkelia suunnitellaan raunioiden paikalle

Kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin tu­li­pa­los­sa me­ne­te­tyt pal­ve­lut avataan Saa­ri­se­läl­lä tors­tai­na – uutta Kuuk­ke­lia suun­ni­tel­laan rau­nioi­den pai­kal­le

30.03.2022 12:45 1
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja Toni K. Lainetta esitetään maakuntajohtajaksi Hämeeseen

Inarin kun­nan­joh­ta­ja Toni K. Lai­net­ta esi­te­tään maa­kun­ta­joh­ta­jak­si Hä­mee­seen

17.03.2022 13:38 2
Tilaajille
Inarikin valittaa metsästysrajoituksista Urho Kekkosen kansallispuistossa

Ina­ri­kin va­lit­taa met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa

22.02.2022 13:59 8
Tilaajille
Ivalossa Koivikon palvelutalossa todettu usealla asukkaalla koronatartunta, altistuneita on runsaasti

Iva­los­sa Koi­vi­kon pal­ve­lu­ta­los­sa todettu usealla asuk­kaal­la ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta on run­saas­ti

14.01.2022 17:32
Tilaajille
Inarin kunta laajentaa maskisuositusta, Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolla vierailukielto

Inarin kunta laa­jen­taa mas­ki­suo­si­tus­ta, Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­tol­la vie­rai­lu­kiel­to

07.01.2022 20:06 1
Tilaajille
Koronatilanne heikentynyt merkittävästi Inarin kunnassa – tartuntoja todettu viimeisen viikon aikana useita kymmeniä

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Inarin kun­nas­sa – ­tar­tun­to­ja todettu vii­mei­sen viikon aikana useita kym­me­niä

05.01.2022 20:23 2
Tilaajille
Asunto Ivalosta on sijoituksena huonompi kohde kuin pörssiosakkeet, sanoo asuntosijoittaja

Asunto Iva­los­ta on si­joi­tuk­se­na huo­nom­pi kohde kuin pörs­sio­sak­keet, sanoo asun­to­si­joit­ta­ja

30.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Inarin päivystys säilynee sote-uudistuksen jälkeenkin – suurin osa Ivalon päivystykseen tulevista ihmisistä on matkailijoita

Inarin päi­vys­tys säi­ly­nee so­te-uu­dis­tuk­sen jäl­keen­kin – suurin osa Ivalon päi­vys­tyk­seen tu­le­vis­ta ih­mi­sis­tä on mat­kai­li­joi­ta

22.10.2021 11:34
Tilaajille
”Koulukeskus heijastaa luottamusta tulevaisuuteen” – Ivalon uusi koulukeskus rakentuu Ivalojoen rannalle, Inarin kunnan historian suurin julkinen investointi maksaa noin 26 miljoonaa

”Kou­lu­kes­kus hei­jas­taa luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen” – Ivalon uusi kou­lu­kes­kus ra­ken­tuu Iva­lo­joen ran­nal­le, Inarin kunnan his­to­rian suurin jul­ki­nen in­ves­toin­ti maksaa noin 26 mil­joo­naa

14.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Inari on huolissaan huoltovarmuudesta –  Kunta haluaa Metsähallituksen turvaavan energiayhtiön puun saannin

Inari on huo­lis­saan huol­to­var­muu­des­ta – Kunta haluaa Met­sä­hal­li­tuk­sen tur­vaa­van ener­gia­yh­tiön puun saannin

01.10.2021 16:40 2
Tilaajille
Jouni Järvelin hyppäsi hetken mielijohteesta leirintäalueen puikkohin – myös äiti ja sisko lähtivät Kielajoen varteen Inarin erämaahan

Jouni Jär­ve­lin hyppäsi hetken mie­li­joh­tees­ta lei­rin­tä­alueen puik­ko­hin – myös äiti ja sisko läh­ti­vät Kie­la­joen varteen Inarin erä­maa­han

10.09.2021 17:09 5
Tilaajille
Inari haluaa rajoittaa ulkopaikkakuntalaisten hirvilupia, mutta lisätä matkailijoiden vapakalastusta Inarijärvellä

Inari haluaa ra­joit­taa ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten hir­vi­lu­pia, mutta lisätä mat­kai­li­joi­den va­pa­ka­las­tus­ta Ina­ri­jär­vel­lä

07.09.2021 14:49 9
Tilaajille
Tomi Talvitie elää perheenisän, räppärin ja yrittäjän arkea Näätämössä - "Musiikin teko on minulle kuin metsästystä"

Tomi Tal­vi­tie elää per­hee­ni­sän, räp­pä­rin ja yrit­tä­jän arkea Nää­tä­mös­sä - "Mu­sii­kin teko on minulle kuin met­säs­tys­tä"

03.09.2021 18:00 3
Tilaajille
Malmia kannattaa etsiä silloinkin, kun kunta ei haaveile kaivoksista
Pääkirjoitus

Malmia kan­nat­taa etsiä sil­loin­kin, kun kunta ei haa­vei­le kai­vok­sis­ta

30.08.2021 22:32 3
Tilaajille
Näätämön rajan testauspiste suljetaan sunnuntain jälkeen – Pohjois-Norjasta saapuvilta ei vaadita testiä tai rokotetodistusta maanantaista alkaen

Nää­tä­mön rajan tes­taus­pis­te sul­je­taan sun­nun­tain jälkeen – Poh­jois-Nor­jas­ta saa­pu­vil­ta ei vaadita testiä tai ro­ko­te­to­dis­tus­ta maa­nan­tais­ta alkaen

09.07.2021 20:19
Tilaajille
Inarin kunnan ensimmäinen julkisen rakentamisen prosenttitaideteos tulee Ivalon koulukeskukseen

Inarin kunnan en­sim­mäi­nen jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen pro­sent­ti­tai­de­teos tulee Ivalon kou­lu­kes­kuk­seen

01.07.2021 15:58
Tilaajille