Inarin kunta

Inarin kunta hy­väk­syi Nan­gu­nie­men kaavan, mutta siitä piti ää­nes­tää – taus­tal­la Jasper Pääk­kö­sen mat­kai­lu­ra­ken­ta­mis­han­ke

26.04.2021 16:17 4
Tilaajille

Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen jär­jes­tel­mis­sä parin tunnin käyt­tö­kat­ko tors­tai­na

23.03.2021 13:31
Tilaajille

Inarin kunta joutuu siir­tä­mään tai pe­ru­maan va­rat­tu­ja inf­luens­sa­ro­ko­tus­ai­ko­ja

19.11.2020 17:51
Tilaajille

"Tämän kanssa on nyt vain elet­tä­vä" – Maa­han­tu­lo­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Lu­cian­päi­vään saakka, ra­ja-ar­vo pysyy edel­leen 25 tau­ti­ta­pauk­ses­sa

19.11.2020 17:33
Tilaajille

Inarin kuntaan suo­si­tus siirtää har­ras­te­toi­min­taan liit­ty­viä tur­nauk­sia ja pe­li­reis­su­ja

30.10.2020 13:50
Tilaajille

Inarin taa­ja­man pa­ran­nus­työt ovat val­mis­tu­neet

21.10.2020 08:43
Tilaajille

Ina­ris­sa on Lapin al­hai­sin ve­rop­ro­sent­ti, mutta sitä ei aiota ko­rot­taa haas­ta­va­na­kaan aikana – "Emme halua lähteä kun­ta­lais­ten kur­juut­ta li­sää­mään"

20.10.2020 18:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pyrimme riit­tä­vään pal­ve­lu­ta­soon

13.10.2020 05:25
Tilaajille

Ina­ris­sa haetaan poik­kea­mis­lu­pia erä­maa­jär­vien ran­noil­le – Yh­teis­met­sä vuokraa alueita kuuden erä­maa­jär­ven ran­nal­ta

13.10.2020 08:16 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Majet Oy vastaa ar­vos­te­luun

08.10.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: On­gel­mia kou­lu­kyy­di­tyk­sis­sä Ina­ris­sa

06.10.2020 05:00
Tilaajille

Inarin kunta aloit­taa suo­ja­mas­kien ja­ka­mi­sen tors­tai­na – Maskeja saavat noutaa vä­hä­va­rai­sek­si itsensä kokevat

19.08.2020 14:51
Tilaajille

Inarin kunta sel­vit­tää Ki­rak­ka­joen luon­non­uo­man avaa­mis­ta vael­lus­ka­loil­le – Sel­vi­tys­han­ke ei vaikuta Ki­rak­ka­kön­kään voi­ma­lai­tok­seen mer­kit­tä­väs­ti

10.08.2020 17:36
Tilaajille