Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työpajat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muu­tok­ses­ta voi syntyä pa­rem­paa

18.10.2022 05:00
Tilaajille
Työpaja kutsuu mimmejä peinttaamaan

Työpaja kutsuu mimmejä peint­taa­maan

25.05.2022 10:52
Rovaniemellä tehdään yhteisötaideteos veteraanipäivän kunniaksi – työpajat avoimia kaikille

Ro­va­nie­mel­lä tehdään yh­tei­sö­tai­de­teos ve­te­raa­ni­päi­vän kun­niak­si – työ­pa­jat avoimia kai­kil­le

21.04.2022 10:00
Kemin Hehkussa mietitään torstaina uusi avauksia elinkeinotoimintaan

Kemin Heh­kus­sa mie­ti­tään tors­tai­na uusi avauk­sia elin­kei­no­toi­min­taan

16.11.2021 15:13
Tilaajille
Yhteisin sävelin Inarijärvelle – Näin soi päiväkotilasten ja ikäihmisten yhdessä tehty kappale

Yh­tei­sin sävelin Ina­ri­jär­vel­le – Näin soi päi­vä­ko­ti­las­ten ja ikä­ih­mis­ten yhdessä tehty kappale

01.09.2021 12:20
Tantran saloja Rovaniemellä – työpajoissa etsitään työkaluja henkisen hyvinvoinnin kehittämiseen

Tantran saloja Ro­va­nie­mel­lä – työ­pa­jois­sa et­si­tään työ­ka­lu­ja hen­ki­sen hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­seen

25.08.2021 09:00
Lajikokeiluja koulupäivään –  Taidevaunu kiertää Rovaniemen peruskouluissa tarjoamassa elämyksiä jongleerauksesta lumenveistoon

La­ji­ko­kei­lu­ja kou­lu­päi­vään –  Tai­de­vau­nu kiertää Ro­va­nie­men pe­rus­kou­luis­sa tar­joa­mas­sa elä­myk­siä jong­lee­rauk­ses­ta lu­men­veis­toon

11.08.2021 14:08
Sulaan vahaan syntyy kuvioita – työpajojen kautta kaupunkilaisilla mahdollisuus osallistua yhteisötaideteoksen tekemiseen

Sulaan vahaan syntyy ku­vioi­ta – työ­pa­jo­jen kautta kau­pun­ki­lai­sil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua yh­tei­sö­tai­de­teok­sen te­ke­mi­seen

23.06.2021 08:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten työ­pa­ja­toi­min­nan koh­ta­lon­het­ket

27.11.2020 08:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus hei­ken­tää työt­tö­mien pal­ve­lui­ta

04.11.2020 04:00
Tilaajille
Stressinhallintaa Reidarin jalanjäljillä – Särestöniemi-museon kesätyöpajassa hengitetään puiden parantavaa voimaa

Stres­sin­hal­lin­taa Rei­da­rin ja­lan­jäl­jil­lä – Sä­res­tö­nie­mi-mu­seon ke­sä­työ­pa­jas­sa hen­gi­te­tään puiden pa­ran­ta­vaa voimaa

04.07.2020 18:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nuorten tukena ko­ro­na-ai­ka­na

25.05.2020 17:19
Tilaajille