Savukoski
Mikä saa lappilaisen nuoren hakemaan kuntavaaliehdokkaaksi? – “Kunnissa päätetään tulevaisuudesta ja tulevaisuus koskee erityisesti nuoria”

Mikä saa lap­pi­lai­sen nuoren ha­ke­maan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si? – “Kun­nis­sa pää­te­tään tu­le­vai­suu­des­ta ja tu­le­vai­suus koskee eri­tyi­ses­ti nuoria”

20.11.2020 07:00
Tilaajille
Kaksi miestä eksyi myöhään torstaina erämaahan Savukoskella – löytyivät hyväkuntoisina ja kylmissään

Kaksi miestä eksyi myöhään tors­tai­na erä­maa­han Sa­vu­kos­kel­la – löy­tyi­vät hy­vä­kun­toi­si­na ja kyl­mis­sään

30.10.2020 06:30 3
Suositut moottorikelkkaurat saavat arvoisensa kunnostukset Lapissa – Savukoskella urat on kunnostettu viimeksi lähes 30 vuotta sitten

Suo­si­tut moot­to­ri­kelk­ka­urat saavat ar­voi­sen­sa kun­nos­tuk­set Lapissa – Sa­vu­kos­kel­la urat on kun­nos­tet­tu vii­mek­si lähes 30 vuotta sitten

22.10.2020 19:30
Tilaajille
Metsästys kansallispuistoissa huolettaa – Metsähallituksen mukaan jahteja voidaan rajoittaa, jos vaaratilanteet lisääntyvät

Met­säs­tys kan­sal­lis­puis­tois­sa huo­let­taa – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan jahteja voidaan ra­joit­taa, jos vaa­ra­ti­lan­teet li­sään­ty­vät

22.10.2020 06:00 6
Tilaajille
Soklissa varmaa on vain viivästyminen – Uinuva kaivoshanke odottaa oikeuden päätöstä, mutta sitä vastustava adressi kerää nyt vauhdilla nimiä

Sok­lis­sa varmaa on vain vii­väs­ty­mi­nen – Uinuva kai­vos­han­ke odottaa oi­keu­den pää­tös­tä, mutta sitä vas­tus­ta­va adressi kerää nyt vauh­dil­la nimiä

20.10.2020 18:30
Tilaajille
Suomen riistakeskus: Metsästysonnettomuuksista otetaan opiksi – "Tällaiset turmat pistävät metsästäjät ajattelemaan omia käytänteitään"

Suomen riis­ta­kes­kus: Met­säs­tys­on­net­to­muuk­sis­ta otetaan opiksi – "Täl­lai­set turmat pis­tä­vät met­säs­tä­jät ajat­te­le­maan omia käy­tän­tei­tään"

20.10.2020 08:01 1
Tilaajille
Maastopyöräilijän kuolemaan johtaneen onnettomuuden tutkinta etenee

Maas­to­pyö­räi­li­jän kuo­le­maan joh­ta­neen on­net­to­muu­den tut­kin­ta etenee

19.10.2020 10:19 2
Tilaajille
Ulkopuolisen kuolemaan johtaneet metsästysonnettomuudet ovat erittäin harvinaisia – "Pitää olla varma siitä, mitä ampuu kun ampuu"

Ul­ko­puo­li­sen kuo­le­maan joh­ta­neet met­säs­tys­on­net­to­muu­det ovat erit­täin har­vi­nai­sia – "Pitää olla varma siitä, mitä ampuu kun ampuu"

18.10.2020 14:32 2
Maastopyöräilijä kuoli linnustajan ampumaan luotiin Urho Kekkosen kansallispuistossa – "Erittäin harvinainen tapaus"

Maas­to­pyö­räi­li­jä kuoli lin­nus­ta­jan am­pu­maan luotiin Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – "E­rit­täin har­vi­nai­nen tapaus"

18.10.2020 12:06 5
Tilaajille
Kutsutaksilla Tulppioon ja muita mukavia pikku-uutisia
Kolumni Terttu Pohtila

Kut­su­tak­sil­la Tulp­pioon ja muita mukavia pik­ku-uu­ti­sia

07.10.2020 06:15 1
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki pitää ve­ro­tuk­sen en­nal­laan

30.09.2020 21:18
Tilaajille
Savukoski haluaa pitää verotuksen ennallaan – Kunnanhallitus ei lämmennyt korotusesitykselle

Sa­vu­kos­ki haluaa pitää ve­ro­tuk­sen en­nal­laan – Kun­nan­hal­li­tus ei läm­men­nyt ko­ro­tus­esi­tyk­sel­le

22.09.2020 16:06 1
Tilaajille
Savukosken naisten triathlonissa kisataan puolitosissaan keijuiksi, rölleiksi ja yksisarvisiksi pukeutuneina – "Tavoitteita ei ole, mutta siivet ehjinä haluamme päästä perille"

Sa­vu­kos­ken naisten triath­lo­nis­sa ki­sa­taan puo­li­to­sis­saan kei­juik­si, röl­leik­si ja yk­si­sar­vi­sik­si pu­keu­tu­nei­na – "Ta­voit­tei­ta ei ole, mutta siivet ehjinä ha­luam­me päästä pe­ril­le"

25.07.2020 18:00
Tilaajille
Savukoskella ryhdytään laskemaan matkailijoita – Korvatunturin opastuskeskus on avannut ovensa pitkän väännön jälkeen

Sa­vu­kos­kel­la ryh­dy­tään las­ke­maan mat­kai­li­joi­ta – Kor­va­tun­tu­rin opas­tus­kes­kus on avannut ovensa pitkän väännön jälkeen

24.07.2020 18:00
Tilaajille
Savukosken kotiseututalon museosaunassa on nautittu makeista löylyistä

Sa­vu­kos­ken ko­ti­seu­tu­ta­lon mu­seo­sau­nas­sa on nau­tit­tu ma­keis­ta löy­lyis­tä

22.07.2020 17:59
Tilaajille
Savukoski päivittää ja kunnostaa opastetauluja ja pitkoksia retkeilyreiteillä ja käyntikohteissa

Sa­vu­kos­ki päi­vit­tää ja kun­nos­taa opas­te­tau­lu­ja ja pit­kok­sia ret­kei­ly­rei­teil­lä ja käyn­ti­koh­teis­sa

09.07.2020 10:01 1
Tilaajille
Kellohame heilahtaa Lapissa aikaisintaan elokuussa – Jenny Siivola suuntaa lavatansseihin heti kun mahdollista, mutta uskoo, että kädet tulee pestyä tansseissa aiempaa useammin

Kel­lo­ha­me hei­lah­taa Lapissa ai­kai­sin­taan elo­kuus­sa – Jenny Siivola suuntaa la­va­tans­sei­hin heti kun mah­dol­lis­ta, mutta uskoo, että kädet tulee pestyä tans­seis­sa aiempaa useam­min

26.06.2020 18:30
Tilaajille
Savukosken terveysasema uusiin tiloihin juhannuksen jälkeen

Sa­vu­kos­ken ter­veys­ase­ma uusiin ti­loi­hin ju­han­nuk­sen jälkeen

17.06.2020 20:56
Tilaajille
Siltahankkeen kustannusten nousu yllätti Savukoskella – hintalappuun yli miljoona lisää

Sil­ta­hank­keen kus­tan­nus­ten nousu yllätti Sa­vu­kos­kel­la – hin­ta­lap­puun yli mil­joo­na lisää

09.06.2020 10:01
Tilaajille
Hallinto-oikeus pysytti Soklin kaivoksen ympäristöluvan osittain voimassa

Hal­lin­to-oi­keus pysytti Soklin kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­lu­van osit­tain voi­mas­sa

05.05.2020 10:42
Tilaajille