Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Savukoski

Puuk­ko­haa­ran silta Sa­vu­kos­kel­la sul­jet­tu­na lä­pi­kul­ku­lii­ken­teel­tä – pe­rus­kor­jaus kestää jou­lu­kuun alkuun

26.11.2022 11:09
Tilaajille
Taloon on asennettu yhdeksän ilmalämpöpumppua ja joka nurkka on eristetty – silti entisen kyläkoulun asukkaita hirvittää: "Pitäisi olla jokin kohtuus sähköyhtiöilläkin"

Taloon on asen­net­tu yh­dek­sän il­ma­läm­pö­pump­pua ja joka nurkka on eris­tet­ty – silti entisen ky­lä­kou­lun asuk­kai­ta hir­vit­tää: "Pi­täi­si olla jokin kohtuus säh­köyh­tiöil­lä­kin"

15.11.2022 05:00 15
Tilaajille
Kyläkauppa palasi Tanhuan kylään – "Pienestä remontista tuli iso, mutta onneksi laudat saatiin omasta metsästä"

Ky­lä­kaup­pa palasi Tanhuan kylään – "Pie­nes­tä re­mon­tis­ta tuli iso, mutta onneksi laudat saatiin omasta met­säs­tä"

11.11.2022 16:00 10
Tilaajille
Savukosken kirjasto-liikuntasalin korjauskustannukset nousseet

Sa­vu­kos­ken kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin kor­jaus­kus­tan­nuk­set nous­seet

31.10.2022 21:48
Tilaajille
Kun korona vei keittiötyöt, Tuuli Rautava alkoi valmistaa retkiruokia kotonaan Savukoskella – Raaka-aineena omat porot sekä lähipeltojen ja -metsien antimet

Kun korona vei keit­tiö­työt, Tuuli Rautava alkoi val­mis­taa ret­ki­ruo­kia ko­to­naan Sa­vu­kos­kel­la – Raa­ka-ai­nee­na omat porot sekä lä­hi­pel­to­jen ja -met­sien antimet

22.10.2022 15:00
Tilaajille
Jatkosodan partisaani-iskuista ja Erillisen Osasto Saun toiminnasta tekeillä dokumentti

Jat­ko­so­dan par­ti­saa­ni-is­kuis­ta ja Eril­li­sen Osasto Saun toi­min­nas­ta te­keil­lä do­ku­ment­ti

19.10.2022 17:00
Tilaajille
Savukoskella suunnitellaan kulttuuripolkua ja kerätään poronhoitoon liittyvää esineistöä – näyttely avataan ensi kesänä

Sa­vu­kos­kel­la suun­ni­tel­laan kult­tuu­ri­pol­kua ja ke­rä­tään po­ron­hoi­toon liit­ty­vää esi­neis­töä – ­näyt­te­ly avataan ensi kesänä

13.10.2022 14:16 1
Tilaajille
Laho päivätupa ja vessa jyrkänteen reunalla – Metsähallitus, Savukosken kunta ja yrittäjät ovat eri linjoilla UK-puiston Korvatunturin reitin kunnostamisesta

Laho päi­vä­tu­pa ja vessa jyr­kän­teen reu­nal­la – Met­sä­hal­li­tus, Sa­vu­kos­ken kunta ja yrit­tä­jät ovat eri lin­joil­la UK-puis­ton Kor­va­tun­tu­rin reitin kun­nos­ta­mi­ses­ta

12.10.2022 16:00
Tilaajille
Hyvinvointialueelle siirtyminen ei vie Savukosken itsenäisyyttä

Hy­vin­voin­ti­alueel­le siir­ty­mi­nen ei vie Sa­vu­kos­ken it­se­näi­syyt­tä

05.10.2022 20:47
Tilaajille
Tutkimukset Soklissa jatkuvat tarvittaessa lokakuulle saakka – malmityypin vaihtelu on Soklin haaste

Tut­ki­muk­set Sok­lis­sa jat­ku­vat tar­vit­taes­sa lo­ka­kuul­le saakka – mal­mi­tyy­pin vaih­te­lu on Soklin haaste

17.09.2022 13:30 3
Tilaajille
Motocraft jatkaa huoltotoimintaa Savukoskella – "Yritämme pitää valikoiman monipuolisena"

Mo­toc­raft jatkaa huol­to­toi­min­taa Sa­vu­kos­kel­la – "Y­ri­täm­me pitää va­li­koi­man mo­ni­puo­li­se­na"

12.09.2022 11:35
Tilaajille
Rastilta toiselle Savukosken kairassa – erävaelluskilpailussa testataan partion yhteistyökykyä ja jaksamista

Ras­til­ta toi­sel­le Sa­vu­kos­ken kai­ras­sa – erä­vael­lus­kil­pai­lus­sa tes­ta­taan partion yh­teis­työ­ky­kyä ja jak­sa­mis­ta

09.09.2022 17:00
Tilaajille
Poliisi etsii mahdollista tuhopolttajaa Savukoskella – erillisiä tulipaloja syttyi viikonloppuna ja alkuviikosta

Poliisi etsii mah­dol­lis­ta tu­ho­polt­ta­jaa Sa­vu­kos­kel­la – eril­li­siä tu­li­pa­lo­ja syttyi vii­kon­lop­pu­na ja al­ku­vii­kos­ta

08.09.2022 12:14 5
Tilaajille
Savun Nulkassa Savukoskella ratkotaan loppuviikolla erävaelluksen Suomen mestaruudet

Savun Nul­kas­sa Sa­vu­kos­kel­la rat­ko­taan lop­pu­vii­kol­la erä­vael­luk­sen Suomen mes­ta­ruu­det

06.09.2022 16:40
Tilaajille
Savukoski perui joulukuisen päätöksen lopettaa vuodeosasto

Sa­vu­kos­ki perui jou­lu­kui­sen pää­tök­sen lo­pet­taa vuo­de­osas­to

29.08.2022 18:24 5
Tilaajille
Nivatunturin retkeilyreittien taso nousee uuden taukotuvan valmistuttua – syksyllä töitä on tarkoitus jatkaa talkoovoimin Savukosken ja Pelkosenniemen rajalla sijaitsevalla tunturilla

Ni­va­tun­tu­rin ret­kei­ly­reit­tien taso nousee uuden tau­ko­tu­van val­mis­tut­tua – ­syk­syl­lä töitä on tar­koi­tus jatkaa tal­koo­voi­min Sa­vu­kos­ken ja Pel­ko­sen­nie­men rajalla si­jait­se­val­la tun­tu­ril­la

13.08.2022 16:15 1
Tilaajille
Syksyn koekairaukset käynnistyivät Soklissa – luontokartoitusten tuloksista kerrotaan maastokauden päätyttyä

Syksyn koe­kai­rauk­set käyn­nis­tyi­vät Sok­lis­sa – ­luon­to­kar­toi­tus­ten tu­lok­sis­ta ker­ro­taan maas­to­kau­den pää­tyt­tyä

11.08.2022 14:13 2
Tilaajille
Nuorten katuruokatempaus käynnisti Savukoskipäivät – kauan kaivattu frisbeegolfrata avataan viimein

Nuorten ka­tu­ruo­ka­tem­paus käyn­nis­ti Sa­vu­kos­ki­päi­vät – kauan kai­vat­tu fris­bee­golf­ra­ta avataan viimein

08.07.2022 20:31
Tilaajille
Savukoski avaa keskustelun – aikaistettu hirvenmetsästys vain paikallisille
Pääkirjoitus

Sa­vu­kos­ki avaa kes­kus­te­lun – ai­kais­tet­tu hir­ven­met­säs­tys vain pai­kal­li­sil­le

04.07.2022 20:30 6
Tilaajille
Nuorttin harjuksista otetaan lohiloisnäytteitä – tutkimuksella saadaan varmuus, ettei Tuulomajoen vesistöstä löydy Suomen puolelta lohiloista

Nuort­tin har­juk­sis­ta otetaan lo­hi­lois­näyt­tei­tä – tut­ki­muk­sel­la saadaan var­muus, ettei Tuu­lo­ma­joen ve­sis­tös­tä löydy Suomen puo­lel­ta lo­hi­lois­ta

22.06.2022 18:00 1
Tilaajille