pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Savukoski
Savukoskella vaalipäivä käynnistyi verkkaisesti – "Ihmiset taitavat odotella, että pakkanen laantuu"

Sa­vu­kos­kel­la vaa­li­päi­vä käyn­nis­tyi verk­kai­ses­ti – "Ih­mi­set tai­ta­vat odo­tel­la, että pak­ka­nen laan­tuu"

11.02.2024 13:34 1
Tilaajille
Aamulla mitattiin helmikuun kylmyysennätys – Savukoskella liki 40 pakkasastetta

Aamulla mi­tat­tiin hel­mi­kuun kyl­myys­en­nä­tys – Sa­vu­kos­kel­la liki 40 pak­kas­as­tet­ta

09.02.2024 09:00 5
"Nyt äänestetään vähemmän huonoa" – Valtaosa lappilaisista joutuu etsimään presidentinvaaleissa uuden ehdokkaan

"Nyt ää­nes­te­tään vä­hem­män huonoa" – Val­ta­osa lap­pi­lai­sis­ta joutuu et­si­mään pre­si­den­tin­vaa­leis­sa uuden eh­dok­kaan

31.01.2024 05:00 21
Tilaajille
Itä-Lappiin syntyi Suomen kolmanneksi suurin riistanhoitoyhdistys

Itä-Lap­piin syntyi Suomen kol­man­nek­si suurin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys

21.01.2024 13:44 4
Tilaajille
Miehet ilmoittivat asuvansa Savukoskella, jotta saivat kuntalaisen metsästysoikeudet – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Miehet il­moit­ti­vat asu­van­sa Sa­vu­kos­kel­la, jotta saivat kun­ta­lai­sen met­säs­tys­oi­keu­det – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

08.01.2024 17:26 5
Tilaajille
Säästölinja jatkuu Savukoskella – säästöjä saadaan enää ainoastaan henkilöstökuluista

Sääs­tö­lin­ja jatkuu Sa­vu­kos­kel­la – sääs­tö­jä saadaan enää ai­noas­taan hen­ki­lös­tö­ku­luis­ta

19.12.2023 19:46 2
Tilaajille
Talven pakkasennätys meni rikki – Savukoskella mitattiin maanantaina −34,5 astetta

Talven pak­kas­en­nä­tys meni rikki – Sa­vu­kos­kel­la mi­tat­tiin maa­nan­tai­na −34,5 astetta

27.11.2023 18:01
Tilaajille
Savukoskella sijaitseva Kairijoen Eräkeskus saa uudet yrittäjät

Sa­vu­kos­kel­la si­jait­se­va Kai­ri­joen Erä­kes­kus saa uudet yrit­tä­jät

21.11.2023 16:07
Tilaajille
Nuorttijoki on loistava, mutta syrjäinen melontakohde – Jylhiin kanjoneihin pääsee parhaiten packraftilla, koska itärajalta pitää patikoida pois

Nuort­ti­jo­ki on lois­ta­va, mutta syr­jäi­nen me­lon­ta­koh­de – Jylhiin kan­jo­nei­hin pääsee par­hai­ten pack­raf­til­la, koska itä­ra­jal­ta pitää pa­ti­koi­da pois

05.11.2023 16:11
Tilaajille
Korvatunturille rakennetaan päivätupa

Kor­va­tun­tu­ril­le ra­ken­ne­taan päi­vä­tu­pa

29.10.2023 16:21 1
Tilaajille
Suomen suurimman tuulivoimapuiston yleisötilaisuus ei kiinnostanut Savukoskella

Suomen suu­rim­man tuu­li­voi­ma­puis­ton ylei­sö­ti­lai­suus ei kiin­nos­ta­nut Sa­vu­kos­kel­la

28.10.2023 10:47 2
Tilaajille
Savukoski remontoi liiketiloihin asuntoja

Sa­vu­kos­ki re­mon­toi lii­ke­ti­loi­hin asun­to­ja

23.10.2023 21:21
Tilaajille
Käräjäoikeus langetti sakkoja rakennussuojelurikoksesta – muinaismuistoalue Savukoskella kärsi mittavat tuhot

Kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti sakkoja ra­ken­nus­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – mui­nais­muis­to­alue Sa­vu­kos­kel­la kärsi mit­ta­vat tuhot

16.10.2023 14:01
Tilaajille
Savukosken kunta ostaa tyhjiä liiketiloja kirkonkylältä – kunnanjohtajan virkavapaata ei jatkettu

Sa­vu­kos­ken kunta ostaa tyhjiä lii­ke­ti­lo­ja kir­kon­ky­läl­tä – kun­nan­joh­ta­jan vir­ka­va­paa­ta ei jat­ket­tu

13.10.2023 14:51
Tilaajille
Savukosken Soklissa kairataan läpi talven – tutkimuskairaukset vaativat paljon työtä

Sa­vu­kos­ken Sok­lis­sa kai­ra­taan läpi talven – tut­ki­mus­kai­rauk­set vaa­ti­vat paljon työtä

08.10.2023 16:29 3
Tilaajille
Savukosken ylijäämäinen tilinpäätös valmistui yli puoli vuotta määräajan jälkeen – taloushallintoa vahvistetaan palkkaamalla toinenkin kirjanpitäjä

Sa­vu­kos­ken yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös val­mis­tui yli puoli vuotta mää­rä­ajan jälkeen – ­ta­lous­hal­lin­toa vah­vis­te­taan palk­kaa­mal­la toi­nen­kin kir­jan­pi­tä­jä

19.09.2023 12:10 1
Tilaajille
Soklissa käynnistetään koekairaukset tiistaina – kahden kuukauden ajan työtä tehdään vuorokauden ympäri

Sok­lis­sa käyn­nis­te­tään koe­kai­rauk­set tiis­tai­na – kahden kuu­kau­den ajan työtä tehdään vuo­ro­kau­den ympäri

04.09.2023 16:45 1
Tilaajille
"Täällä on oma henkensä, tämä on se Itä-Lapin henki" – Savukosken Sompio Rockissa soitetaan ja viihdytään yhdessä pienesti

"Täällä on oma hen­ken­sä, tämä on se Itä-La­pin henki" – Sa­vu­kos­ken Sompio Roc­kis­sa soi­te­taan ja viih­dy­tään yhdessä pie­nes­ti

03.09.2023 15:39
Tilaajille
Nuorten kanakoirien ja ohjaajien yhteistyötä testataan Savukoskella – harrastuksen vuoksi jopa muutetaan pohjoiseen

Nuorten ka­na­koi­rien ja oh­jaa­jien yh­teis­työ­tä tes­ta­taan Sa­vu­kos­kel­la – har­ras­tuk­sen vuoksi jopa muu­te­taan poh­joi­seen

02.09.2023 14:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­vu­kos­ki sai ho­tel­lin

01.09.2023 05:00