Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Savukoski
Kuukausi
Tutkimukset Soklissa jatkuvat tarvittaessa lokakuulle saakka – malmityypin vaihtelu on Soklin haaste

Tut­ki­muk­set Sok­lis­sa jat­ku­vat tar­vit­taes­sa lo­ka­kuul­le saakka – mal­mi­tyy­pin vaih­te­lu on Soklin haaste

17.09.2022 13:30 3
Tilaajille
Motocraft jatkaa huoltotoimintaa Savukoskella – "Yritämme pitää valikoiman monipuolisena"

Mo­toc­raft jatkaa huol­to­toi­min­taa Sa­vu­kos­kel­la – "Y­ri­täm­me pitää va­li­koi­man mo­ni­puo­li­se­na"

12.09.2022 11:35
Tilaajille
Rastilta toiselle Savukosken kairassa – erävaelluskilpailussa testataan partion yhteistyökykyä ja jaksamista

Ras­til­ta toi­sel­le Sa­vu­kos­ken kai­ras­sa – erä­vael­lus­kil­pai­lus­sa tes­ta­taan partion yh­teis­työ­ky­kyä ja jak­sa­mis­ta

09.09.2022 17:00
Tilaajille
Poliisi etsii mahdollista tuhopolttajaa Savukoskella – erillisiä tulipaloja syttyi viikonloppuna ja alkuviikosta

Poliisi etsii mah­dol­lis­ta tu­ho­polt­ta­jaa Sa­vu­kos­kel­la – eril­li­siä tu­li­pa­lo­ja syttyi vii­kon­lop­pu­na ja al­ku­vii­kos­ta

08.09.2022 12:14 5
Tilaajille
Savun Nulkassa Savukoskella ratkotaan loppuviikolla erävaelluksen Suomen mestaruudet

Savun Nul­kas­sa Sa­vu­kos­kel­la rat­ko­taan lop­pu­vii­kol­la erä­vael­luk­sen Suomen mes­ta­ruu­det

06.09.2022 16:40
Tilaajille
Vanhemmat
Savukoski perui joulukuisen päätöksen lopettaa vuodeosasto

Sa­vu­kos­ki perui jou­lu­kui­sen pää­tök­sen lo­pet­taa vuo­de­osas­to

29.08.2022 18:24 5
Tilaajille
Nivatunturin retkeilyreittien taso nousee uuden taukotuvan valmistuttua – syksyllä töitä on tarkoitus jatkaa talkoovoimin Savukosken ja Pelkosenniemen rajalla sijaitsevalla tunturilla

Ni­va­tun­tu­rin ret­kei­ly­reit­tien taso nousee uuden tau­ko­tu­van val­mis­tut­tua – ­syk­syl­lä töitä on tar­koi­tus jatkaa tal­koo­voi­min Sa­vu­kos­ken ja Pel­ko­sen­nie­men rajalla si­jait­se­val­la tun­tu­ril­la

13.08.2022 16:15 1
Tilaajille
Syksyn koekairaukset käynnistyivät Soklissa – luontokartoitusten tuloksista kerrotaan maastokauden päätyttyä

Syksyn koe­kai­rauk­set käyn­nis­tyi­vät Sok­lis­sa – ­luon­to­kar­toi­tus­ten tu­lok­sis­ta ker­ro­taan maas­to­kau­den pää­tyt­tyä

11.08.2022 14:13 2
Tilaajille
Nuorten katuruokatempaus käynnisti Savukoskipäivät – kauan kaivattu frisbeegolfrata avataan viimein

Nuorten ka­tu­ruo­ka­tem­paus käyn­nis­ti Sa­vu­kos­ki­päi­vät – kauan kai­vat­tu fris­bee­golf­ra­ta avataan viimein

08.07.2022 20:31
Tilaajille
Savukoski avaa keskustelun – aikaistettu hirvenmetsästys vain paikallisille
Pääkirjoitus

Sa­vu­kos­ki avaa kes­kus­te­lun – ai­kais­tet­tu hir­ven­met­säs­tys vain pai­kal­li­sil­le

04.07.2022 20:30 6
Tilaajille
Nuorttin harjuksista otetaan lohiloisnäytteitä – tutkimuksella saadaan varmuus, ettei Tuulomajoen vesistöstä löydy Suomen puolelta lohiloista

Nuort­tin har­juk­sis­ta otetaan lo­hi­lois­näyt­tei­tä – tut­ki­muk­sel­la saadaan var­muus, ettei Tuu­lo­ma­joen ve­sis­tös­tä löydy Suomen puo­lel­ta lo­hi­lois­ta

22.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Savukoskelta erinomainen tulos – kustannusrakenne silti liian raskas, säästöjä haetaan järjestelemällä ruokapalveluja

Sa­vu­kos­kel­ta erin­omai­nen tulos – kus­tan­nus­ra­ken­ne silti liian raskas, sääs­tö­jä haetaan jär­jes­te­le­mäl­lä ruo­ka­pal­ve­lu­ja

14.06.2022 15:56 1
Tilaajille
Savukosken Seo-huoltoaseman polttoainemyynti jatkuu jälleen juhannusviikolla – Niko Lakelasta uusi kauppias

Sa­vu­kos­ken Seo-huol­toa­se­man polt­to­ai­ne­myyn­ti jatkuu jälleen ju­han­nus­vii­kol­la – Niko La­ke­las­ta uusi kaup­pias

09.06.2022 10:42 6
Tilaajille
Savukosken retkeilyreittien varustusta parannetaan – Nivatunturiin rakennetaan päivätupa

Sa­vu­kos­ken ret­kei­ly­reit­tien va­rus­tus­ta pa­ran­ne­taan – ­Ni­va­tun­tu­riin ra­ken­ne­taan päi­vä­tu­pa

03.06.2022 14:22 3
Tilaajille
Kalakannan muutos ja Sokli huolestuttavat itälappilaisia –  vierailimme pilkkikisoissa Ainijärvellä

Ka­la­kan­nan muutos ja Sokli huo­les­tut­ta­vat itä­lap­pi­lai­sia –  vie­rai­lim­me pilk­ki­ki­sois­sa Ai­ni­jär­vel­lä

01.05.2022 11:54 2
Tilaajille
Koparakeittoa, kampsuja ja loimulohta – Savukosken Kuivalihamarkkinat houkutteli mukavasti väkeä kahden vuoden tauon jälkeen

Ko­pa­ra­keit­toa, kamp­su­ja ja loi­mu­loh­ta – Sa­vu­kos­ken Kui­va­li­ha­mark­ki­nat hou­kut­te­li mu­ka­vas­ti väkeä kahden vuoden tauon jälkeen

16.04.2022 18:40 5
Tilaajille
Savukoskella piipahtanut Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda palveluita kuntiin

Sa­vu­kos­kel­la pii­pah­ta­nut Kun­ta­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Minna Kar­hu­nen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda pal­ve­lui­ta kuntiin

16.04.2022 18:46 3
Tilaajille
Savukoski korjaa kirjasto-liikuntasalin ensi vuonna

Sa­vu­kos­ki korjaa kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin ensi vuonna

13.04.2022 19:16
Tilaajille
Kolmas kerta toden sanoo – Rösölänperän Ruppanat pääsevät viimein lavalle Savukoskella

Kolmas kerta toden sanoo – Rö­sö­län­pe­rän Rup­pa­nat pää­se­vät viimein lavalle Sa­vu­kos­kel­la

12.04.2022 17:07
Tilaajille
Soklin ja Tulppion alueesta halutaan osa UK-puistoa

Soklin ja Tulp­pion aluees­ta ha­lu­taan osa UK-puis­toa

08.04.2022 16:19 2
Tilaajille