Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Soklin kaivoshanke
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soklin mi­ne­raa­leis­ta vau­raut­ta

27.11.2023 21:30
Soklista löytyi uusia mineraaleja – päätöksiä jatkotutkimuksista vielä loppuvuoden aikana

Sok­lis­ta löytyi uusia mi­ne­raa­le­ja – ­pää­tök­siä jat­ko­tut­ki­muk­sis­ta vielä lop­pu­vuo­den aikana

30.10.2023 10:04 7
Tilaajille
Savukosken Soklissa kairataan läpi talven – tutkimuskairaukset vaativat paljon työtä

Sa­vu­kos­ken Sok­lis­sa kai­ra­taan läpi talven – tut­ki­mus­kai­rauk­set vaa­ti­vat paljon työtä

08.10.2023 16:29 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rata Sok­lis­ta Saa­ri­se­läl­le

06.09.2023 05:00
Soklissa käynnistetään koekairaukset tiistaina – kahden kuukauden ajan työtä tehdään vuorokauden ympäri

Sok­lis­sa käyn­nis­te­tään koe­kai­rauk­set tiis­tai­na – kahden kuu­kau­den ajan työtä tehdään vuo­ro­kau­den ympäri

04.09.2023 16:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Piik­ki­lan­ka-ai­taa rajalle ja Sokliin

16.06.2023 05:00
Kysely: Kaksi kolmasosaa savukoskelaisista kannattaa Soklin kaivosta

Kysely: Kaksi kol­mas­osaa sa­vu­kos­ke­lai­sis­ta kan­nat­taa Soklin kai­vos­ta

05.05.2023 19:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ra­dio­ak­tii­vi­nen aines ero­tel­tai­siin?

26.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Jo useampaan kertaan kuopattu Sokli heräsi taas henkiin – malmion haltija uskoo taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävään kaivokseen, mutta epäijöitäkin löytynee
Pääkirjoitus

Jo useam­paan kertaan kuo­pat­tu Sokli heräsi taas henkiin – malmion haltija uskoo ta­lou­del­li­ses­ti ja ym­pä­ris­töl­li­ses­ti kes­tä­vään kai­vok­seen, mutta epäi­jöi­tä­kin löy­ty­nee

17.02.2023 14:49 9
Savukoskelaiset eivät hurraa eivätkä tyrmää – haudatuksi luultu ikuisuushanke Sokli heräsi eloon, rakentaminen voisi alkaa 2030

Sa­vu­kos­ke­lai­set eivät hurraa eivätkä tyrmää – hau­da­tuk­si luultu ikui­suus­han­ke Sokli heräsi eloon, ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa 2030

17.02.2023 14:48 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­dio­ak­tii­vi­suut­ta ei voi poistaa

01.02.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soklin mi­ne­raa­leis­ta vau­raut­ta

26.01.2023 05:00
Tilaajille
Tutkimukset Soklissa jatkuvat tarvittaessa lokakuulle saakka – malmityypin vaihtelu on Soklin haaste

Tut­ki­muk­set Sok­lis­sa jat­ku­vat tar­vit­taes­sa lo­ka­kuul­le saakka – mal­mi­tyy­pin vaih­te­lu on Soklin haaste

17.09.2022 13:30 3
Tilaajille
Syksyn koekairaukset käynnistyivät Soklissa – luontokartoitusten tuloksista kerrotaan maastokauden päätyttyä

Syksyn koe­kai­rauk­set käyn­nis­tyi­vät Sok­lis­sa – ­luon­to­kar­toi­tus­ten tu­lok­sis­ta ker­ro­taan maas­to­kau­den pää­tyt­tyä

11.08.2022 14:13 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­vu­kos­ken kal­lio­pe­räs­sä on esiin­ty­miä, jotka tekevät Sok­lis­ta aarteen

27.07.2022 09:25
Tilaajille
Suomen Malminjalostus päättää Soklin jatkosta, kunhan uusimmat selvitykset valmistuvat – edessä voi olla viimeinen yritys
Pääkirjoitus

Suomen Mal­min­ja­los­tus päättää Soklin jat­kos­ta, kunhan uu­sim­mat sel­vi­tyk­set val­mis­tu­vat – edessä voi olla vii­mei­nen yritys

21.06.2022 19:05 3
Tilaajille
Soklin kaivoshankkeen avoin esittelykierros houkutteli Savukosken koilliskulmaan satakunta kävijää – kaivoshankkeen jatkosta päätetään ensi talvena

Soklin kai­vos­hank­keen avoin esit­te­ly­kier­ros hou­kut­te­li Sa­vu­kos­ken koil­lis­kul­maan sa­ta­kun­ta kävijää – kai­vos­hank­keen jat­kos­ta pää­te­tään ensi talvena

19.06.2022 17:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On Suomi köyhä

13.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­tuk­sel­la tur­va­taan rauha

12.05.2022 05:00
Tilaajille
KHO palautti Soklin lähtöruutuun kumoamalla kaivoshankkeen ympäristöluvan perustelluista syistä – kaivosta ei tule rakentaa hinnalla millä hyvänsä
Pääkirjoitus

KHO pa­laut­ti Soklin läh­tö­ruu­tuun ku­moa­mal­la kai­vos­hank­keen ym­pä­ris­tö­lu­van pe­rus­tel­luis­ta syistä – kai­vos­ta ei tule ra­ken­taa hin­nal­la millä hyvänsä

28.03.2022 18:00 5
Tilaajille