Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Koronarokotteet
Kuukausi
Lapin sairaanhoitopiirissä uusi ohje työpaikoille: Rokotetuille ei karanteenia, vaan kuusi päivää testausta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä uusi ohje työ­pai­koil­le: Ro­ko­te­tuil­le ei ka­ran­tee­nia, vaan kuusi päivää tes­taus­ta

10.01.2022 16:20 28
Tilaajille
Miksi korona ei katoa rokotuksilla niin kuin isorokko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri rokotteet toimivat

Miksi korona ei katoa ro­ko­tuk­sil­la niin kuin iso­rok­ko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri ro­kot­teet toi­mi­vat

10.01.2022 06:30
Tilaajille
Pandemian loppu voi koittaa ensi vuonna, mutta se vaatinee rokoteitsekkyydestä luopumista
Pääkirjoitus

Pan­de­mian loppu voi koittaa ensi vuonna, mutta se vaa­ti­nee ro­ko­te­it­sek­kyy­des­tä luo­pu­mis­ta

31.12.2021 05:30 2
Tilaajille
Eduskunnassa keskustellaan hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta – perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät velvoitteen hylkäämistä

Edus­kun­nas­sa kes­kus­tel­laan hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­vel­voit­tees­ta – ­pe­rus­suo­ma­lai­set ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät vel­voit­teen hyl­kää­mis­tä

28.12.2021 16:10 5
Vanhemmat
THL: Kolmannen koronarokotuksen saanut Suomessa pian miljoona ihmistä

THL: Kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen saanut Suo­mes­sa pian mil­joo­na ihmistä

25.12.2021 17:51
Rovaniemi aloittaa kolmannet koronarokotukset 50 vuotta täyttäneille ja sote-henkilöstölle

Ro­va­nie­mi aloit­taa kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 50 vuotta täyt­tä­neil­le ja so­te-hen­ki­lös­töl­le

15.12.2021 17:18
Tilaajille
THL:n ylilääkäri: Lähipäivinä pohdinnassa, onko syytä lyhentää koronan rokotusväliä kolmeen kuukauteen

THL:n yli­lää­kä­ri: Lä­hi­päi­vi­nä poh­din­nas­sa, onko syytä ly­hen­tää koronan ro­ko­tus­vä­liä kolmeen kuu­kau­teen

12.12.2021 11:25
MTV: Rokotevastaiselle ryhmälle jaettu alennuskoodia Kärkkäiselle

MTV: Ro­ko­te­vas­tai­sel­le ryh­mäl­le jaettu alen­nus­koo­dia Kärk­käi­sel­le

10.12.2021 16:32
Meri-Lapin rokotehalukkuus lisääntyi, kun koronapassi tuli osaksi arkea – testipaikoilla se tosin on näkynyt väärinkäytöksinä

Me­ri-La­pin ro­ko­te­ha­luk­kuus li­sään­tyi, kun ko­ronapas­si tuli osaksi arkea – tes­ti­pai­koil­la se tosin on näkynyt vää­rin­käy­tök­si­nä

09.12.2021 18:00 2
Tilaajille
Instagram-postaukset ja rokotepuhelin houkuttelevat koronarokotuksiin – katso oman kuntasi rokotustilanne

Ins­tag­ram-pos­tauk­set ja ro­ko­te­pu­he­lin hou­kut­te­le­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin – katso oman kuntasi ro­ko­tus­ti­lan­ne

02.12.2021 06:30 3
Tilaajille
THL: Suomessa on perjantain jälkeen todettu 3  338 uutta koronavirustartuntaa

THL: Suo­mes­sa on per­jan­tain jälkeen todettu 3  338 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

29.11.2021 12:45
Euroopan lääkevirasto hyväksyi Pfizerin koronarokotteen 5–11-vuotiaille

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to hy­väk­syi Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­teen 5–11-vuo­tiail­le

25.11.2021 14:13
Inarin johtavalta lääkäriltä poikkeuksellisen kovasanaista tekstiä – rokottamattomuus on kuin "venäläistä rulettia"

Inarin joh­ta­val­ta lää­kä­ril­tä poik­keuk­sel­li­sen ko­va­sa­nais­ta tekstiä – ro­kot­ta­mat­to­muus on kuin "ve­nä­läis­tä ru­let­tia"

15.11.2021 09:54 35
Tilaajille
Rokottamattomat kuormittavat sairaanhoitoa ja nostavat tartuntamääriä – 80 prosentin rokotekattavuus lähestyy

Ro­kot­ta­mat­to­mat kuor­mit­ta­vat sai­raan­hoi­toa ja nos­ta­vat tar­tun­ta­mää­riä – 80 pro­sen­tin ro­ko­te­kat­ta­vuus lä­hes­tyy

21.10.2021 10:25 4
Tilaajille
Kolmansien koronarokotteiden anto 60 vuotta täyttäneille on aloitettu Lapin kunnissa – Torniossa koronatilanne on huonompi kuin vuoteen

Kol­man­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den anto 60 vuotta täyt­tä­neil­le on aloi­tet­tu Lapin kun­nis­sa – Tor­nios­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­nom­pi kuin vuoteen

20.10.2021 13:18 1
Tilaajille
Modernan koronavirusrokotetta ei jatkossa anneta alle 30-vuotiaille miehille ja pojille

Mo­der­nan ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tet­ta ei jat­kos­sa anneta alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojille

07.10.2021 19:31 1
Sairaalahoidossa ei ole ainoatakaan koronapotilasta Lapissa – "Matalalla kynnyksellä testiin meno on edelleen tärkeää"

Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei ole ai­noa­ta­kaan ko­ro­na­po­ti­las­ta Lapissa – "Ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä testiin meno on edel­leen tär­keää"

07.10.2021 10:54
Tilaajille
Ruotsi keskeyttää Modernan koronarokotteen käytön alle kolmekymppisiltä – syynä sydänterveyden riski

Ruotsi kes­keyt­tää Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teen käytön alle kol­me­kymp­pi­sil­tä – syynä sy­dän­ter­vey­den riski

06.10.2021 16:31
Koronarokotteiden ottaminen on vähentynyt Lapissa muutaman viikon aikana – toista rokoteannosta ei välttämättä haetakaan

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den ot­ta­mi­nen on vä­hen­ty­nyt Lapissa muu­ta­man viikon aikana – toista ro­ko­te­an­nos­ta ei vält­tä­mät­tä hae­ta­kaan

04.10.2021 19:53 11
Tilaajille
Savukoski ja Pelkosenniemi aloittavat ensimmäisinä Lapin kuntina kolmannen koronarokotuskierroksen

Sa­vu­kos­ki ja Pel­ko­sen­nie­mi aloit­ta­vat en­sim­mäi­si­nä Lapin kuntina kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­rok­sen

17.09.2021 14:47
Tilaajille