Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koronarokotteet
Sairastettu koronatauti sekoitti kuukautiskiertoni – yleinen asenne "naisten vaivoihin" voi hidastaa tutkimusta
Kolumni

Sai­ras­tet­tu ko­ro­na­tau­ti se­koit­ti kuu­kau­tis­kier­to­ni – yleinen asenne "nais­ten vai­voi­hin" voi hi­das­taa tut­ki­mus­ta

07.08.2023 06:00 2
Yhdeksän hyvinvointialuetta luovuttaa koronarokotteita yksityisille yrityksille – mukana Lapin hyvinvointialue

Yh­dek­sän hy­vin­voin­ti­aluet­ta luo­vut­taa ko­ro­na­ro­kot­tei­ta yk­si­tyi­sil­le yri­tyk­sil­le – mukana Lapin hy­vin­voin­ti­alue

11.01.2023 16:24
STM:n ja Kiurun koronarokoteohjaus ei vaikuttanut suuriin massoihin – Neljänsiä rokotteita ovat halunneet vain harvat ei-riskiryhmään kuuluvat

STM:n ja Kiurun ko­ro­na­ro­ko­te­oh­jaus ei vai­kut­ta­nut suuriin mas­soi­hin – Nel­jän­siä ro­kot­tei­ta ovat ha­lun­neet vain harvat ei-ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat

03.01.2023 15:03
Tilaajille
Koronavirukseen kuoli viime vuonna 952 ihmistä, koronarokotteisiin kuusi

Ko­ro­na­vi­ruk­seen kuoli viime vuonna 952 ih­mis­tä, ko­ro­na­ro­kot­tei­siin kuusi

09.12.2022 08:40
THL päivitti lasten koronarokotesuosituksia – jopa puolivuotiaita voi rokottaa, mutta rokotuksissa pitää käyttää yksilöllistä arviota

THL päi­vit­ti lasten ko­ro­na­ro­ko­te­suo­si­tuk­sia – jopa puo­li­vuo­tiai­ta voi ro­kot­taa, mut­ta ­ro­ko­tuk­sis­sa pitää käyttää yk­si­löl­lis­tä arviota

23.11.2022 11:02
Lähes totaalinen rokoteriippuvuus paljastui koronakriisissä – Afrikka valmistelee omaa rokotetuotantoaan neljässä maassa EU:n rahoituksella ja tuella

Lähes to­taa­li­nen ro­ko­te­riip­pu­vuus pal­jas­tui ko­ro­na­krii­sis­sä – Afrikka val­mis­te­lee omaa ro­ko­te­tuo­tan­toaan nel­jäs­sä maassa EU:n ra­hoi­tuk­sel­la ja tuella

20.11.2022 18:30
Tilaajille
Tarvitsenko neljännen koronarokotteen? Ristiriitaisuus rapauttaa luottamusta asiantuntijoiden tietoon – Oulun terveysjohtaja: "Tähän liittyy aika suuria riskejä"

Tar­vit­sen­ko nel­jän­nen ko­ro­na­ro­kot­teen? Ris­ti­rii­tai­suus ra­paut­taa luot­ta­mus­ta asian­tun­ti­joi­den tietoon – Oulun ter­veys­joh­ta­ja: "Tähän liittyy aika suuria ris­ke­jä"

15.11.2022 15:40 2
Tilaajille
Koronaministerityöryhmä: Neljäs koronarokote voidaan antaa kaikille, joille se lääkärin arvion mukaan on perusteltua

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä: Neljäs ko­ro­na­ro­ko­te voidaan antaa kai­kil­le, joille se lää­kä­rin arvion mukaan on pe­rus­tel­tua

09.11.2022 21:01
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille suositellaan koronaviruksen tehosterokotusta syksyllä – perusterveillä rokotesuoja on edelleen erittäin hyvä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le suo­si­tel­laan ko­ro­na­vi­ruk­sen te­hos­te­ro­ko­tus­ta syk­syl­lä – pe­rus­ter­veil­lä ro­ko­te­suo­ja on edel­leen erit­täin hyvä

01.09.2022 10:47
Tilaajille
Euroopan lääkeviranomaiset suosittelevat neljänsiä koronavirusrokotteita yli 60-vuotiaille

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ran­omai­set suo­sit­te­le­vat nel­jän­siä ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta yli 60-vuo­tiail­le

11.07.2022 13:15 2
Lapissa koronatartunnat ovat kasvussa, mutta huolissaan ei tarvitse olla – "THL:n ennakkopäätös neljänsien rokotuksien laajentamisesta oli tervetullut"

Lapissa ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kas­vus­sa, mutta huo­lis­saan ei tar­vit­se olla – "THL:n en­nak­ko­pää­tös nel­jän­sien ro­ko­tuk­sien laa­jen­ta­mi­ses­ta oli ter­ve­tul­lut"

06.07.2022 15:11 7
Tilaajille
THL aikoo laajentaa suositustaan neljännestä koronarokotuksesta – tehosterokote 65-vuotiaille arvion mukaan elokuun puolivälissä

THL aikoo laa­jen­taa suo­si­tus­taan nel­jän­nes­tä ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta – te­hos­te­ro­ko­te 65-vuo­tiail­le arvion mukaan elokuun puo­li­vä­lis­sä

06.07.2022 12:02 4
Tuore tutkimus: Koronarokotteet estivät lähes 20 miljoonaa kuolemaa – koronatartuntojen määrä on kääntynyt jälleen kasvuun

Tuore tut­ki­mus: Ko­ro­na­ro­kot­teet estivät lähes 20 mil­joo­naa kuo­le­maa – ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kään­ty­nyt jälleen kasvuun

24.06.2022 14:18 5
Suomi aukesi koronasuluista, mutta joillekin iäkkäille omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryhmille

Suomi aukesi ko­ro­na­su­luis­ta, mutta joil­le­kin iäk­käil­le omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryh­mil­le

02.06.2022 16:15
Tilaajille
Rovaniemi patistaa kaupunkilaisia koronarokotuksiin – kolmannen rokotteen suosio laahaa

Ro­va­nie­mi pa­tis­taa kau­pun­ki­lai­sia ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin – kol­man­nen ro­kot­teen suosio laahaa

22.02.2022 11:07 1
Tilaajille
THL: Suomessa raportoitu lähes 19 900 uutta koronavirustartuntaa, mukana viikonlopun luvut

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu lähes 19 900 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, mukana vii­kon­lo­pun luvut

07.02.2022 12:59
Rovaniemellä kaikki koronarokotukset saa tiistaista alkaen ilman ajanvarausta – vain lapsille tulee varata aika

Ro­va­nie­mel­lä kaikki ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa tiis­tais­ta alkaen ilman ajan­va­raus­ta – vain lap­sil­le tulee varata aika

31.01.2022 11:49
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä uusi ohje työpaikoille: Rokotetuille ei karanteenia, vaan kuusi päivää testausta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä uusi ohje työ­pai­koil­le: Ro­ko­te­tuil­le ei ka­ran­tee­nia, vaan kuusi päivää tes­taus­ta

10.01.2022 16:20 28
Tilaajille
Miksi korona ei katoa rokotuksilla niin kuin isorokko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri rokotteet toimivat

Miksi korona ei katoa ro­ko­tuk­sil­la niin kuin iso­rok­ko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri ro­kot­teet toi­mi­vat

10.01.2022 06:30
Tilaajille
Pandemian loppu voi koittaa ensi vuonna, mutta se vaatinee rokoteitsekkyydestä luopumista
Pääkirjoitus

Pan­de­mian loppu voi koittaa ensi vuonna, mutta se vaa­ti­nee ro­ko­te­it­sek­kyy­des­tä luo­pu­mis­ta

31.12.2021 05:30 2
Tilaajille