pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Koronarokotteet
Tuore tutkimus: Koronarokotteet estivät lähes 20 miljoonaa kuolemaa – koronatartuntojen määrä on kääntynyt jälleen kasvuun

Tuore tut­ki­mus: Ko­ro­na­ro­kot­teet estivät lähes 20 mil­joo­naa kuo­le­maa – ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kään­ty­nyt jälleen kasvuun

24.06.2022 14:18 5
Suomi aukesi koronasuluista, mutta joillekin iäkkäille omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryhmille

Suomi aukesi ko­ro­na­su­luis­ta, mutta joil­le­kin iäk­käil­le omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryh­mil­le

02.06.2022 16:15
Tilaajille
Rovaniemi patistaa kaupunkilaisia koronarokotuksiin – kolmannen rokotteen suosio laahaa

Ro­va­nie­mi pa­tis­taa kau­pun­ki­lai­sia ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin – kol­man­nen ro­kot­teen suosio laahaa

22.02.2022 11:07 1
Tilaajille
THL: Suomessa raportoitu lähes 19 900 uutta koronavirustartuntaa, mukana viikonlopun luvut

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu lähes 19 900 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, mukana vii­kon­lo­pun luvut

07.02.2022 12:59
Rovaniemellä kaikki koronarokotukset saa tiistaista alkaen ilman ajanvarausta – vain lapsille tulee varata aika

Ro­va­nie­mel­lä kaikki ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa tiis­tais­ta alkaen ilman ajan­va­raus­ta – vain lap­sil­le tulee varata aika

31.01.2022 11:49
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä uusi ohje työpaikoille: Rokotetuille ei karanteenia, vaan kuusi päivää testausta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä uusi ohje työ­pai­koil­le: Ro­ko­te­tuil­le ei ka­ran­tee­nia, vaan kuusi päivää tes­taus­ta

10.01.2022 16:20 28
Tilaajille
Miksi korona ei katoa rokotuksilla niin kuin isorokko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri rokotteet toimivat

Miksi korona ei katoa ro­ko­tuk­sil­la niin kuin iso­rok­ko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri ro­kot­teet toi­mi­vat

10.01.2022 06:30
Tilaajille
Pandemian loppu voi koittaa ensi vuonna, mutta se vaatinee rokoteitsekkyydestä luopumista
Pääkirjoitus

Pan­de­mian loppu voi koittaa ensi vuonna, mutta se vaa­ti­nee ro­ko­te­it­sek­kyy­des­tä luo­pu­mis­ta

31.12.2021 05:30 2
Tilaajille
Eduskunnassa keskustellaan hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta – perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät velvoitteen hylkäämistä

Edus­kun­nas­sa kes­kus­tel­laan hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­vel­voit­tees­ta – ­pe­rus­suo­ma­lai­set ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät vel­voit­teen hyl­kää­mis­tä

28.12.2021 16:10 5
THL: Kolmannen koronarokotuksen saanut Suomessa pian miljoona ihmistä

THL: Kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen saanut Suo­mes­sa pian mil­joo­na ihmistä

25.12.2021 17:51
Rovaniemi aloittaa kolmannet koronarokotukset 50 vuotta täyttäneille ja sote-henkilöstölle

Ro­va­nie­mi aloit­taa kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 50 vuotta täyt­tä­neil­le ja so­te-hen­ki­lös­töl­le

15.12.2021 17:18
Tilaajille
THL:n ylilääkäri: Lähipäivinä pohdinnassa, onko syytä lyhentää koronan rokotusväliä kolmeen kuukauteen

THL:n yli­lää­kä­ri: Lä­hi­päi­vi­nä poh­din­nas­sa, onko syytä ly­hen­tää koronan ro­ko­tus­vä­liä kolmeen kuu­kau­teen

12.12.2021 11:25
MTV: Rokotevastaiselle ryhmälle jaettu alennuskoodia Kärkkäiselle

MTV: Ro­ko­te­vas­tai­sel­le ryh­mäl­le jaettu alen­nus­koo­dia Kärk­käi­sel­le

10.12.2021 16:32
Meri-Lapin rokotehalukkuus lisääntyi, kun koronapassi tuli osaksi arkea – testipaikoilla se tosin on näkynyt väärinkäytöksinä

Me­ri-La­pin ro­ko­te­ha­luk­kuus li­sään­tyi, kun ko­ronapas­si tuli osaksi arkea – tes­ti­pai­koil­la se tosin on näkynyt vää­rin­käy­tök­si­nä

09.12.2021 18:00 2
Tilaajille
Instagram-postaukset ja rokotepuhelin houkuttelevat koronarokotuksiin – katso oman kuntasi rokotustilanne

Ins­tag­ram-pos­tauk­set ja ro­ko­te­pu­he­lin hou­kut­te­le­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin – katso oman kuntasi ro­ko­tus­ti­lan­ne

02.12.2021 06:30 3
Tilaajille
THL: Suomessa on perjantain jälkeen todettu 3  338 uutta koronavirustartuntaa

THL: Suo­mes­sa on per­jan­tain jälkeen todettu 3  338 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

29.11.2021 12:45
Euroopan lääkevirasto hyväksyi Pfizerin koronarokotteen 5–11-vuotiaille

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to hy­väk­syi Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­teen 5–11-vuo­tiail­le

25.11.2021 14:13
Inarin johtavalta lääkäriltä poikkeuksellisen kovasanaista tekstiä – rokottamattomuus on kuin "venäläistä rulettia"

Inarin joh­ta­val­ta lää­kä­ril­tä poik­keuk­sel­li­sen ko­va­sa­nais­ta tekstiä – ro­kot­ta­mat­to­muus on kuin "ve­nä­läis­tä ru­let­tia"

15.11.2021 09:54 35
Tilaajille
Rokottamattomat kuormittavat sairaanhoitoa ja nostavat tartuntamääriä – 80 prosentin rokotekattavuus lähestyy

Ro­kot­ta­mat­to­mat kuor­mit­ta­vat sai­raan­hoi­toa ja nos­ta­vat tar­tun­ta­mää­riä – 80 pro­sen­tin ro­ko­te­kat­ta­vuus lä­hes­tyy

21.10.2021 10:25 4
Tilaajille
Kolmansien koronarokotteiden anto 60 vuotta täyttäneille on aloitettu Lapin kunnissa – Torniossa koronatilanne on huonompi kuin vuoteen

Kol­man­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den anto 60 vuotta täyt­tä­neil­le on aloi­tet­tu Lapin kun­nis­sa – Tor­nios­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­nom­pi kuin vuoteen

20.10.2021 13:18 1
Tilaajille