Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Koronarokotteet
Kuukausi

Sa­vu­kos­ki ja Pel­ko­sen­nie­mi aloit­ta­vat en­sim­mäi­si­nä Lapin kuntina kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­rok­sen

17.09.2021 14:47
Tilaajille

Ro­va­nie­men kou­lu­lais­ten ro­ko­tus­tah­ti matelee – "Osalle nuo­ris­ta on voinut tulla jo si­vu­seik­ka"

17.09.2021 11:00 1
Tilaajille

Mikä on Suomen ro­ko­tus­ti­lan­ne? STM ja THL tie­dot­ti­vat ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

16.09.2021 09:30

Ro­va­nie­mi laahaa ko­ro­na­ro­kot­tei­den toi­ses­sa pis­tok­ses­sa muuta Lappia rei­lus­ti jäl­jes­sä, Yli­tor­niol­la on Län­si-Poh­jan paras ro­ko­te­kat­ta­vuus

15.09.2021 06:30 1
Tilaajille

Suomi lah­joit­taa käyt­tä­mät­tö­mäk­si jääviä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta ke­hit­ty­vil­le maille

09.09.2021 15:43

Va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­pas­sis­ta: "Monia sel­vi­tet­tä­viä pe­rus­tus­la­ki­ky­sy­myk­siä"

08.09.2021 09:32
Tilaajille

THL:n tut­ki­mus: Kah­del­la ko­ro­na­ro­kot­teel­la saadaan erin­omai­sen hyvä teho vakavaa ko­ro­na­tau­tia vastaan – myös kahta eri ro­ko­tet­ta käyt­tä­mäl­lä

03.09.2021 07:43
Vanhemmat

Ro­va­nie­men Kä­py­met­sän päi­vä­ko­dis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – Al­tis­tu­nei­siin ollaan yh­tey­des­sä

19.08.2021 15:51 3
Tilaajille
Kolumni

Har­haut­ta­jat ruok­ki­vat van­hem­pien ja lasten ro­ko­te­pel­koa

12.08.2021 06:30 2
Tilaajille

Salla haluaa to­teut­taa 12 vuotta täyt­tä­nei­den ro­ko­tuk­set ri­peäs­ti – ro­ko­tuk­set aloi­te­taan kou­lu­jen al­kaes­sa

05.08.2021 17:56
Tilaajille

STM esittää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta sun­nun­tais­ta alkaen – Epi­de­mia kasvaa nyt koko maassa

05.08.2021 12:38 3

EU-ko­mis­sio tilaa alus­ta­vas­ti noin 200 mil­joo­naa ro­ko­te­an­nos­ta yh­dys­val­ta­lai­sel­ta No­va­va­xil­ta

04.08.2021 18:14 1

Ro­va­nie­men ro­ko­tus­tem­paus jatkui sun­nun­tai­na – pii­kil­le saapui myös hir­viö­rok­ka­ri Mr. Lordi

02.08.2021 10:00 9
Tilaajille

EK: Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­toa

28.07.2021 08:05 4

HS: Edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hen mukaan THL ja STM toi­mi­vat ke­vääl­lä lain­vas­tai­ses­ti 65–69-vuo­tiai­den Astra Zeneca -ro­ko­tuk­sis­sa

23.07.2021 21:04

Ro­va­nie­me­läis­ten ko­ro­na­ro­ko­tus­tie­to­ja kor­jat­tiin Oma­kan­taan – Osa tie­dois­ta on yhä kor­jat­ta­va­na

20.07.2021 13:12
Tilaajille

Ro­ko­tus­ai­ko­jen vaih­ta­jat ovat ruuh­kaut­ta­neet Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien pu­he­lin­pal­ve­lun

14.07.2021 14:43 13
Tilaajille

Odot­ta­vien ro­kot­ta­mi­ses­sa on enemmän hyötyjä kuin hait­to­ja, sanoo THL:n yli­lää­kä­ri – Ohi­sa­lo: "Ha­lu­sin esi­mer­kil­lä­ni roh­kais­ta muita"

11.07.2021 12:10

Ana­lyy­si: Ve­nä­jäl­lä kansa on ym­mäl­lään ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tar­pees­ta – miksi Pu­ti­nil­ta kesti yli kolme kuu­kaut­ta kertoa saa­neen­sa Sputnik V:n maa­lis­kuus­sa?

03.07.2021 18:30 6
Tilaajille
Kolumni

Korona, kuten monet muut vit­sauk­set, pysyy kes­kuu­des­sam­me ja sen kanssa on opit­ta­va elämään jär­ke­väs­ti

03.07.2021 07:00 1
Tilaajille