Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Korona
Kuukausi

Enon­te­kiön kenttä herää eloon, Bri­teis­tä tulossa 80 char­te­ria – Lappiin on len­to­vuo­ro­ja en­na­koi­tua pa­rem­min ensi talvena

16.09.2021 18:05 4
Tilaajille

Ko­la­ris­sa todettu kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, sai­ras­tu­neet samasta per­hees­tä – Levin baa­ri­al­tis­tu­mi­sis­ta kolme li­sä­tar­tun­taa

16.09.2021 15:57
Tilaajille
Pääkirjoitus

Korona ei unohdu pit­kä­kes­toi­ses­ta muis­tis­ta

16.09.2021 14:13

Vuoden odo­te­tuin EU-puhe luvassa tänään – esiin odo­te­taan nou­se­van tuttuja tee­mo­ja, jotka tör­mää­vät tut­tui­hin vai­keuk­siin

15.09.2021 06:30 2
Tilaajille

Pienet lapset jou­tu­vat odot­ta­maan ko­ro­na­piik­kiä, mutta en­si­tu­lok­set tehosta pian valmiit – ro­ko­te­tut­ki­ja vaatii ta­sa-ar­voa lap­sil­le, jos ko­ronapas­si tulee

14.09.2021 19:34
Tilaajille

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: ”Olisi jär­je­tön­tä jatkaa kaik­kien oi­reis­ten tes­taus­ta, kun inf­luens­sa­kau­si alkaa”

06.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sis­ta tulee luopua ja päätös kan­nat­taa tehdä mah­dol­li­sim­man pian

29.08.2021 14:00 10
Tilaajille
Kolumni

Veik­kaus on mo­ni­on­gel­mai­nen val­tion­yh­tiö

28.08.2021 06:00 6
Tilaajille

Entinen elämä palaa hi­taas­ti – Rajan yli reis­sa­taan ilman testiä ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen turvin

27.08.2021 19:47 13
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä päi­vä­ko­dis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – 17 lasta ka­ran­tee­niin

25.08.2021 20:34

Tut­ki­mus: Leik­kaus­ta edel­tä­vä ko­ro­na­ka­ran­tee­ni voi lisätä leik­kauk­sen jäl­kei­siä keuh­ko-oi­rei­ta – OYSin do­sent­ti: "Tes­taus ka­ran­tee­nia parempi keino"

25.08.2021 08:04
Vanhemmat

Jo neljäs Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kausi käyn­nis­tyy koronan var­jos­sa – mutta ko­meas­ti Mah­le­rin sävelin

19.08.2021 07:48
Tilaajille

Yle: Na­pa­pii­ri-Ju­ko­lan ko­ro­na­toi­men­pi­tei­tä moi­ti­taan osal­lis­tu­jien kes­kuu­des­sa – "Pe­rin­tei­nen yh­teis­läh­tö ei voi millään tapaa olla täysin ko­ro­na­tur­val­li­nen"

18.08.2021 15:42 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­mal­la myl­ler­tää

18.08.2021 09:35 2
Tilaajille

Kran­ni­ka­dun sulku hiertää Tor­nios­sa

17.08.2021 20:20 1
Tilaajille

68 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Norr­bot­te­nis­sa - 84,7 pro­sent­tia lää­nis­sä on saanut yhden ko­ro­na­ro­kot­teen.

17.08.2021 19:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­ko­tus­to­dis­tuk­set saatava kuntoon

16.08.2021 10:15
Tilaajille

Ky­syim­me: Miksi osa tulee ki­peäk­si ko­ro­na­ro­kot­tees­ta, kun toi­sil­la ei tunnu mis­sään? – "Ro­kot­tees­ta saa hyvän suojan, tuli oireita tai ei"

16.08.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni

Päiviä – ja Ju­ko­las­sa pi­kem­min­kin öitä – jotka muistan

14.08.2021 06:30
Tilaajille

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40