Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Korona
Viimeisin 4 tuntia
Kläbo ja kumppanit koronatartunnan saaneen valmentajan lähikontakteja, olympialaisiin lähtö viivästyy

Kläbo ja kump­pa­nit ko­ro­na­tar­tun­nan saaneen val­men­ta­jan lä­hi­kon­tak­te­ja, olym­pia­lai­siin lähtö vii­väs­tyy

12:34
Kuukausi
LKS:n teholla on kolme ja vuodeosastolla neljä koronapotilasta – korona on nyt aktiivisimmillaan Lapissa, tautihuippu ehkä helmikuun alussa

LKS:n teholla on kolme ja vuo­de­osas­tol­la neljä ko­ro­na­po­ti­las­ta – korona on nyt ak­tii­vi­sim­mil­laan La­pis­sa, tau­ti­huip­pu ehkä hel­mi­kuun alussa

24.01.2022 13:27 2
Tilaajille
Marin uskoo koronarajoitusten jatkuvan vielä tammikuun jälkeen – monet ministerit kehottivat jälleen kansalaisia rokotuksiin

Marin uskoo ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jat­ku­van vielä tam­mi­kuun jälkeen – monet mi­nis­te­rit ke­hot­ti­vat jälleen kan­sa­lai­sia ro­ko­tuk­siin

18.01.2022 11:13 1
Oikeus päätti karkottaa Djokovicin, Australian avointen mestaruuden puolustaja joutuu poistumaan maasta

Oikeus päätti kar­kot­taa Djo­ko­vi­cin, Aust­ra­lian avoin­ten mes­ta­ruu­den puo­lus­ta­ja joutuu pois­tu­maan maasta

16.01.2022 09:43 1
Tennistähti Djokovic on jälleen pidätetty Australiassa – Rokottamattoman pelaajan oleilun nähdään lisäävän rokotevastaista tunnelmaa ja välinpitämättömyyttä

Ten­nis­täh­ti Djo­ko­vic on jälleen pi­dä­tet­ty Aust­ra­lias­sa – Ro­kot­ta­mat­to­man pe­laa­jan oleilun nähdään li­sää­vän ro­ko­te­vas­tais­ta tun­nel­maa ja vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä

15.01.2022 09:04 1
Varasairaala valmiustilaan, vuodeosastoja kartoitetaan – Näin Pohjois-Suomi varautuu lisääntyvään koronapotilaiden määrään

Va­ra­sai­raa­la val­mius­ti­laan, vuo­de­osas­to­ja kar­toi­te­taan – Näin Poh­jois-Suo­mi va­rau­tuu li­sään­ty­vään ko­ro­na­po­ti­lai­den määrään

14.01.2022 17:00 7
Tilaajille
Australia perui jälleen Novak Djokovicin viisumin

Aust­ra­lia perui jälleen Novak Djo­ko­vi­cin vii­su­min

14.01.2022 10:03
Uusia koronavirustartuntoja todettu Suomessa 14 277 – tehohoidossa 59 potilasta

Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja todettu Suo­mes­sa 14 277 – ­te­ho­hoi­dos­sa 59 po­ti­las­ta

13.01.2022 12:29 4
Tartunnat jatkavat jyrkkää nousua myös Norrbottenissa – tartuntatautilääkäri: "Pato on murtunut"

Tar­tun­nat jat­ka­vat jyrkkää nousua myös Norr­bot­te­nis­sa – ­tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri: "Pato on mur­tu­nut"

11.01.2022 11:09
Tilaajille
Tenniksen supertähden viisumi palautui oikeuskäsittelyssä – koronarokotusta väistellyt Djokovic vapautui pelaamaan Australian avoimissa

Ten­nik­sen su­per­täh­den viisumi pa­lau­tui oi­keus­kä­sit­te­lys­sä – ko­ro­na­ro­ko­tus­ta väis­tel­lyt Djo­ko­vic va­pau­tui pe­laa­maan Aust­ra­lian avoi­mis­sa

10.01.2022 10:06 1
Kansalaiset pelkäävät, että terveyspalveluiden laatu ja saatavuus heikkenevät sote-uudistuksen myötä, se laimentaa vaali-intoa
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set pel­kää­vät, että ter­veys­pal­ve­lui­den laatu ja saa­ta­vuus heik­ke­ne­vät so­te-uu­dis­tuk­sen myötä, se lai­men­taa vaa­li-in­toa

08.01.2022 06:00 23
Tilaajille
THL: Suomessa pandemian aikana raportoitujen koronatartuntojen määrä ylittänyt 300 000:n, tänään miltei tuhat uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa pan­de­mian aikana ra­por­toi­tu­jen ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä ylit­tä­nyt 300 000:n, tänään miltei tuhat uutta tar­tun­taa

07.01.2022 12:42 3
"Kyllä me tiukilla olemme" – Henkilökunnan korona-altistumiset kuormittavat ruokakauppoja, S-ryhmällä ylimääräinen kokous toimijuusvarmuudesta

"Kyllä me tiu­kil­la olemme" – Hen­ki­lö­kun­nan ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set kuor­mit­ta­vat ruo­ka­kaup­po­ja, S-ryh­mäl­lä yli­mää­räi­nen kokous toi­mi­juus­var­muu­des­ta

06.01.2022 11:15
Tilaajille
Koronatartunnat lisääntyivät 154 prosenttia Norrbottenissa – joulun jälkeen todettu yli 1 300 uutta tartuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­tyi­vät 154 pro­sent­tia Norr­bot­te­nis­sa – joulun jälkeen todettu yli 1 300 uutta tar­tun­taa

04.01.2022 11:55 2
Tilaajille
Puolueet kaipaavat vaalikampanjaan lisää ohjeita koronan takia

Puo­lueet kai­paa­vat vaa­li­kam­pan­jaan lisää ohjeita koronan takia

02.01.2022 19:30 1
Tilaajille

Miesten Ko­ris­lii­ga pannaan vajaan kolmen viikon tauolle – "Ko­ro­na­ta­pauk­sia on useassa jouk­kuees­sa"

31.12.2021 15:15

Kei­lai­lun EM-ko­ti­ki­sat jäivät koronan van­gik­si - sii­re­tään jo nel­jän­nen kerran

31.12.2021 15:14
Länsi-Pohjan alueella viime viikolla 122 koronatartuntaa – omikronin leviämistä ennustetaan kotimaisten matkailijoiden mukana

Län­si-Poh­jan alueel­la viime vii­kol­la 122 ko­ro­na­tar­tun­taa – omik­ro­nin le­viä­mis­tä en­nus­te­taan ko­ti­mais­ten mat­kai­li­joi­den mukana

27.12.2021 14:31 3
Tilaajille
Vanhemmat
Valtameren aallot vaihtuivat tunturimaisemaan – freestylehiihdon olympiavoittaja Lydia Lassila muutti Australiasta Leville pakoon pandemiaa

Val­ta­me­ren aallot vaih­tui­vat tun­tu­ri­mai­se­maan – free­sty­le­hiih­don olym­pia­voit­ta­ja Lydia Lassila muutti Aust­ra­lias­ta Leville pakoon pan­de­miaa

25.12.2021 16:14
Tilaajille
Toinen koronajoulu menee rajoitusten merkeissä, Suomen talous ei onneksi ole kuukahtanut koronan edessä
Pääkirjoitus

Toinen ko­ro­na­jou­lu menee ra­joi­tus­ten mer­keis­sä, Suomen talous ei onneksi ole kuu­kah­ta­nut koronan edessä

24.12.2021 06:00 5
Tilaajille