Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Korona
Ruotsin maastohiihtomaajoukkue koronan kourissa - useampi kärkihiihtäjä sivussa Jällivaaran kotikisasta

Ruotsin maas­to­hiih­to­maa­jouk­kue koronan kou­ris­sa - useampi kär­ki­hiih­tä­jä sivussa Jäl­li­vaa­ran ko­ti­ki­sas­ta

28.11.2023 18:01
Rokotusryysis johtui eläkeläisten turhasta jonottamaan rynnimisestä
Kolumni

Ro­ko­tus­ryy­sis johtui elä­ke­läis­ten tur­has­ta jo­not­ta­maan ryn­ni­mi­ses­tä

21.11.2023 05:00 64
Korona pakotti Markku Kanervan toistaiseksi sivuun muusta Huuhkajien ryhmästä

Korona pakotti Markku Ka­ner­van tois­tai­sek­si sivuun muusta Huuh­ka­jien ryh­mäs­tä

14.11.2023 16:10
Norjan hiihtohuipuilla koronatartunnat – Rukan cup-avaukseen pääsy epävarmaa

Norjan hiih­to­hui­puil­la ko­ro­na­tar­tun­nat – Rukan cup-avauk­seen pääsy epä­var­maa

07.11.2023 20:52
Vaikka koronasta on tullut yksi tartuntatauti muiden joukossa, se voi yhä olla vaarallinen erityisesti riskiryhmille – suojautuminen on edelleen suositeltavaa
Pääkirjoitus

Vaikka ko­ro­nas­ta on tullut yksi tar­tun­ta­tau­ti muiden jou­kos­sa, se voi yhä olla vaa­ral­li­nen eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mil­le – suo­jau­tu­mi­nen on edel­leen suo­si­tel­ta­vaa

06.11.2023 05:00 6
Korona tuhosi Pia Niemosen sydämen – siirtoleikkauksessa oli noin 50 prosentin selviämismahdollisuus, mutta sen hän kuuli vasta jälkikäteen

Korona tuhosi Pia Nie­mo­sen sydämen – siir­to­leik­kauk­ses­sa oli noin 50 pro­sen­tin sel­viä­mis­mah­dol­li­suus, mutta sen hän kuuli vasta jäl­ki­kä­teen

11.10.2023 19:30
Tilaajille
Rovaniemen tarkastuspäällikkö ei puolla vastuuvapautta kilpailuttamatta tehdyistä koronahankinnoista – ensin pitää tutkia, aiheutuuko kaupungille kustannuksia

Ro­va­nie­men tar­kas­tus­pääl­lik­kö ei puolla vas­tuu­va­paut­ta kil­pai­lut­ta­mat­ta teh­dyis­tä ko­ro­na­han­kin­nois­ta – ensin pitää tutkia, ai­heu­tuu­ko kau­pun­gil­le kus­tan­nuk­sia

10.06.2023 11:32 10
Tilaajille
Koronahankintojen jälkipuinti paljastaa avainhenkilöiden joukkopaon Rovaniemen terveyspalveluista – kenelläkään ei ollut käsitystä, paljonko hankintoihin meni rahaa

Ko­ro­na­han­kin­to­jen jäl­ki­puin­ti pal­jas­taa avain­hen­ki­löi­den jouk­ko­paon Ro­va­nie­men ter­veys­pal­ve­luis­ta – ke­nel­lä­kään ei ollut kä­si­tys­tä, pal­jon­ko han­kin­toi­hin meni rahaa

05.06.2023 16:02 10
Tilaajille
Osa koronapotilaita hoitaneista jäi Lapissa ilman kertapalkkiota – "Tämä aiheuttaa pahaa mieltä, ilman muuta", sanoo pääluottamusmies

Osa ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­neis­ta jäi Lapissa ilman ker­ta­palk­kio­ta – "Tämä ai­heut­taa pahaa mieltä, ilman muuta", sanoo pää­luot­ta­mus­mies

10.04.2023 06:00 5
Tilaajille
Koronakorvauksen puute sai irtisanoutumaan – osa koronapotilaita hoitaneista jäi hyvinvointialueella ilman kertakorvausta

Ko­ro­na­kor­vauk­sen puute sai ir­ti­sa­nou­tu­maan – osa ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­neis­ta jäi hy­vin­voin­ti­alueel­la ilman ker­ta­kor­vaus­ta

16.03.2023 08:46 1
Torstaina alkaa taas Rajalta Rajalle -hiihto – "Tulijoita olisi ollut enemmän kuin mitä pystyttiin ottamaan"

Tors­tai­na alkaa taas Rajalta Rajalle -hiihto – "Tu­li­joi­ta olisi ollut enemmän kuin mitä pys­tyt­tiin ot­ta­maan"

09.03.2023 12:11
Tilaajille
Krista Pärmäkoski sairastui koronaan, Holmenkollenin 50 km jää väliin – korona pysäytti myös Johannes Thingnes Bön

Krista Pär­mä­kos­ki sai­ras­tui ko­ro­naan, Hol­men­kol­le­nin 50 km jää väliin – korona py­säyt­ti myös Jo­han­nes Thing­nes Bön

07.03.2023 00:00
Kokenut lääkäri perusti vastaanoton Tunturi-Lappiin – koronan jälkeen liiketoiminnasta oli jäljellä vain jättimäiset velat: "Onneksi olen työkykyinen, mutta häpeä ja tunne epäonnistumisesta vaivaavat"

Kokenut lääkäri perusti vas­taan­oton Tun­tu­ri-Lap­piin – ­ko­ro­nan jälkeen lii­ke­toi­min­nas­ta oli jäl­jel­lä vain jät­ti­mäi­set velat: "On­nek­si olen työ­ky­kyi­nen, mutta häpeä ja tunne epä­on­nis­tu­mi­ses­ta vai­vaa­vat"

22.02.2023 19:45 4
Tilaajille
Kolme vuotta sitten ensin iski pelko – ja siitä kasvoi kuin varkain viha
Kolumni

Kolme vuotta sitten ensin iski pelko – ja siitä kasvoi kuin varkain viha

15.02.2023 06:00 5
Tour de Ski -kiertueelta kotiin matkanneella Ville Ahosella koronavirustartunta

Tour de Ski -kier­tueel­ta kotiin mat­kan­neel­la Ville Aho­sel­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

05.01.2023 21:11
Korona-asioista vastaavat ministerit kokoontuvat illalla Kiina-suosituksen myötä – Ruotsi alkaa vaatia Kiinasta saapuvilta negatiivista testiä lauantaista alkaen

Ko­ro­na-asiois­ta vas­taa­vat mi­nis­te­rit ko­koon­tu­vat illalla Kii­na-suo­si­tuk­sen myötä – Ruotsi alkaa vaatia Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta ne­ga­tii­vis­ta testiä lauan­tais­ta alkaen

05.01.2023 11:46 1
Takana kauhea vuosi – sota Euroopassa, kansalaisten köyhtyminen ja ontuvat palvelut
Pääkirjoitus

Takana kauhea vuosi – sota Eu­roo­pas­sa, kan­sa­lais­ten köyh­ty­mi­nen ja ontuvat pal­ve­lut

30.12.2022 20:00 6
Tilaajille
EU:n tautienehkäisykeskus ei pidä pakollisia koronatestejä Kiinasta tuleville tarpeellisina

EU:n tau­tien­eh­käi­sy­kes­kus ei pidä pa­kol­li­sia ko­ro­na­tes­te­jä Kii­nas­ta tu­le­vil­le tar­peel­li­si­na

29.12.2022 20:52 6
Joulun ainoa vieras oli Wolt-kuski
Kolumni

Joulun ainoa vieras oli Wolt-kus­ki

28.12.2022 05:01 2
Tilaajille
Korona keikautti seitsemän lapsen äidin elämän ylösalaisin – pandemian aiheuttamaa long covidia ei tunneta työeläkelaissa, vaikka diagnoosi on olemassa

Korona kei­kaut­ti seit­se­män lapsen äidin elämän ylös­alai­sin – pan­de­mian ai­heut­ta­maa long covidia ei tunneta työe­lä­ke­lais­sa, vaikka diag­noo­si on ole­mas­sa

24.12.2022 08:00 4
Tilaajille