Joe Biden
Demokraattien Biden valitsee pian varapresidenttiehdokkaansa – valitaanko ankara syyttäjä, diplomaatti, sotaveteraani vai uskollinen tukija?

De­mo­kraat­tien Biden va­lit­see pian va­ra­pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan­sa – va­li­taan­ko ankara syyt­tä­jä, dip­lo­maat­ti, so­ta­ve­te­raa­ni vai us­kol­li­nen tukija?

31.07.2020 20:11 0
Demokraatit varautuvat kauhuskenaarioon ja panostavat marraskuun vaalien suojeluun

De­mo­kraa­tit va­rau­tu­vat kau­hu­ske­naa­rioon ja pa­nos­ta­vat mar­ras­kuun vaalien suo­je­luun

23.07.2020 17:26 0
Ankarasta syyttäjästä povataan Joe Bidenin lupaamaa naista varapresidenttiehdokkaaksi: "Se on Harris"

An­ka­ras­ta syyt­tä­jäs­tä po­va­taan Joe Bidenin lu­paa­maa naista va­rap­re­si­dent­tieh­dok­kaak­si: "Se on Harris"

09.07.2020 06:30 0
Demokraatit nimeävät presidenttiehdokkaan virtuaalikokouksessa – koronavirustartunnat taas nousussa Yhdysvalloissa

De­mo­kraa­tit ni­meä­vät pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan vir­tuaa­li­ko­kouk­ses­sa – ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat taas nou­sus­sa Yh­dys­val­lois­sa

25.06.2020 09:38 0
Korona vaikeuttaa Yhdysvaltojen presidentinvaalin tuloksen ennustamista – tutkija: vaaliennusteet edelleen tarpeellisia

Korona vai­keut­taa Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­lin tu­lok­sen en­nus­ta­mis­ta – tut­ki­ja: vaa­li­en­nus­teet edel­leen tar­peel­li­sia

25.06.2020 07:41 0
Mustien poliisiprotesti heiluttaa presidentinvaalien kampanjaa Yhdysvalloissa – Biden kävi puhumassa mielenosoittajille

Mustien po­lii­si­pro­tes­ti hei­lut­taa pre­si­den­tin­vaa­lien kam­pan­jaa Yh­dys­val­lois­sa – Biden kävi pu­hu­mas­sa mie­len­osoit­ta­jil­le

01.06.2020 14:42 0
Demokraattien Joe Biden esiintyi julkisuudessa ensimmäistä kertaa yli kahteen kuukauteen – osa puolueesta pelkää vaalikampanjan

De­mo­kraat­tien Joe Biden esiin­tyi jul­ki­suu­des­sa en­sim­mäis­tä kertaa yli kahteen kuu­kau­teen – osa puo­luees­ta pelkää vaa­li­kam­pan­jan

26.05.2020 08:06 0
Tilaajille
Koronakriisi on kasvattanut Trumpin kannatusta ja jättänyt varjoon demokraattien todennäköisen vastaehdokkaan Bidenin

Ko­ro­na­krii­si on kas­vat­ta­nut Trumpin kan­na­tus­ta ja jät­tä­nyt varjoon de­mo­kraat­tien to­den­nä­köi­sen vas­ta­eh­dok­kaan Bidenin

05.04.2020 08:00 0
Yhdysvalloissa Joe Bidenin ehdokkuus varmistumassa kolmen esivaalivoiton jälkeen

Yh­dys­val­lois­sa Joe Bidenin eh­dok­kuus var­mis­tu­mas­sa kolmen esi­vaa­li­voi­ton jälkeen

18.03.2020 15:23 0
Valitaanko Yhdysvaltojen presidentiksi uninen Joe vai Donald-klovni? – Biden vahvisti asemaansa demokraattien kärkiehdokkaana

Va­li­taan­ko Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tik­si uninen Joe vai Do­nald-klov­ni? – Biden vah­vis­ti ase­maan­sa de­mo­kraat­tien kär­ki­eh­dok­kaa­na

11.03.2020 20:21 0
Demokraattien presidenttikisassa ratkaisun makua Joe Bidenin hyväksi – "Yhdessä voimme lyödä Donald Trumpin"

De­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­ki­sas­sa rat­kai­sun makua Joe Bidenin hyväksi – "Yh­des­sä voimme lyödä Donald Trum­pin"

11.03.2020 08:10 0
Joe Bidenin Suomessa tavannut Mari Kiviniemi kertoo vaikutelmansa Bidenistä – Nyt 77-vuotias Biden hämmästeli Kiviniemen ikää

Joe Bidenin Suo­mes­sa ta­van­nut Mari Ki­vi­nie­mi kertoo vai­ku­tel­man­sa Bi­de­nis­tä – Nyt 77-vuo­tias Biden häm­mäs­te­li Ki­vi­nie­men ikää

04.03.2020 16:55 0
Tilaajille
Joe Biden voittamassa Teksasin, Bernie Sanders Kalifornian – Supertiistaissa jännitetään nyt, kuinka suurella marginaalilla kärkikaksikko vie osavaltioiden äänet

Joe Biden voit­ta­mas­sa Tek­sa­sin, Bernie Sanders Ka­li­for­nian – Su­per­tiis­tais­sa jän­ni­te­tään nyt, kuinka suu­rel­la mar­gi­naa­lil­la kär­ki­kak­sik­ko vie osa­val­tioi­den äänet

04.03.2020 09:39 0
Tilaajille
Supertiistai jätti demokraattikilvan loppusuoralle kaksi 78-vuotiasta miestä – Biden on todennäköisempi presidenttiehdokas kuin Sanders

Su­per­tiis­tai jätti de­mo­kraat­ti­kil­van lop­pu­suo­ral­le kaksi 78-vuo­tias­ta miestä – Biden on to­den­nä­köi­sem­pi pre­si­dent­ti­eh­do­kas kuin Sanders

04.03.2020 08:14 0
Tilaajille
Yhdysvaltain entinen varapresidentti Joe Biden johtaa demokraattien presidenttiehdokaskilpaa – demokraattipuolueen kannattajat haluavat nyt löytää Donald Trumpin kukistajan

Yh­dys­val­tain entinen va­ra­pre­si­dent­ti Joe Biden johtaa de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­eh­do­kas­kil­paa – de­mo­kraat­ti­puo­lueen kan­nat­ta­jat ha­lua­vat nyt löytää Donald Trumpin ku­kis­ta­jan

10.01.2020 12:52 0