Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

USA
Suomalaiskelkkailijoiden vauhti ei vielä riittänyt Amerikan finaaleissa – Aki Pihlaja: "Oli nihkeä alku, ajo sujui mutta voltteja tuli ja laitteita särkyi"

Suo­ma­lais­kelk­kai­li­joi­den vauhti ei vielä riit­tä­nyt Ame­ri­kan fi­naa­leis­sa – Aki Pih­la­ja: "Oli nihkeä alku, ajo sujui mutta volt­te­ja tuli ja lait­tei­ta särkyi"

20.12.2022 17:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Loppu Kuuban saar­rol­le

12.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Englanti painoi kaasun pohjaan Rashfordin johdolla –  Yhdysvallat pudotti Iranin Pulisicin maalilla

Eng­lan­ti painoi kaasun pohjaan Rash­for­din joh­dol­la – Yh­dys­val­lat pudotti Iranin Pu­li­si­cin maa­lil­la

29.11.2022 23:34
Englanti ja Yhdysvallat jäivät MM-kohtaamisessaan maalitta

Eng­lan­ti ja Yh­dys­val­lat jäivät MM-koh­taa­mi­ses­saan maa­lit­ta

25.11.2022 23:23
Yhdysvallat ja Wales tasapeliin – presidentin pojan johtomaali ei pitänyt, Bale Walesin sankariksi rankkaripilkulta

Yh­dys­val­lat ja Wales ta­sa­pe­liin – pre­si­den­tin pojan joh­to­maa­li ei pi­tä­nyt, Bale Walesin san­ka­rik­si rank­ka­ri­pil­kul­ta

21.11.2022 23:36
Analyysi: Suomen Nato-jäsenyys painaa trumpisteja ja nostaa Ronald Reaganin oppeja – Uudet vahvat jäsenmaat vapauttavat Yhdysvalloilta voimaa Kiinan varalle

Ana­lyy­si: Suomen Na­to-jä­se­nyys painaa trum­pis­te­ja ja nostaa Ronald Rea­ga­nin oppeja – Uudet vahvat jä­sen­maat va­paut­ta­vat Yh­dys­val­loil­ta voimaa Kiinan varalle

06.08.2022 18:30
Tilaajille

Tshekki kaatoi Yh­dys­val­lat niu­kas­ti ja var­mis­ti pu­do­tus­pe­li­paik­kan­sa – tiis­tain Suo­mi-ot­te­lus­sa kovat pa­nok­set

23.05.2022 18:58
Presidentit Niinistö ja Biden tapasivat Valkoisessa talossa, tiedotustilaisuutta odotetaan – "No, me emme yleensä aloita sotia"

Pre­si­den­tit Nii­nis­tö ja Biden ta­pa­si­vat Val­koi­ses­sa ta­los­sa, tie­do­tus­ti­lai­suut­ta odo­te­taan – "No, me emme yleensä aloita sotia"

05.03.2022 01:12 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

USA:n de­mo­kra­tia nil­kut­taa

16.12.2021 04:00
Tilaajille
Yhdysvaltojen ja Venäjän asevoimien komentajat tapasivat tänään Suomessa – ohjelmassa myös tapaaminen presidentti Niinistön kanssa

Yh­dys­val­to­jen ja Venäjän ase­voi­mien ko­men­ta­jat ta­pa­si­vat tänään Suo­mes­sa – oh­jel­mas­sa myös ta­paa­mi­nen pre­si­dent­ti Nii­nis­tön kanssa

22.09.2021 22:05
Kabulissa ihmiset etsivät läheisiään tuhoisan lentokenttäiskun jälkeen: "Moni oli kauhuissaan, heidän katseensa olivat eksyksissä" – Biden vannoo vastaiskua

Ka­bu­lis­sa ihmiset etsivät lä­hei­siään tu­hoi­san len­to­kent­tä­is­kun jäl­keen: "Moni oli kau­huis­saan, heidän kat­seen­sa olivat ek­syk­sis­sä" – Biden vannoo vas­ta­is­kua

27.08.2021 06:24 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­mal­la myl­ler­tää

18.08.2021 09:35 3
Tilaajille
Tukea Kuuban demokratiakehitykselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea Kuuban de­mo­kra­tia­ke­hi­tyk­sel­le

19.07.2021 05:30
Tilaajille
Osallistuiko Helsingin huippukokoukseen vuonna 2018 Putinin kiristämä Trump? – The Guardianin uutinen Kremlin papereista kertoo Moskovan Trump-projektin syvyydestä

Osal­lis­tui­ko Hel­sin­gin huip­pu­ko­kouk­seen vuonna 2018 Putinin ki­ris­tä­mä Trump? – The Guar­dia­nin uutinen Kremlin pa­pe­reis­ta kertoo Mos­ko­van Trump-pro­jek­tin sy­vyy­des­tä

18.07.2021 06:30 5
Tilaajille
Rovaniemi tarjoutuu isännöimään Putinin ja Bidenin tapaamista – "Meillä on jo kokemusta"

Ro­va­nie­mi tar­jou­tuu isän­nöi­mään Putinin ja Bidenin ta­paa­mis­ta – "Meillä on jo ko­ke­mus­ta"

24.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Yhdysvaltain mönkijä laskeutui Marsin pinnalle torstai-iltana mukanaan suomalaista mittauslaitteistoa

Yh­dys­val­tain mönkijä las­keu­tui Marsin pin­nal­le tors­tai-il­ta­na mu­ka­naan suo­ma­lais­ta mit­taus­lait­teis­toa

19.02.2021 10:28
Tilaajille
Trumpin ex-neuvonantaja, äärioikeiston äänitorvi Steve Bannon sai kokea presidentin armon tämän kauden viime tunteina

Trumpin ex-neu­vo­nan­ta­ja, ää­ri­oi­keis­ton ää­ni­tor­vi Steve Bannon sai kokea pre­si­den­tin armon tämän kauden viime tun­tei­na

20.01.2021 12:19
Trump armahti ex-neuvonantajansa Steve Bannonin ja räppäri Lil Waynen

Trump armahti ex-neu­vo­nan­ta­jan­sa Steve Ban­no­nin ja räppäri Lil Waynen

20.01.2021 08:48
Trumpin virkasyyte saanut taakseen myös republikaaneja – varapresidentti Pence ei kuitenkaan käynnistä erottamista

Trumpin vir­ka­syy­te saanut taak­seen myös re­pub­li­kaa­ne­ja – va­ra­pre­si­dent­ti Pence ei kui­ten­kaan käyn­nis­tä erot­ta­mis­ta

13.01.2021 08:29
Iranilaisen ydintutkijan murha löi kapuloita Joe Bidenin ulkopoliittisiin rattaisiin – näitä käänteitä Donald Trumpin viimeisinä presidenttiviikkoina kannattaa nyt seurata Lähi-idässä

Ira­ni­lai­sen ydin­tut­ki­jan murha löi ka­pu­loi­ta Joe Bidenin ul­ko­po­liit­ti­siin rat­tai­siin – näitä kään­tei­tä Donald Trumpin vii­mei­si­nä pre­si­dent­ti­viik­koi­na kan­nat­taa nyt seurata Lä­hi-idäs­sä

30.11.2020 19:51
Tilaajille