USA
Paljastuskirjan Trumpista kirjoittanut Bolton: Toivon, että hänestä tulee yhden kauden presidentti

Pal­jas­tus­kir­jan Trum­pis­ta kir­joit­ta­nut Bolton: Toivon, että hänestä tulee yhden kauden pre­si­dent­ti

22.06.2020 07:53 0
Tuomari hylkäsi Yhdysvaltain naisten jalkapallomaajoukkueen korvausvaatimukset

Tuomari hylkäsi Yh­dys­val­tain naisten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kueen kor­vaus­vaa­ti­muk­set

02.05.2020 10:04 0
Tilaajille
Maapallon valtakeskukset ovat koronaviruksen armoilla – pandemia sammuttaa valot EU:sta ja syrjäyttää Trumpin, selviääkö Kiina voittajana?

Maa­pal­lon val­ta­kes­kuk­set ovat ko­ro­na­vi­ruk­sen ar­moil­la – pan­de­mia sam­mut­taa valot EU:sta ja syr­jäyt­tää Trum­pin, sel­viää­kö Kiina voit­ta­ja­na?

01.04.2020 06:30 0
Vaikka kisajärjestäjiltä hukkui sarjan avauskisassa tamppari, Aki Pihlaja ajaa hyvää kautta Amerikassa

Vaikka ki­sa­jär­jes­tä­jil­tä hukkui sarjan avaus­ki­sas­sa tamp­pa­ri, Aki Pihlaja ajaa hyvää kautta Ame­ri­kas­sa

20.01.2020 19:02 0
Tilaajille
Analyysi: Iran tunnusti tuhonneensa vahingossa ohjuksella ukrainalaiskoneen – mitä rikoksesta ja kolmen vuorokauden valehtelusta seuraa?

Ana­lyy­si: Iran tun­nus­ti tu­hon­neen­sa va­hin­gos­sa oh­juk­sel­la uk­rai­na­lais­ko­neen – mitä ri­kok­ses­ta ja kolmen vuo­ro­kau­den va­leh­te­lus­ta seuraa?

11.01.2020 09:28 0
Lukijalta Mielipide Esko-Juhani Tennilä

Lu­ki­jal­ta: Väärää Na­to-mai­non­taa

08.01.2020 08:04 0
Tilaajille
Tutkija uudesta Trump-paljastuksesta: Ei riitä "savuavaksi aseeksi", mutta voi viedä Trumpilta vaalivoiton ja vaikeuttaa oikeudenkäyntiä virkarikoksista

Tutkija uudesta Trump-pal­jas­tuk­ses­ta: Ei riitä "sa­vua­vak­si aseek­si", mutta voi viedä Trum­pil­ta vaa­li­voi­ton ja vai­keut­taa oi­keu­den­käyn­tiä vir­ka­ri­kok­sis­ta

23.12.2019 16:54 0
Donald Trump saa huomenna virkarikossyytteen edustajainhuoneelta – alkuvuoden oikeudenkäynti heittää varjonsa seuraaviin vaaleihin

Donald Trump saa huo­men­na vir­ka­ri­kos­syyt­teen edus­ta­jain­huo­neel­ta – al­ku­vuo­den oi­keu­den­käyn­ti heittää var­jon­sa seu­raa­viin vaa­lei­hin

17.12.2019 19:00 0
Tilaajille
Taliban halukas rauhanneuvotteluihin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Afganistanin-matkan jälkeen

Taliban halukas rau­han­neu­vot­te­lui­hin Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti Donald Trumpin Af­ga­nis­ta­nin-mat­kan jälkeen

29.11.2019 14:07 0
Lähestymiskielto ei auttanut – mies avasi tulen Yhdysvalloissa alakoulun parkkipaikalla ja ampui lopuksi itsensä

Lä­hes­ty­mis­kiel­to ei aut­ta­nut – mies avasi tulen Yh­dys­val­lois­sa ala­kou­lun park­ki­pai­kal­la ja ampui lopuksi itsensä

27.11.2019 09:46 0
Lukijalta Mielipide Juhani Harjunharja

Lu­ki­jal­ta: Odotan päät­tä­jil­tä rauhan töitä

25.11.2019 13:24 0
Tilaajille
USA alkaa käännyttää turvapaikanhakijoita Guatemalaan – samantyyppinen sopimus kuin EU:lla ja Turkilla

USA alkaa kään­nyt­tää tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta Gua­te­ma­laan – sa­man­tyyp­pi­nen sopimus kuin EU:lla ja Tur­kil­la

22.11.2019 12:36 0
Erdogan: Turkki ei aio taipua tulitaukoon Koillis-Syyriassa

Er­do­gan: Turkki ei aio taipua tu­li­tau­koon Koil­lis-Syy­rias­sa

16.10.2019 08:23 0
YK: jo 100 000 ihmistä on paennut Syyriassa – Yhdysvalloissa viritellään usealla taholla Turkin vastaisia pakotteita

YK: jo 100 000 ihmistä on paennut Syy­rias­sa – Yh­dys­val­lois­sa vi­ri­tel­lään usealla taholla Turkin vas­tai­sia pa­kot­tei­ta

11.10.2019 22:08 0
Tilaajille
Trump jättää kurdit Turkin hyökkäyksen alle, USA:n poliitikot tuomitsevat päätöksen – Entinen YK-lähettiläs: "On iso virhe jättää heidät kuolemaan"

Trump jättää kurdit Turkin hyök­käyk­sen alle, USA:n po­lii­ti­kot tuo­mit­se­vat pää­tök­sen – Entinen YK-lä­het­ti­läs: "On iso virhe jättää heidät kuo­le­maan"

07.10.2019 22:42 0
Amerikkalaislähteet: Trump otti demokraattien toiminnan esille myös Kiinan johdon kanssa

Ame­rik­ka­lais­läh­teet: Trump otti de­mo­kraat­tien toi­min­nan esille myös Kiinan johdon kanssa

04.10.2019 09:04 0
Tilaajille
Mies teloitettiin yli 20 vuotta sitten saamansa murhatuomion takia – Yhdysvaltojen 17. kuolemanrangaistus tänä vuonna

Mies te­loi­tet­tiin yli 20 vuotta sitten saa­man­sa mur­ha­tuo­mion takia – Yh­dys­val­to­jen 17. kuo­le­man­ran­gais­tus tänä vuonna

03.10.2019 12:44 0
Toimittajamme Washingtonissa: Valkoisessa talossa liikkuminen on tiukasti rajattua – vilkaisusta Kennedyn tai Lincolnin käyttämään makuuhuoneeseen voi vain haaveilla

Toi­mit­ta­jam­me Was­hing­to­nis­sa: Val­koi­ses­sa talossa liik­ku­mi­nen on tiu­kas­ti ra­jat­tua – vil­kai­sus­ta Ken­ne­dyn tai Lin­col­nin käyt­tä­mään ma­kuu­huo­nee­seen voi vain haa­veil­la

03.10.2019 08:01 0
Tunnelma Valkoisessa talossa oli kiivas, mutta Niinistö vakuutti viihtyneensä Trumpin rinnalla – ”Joka pöydässä omat tapansa”

Tun­nel­ma Val­koi­ses­sa talossa oli kiivas, mutta Nii­nis­tö va­kuut­ti viih­ty­neen­sä Trumpin rin­nal­la – ”Joka pöy­däs­sä omat ta­pan­sa”

03.10.2019 07:52 0
Kommentti: Trump oli Niinistön isäntänä oma itsensä – kaoottinen, hurmaava, törkeä, ystävällinen ja raivoisa
Kolumni Matti Posio

Kom­ment­ti: Trump oli Nii­nis­tön isän­tä­nä oma itsensä – kaoot­ti­nen, hur­maa­va, törkeä, ys­tä­väl­li­nen ja rai­voi­sa

03.10.2019 07:50 0