pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Yhdysvaltojen presidentinvaalit
Trump kielsi osallisuutensa hyökkäykseen ja tyrmäsi virkarikossyytteen valmistelun – "Puhe on analysoitu, ja sitä pidettiin täysin asianmukaisena"

Trump kielsi osal­li­suu­ten­sa hyök­käyk­seen ja tyrmäsi vir­ka­ri­kos­syyt­teen val­mis­te­lun – "Puhe on ana­ly­soi­tu, ja sitä pi­det­tiin täysin asian­mu­kai­se­na"

12.01.2021 20:27
Sarvipäiselle shamaanille ja puhemiehen podiumin viejälle syytteet kongressiin tunkeutumisesta – Yhdysvalloissa selvitellään yhä

Sar­vi­päi­sel­le sha­maa­nil­le ja pu­he­mie­hen po­diu­min vie­jäl­le syyt­teet kong­res­siin tun­keu­tu­mi­ses­ta – Yh­dys­val­lois­sa sel­vi­tel­lään yhä

10.01.2021 12:00
Tilaajille
CNN: Yhdysvalloissa väkivaltaan yllyttäminen kiihtynyt ennen Bidenin virkaanastujaisia – Äärioikeiston pelätään järjestävän lisää mellakoita, kohteena voisivat olla juuri virkaanastujaiset

CNN: Yh­dys­val­lois­sa vä­ki­val­taan yl­lyt­tä­mi­nen kiih­ty­nyt ennen Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­sia – Ää­ri­oi­keis­ton pe­lä­tään jär­jes­tä­vän lisää mel­la­koi­ta, koh­tee­na voi­si­vat olla juuri vir­kaan­as­tu­jai­set

09.01.2021 18:19
Tilaajille
Trump taipumassa lähtöön Valkoisesta talosta – suomalaiselle kansanedustajalle vetoomuksia painostaa vaalituloksen mitätöimiseksi

Trump tai­pu­mas­sa lähtöön Val­koi­ses­ta talosta – suo­ma­lai­sel­le kan­san­edus­ta­jal­le ve­too­muk­sia pai­nos­taa vaa­li­tu­lok­sen mi­tä­töi­mi­sek­si

27.11.2020 11:20
Trump valmis aloittamaan vallanvaihtoprosessin, mutta ei myönnä vaalitappiotaan – Biden: "Elintärkeä askel sujuvan vallansiirron

Trump valmis aloit­ta­maan val­lan­vaih­top­ro­ses­sin, mutta ei myönnä vaa­li­tap­pio­taan – Biden: "E­lin­tär­keä askel sujuvan val­lan­siir­ron

24.11.2020 07:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU tar­vit­see ark­ti­sen he­rä­tyk­sen

23.11.2020 05:25
Tilaajille
CNN: Trump on hävinnyt tai vetänyt pois jo ainakin 30 vaaleihin liittyvää oikeusjuttuaan

CNN: Trump on hä­vin­nyt tai vetänyt pois jo ainakin 30 vaa­lei­hin liit­ty­vää oi­keus­jut­tuaan

22.11.2020 11:52
Presidentti Donald Trumpin ja tv-kanava Foxin symbioosi rakoilee

Pre­si­dent­ti Donald Trumpin ja tv-ka­na­va Foxin sym­bioo­si ra­koi­lee

21.11.2020 16:19
Demokraattisia kysymyksiä
Kolumni

De­mo­kraat­ti­sia ky­sy­myk­siä

10.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Republikaanivaikuttajat paheksuivat Trumpin väitteitä vaalivilpistä – Selvä enemmistö yhdysvaltalaisista ei hyväksy Trumpin julistautumista voittajaksi

Re­pub­li­kaa­ni­vai­kut­ta­jat pa­hek­sui­vat Trumpin väit­tei­tä vaa­li­vil­pis­tä – Selvä enem­mis­tö yh­dys­val­ta­lai­sis­ta ei hyväksy Trumpin ju­lis­tau­tu­mis­ta voit­ta­jak­si

06.11.2020 12:26
"Kansa on puhunut, pulinat pois" ei tunnu sisältyvän trumpismin toimintatapoihin
Pääkirjoitus

"Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois" ei tunnu si­säl­ty­vän trum­pis­min toi­min­ta­ta­poi­hin

05.11.2020 20:30 1
Tilaajille
"Olen samalla sekä toiveikas että huolestunut" – jakautunut kansa äänestää presidentistä ja toivoo rauhallista jälkinäytöstä Yhdysvalloissa

"Olen samalla sekä toi­vei­kas että huo­les­tu­nut" – ja­kau­tu­nut kansa ää­nes­tää pre­si­den­tis­tä ja toivoo rau­hal­lis­ta jäl­ki­näy­tös­tä Yh­dys­val­lois­sa

03.11.2020 18:06 1
Tilaajille
Lapin amerikkalaiset seuraavat tarkasti Yhdysvaltojen vaaleja, mutta eivät valvo niiden takia – "Tulehtunutta poliittista tilannetta voi olla vaikea nollata"

Lapin ame­rik­ka­lai­set seu­raa­vat tar­kas­ti Yh­dys­val­to­jen vaa­le­ja, mutta eivät valvo niiden takia – "Tu­leh­tu­nut­ta po­liit­tis­ta ti­lan­net­ta voi olla vaikea nol­la­ta"

01.11.2020 18:30
Tilaajille
Ennen ryhtymistään presidenttiehdokkaaksi Joe Bidenin piti korjata lähes 30 vuotta sitten tekemänsä virhe

Ennen ryh­ty­mis­tään pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si Joe Bidenin piti korjata lähes 30 vuotta sitten te­ke­män­sä virhe

29.10.2020 19:00
Tilaajille
Tutkija uskoo, että viimeinen väittely ei muuta Yhdysvaltain presidentinvaalien loppukirin asetelmia: Biden edelleen johtoasemassa, Trumpin rauhoittuminen ei riitä

Tutkija uskoo, että vii­mei­nen väit­te­ly ei muuta Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien lop­pu­ki­rin ase­tel­mia: Biden edel­leen joh­toa­se­mas­sa, Trumpin rau­hoit­tu­mi­nen ei riitä

23.10.2020 09:35
Analyysi: Hölösuu Trump rauhoitti esiintymistään yön debatissa – Biden haparoi väitteiden rumputulessa, mutta on yhä vahvoilla

Ana­lyy­si: Hölösuu Trump rau­hoit­ti esiin­ty­mis­tään yön de­ba­tis­sa – Biden haparoi väit­tei­den rum­pu­tu­les­sa, mutta on yhä vah­voil­la

23.10.2020 07:44
Analyysi: Älä anna Trump-viihteen turruttaa, sillä kyse on isoista asioista – Yhdysvaltojen vaalivoittajaa arvaillaan nyt innolla, mutta enemmän voisi puhua maan demokratiasta

Ana­lyy­si: Älä anna Trump-viih­teen tur­rut­taa, sillä kyse on isoista asiois­ta – Yh­dys­val­to­jen vaa­li­voit­ta­jaa ar­vail­laan nyt in­nol­la, mutta enemmän voisi puhua maan de­mo­kra­tias­ta

11.10.2020 22:36
Donald Trumpin odotetaan puhuvan kannattajilleen lauantaina – Joe Biden kritisoi Trumpin päätöstä järjestään julkinen tilaisuus

Donald Trumpin odo­te­taan puhuvan kan­nat­ta­jil­leen lauan­tai­na – Joe Biden kri­ti­soi Trumpin pää­tös­tä jär­jes­tään jul­ki­nen ti­lai­suus

10.10.2020 22:09
Koronan saanut Trump poistui autosaattueessa sairaalasta vilkuttamaan kannattajilleen – asiantuntijat kritisoivat

Koronan saanut Trump poistui au­to­saat­tuees­sa sai­raa­las­ta vil­kut­ta­maan kan­nat­ta­jil­leen – asian­tun­ti­jat kri­ti­soi­vat

05.10.2020 07:41 1
Trumpin tyyli teki presidenttiehdokkaiden ensimmäisestä tv-väittelystä kaaoksen

Trumpin tyyli teki pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den en­sim­mäi­ses­tä tv-väit­te­lys­tä kaaok­sen

30.09.2020 08:18