Yhdysvaltojen presidentinvaalit
Trumpin kiistellyn Kenoshan-visiitin ohjelmaan ei kuulu selkään ammutun miehen perheen tapaamista

Trumpin kiis­tel­lyn Ke­nos­han-vi­sii­tin oh­jel­maan ei kuulu selkään ammutun miehen perheen ta­paa­mis­ta

01.09.2020 07:50 0
Edustajainhuone äänestää 25 miljardin rahoituksesta talousvaikeuksissa olevalle postilaitokselle Yhdysvalloissa – demokraattien huolena postiäänestyksen onnistuminen marraskuun vaaleissa

Edus­ta­jain­huo­ne ää­nes­tää 25 mil­jar­din ra­hoi­tuk­ses­ta ta­lous­vai­keuk­sis­sa ole­val­le pos­ti­lai­tok­sel­le Yh­dys­val­lois­sa – de­mo­kraat­tien huolena pos­ti­ää­nes­tyk­sen on­nis­tu­mi­nen mar­ras­kuun vaa­leis­sa

22.08.2020 21:32 0
USA:n demokraatit lähtivät vastahyökkäykseen estääkseen Trumpia "sabotoimasta vaaleja"

USA:n de­mo­kraa­tit läh­ti­vät vas­ta­hyök­käyk­seen es­tääk­seen Trumpia "sa­bo­toi­mas­ta vaa­le­ja"

17.08.2020 08:26 0
Demokraatit varautuvat kauhuskenaarioon ja panostavat marraskuun vaalien suojeluun

De­mo­kraa­tit va­rau­tu­vat kau­hu­ske­naa­rioon ja pa­nos­ta­vat mar­ras­kuun vaalien suo­je­luun

23.07.2020 17:26 0
Demokraattien Joe Biden esiintyi julkisuudessa ensimmäistä kertaa yli kahteen kuukauteen – osa puolueesta pelkää vaalikampanjan

De­mo­kraat­tien Joe Biden esiin­tyi jul­ki­suu­des­sa en­sim­mäis­tä kertaa yli kahteen kuu­kau­teen – osa puo­luees­ta pelkää vaa­li­kam­pan­jan

26.05.2020 08:06 0
Tilaajille
Sanders luopuu demokraattien presidenttikisasta – Biden haastaa aikanaan presidentti Trumpin

Sanders luopuu de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­ki­sas­ta – Biden haastaa ai­ka­naan pre­si­dent­ti Trumpin

08.04.2020 19:15 0
Koronakriisi on kasvattanut Trumpin kannatusta ja jättänyt varjoon demokraattien todennäköisen vastaehdokkaan Bidenin

Ko­ro­na­krii­si on kas­vat­ta­nut Trumpin kan­na­tus­ta ja jät­tä­nyt varjoon de­mo­kraat­tien to­den­nä­köi­sen vas­ta­eh­dok­kaan Bidenin

05.04.2020 08:00 0
Valitaanko Yhdysvaltojen presidentiksi uninen Joe vai Donald-klovni? – Biden vahvisti asemaansa demokraattien kärkiehdokkaana

Va­li­taan­ko Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tik­si uninen Joe vai Do­nald-klov­ni? – Biden vah­vis­ti ase­maan­sa de­mo­kraat­tien kär­ki­eh­dok­kaa­na

11.03.2020 20:21 0
Demokraattien presidenttikisassa ratkaisun makua Joe Bidenin hyväksi – "Yhdessä voimme lyödä Donald Trumpin"

De­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­ki­sas­sa rat­kai­sun makua Joe Bidenin hyväksi – "Yh­des­sä voimme lyödä Donald Trum­pin"

11.03.2020 08:10 0
Joe Biden voittamassa Teksasin, Bernie Sanders Kalifornian – Supertiistaissa jännitetään nyt, kuinka suurella marginaalilla kärkikaksikko vie osavaltioiden äänet

Joe Biden voit­ta­mas­sa Tek­sa­sin, Bernie Sanders Ka­li­for­nian – Su­per­tiis­tais­sa jän­ni­te­tään nyt, kuinka suu­rel­la mar­gi­naa­lil­la kär­ki­kak­sik­ko vie osa­val­tioi­den äänet

04.03.2020 09:39 0
Tilaajille
Supertiistai jätti demokraattikilvan loppusuoralle kaksi 78-vuotiasta miestä – Biden on todennäköisempi presidenttiehdokas kuin Sanders

Su­per­tiis­tai jätti de­mo­kraat­ti­kil­van lop­pu­suo­ral­le kaksi 78-vuo­tias­ta miestä – Biden on to­den­nä­köi­sem­pi pre­si­dent­ti­eh­do­kas kuin Sanders

04.03.2020 08:14 0
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentinvaaleissa saattoi juuri tapahtua ratkaiseva käänne – Trumpin kaataminen alkoi uusin menetelmin Teksasista

Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­leis­sa saattoi juuri ta­pah­tua rat­kai­se­va käänne – Trumpin kaa­ta­mi­nen alkoi uusin me­ne­tel­min Tek­sa­sis­ta

03.03.2020 10:36 0
Tilaajille
Tänään supertiistaina 14 osavaltiota äänestää demokraattien esivaaleissa – Sandersilla niskalenkki politiikan superpäivästä

Tänään su­per­tiis­tai­na 14 osa­val­tio­ta ää­nes­tää de­mo­kraat­tien esi­vaa­leis­sa – San­der­sil­la nis­ka­lenk­ki po­li­tii­kan su­per­päi­väs­tä

03.03.2020 07:46 0
Tilaajille
Joe Bidenin murskavoitto Etelä-Carolinassa nosti hänet takaisin demokraattien presidenttikisaan USA:ssa

Joe Bidenin murs­ka­voit­to Ete­lä-Ca­ro­li­nas­sa nosti hänet ta­kai­sin de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­ki­saan USA:ssa

01.03.2020 10:15 0
Bernie Sanders viemässä voiton Nevadassa – Trumpin mielestä muut ehdokkaat vaikuttavat heikoilta

Bernie Sanders vie­mäs­sä voiton Ne­va­das­sa – Trumpin mie­les­tä muut eh­dok­kaat vai­kut­ta­vat hei­koil­ta

23.02.2020 10:18 0
Tilaajille
Äänestysinto on nousussa Yhdysvaltojen demokraattimielisillä alueilla – lupaa hyvää Trumpin kaatoa yrittäville

Ää­nes­tys­in­to on nou­sus­sa Yh­dys­val­to­jen de­mo­kraat­ti­mie­li­sil­lä alueil­la – lupaa hyvää Trumpin kaatoa yrit­tä­vil­le

19.02.2020 20:43 0
Sanders sai tarvitsemansa voiton New Hampshiren esivaaleissa, mutta puolueen maltillisemmat ehdokkaat laittavat tiukasti kampoihin

Sanders sai tar­vit­se­man­sa voiton New Hamp­shi­ren esi­vaa­leis­sa, mutta puo­lueen mal­til­li­sem­mat eh­dok­kaat lait­ta­vat tiu­kas­ti kam­poi­hin

12.02.2020 09:56 0
Bernie Sanders hehkutti, että hänen voittonsa tietää nyt lopun alkua Trumpille – Sanders vahvisti etumatkaa erityisesti Joe Bideniin

Bernie Sanders heh­kut­ti, että hänen voit­ton­sa tietää nyt lopun alkua Trum­pil­le – Sanders vah­vis­ti etu­mat­kaa eri­tyi­ses­ti Joe Bi­de­niin

12.02.2020 08:49 0
Tilaajille
Kokoaan suuremmassa New Hampshiressa äänestettiin esivaaleissa demokraattien ehdokkaasta

Kokoaan suu­rem­mas­sa New Hamp­shi­res­sa ää­nes­tet­tiin esi­vaa­leis­sa de­mo­kraat­tien eh­dok­kaas­ta

11.02.2020 21:02 0
Farssiksi muuttunut vaali viimein päätökseen USA:ssa, Buttigieg voitti vain 0,1 prosenttiyksiköllä – Tekniset ongelmat sotkivat vaalit täysin

Fars­sik­si muut­tu­nut vaali viimein pää­tök­seen USA:s­sa, But­ti­gieg voitti vain 0,1 pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – Tek­ni­set on­gel­mat sot­ki­vat vaalit täysin

07.02.2020 09:16 0