Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

USA:n presidentinvaalit

USA:n korkein oikeus torjui Penn­syl­va­nian re­pub­li­kaa­nien vaa­ti­muk­sen hylätä mil­joo­nia pos­ti­ää­niä

09.12.2020 08:28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei hä­vit­tä­jiä Yh­dys­val­lois­ta

26.10.2020 05:00
Tilaajille

USA:n de­mo­kraa­tit ni­me­si­vät Joe Bidenin pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­seen

19.08.2020 08:11

Va­ra­pre­si­dent­ti­eh­do­kas Kamala Harris on ankara syyt­tä­jä, mutta mal­til­li­se­na pidetty po­lii­tik­ko: "Yksi koko maan hie­noim­mis­ta vir­ka­mie­his­tä"

12.08.2020 08:11

Abort­tia ja pornoa vastaan – Kanye West aloitti pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan­sa kyy­ne­leh­tien

20.07.2020 12:22

De­mo­kraa­tit ni­meä­vät pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan vir­tuaa­li­ko­kouk­ses­sa – ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat taas nou­sus­sa Yh­dys­val­lois­sa

25.06.2020 09:38

Korona vai­keut­taa Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­lin tu­lok­sen en­nus­ta­mis­ta – tut­ki­ja: vaa­li­en­nus­teet edel­leen tar­peel­li­sia

25.06.2020 07:42

Pal­jas­tus­kir­jan Trum­pis­ta kir­joit­ta­nut Bolton: Toivon, että hänestä tulee yhden kauden pre­si­dent­ti

22.06.2020 07:53

Trump vaatii kan­nat­ta­jil­taan va­kuu­tus­ta: eivät saa haastaa pre­si­dent­tiä oi­keu­teen, jos saavat vaa­li­ti­lai­suu­des­sa ko­ro­na­tar­tun­nan

12.06.2020 21:14
Tilaajille

Yh­dys­val­to­jen va­ra­pre­si­dent­ti Mike Pence uhmasi sai­raa­lan sään­tö­jä – Pence: "En tar­vit­se hen­gi­tys­suo­jain­ta"

29.04.2020 14:22

Pete But­ti­gieg luopuu de­mo­kraat­tien esi­vaa­li­kil­vas­ta – esi­vaa­lien yl­lä­tys­me­nes­ty­jä il­moit­ti pää­tök­ses­tään ennen su­per­tiis­tai­ta

02.03.2020 09:27

De­mo­kraat­tien Bernie Sanders voitti Nevadan esi­vaa­lit yli­voi­mai­ses­ti – ään­ten­las­ku etenee hi­taas­ti ja on yhä kesken

24.02.2020 08:00

Ensi syksyn pre­si­den­tin­vaa­leis­ta on tulossa his­to­rial­li­sen dra­maat­ti­set Yh­dys­val­lois­sa – Trumpin va­pau­tu­mi­nen syyt­teis­tä ei lopeta jul­kis­ta oi­keu­den­käyn­tiä

01.02.2020 14:14
Tilaajille

Yh­dys­val­tain entinen va­ra­pre­si­dent­ti Joe Biden johtaa de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­eh­do­kas­kil­paa – de­mo­kraat­ti­puo­lueen kan­nat­ta­jat ha­lua­vat nyt löytää Donald Trumpin ku­kis­ta­jan

10.01.2020 12:52

Mil­jar­döö­ri Michael Bloom­berg saattaa liittyä de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­ki­saan viime het­kel­lä – Päätös ei miel­ly­tä kaikkia

24.11.2019 11:38