Hävittäjäkaupat
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Kai Suoyrjö

Ei hä­vit­tä­jiä Yh­dys­val­lois­ta

05:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Petteri Orpo pitää hävittäjäkaupan lykkäyspuheita epäisänmaallisina – vaatii, että hävittäjähankinta toteutetaan kokonaan ja suunnitellussa aikataulussa

Petteri Orpo pitää hä­vit­tä­jä­kau­pan lyk­käys­pu­hei­ta epä­isän­maal­li­si­na – vaatii, että hä­vit­tä­jä­han­kin­ta to­teu­te­taan ko­ko­naan ja suun­ni­tel­lus­sa ai­ka­tau­lus­sa

26.08.2020 11:22 0
Puolustusvoimain komentaja varoittelee sorkkimasta hävittäjien aikataulua tai mittaluokkaa

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja va­roit­te­lee sork­ki­mas­ta hä­vit­tä­jien ai­ka­tau­lua tai mit­ta­luok­kaa

04.06.2020 15:57 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hä­vit­tä­jä­kau­pois­sa katse Ruot­siin

24.04.2020 07:47 0
Tilaajille
Konsulteille lähtöpassit hävittäjäneuvotteluista – taustalla ex-komentaja Lindbergin valinta F-35:n lobbariksi

Kon­sul­teil­le läh­tö­pas­sit hä­vit­tä­jä­neu­vot­te­luis­ta – taus­tal­la ex-ko­men­ta­ja Lind­ber­gin valinta F-35:n lob­ba­rik­si

17.04.2020 15:12 0
Koronavirus viivyttää hävittäjähanketta jopa kuukausia ja voi muuttaa vuosittaisia miljardien eurojen maksuosuuksia, joista linjataan jo tässä kuussa

Ko­ro­na­vi­rus vii­vyt­tää hä­vit­tä­jä­han­ket­ta jopa kuu­kau­sia ja voi muuttaa vuo­sit­tai­sia mil­jar­dien eurojen mak­suo­suuk­sia, joista lin­ja­taan jo tässä kuussa

01.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antero Peltonen

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jia löytyy, jos ha­lu­taan

19.02.2020 20:16 0
Tilaajille
F-35:n valmistaja lupaa Suomelle hävittäjän tuotantoa – "Emme kerro, kuinka häive rakennetaan, mutta kerromme miten se ylläpidetään"

F-35:n val­mis­ta­ja lupaa Suo­mel­le hä­vit­tä­jän tuo­tan­toa – "Emme kerro, kuinka häive ra­ken­ne­taan, mutta ker­rom­me miten se yl­lä­pi­de­tään"

10.02.2020 16:03 0
Lukijalta Mielipide Hannu Ketoharju

Lu­ki­jal­ta: So­ti­laat tes­taa­vat, me mak­sam­me

20.01.2020 08:59 0
Tilaajille
Suomi ei enää hae tasan 64:ää hävittäjää – Lukumäärä ei ratkaise valintaa, vaan kokonaissuorituskyky, linjaa hankkeen ohjelmajohtaja Puranen blogissaan

Suomi ei enää hae tasan 64:ää hä­vit­tä­jää – Lu­ku­mää­rä ei rat­kai­se va­lin­taa, vaan ko­ko­nais­suo­ri­tus­ky­ky, linjaa hank­keen oh­jel­ma­joh­ta­ja Puranen blo­gis­saan

08.01.2020 14:49 0
Elisabeth Rehniä painaa edelleen tuska, jota äidit kokivat Balkanilla etsiessään joukkohaudoista todisteita läheisistään – "En oikein pysty rentoutumaan"

Eli­sa­beth Rehniä painaa edel­leen tuska, jota äidit kokivat Bal­ka­nil­la et­sies­sään jouk­ko­hau­dois­ta to­dis­tei­ta lä­hei­sis­tään – "En oikein pysty ren­tou­tu­maan"

06.12.2019 11:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Ilmatorjuntaa hävittäjien sijasta
Lukijalta Mielipide Arto Kämä

Lu­ki­jal­ta: Il­ma­tor­jun­taa hä­vit­tä­jien sijasta

07.11.2019 06:30 0
Tilaajille
Suomi puolustautuu ohjushyökkäystä vastaan eri filosofialla kuin suurvallat – Puolustusvoimain uusi komentaja avaa myös, miksi korvettien mitat kasvoivat

Suomi puo­lus­tau­tuu oh­jus­hyök­käys­tä vastaan eri fi­lo­so­fial­la kuin suur­val­lat – Puo­lus­tus­voi­main uusi ko­men­ta­ja avaa myös, miksi kor­vet­tien mitat kas­voi­vat

26.10.2019 15:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jyrki Saarenpää

Lu­ki­jal­ta: Hä­vit­tä­jät tärkeä osa puo­lus­tus­jär­jes­tel­määm­me

22.10.2019 08:51 0
Tilaajille
Analyysi: Saabin merivoitto ei ratkaise hävittäjää, koska teknologia on erilaista – voi kuitenkin todistella teollista yhteistyötä

Ana­lyy­si: Saabin me­ri­voit­to ei rat­kai­se hä­vit­tä­jää, koska tek­no­lo­gia on eri­lais­ta – voi kui­ten­kin to­dis­tel­la teol­lis­ta yh­teis­työ­tä

29.09.2019 19:26 0
Kaikki hävittäjäehdokkaat lentävät Suomen talvessa – Valinnan ratkaisee lopulta menestyminen sotapeleissä

Kaikki hä­vit­tä­jä­eh­dok­kaat len­tä­vät Suomen tal­ves­sa – Va­lin­nan rat­kai­see lopulta me­nes­ty­mi­nen so­ta­pe­leis­sä

22.09.2019 18:00 0
Hävittäjähankkeen varjoon jäänyt merivoimien suurponnistus tuo työtä ja varmuutta – Monitoimikorveteilla voidaan torjua myös sukellusveneitä ja ilma-aluksia
Kolumni Anita Simola

Hä­vit­tä­jä­hank­keen varjoon jäänyt me­ri­voi­mien suur­pon­nis­tus tuo työtä ja var­muut­ta – Mo­ni­toi­mi­kor­ve­teil­la voidaan torjua myös su­kel­lus­ve­nei­tä ja il­ma-aluk­sia

19.09.2019 14:42 0
Tilaajille