Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Niinistö arvioi Kultarannan Nato-puheita – Turkin tyynnyttämiseksi ratkaisut eivät tule yhtäkkiä: "Pitää jatkaa rauhallisesti mutta päättäväisesti"

Nii­nis­tö arvioi Kul­ta­ran­nan Na­to-pu­hei­ta – Turkin tyyn­nyt­tä­mi­sek­si rat­kai­sut eivät tule yh­täk­kiä: "Pitää jatkaa rau­hal­li­ses­ti mutta päät­tä­väi­ses­ti"

12.06.2022 21:08
Tilaajille
Analyysi: Stoltenberg ja Niinistö lähettivät Kultarannasta arvostavan viestin Nato-liittolainen Turkille – "Suomen jäsenyydelle oli syy odottaa tukea kaikilta"

Ana­lyy­si: Stol­ten­berg ja Nii­nis­tö lä­het­ti­vät Kul­ta­ran­nas­ta ar­vos­ta­van viestin Na­to-liit­to­lai­nen Tur­kil­le – "Suomen jä­se­nyy­del­le oli syy odottaa tukea kai­kil­ta"

12.06.2022 18:46 2
Tilaajille
Erdoğan itse katsoi Isis-terroristeja läpi sormien, vaikka turkkilaispresidentti syyttää terroristien paapomisesta Suomea ja Ruotsia

Erdoğan itse katsoi Isis-ter­ro­ris­te­ja läpi sor­mien, vaikka turk­ki­lais­pre­si­dent­ti syyttää ter­ro­ris­tien paa­po­mi­ses­ta Suomea ja Ruotsia

30.05.2022 18:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katse kohti tu­le­vai­suut­ta

26.05.2022 05:00
Tilaajille
Pohjois-Syyrian kurdit ja PKK ovat isoimmat kannot Nato-kaskessa – Toimittaja Tom Kankkonen aavisti Turkin ja Suomen ongelmakentän jo Erdogan-kirjassaan

Poh­jois-Syy­rian kurdit ja PKK ovat isoim­mat kannot Na­to-kas­kes­sa – Toi­mit­ta­ja Tom Kank­ko­nen aavisti Turkin ja Suomen on­gel­ma­ken­tän jo Er­do­gan-kir­jas­saan

24.05.2022 20:36 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kun sota Ukrainassa joskus loppuu, suhde Venäjään on rakennettava uudestaan – se on helpompaa Nato-Suomelle kuin liittoutumattomalle maalle

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kun sota Uk­rai­nas­sa joskus loppuu, suhde Ve­nä­jään on ra­ken­net­ta­va uu­des­taan – se on hel­pom­paa Na­to-Suo­mel­le kuin liit­tou­tu­mat­to­mal­le maalle

22.05.2022 19:30 3
Tilaajille
Sotatieteellisen seuran seminaari Rovaniemellä pureutuu arktisen alueen sotilaspolitiikkaan

So­ta­tie­teel­li­sen seuran se­mi­naa­ri Ro­va­nie­mel­lä pu­reu­tuu ark­ti­sen alueen so­ti­las­po­li­tiik­kaan

18.05.2022 18:31
Tilaajille
Presidentti Niinistö jälleen Valkoiseen taloon – tapaa Bidenin yhdessä Ruotsin pääministerin kanssa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö jälleen Val­koi­seen taloon – tapaa Bidenin yhdessä Ruotsin pää­mi­nis­te­rin kanssa

17.05.2022 15:55 1
Asetelma selkiytyy Pohjolassa – Naton myötä Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä suunnitella puolustustaan

Ase­tel­ma sel­kiy­tyy Poh­jo­las­sa – Naton myötä Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä suun­ni­tel­la puo­lus­tus­taan

16.05.2022 06:30
Tilaajille
Naton pääsihteeri Stoltenberg: Turkki ei estä Suomen Nato-jäsenyyttä

Naton pää­sih­tee­ri Stol­ten­berg: Turkki ei estä Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

15.05.2022 17:31 6
Presidentti Niinistö tapaa maanantaina Helsingissä vierailevia yhdysvaltalaisia senaattoreita – keskustelussa muun muassa Suomen Nato-jäsenyys

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö tapaa maa­nan­tai­na Hel­sin­gis­sä vie­rai­le­via yh­dys­val­ta­lai­sia se­naat­to­rei­ta – kes­kus­te­lus­sa muun muassa Suomen Na­to-jä­se­nyys

15.05.2022 16:02 3
Valtiojohto tekee tänään virallisen päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta – presidentti ja pääministeri pitävät tiedotustilaisuuden iltapäivällä

Val­tio­joh­to tekee tänään vi­ral­li­sen pää­tök­sen Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­ses­ta – pre­si­dent­ti ja pää­mi­nis­te­ri pitävät tie­do­tus­ti­lai­suu­den il­ta­päi­väl­lä

15.05.2022 09:59 3
SDP ilmoitti kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä ja antavansa valtiojohdolle tukensa jäsenyysneuvotteluiden avaamiseen

SDP il­moit­ti kan­nat­ta­van­sa Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä ja an­ta­van­sa val­tio­joh­dol­le tukensa jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­den avaa­mi­seen

14.05.2022 15:41 1
Analyysi: SDP haluaa Suomen Natoon – Viimeisetkin YYA-rippeet rapisevat, kun uusi Venäjä-sivu kääntyy SDP:ssä

Ana­lyy­si: SDP haluaa Suomen Natoon – Vii­mei­set­kin YYA-rip­peet ra­pi­se­vat, kun uusi Ve­nä­jä-si­vu kääntyy SDP:ssä

14.05.2022 14:54 1
Tilaajille
Pääministeri Marin: Suomen tulee hakea Naton jäseneksi viipymättä – SDP:n puoluehallitus esittää, että puolue kannattaa Nato-jäsenyyttä

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Suomen tulee hakea Naton jä­se­nek­si vii­py­mät­tä – SDP:n puo­lue­hal­li­tus esit­tää, että puolue kan­nat­taa Na­to-jä­se­nyyt­tä

14.05.2022 14:19 1
Presidentti Niinistö keskusteli puhelimessa Putinin kanssa ja ilmoitti, että Suomi päättää hakea Natoon lähipäivinä – Putinin mukaan Suomi tekisi virheen

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kes­kus­te­li pu­he­li­mes­sa Putinin kanssa ja il­moit­ti, että Suomi päättää hakea Natoon lä­hi­päi­vi­nä – Putinin mukaan Suomi tekisi virheen

14.05.2022 16:45 3
Niinistö Turkin Nato-kommenteista Ylen Ykkösaamussa: Tähän asti viesti meille on ollut kyllä aivan päinvastainen

Nii­nis­tö Turkin Na­to-kom­men­teis­ta Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Tähän asti viesti meille on ollut kyllä aivan päin­vas­tai­nen

14.05.2022 12:44 1
Ruotsi julkisti Nato-myönteisyyttä huokuvan analyysin, mutta ei ota vielä kantaa jäsenyyteen

Ruotsi jul­kis­ti Na­to-myön­tei­syyt­tä huo­ku­van ana­lyy­sin, mutta ei ota vielä kantaa jä­se­nyy­teen

13.05.2022 13:18
Puolustusministeri Kaikkonen kannattaa Nato-jäsenyyttä: Nostaa sotilaallisen hyökkäyksen kynnystä

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen kan­nat­taa Na­to-jä­se­nyyt­tä: Nostaa so­ti­laal­li­sen hyök­käyk­sen kyn­nys­tä

12.05.2022 11:16 1
Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä: "Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi"

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ja pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kan­nat­ta­vat Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä: "Suomen on ensi tilassa haet­ta­va Naton jä­se­nek­si"

12.05.2022 10:38 7
Tilaajille