kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Ydinvoima
Kuukausi
Energiankulutus väheni kymmenen prosenttia alkuvuonna, sähkön kulutus laski viisi prosenttia – päästöt vähenivät

Ener­gian­ku­lu­tus väheni kym­me­nen pro­sent­tia al­ku­vuon­na, sähkön kulutus laski viisi pro­sent­tia – päästöt vä­he­ni­vät

30.09.2022 11:37
Tilaajille
Ympäristöjärjestöjen ydinvoimavastustus on hiljentynyt – "Ydinvoimalat ovat osa Suomen energiapalettia, pitipä siitä tai ei"

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jen ydin­voi­ma­vas­tus­tus on hil­jen­ty­nyt – "Y­din­voi­ma­lat ovat osa Suomen ener­gia­pa­let­tia, pitipä siitä tai ei"

20.09.2022 08:38 8
Menimme ydinvoimalaan, joka ratkaisee sähköpulan ankaruuden talvella – Vuosikymmenien polttoainekapselit mahtuisivat kaksioon ja ne haudataan yli 400 metriä maan alle

Menimme ydin­voi­ma­laan, joka rat­kai­see säh­kö­pu­lan an­ka­ruu­den tal­vel­la – Vuo­si­kym­me­nien polt­to­ai­ne­kap­se­lit mah­tui­si­vat kak­sioon ja ne hau­da­taan yli 400 metriä maan alle

10.09.2022 08:00 5
Tilaajille
Olkiluoto 3:n koekäyttöohjelma tähtää joulukuuhun, mutta takapakkeja se ei kestä – elintärkeä vaihe alkoi

Ol­ki­luo­to 3:n koe­käyt­tö­oh­jel­ma tähtää jou­lu­kuu­hun, mutta ta­ka­pak­ke­ja se ei kestä – elin­tär­keä vaihe alkoi

06.09.2022 14:53
Tilaajille
Päiväkirja: Merilappilaisia tuskin harmittaa, ettei Simo pärjännyt ydinvoimakisassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Me­ri­lap­pi­lai­sia tuskin har­mit­taa, ettei Simo pär­jän­nyt ydin­voi­ma­ki­sas­sa

06.09.2022 06:30 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka hy­väk­syi Uni­pe­rin pe­las­tus­pa­ke­tin?

02.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Ydinsulkusopimuksen seurantakokouksessa ei päästy sopuun päätöslauselmasta – Venäjä torppasi kohdan, jossa esitettiin vakava huoli maan toimista Ukrainassa

Ydin­sul­ku­so­pi­muk­sen seu­ran­ta­ko­kouk­ses­sa ei päästy sopuun pää­tös­lau­sel­mas­ta – Venäjä torp­pa­si kohdan, jossa esi­tet­tiin vakava huoli maan toi­mis­ta Uk­rai­nas­sa

27.08.2022 11:48
YK:n pääsihteerin mukaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan sähkö on ukrainalaista – Macron ja Putin kannattavat tarkkailijoiden lähettämistä voimalaan

YK:n pää­sih­tee­rin mukaan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan sähkö on uk­rai­na­lais­ta – Macron ja Putin kan­nat­ta­vat tark­kai­li­joi­den lä­het­tä­mis­tä voi­ma­laan

19.08.2022 20:47
Vastustavatko vihreät vihreää siirtymää?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tus­ta­vat­ko vihreät vihreää siir­ty­mää?

28.07.2022 05:30
Tilaajille
Hallituksen kunnianhimoinen tavoite epäonnistui: turvetuotanto ajettiin alas liian nopeasti, ja nyt sitä taas tarvitaan
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kun­nian­hi­moi­nen tavoite epäon­nis­tui: tur­ve­tuo­tan­to ajet­tiin alas liian no­peas­ti, ja nyt sitä taas tar­vi­taan

26.07.2022 19:00 9
Tilaajille
Kesätapahtumat ja metsien jumalat
Kolumni

Ke­sä­ta­pah­tu­mat ja metsien jumalat

18.07.2022 20:00 6
Tilaajille
Fennovoima myönsi vallitsevat tosiasiat ja irtisanoi sopimuksen laitetoimittajan kanssa – Pyhäjoelle ei rakenneta venäläistä ydinvoimalaa
Pääkirjoitus

Fen­no­voi­ma myönsi val­lit­se­vat to­si­asiat ja ir­ti­sa­noi so­pi­muk­sen lai­te­toi­mit­ta­jan kanssa – Py­hä­joel­le ei ra­ken­ne­ta ve­nä­läis­tä ydin­voi­ma­laa

03.05.2022 21:28 7
Tilaajille
Fennovoima: Sopimus Rosatomin kanssa on irtisanottu, työt Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla keskeytetään

Fen­no­voi­ma: Sopimus Ro­sa­to­min kanssa on ir­ti­sa­not­tu, työt Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­työ­maal­la kes­key­te­tään

02.05.2022 12:51 12
Sadat työskentelevät ehkä turhaan jättimäisellä ydinvoimalatyömaalla – Pyhäjoen kunnanjohtaja puolustaa Fennovoimaa, rakennusmies avaa epäkohtia

Sadat työs­ken­te­le­vät ehkä turhaan jät­ti­mäi­sel­lä ydin­voi­ma­la­työ­maal­la – Py­hä­joen kun­nan­joh­ta­ja puo­lus­taa Fen­no­voi­maa, ra­ken­nus­mies avaa epä­koh­tia

02.04.2022 08:00 10
Tilaajille
"Historiallinen päivä" – Olkiluoto 3 kytkettiin onnistuneesti kantaverkkoon

"His­to­rial­li­nen päivä" – Ol­ki­luo­to 3 kyt­ket­tiin on­nis­tu­nees­ti kan­ta­verk­koon

12.03.2022 13:40 3
Tshernobylin ydinvoimala irrotettu sähköverkosta – Atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan sähkönpuute ei aiheuta kriittistä vaaraa

Tsher­no­by­lin ydin­voi­ma­la ir­ro­tet­tu säh­kö­ver­kos­ta – Ato­mi­ener­gia­jär­jes­tö IAEA:n mukaan säh­kön­puu­te ei aiheuta kriit­tis­tä vaaraa

09.03.2022 15:53 3
Analyysi: Russofobia-leimat pönkittivät Suomen ja Venäjän sidettä – Fennovoima on tiivistymä suomalaispäättäjien uussuomettuneista Venäjä-käsityksistä

Ana­lyy­si: Rus­so­fo­bia-lei­mat pön­kit­ti­vät Suomen ja Venäjän sidettä – Fen­no­voi­ma on tii­vis­ty­mä suo­ma­lais­päät­tä­jien uus­suo­met­tu­neis­ta Ve­nä­jä-kä­si­tyk­sis­tä

26.02.2022 18:30 10
Tilaajille
Osa Pohjois-Suomen kansanedustajista on valmis vaihtamaan ydinvoimalakumppania – "Rosatom pois ja hanke uuteen käsittelyyn"

Osa Poh­jois-Suo­men kan­san­edus­ta­jis­ta on valmis vaih­ta­maan ydin­voi­ma­la­kump­pa­nia – "Ro­sa­tom pois ja hanke uuteen kä­sit­te­lyyn"

25.02.2022 22:00 8
Tilaajille
Näiden turvallisuusriskien takia venäläinen Rosatom hyllytettiin Tshekissä – Suomessa Hanhikiven ydinvoimala pysyy yhä pelkkänä taloudellisena hankkeena

Näiden tur­val­li­suus­ris­kien takia ve­nä­läi­nen Rosatom hyl­ly­tet­tiin Tshe­kis­sä – Suo­mes­sa Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­la pysyy yhä pelk­kä­nä ta­lou­del­li­se­na hank­kee­na

20.02.2022 06:30 11
Tilaajille
Energiapolitiikassa kelkka kääntyy tai ei käänny
Kolumni

Ener­gia­po­li­tii­kas­sa kelkka kääntyy tai ei käänny

30.12.2021 05:30 3
Tilaajille