Energiantuotanto

Leuto talvi pie­nen­si Ro­va­nie­men ener­gia­yh­tiön vuoden 2020 tu­los­ta, mutta voi­ma­lai­tok­sen tuhkat kävivät hyvin kau­pak­si

21.04.2021 13:17
Tilaajille

Saa­rik­ko: Turpeen käyttö vä­hen­ty­nyt liian no­peas­ti, siir­ty­mää hel­po­tet­ta­va

18.04.2021 13:15 16

Tur­pees­ta luo­pu­mi­nen vaatii tukea

25.03.2021 21:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Unoh­tui­ko ri­su­pa­ke­tin tavoite 2010-lu­vul­la?

17.02.2021 08:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suutari py­sy­köön les­tis­sään – Koskee myös ul­ko­po­li­tiik­kaa

16.02.2021 18:28 3
Tilaajille

Tur­peen­vas­tai­nen kan­sa­lais­aloi­te sai tar­vit­ta­vat 50 000 al­le­kir­joi­tus­ta – etenee edus­kun­taan

11.02.2021 19:53 3
Tilaajille

Simo on Lapin suurin tuu­li­voi­ma­la­kun­ta – Kunnat saivat tuu­li­voi­ma­lois­ta 2,6 mil­joo­naa euroa kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lo­ja

10.02.2021 12:53
Tilaajille

Tuu­li­voi­man hou­ku­tus kasvaa, kun kiin­teis­tö­ve­ron mer­ki­tys nousee – Katso, miten so­teuu­dis­tus muuttaa ko­ti­kun­ta­si ra­ha­vir­to­ja

10.02.2021 06:51 3
Tilaajille

Vain yksi empi Maw­so­nin kaavaa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – Lapin lii­tol­le esi­te­tään kaa­voi­tuk­sen kii­reh­ti­mis­tä

02.02.2021 08:38 3
Tilaajille

Suo­mes­sa jou­du­taan tur­vau­tu­maan tuon­ti­hak­kee­seen – Suoria sanoja turpeen ala­sa­jos­ta: "Tuo todella mer­kit­tä­viä epä­var­muuk­sia tal­vi­jak­soil­la" ja "a­suk­kaat mak­sa­vat"

24.01.2021 19:00 5
Pääkirjoitus

Turve vaihtuu ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­pään puuhun ener­gian­tuo­tan­nos­sa, mutta sekin voi olla ongelma – ve­ron­mak­sa­jan etu ei saa unoh­tua.

10.01.2021 07:00 10
Tilaajille

Valtion maille ha­lu­taan satoja tuu­li­voi­ma­loi­ta lisää – "Ko­ros­tam­me pai­kal­lis­yh­tei­sön hy­väk­syn­tää", lupaa Met­sä­hal­li­tuk­sen johtaja

19.11.2020 06:30 4
Tilaajille
Kolumni

Me teemme sen: saamme maail­man il­mas­to­pääs­töt laskuun aivan näillä het­kil­lä

03.11.2020 10:53 1
Tilaajille

Ruotsin öl­jy­jät­ti Preem pe­rään­tyi Ly­se­ki­lin ja­los­ta­mon laa­jen­nus­suun­ni­tel­mas­ta

29.09.2020 14:21

Hiilen ja turpeen tilalle ydin­voi­maa jo 2029? Jos se on tek­nii­kas­ta kiinni, niin ki­vi­hii­li­kiel­lon al­kaes­sa kau­ko­läm­pöä tuottaa Suomen en­sim­mäi­nen pien­ydin­reak­to­ri

29.09.2020 06:00 3
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko tuu­li­voi­ma pääs­tö­tön­tä?

21.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ei tois­te­ta vanhoja vir­hei­tä

18.09.2020 05:00 1
Tilaajille

Turpeen rooli kau­ko­läm­mös­sä vaih­te­lee ra­jus­ti: Lännen Median "pää­kau­pun­geis­sa" osuus yltää nol­las­ta peräti 75 pro­sent­tiin, Ro­va­nie­mel­lä osuus noin puolet

16.09.2020 18:20 1
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ha­luam­me turvata jous­ta­van ve­si­voi­man tuo­tan­non

28.08.2020 21:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi Poh­jo­lan Voima Oy:n sal­li­taan tuhota Ju­mis­kon­jo­ki?

26.08.2020 08:57 1
Tilaajille