Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sähköntuotanto
Hintafarssin norjalaisyhtiöt voisivat joutua jopa oikeuteen Suomessa – Sähköpörssisekoilua selvittävällä Energiavirastolla on useita keinoja puuttua

Hin­ta­fars­sin nor­ja­lais­yh­tiöt voi­si­vat joutua jopa oi­keu­teen Suo­mes­sa – Säh­kö­pörs­si­se­koi­lua sel­vit­tä­väl­lä Ener­gia­vi­ras­tol­la on useita keinoja puuttua

01.12.2023 13:34 5
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi – myös Ruotsissa ongelmia ydinvoiman kanssa

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tyi – myös Ruot­sis­sa on­gel­mia ydin­voi­man kanssa

29.11.2023 15:00 5
Tilaajille
Inarissa suunnitellaan uutta voimajohtoa Norjaan – norjalaisyhtiöiltä odotetaan vastausta asiaan syyskuun loppuun mennessä

Ina­ris­sa suun­ni­tel­laan uutta voi­ma­joh­toa Norjaan – nor­ja­lais­yh­tiöil­tä odo­te­taan vas­taus­ta asiaan syys­kuun loppuun men­nes­sä

08.09.2023 05:00 4
Tilaajille
Olkiluoto 2 palasi sähköntuotantoon

Ol­ki­luo­to 2 palasi säh­kön­tuo­tan­toon

04.09.2023 21:51
Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­ma­lai­tos­ten vuo­si­huol­lot ajoi­te­taan vuosia etu­kä­teen

27.08.2023 16:54 1
Pörssisähkön pomppiva hinta on energiajättien muokattavissa, kertoo professori – "Sinisilmäinen ei pidä olla, mutta uskotaan nyt ihmisten rehellisyyteen"

Pörs­si­säh­kön pomp­pi­va hinta on ener­gia­jät­tien muo­kat­ta­vis­sa, kertoo pro­fes­so­ri – "Si­ni­sil­mäi­nen ei pidä olla, mutta us­ko­taan nyt ih­mis­ten re­hel­li­syy­teen"

27.08.2023 16:45 8
Tilaajille
Lisää sähkön tuotantoa ja joustoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää sähkön tuo­tan­toa ja joustoa

25.08.2023 05:30 2
TVO: Olkiluoto 2:n paluu sähköntuotantoon lykkääntyy viikolla

TVO: Ol­ki­luo­to 2:n paluu säh­kön­tuo­tan­toon lyk­kään­tyy vii­kol­la

23.08.2023 17:47 5
Olkiluodon kakkosyksikön sähköntuotanto keskeytettiin yöllä – pörssisähkön hinta jo valmiiksi nousussa

Ol­ki­luo­don kak­kos­yk­si­kön säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tet­tiin yöllä – pörs­si­säh­kön hinta jo val­miik­si nou­sus­sa

18.08.2023 17:09 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka vi­her­siir­ty­mäs­tä tuli vi­her­taan­tu­ma

09.08.2023 05:00 9
Sähköverkkoyhtiö Rovakairan uusi toimitusjohtaja on Timo Virikko

Säh­kö­verk­ko­yh­tiö Ro­va­kai­ran uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on Timo Virikko

28.06.2023 08:48 1
Tilaajille
Neve teki historian parhaan tuloksen – syynä sähkön korkea myyntihinta

Neve teki his­to­rian parhaan tu­lok­sen – syynä sähkön korkea myyn­ti­hin­ta

16.06.2023 10:53 3
Tilaajille
Uutisanalyysi:  Ruotsi voi onnistua tavoitteessaan luoda pohjoiseen puhtaan teollisuuden ilmastoparatiisi, jos energiasiirtymä ei kompastele

Uu­ti­sa­na­lyy­si:  Ruotsi voi on­nis­tua ta­voit­tees­saan luoda poh­joi­seen puhtaan teol­li­suu­den il­mas­to­pa­ra­tii­si, jos ener­gia­siir­ty­mä ei kom­pas­te­le

07.05.2023 19:30 14
Tilaajille
Vähemmän hiilidioksidia ilmakehään, metsähakkuita vähemmäksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hem­män hii­li­di­ok­si­dia il­ma­ke­hään, met­sä­hak­kui­ta vä­hem­mäk­si

17.04.2023 05:00
Tilaajille
Teknillisen fysiikan professori Olkiluoto 3:sta: Tuo varmuutta Suomen sähköjärjestelmään ja laskee sähkön hintaa

Tek­nil­li­sen fy­sii­kan pro­fes­so­ri Ol­ki­luo­to 3:sta: Tuo var­muut­ta Suomen säh­kö­jär­jes­tel­mään ja laskee sähkön hintaa

16.04.2023 11:56 7
TVO: Olkiluoto 3 aloittaa säännöllisen sähköntuotannon ensi yönä

TVO: Ol­ki­luo­to 3 aloit­taa sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non ensi yönä

15.04.2023 10:29 1
Vihreä siirtymä ei etene jupinoitta
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä ei etene ju­pi­noit­ta

15.04.2023 05:01 8
Sierilän voimalaa ei tarvita, sen rakentaminen aiheuttaisi Rovaniemen maineelle ja ympäristölle korvaamatonta vahinkoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­laa ei tar­vi­ta, sen ra­ken­ta­mi­nen ai­heut­tai­si Ro­va­nie­men mai­neel­le ja ym­pä­ris­töl­le kor­vaa­ma­ton­ta va­hin­koa

14.04.2023 19:37 8
Tilaajille
Olkiluodon kolmosyksikön koekäyttövaiheen viimeinen testi on saatu maaliin

Ol­ki­luo­don kol­mos­yk­si­kön koe­käyt­tö­vai­heen vii­mei­nen testi on saatu maaliin

13.04.2023 09:50 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyllä minä niin mie­le­ni…

12.04.2023 06:02
Tilaajille