Markku Broas
Lasten koronatartunnat ovat Lapissa yhä vähäisiä, mutta uusi virusmuunnos voi muuttaa tilanteen – Ellinor, 7, on taistellut koronatautia vastaan jo kuukausia

Lasten ko­ro­na­tar­tun­nat ovat Lapissa yhä vä­häi­siä, mutta uusi vi­rus­muun­nos voi muuttaa ti­lan­teen – El­li­nor, 7, on tais­tel­lut ko­ro­na­tau­tia vastaan jo kuu­kau­sia

26.03.2021 06:30
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä neljä uutta tartuntaa – Ylilääkäri muistuttaa, että yritysten vastuulla on edellyttää asiakkailta turvallisuusohjeiden noudattamista

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta tar­tun­taa – Yli­lää­kä­ri muis­tut­taa, että yri­tys­ten vas­tuul­la on edel­lyt­tää asiak­kail­ta tur­val­li­suus­oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta

31.12.2020 15:17 1
Tilaajille
Infektiolääkäri Markku Broas palkittiin Vuoden lappilainen matkailuteko -palkinnolla

In­fek­tio­lää­kä­ri Markku Broas pal­kit­tiin Vuoden lap­pi­lai­nen mat­kai­lu­te­ko -pal­kin­nol­la

29.10.2020 16:00 2
Tilaajille
Maskisuositusten sekamelska on turhaa: Perusohje on helppo ja maskipakko vain harvoin

Mas­ki­suo­si­tus­ten se­ka­mels­ka on turhaa: Pe­rus­oh­je on helppo ja mas­ki­pak­ko vain harvoin

16.10.2020 19:30
Tilaajille
Maskin käytöllä myös taloudellinen hyöty: Parhaimmassa tapauksessa ketään ei tarvitse asettaa karanteeniin, jos käytetään maskeja, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas

Maskin käy­töl­lä myös ta­lou­del­li­nen hyöty: Par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa ketään ei tar­vit­se asettaa ka­ran­tee­niin, jos käy­te­tään mas­ke­ja, sanoo in­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas

13.10.2020 15:10
Lapin keskussairaalassa tehdään joukkotestaukset 60 henkilölle tänään – Jos seulonnan tulokset ovat negatiiviset, sairaalan vierailukielto päättyy

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa tehdään jouk­ko­tes­tauk­set 60 hen­ki­löl­le tänään – Jos seu­lon­nan tu­lok­set ovat ne­ga­tii­vi­set, sai­raa­lan vie­rai­lu­kiel­to päättyy

09.09.2020 14:57
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas oli ensimmäisenä vastaanottamassa niin koronaa kuin sikainfluenssaa – Broas kertoo, miksi koronaepidemia on tiukin paikka hänen urallaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas oli en­sim­mäi­se­nä vas­taan­ot­ta­mas­sa niin koronaa kuin si­ka­inf­luens­saa – Broas kertoo, miksi ko­ro­na­epi­de­mia on tiukin paikka hänen ural­laan

29.08.2020 08:01
Tilaajille
Koronavirukseen sairastuneen marjanpoimijan altistamat henkilöt on tavoitettu ja määrätty karanteeniin – Markku Broaksen mukaan koronatilanne on rauhallinen

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen mar­jan­poi­mi­jan al­tis­ta­mat hen­ki­löt on ta­voi­tet­tu ja mää­rät­ty ka­ran­tee­niin – Markku Broak­sen mukaan ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen

23.08.2020 18:43 2
Tilaajille
Jonatan Johansson lentää Rovaniemelle koronakaranteenista huolimatta - ”Säännöt eivät ole tasapuolisia”

Jonatan Jo­hans­son lentää Ro­va­nie­mel­le ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­ta huo­li­mat­ta - ”Sään­nöt eivät ole ta­sa­puo­li­sia”

30.07.2020 18:56 5
Tilaajille
Varuskunnan ja Poropolun päiväkodin koronakaranteenit päättyivät Rovaniemellä – Päiväkoti avautuu uudestaan huomenna ja Hoplop torstaina

Va­rus­kun­nan ja Po­ro­po­lun päi­vä­ko­din ko­ro­na­ka­ran­tee­nit päät­tyi­vät Ro­va­nie­mel­lä – Päi­vä­ko­ti avautuu uu­des­taan huo­men­na ja Hoplop tors­tai­na

21.07.2020 19:14
Rovaniemellä koronavirukselle altistuneilta ei ole löytynyt tartuntoja – Tartunnan alkuperä pysyy yhä hämärän peitossa, se tuskin tuli Ruotsista

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neil­ta ei ole löy­ty­nyt tar­tun­to­ja – Tar­tun­nan al­ku­pe­rä pysyy yhä hämärän pei­tos­sa, se tuskin tuli Ruot­sis­ta

08.07.2020 13:46
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rajoitusten purku on aloitettava sieltä, missä virusta on vähiten
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purku on aloi­tet­ta­va sieltä, missä virusta on vähiten

07.05.2020 13:27
Tilaajille
Infektioylilääkäri Markku Broas vapauttaisi ikäihmiset karanteenista: ”Vierailut hoivakoteihin voitaisiin sallia, kunhan käytetään suojaimia”

In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas va­paut­tai­si ikä­ih­mi­set ka­ran­tee­nis­ta: ”Vie­rai­lut hoi­va­ko­tei­hin voi­tai­siin sallia, kunhan käy­te­tään suo­jai­mia”

06.05.2020 17:51
Tilaajille
Rovaniemeläismies sairasti lievän koronan ja oli palaamassa töihin, mutta testeissä tuli aina vain positiivinen tulos – "Johtuu testaustavasta", sanoo infektioylilääkäri

Ro­va­nie­me­läis­mies sai­ras­ti lievän koronan ja oli pa­laa­mas­sa töihin, mutta tes­teis­sä tuli aina vain po­si­tii­vi­nen tulos – "Johtuu tes­taus­ta­vas­ta", sanoo in­fek­tio­yli­lää­kä­ri

06.05.2020 06:00
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä tiedossa vain kolme koronaa sairastavaa, kaikki muut ovat ehtineet jo parantua

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on tällä het­kel­lä tie­dos­sa vain kolme koronaa sai­ras­ta­vaa, kaikki muut ovat eh­ti­neet jo pa­ran­tua

05.05.2020 19:36 2
Tilaajille
Korona aiotaan kukistaa taipuisan tikun avulla – Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa pääsee maanantaista alkaen koronatestiin jokaisena viikonpäivänä

Korona aiotaan ku­kis­taa tai­pui­san tikun avulla – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­nis­sa pääsee maa­nan­tais­ta alkaen ko­ro­na­tes­tiin jo­kai­se­na vii­kon­päi­vä­nä

30.04.2020 18:00
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi varmistettu koronatartunta, Länsi-Pohjassa ei yhtään

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi var­mis­tet­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, Län­si-Poh­jas­sa ei yhtään

30.03.2020 19:04
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä yhteensä kahdeksan koronatartuntaa – Uusimaa tai ulkomaat kaikkien tapausten taustalla

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­teen­sä kah­dek­san ko­ro­na­tar­tun­taa – Uusimaa tai ul­ko­maat kaik­kien ta­paus­ten taus­tal­la

27.03.2020 16:14
Tilaajille
Varuskunta mukaan koronavirusepidemian ennustamiseen – Katso kolme ennustetta taudin leviämisestä Lapissa

Va­rus­kun­ta mukaan ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian en­nus­ta­mi­seen – Katso kolme en­nus­tet­ta taudin le­viä­mi­ses­tä Lapissa

18.03.2020 17:03
Tilaajille
Influenssakausi on alkanut Lapin sairaanhoitopiirin alueella – Infektioylilääkäri Markku Broas: "Rokotteesta on edelleen hyötyä"

Inf­luens­sa­kau­si on alkanut Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la – In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas: "Ro­kot­tees­ta on edel­leen hyötyä"

06.03.2020 13:40
Tilaajille