Koronaepidemia
Viimeisin 12 tuntia
Torniolainen Aile ei saanut pitää maskia töissä, vaikka koronatartunnat lisääntyivät – Haaparannan Samhall ei hyväksynyt siivojan suojautumista, vaan ajoi sairauslomalle

Tor­nio­lai­nen Aile ei saanut pitää maskia töissä, vaikka ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­tyi­vät – Haa­pa­ran­nan Samhall ei hy­väk­sy­nyt sii­vo­jan suo­jau­tu­mis­ta, vaan ajoi sai­raus­lo­mal­le

19:30 8
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Suviseuroja ei järjestetä tänäkään vuonna massatapahtumana, Reisjärven seurat radiossa ja verkossa heinäkuussa – SRK toivoo nyt valtiolta tukea tappioihin

Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­te­tä tä­nä­kään vuonna mas­sa­ta­pah­tu­ma­na, Reis­jär­ven seurat ra­dios­sa ja ver­kos­sa hei­nä­kuus­sa – SRK toivoo nyt val­tiol­ta tukea tap­pioi­hin

12:19 7
Tilaajille
Pfizerin toimitusjohtaja: Koronarokotteesta tarvitaan todennäköisesti kolmas annos vuoden sisään ensimmäisestä

Pfi­ze­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ko­ro­na­ro­kot­tees­ta tar­vi­taan to­den­nä­köi­ses­ti kolmas annos vuoden sisään en­sim­mäi­ses­tä

08:16 2
Viikko
Koronarokotteiden haitoista myönnetty ensimmäiset korvaukset – "Summat olleet keskimäärin parin tuhannen euron luokkaa"

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den hai­tois­ta myön­net­ty en­sim­mäi­set kor­vauk­set – "Summat olleet kes­ki­mää­rin parin tu­han­nen euron luok­kaa"

13.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Karanteeni koskee yli 200 lasta ja aikuista Torniossa – Pääsiäisen tienoon altistumiset sulkivat koulut ja päiväkodit kahdeksi viikoksi

Ka­ran­tee­ni koskee yli 200 lasta ja ai­kuis­ta Tor­nios­sa – Pää­siäi­sen tienoon al­tis­tu­mi­set sul­ki­vat koulut ja päi­vä­ko­dit kah­dek­si vii­kok­si

12.04.2021 17:40
Tilaajille
Korona muutti autokaupan myyntiä: vaihtoautoista jo pulaa – sähköautojen suosion kasvu nostanut uusien autojen keskihintaa

Korona muutti au­to­kau­pan myyn­tiä: vaih­to­au­tois­ta jo pulaa – säh­kö­au­to­jen suosion kasvu nos­ta­nut uusien autojen kes­ki­hin­taa

11.04.2021 06:30 4
Tilaajille
Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen markkinoille – HUS:n Lehtonen: Kotitestit eivät ole taikatemppu koronan hallintaan

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Osa iäkkäistä kieltäytyy koronarokotuksista: Syinä "väärän" rokotemerkin lisäksi epäluuloa ja jopa painostavia lapsia – Länsi-Pohjassa ei hukata yhtään annosta, Oulussa kieltäytyjiä yli 5 prosenttia

Osa iäk­käis­tä kiel­täy­tyy ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: Syinä "vää­rän" ro­ko­te­mer­kin lisäksi epä­luu­loa ja jopa pai­nos­ta­via lapsia – Län­si-Poh­jas­sa ei hukata yhtään an­nos­ta, Oulussa kiel­täy­ty­jiä yli 5 pro­sent­tia

07.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Rovaniemi siirtyi koronaepidemian perustasolle

Ro­va­nie­mi siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le

07.04.2021 14:06
"Poliittinen ohjaus ollut erittäin vahvaa" – arviointineuvoston puheenjohtaja huolissaan koronalakien valmistelun laadusta

"Po­liit­ti­nen ohjaus ollut erit­täin vahvaa" – ar­vioin­ti­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja huo­lis­saan ko­ro­na­la­kien val­mis­te­lun laa­dus­ta

06.04.2021 19:21
Tilaajille
Ylilääkäriltä toiveikas koronasääennuste kesään ja syksyyn – "Olisipa tämä syksyllä ohi"

Yli­lää­kä­ril­tä toi­vei­kas ko­ro­na­sää­en­nus­te kesään ja syksyyn – "O­li­si­pa tämä syk­syl­lä ohi"

31.03.2021 08:54 3
Tilaajille
Ravintolapäätöksen taustamuistio: liki koko Lappi perustason olosuhteissa – Katso oman kuntasi tuoreet tartuntaluvut

Ra­vin­to­la­pää­tök­sen taus­ta­muis­tio: liki koko Lappi pe­rus­ta­son olo­suh­teis­sa – Katso oman kuntasi tuoreet tar­tun­ta­lu­vut

31.03.2021 06:31 6
Tilaajille
Tornionlaakson koronat rauhoittuivat – Norrbottenin tartuntaketjut jylläävät isoissa kaupungeissa

Tor­nion­laak­son koronat rau­hoit­tui­vat – Norr­bot­te­nin tar­tun­ta­ket­jut jyl­lää­vät isoissa kau­pun­geis­sa

30.03.2021 13:09 1
Tilaajille
Loppukiriin pinkaisemista helpottaisi näkymä normaaliajasta – koronaexitiin konkretiaa, kiitos

Lop­pu­ki­riin pin­kai­se­mis­ta hel­pot­tai­si näkymä nor­maa­li­ajas­ta – ko­ro­nae­xi­tiin konk­re­tiaa, kiitos

30.03.2021 06:30
Tilaajille
Koronan brittimuunnos leviää helpommin kissoihin ja koiriin – voiko lemmikki tartuttaa ihmisiä?

Koronan brit­ti­muun­nos leviää hel­pom­min kis­soi­hin ja koiriin – voiko lem­mik­ki tar­tut­taa ih­mi­siä?

26.03.2021 11:30
Tilaajille
Tutkimus: Leikkauspotilaat kannattaisi priorisoida rokotuksissa, ehkäisisi kuolemia – Suurtutkimuksessa mukana edustus Oulun yliopistosta

Tut­ki­mus: Leik­kaus­po­ti­laat kan­nat­tai­si prio­ri­soi­da ro­ko­tuk­sis­sa, eh­käi­si­si kuo­le­mia – Suur­tut­ki­muk­ses­sa mukana edustus Oulun yli­opis­tos­ta

25.03.2021 06:29
Kunnanjohtajat: Lappiin voi tulla – "Suurempi riski on, jos väki joutuu viettämään pääsiäisen ahtaassa ympäristössä"

Kun­nan­joh­ta­jat: Lappiin voi tulla – "Suu­rem­pi riski on, jos väki joutuu viet­tä­mään pää­siäi­sen ah­taas­sa ym­pä­ris­tös­sä"

24.03.2021 06:30 12
Tilaajille
Asuntokauppa on toipunut koronakyykkäyksestä Rovaniemellä – Omakotitalot viedään nyt käsistä

Asun­to­kaup­pa on toi­pu­nut ko­ro­na­kyyk­käyk­ses­tä Ro­va­nie­mel­lä – Oma­ko­ti­ta­lot viedään nyt käsistä

21.03.2021 18:30 1
Tilaajille
Lapin sairaalat voivat hoitaa normaalioloissa vain kolmesta neljään koronapotilasta

Lapin sai­raa­lat voivat hoitaa nor­maa­li­olois­sa vain kol­mes­ta neljään ko­ro­na­po­ti­las­ta

19.03.2021 20:58
Tilaajille
Korona pysyi kurissa hiihtolomilla – Ikäväkin puoli: mökeiltä jäljitetään koronan lisäksi karanteenien rikkojia

Korona pysyi kurissa hiih­to­lo­mil­la – Ikä­vä­kin puoli: mö­keil­tä jäl­ji­te­tään koronan lisäksi ka­ran­tee­nien rik­ko­jia

19.03.2021 20:14 4
Tilaajille