Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koronatestit
Kieltäytyminen koronatestistä johti lähes 2000 euron sakkoihin ja tuhannen euron oikeuskuluihin

Kiel­täy­ty­mi­nen ko­ro­na­tes­tis­tä johti lähes 2000 euron sak­koi­hin ja tu­han­nen euron oi­keus­ku­lui­hin

25.08.2023 12:59 5
Tilaajille
Kiuru: Suomi aikoo vaatia Kiinasta saapuvilta negatiivista koronatestiä

Kiuru: Suomi aikoo vaatia Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­tiä

06.01.2023 19:36 13
Rajan yli saapuneet miehet eivät suostuneet koronatestiin Torniossa, oikeus tuomitsi sakkoja  – Oulun poliisin tietoon tuli viime vuonna vain yksi covid-19 -testin laiminlyöntiä koskeva rikkomus

Rajan yli saa­pu­neet miehet eivät suos­tu­neet ko­ro­na­tes­tiin Tor­nios­sa, oikeus tuo­mit­si sakkoja – Oulun po­lii­sin tietoon tuli viime vuonna vain yksi covid-19 -testin lai­min­lyön­tiä koskeva rik­ko­mus

14.09.2022 18:30
Tilaajille
Mies kieltäytyi Torniossa koronatestistä viime kesänä – käräjiltä sakkotuomio

Mies kiel­täy­tyi Tor­nios­sa ko­ro­na­tes­tis­tä viime kesänä – ­kä­rä­jil­tä sak­ko­tuo­mio

31.03.2022 19:26
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus: koululaisten koronakotitestien jakelu kunnille käynnistyy

Huol­to­var­muus­kes­kus: kou­lu­lais­ten ko­ro­na­ko­ti­tes­tien jakelu kun­nil­le käyn­nis­tyy

04.02.2022 10:14 2
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus hankkii koululaisten käyttöön vähintään kuusi miljoonaa koronan kotitestiä

Huol­to­var­muus­kes­kus hankkii kou­lu­lais­ten käyt­töön vä­hin­tään kuusi mil­joo­naa koronan ko­ti­tes­tiä

20.01.2022 13:08
Sodankylä tarjoaa koronalle altistuneille koululaisille ja opiskelijoille kotitestit

So­dan­ky­lä tarjoaa ko­ro­nal­le al­tis­tu­neil­le kou­lu­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le ko­ti­tes­tit

19.01.2022 15:51
Kolarissa käytetään koronan toteamiseen jatkossa ainoastaan pika-antigeenitestejä, joka ei kuitenkaan kelpaa koronatodistukseen – PCR-testi on hankittava ja maksettava itse yksityiseltä

Ko­la­ris­sa käy­te­tään koronan to­tea­mi­seen jat­kos­sa ai­noas­taan pi­ka-an­ti­gee­ni­tes­te­jä, joka ei kui­ten­kaan kelpaa ko­ro­na­to­dis­tuk­seen – PCR-tes­ti on han­kit­ta­va ja mak­set­ta­va itse yk­si­tyi­sel­tä

19.01.2022 13:53 3
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä uusi ohje työpaikoille: Rokotetuille ei karanteenia, vaan kuusi päivää testausta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä uusi ohje työ­pai­koil­le: Ro­ko­te­tuil­le ei ka­ran­tee­nia, vaan kuusi päivää tes­taus­ta

10.01.2022 16:20 28
Tilaajille
OAJ:n puheenjohtaja: Kaikkien oppilaiden testaaminen vähintään kahdesti viikossa on valtava urakka

OAJ:n pu­heen­joh­ta­ja: Kaik­kien op­pi­lai­den tes­taa­mi­nen vä­hin­tään kah­des­ti vii­kos­sa on valtava urakka

08.01.2022 14:08 3
Viikon kuva: Pulkalla pikatestiin
Kolumni

Viikon kuva: Pul­kal­la pi­ka­tes­tiin

31.12.2021 06:00
Tilaajille
Aiemmin parjatuista kotitesteistä tuli suositeltuja – Husin Lehtoselta raadollinen selitys: Poliitikot haluavat näyttää, että tehdään jotain

Aiemmin par­ja­tuis­ta ko­ti­tes­teis­tä tuli suo­si­tel­tu­ja – Husin Leh­to­sel­ta raa­dol­li­nen se­li­tys: Po­lii­ti­kot ha­lua­vat näyt­tää, että tehdään jotain

29.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Mehiläinen tutkii koronan ja A- ja B-influenssan yhdistelmätestin soveltuvuutta kotitestaukseen

Me­hi­läi­nen tutkii koronan ja A- ja B-inf­luens­san yh­dis­tel­mä­tes­tin so­vel­tu­vuut­ta ko­ti­tes­tauk­seen

28.12.2021 16:53
Tilaajille
Koronan kotitestien kysyntä räjähti – joka toinen apteekki myy "ei oota", kauppaketjut ja maahantuoja vakuuttavat tilanteen pysyvän hallinnassa

Koronan ko­ti­tes­tien kysyntä räjähti – joka toinen ap­teek­ki myy "ei oota", kaup­pa­ket­jut ja maa­han­tuo­ja va­kuut­ta­vat ti­lan­teen pysyvän hal­lin­nas­sa

23.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Brittiperhe pääsi pitkän odotuksen jälkeen unelmiensa joululomalle Lappiin – "Kaikki tämä epätietoisuus, rahanmeno ja odottaminen on ollut ehdottomasti sen arvoista"

Brit­ti­per­he pääsi pitkän odo­tuk­sen jälkeen unel­mien­sa jou­lu­lo­mal­le Lappiin – "Kaikki tämä epä­tie­toi­suus, ra­han­me­no ja odot­ta­mi­nen on ollut eh­dot­to­mas­ti sen ar­vois­ta"

20.12.2021 19:30 7
Tilaajille
Omikron on jo maassa, eikä sitä voi pysäyttää uusilla rajamuodollisuuksilla
Pääkirjoitus

Omikron on jo maassa, eikä sitä voi py­säyt­tää uusilla ra­ja­muo­dol­li­suuk­sil­la

18.12.2021 06:00 28
Tilaajille
Koronaviruksen kotitestien myynti ruokakaupoissa kasvanut roimasti

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tien myynti ruo­ka­kau­pois­sa kas­va­nut roi­mas­ti

16.12.2021 12:57 2
Inarin koronatilanne on heikentynyt, mutta ei vielä huono – Karanteenissa oli loppuviikosta 37 ihmistä

Inarin ko­ro­na­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt, mutta ei vielä huono – Ka­ran­tee­nis­sa oli lop­pu­vii­kos­ta 37 ihmistä

03.12.2021 18:49 1
Tilaajille
THL päivitti koronatestausohjetta: Kaksi rokotetta saaneiden ei ole välttämätöntä mennä testeihin oireiden vuoksi

THL päi­vit­ti ko­ro­na­tes­tau­soh­jet­ta: Kaksi ro­ko­tet­ta saa­nei­den ei ole vält­tä­mä­tön­tä mennä tes­tei­hin oi­rei­den vuoksi

11.10.2021 20:12
Koronatestaukseen on tullut lisää vaihtoehtoja – miksi koronanäyte otetaan lapsilta yhä nenänielusta?

Ko­ro­na­tes­tauk­seen on tullut lisää vaih­to­eh­to­ja – miksi ko­ro­na­näy­te otetaan lap­sil­ta yhä ne­nä­nie­lus­ta?

08.10.2021 11:43
Tilaajille