Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Koronatestit
Pääkirjoitus

Ki­reil­le maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sil­le ei löydy enää ter­veys­pe­rus­tei­ta

21.09.2021 05:30 6
Tilaajille

THL:n Mika Sal­mi­nen Ylellä: Ko­ronapas­sin edel­lyt­tä­mät testit mak­set­ta­va to­den­nä­köi­ses­ti itse – myös päi­vä­koh­tais­ten tar­tun­ta­lu­ku­jen ra­por­toi­mi­ses­ta voi­tai­siin luopua

04.09.2021 12:17 6
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ko­ro­na­tes­tin ei tulisi enää olla epä­miel­lyt­tä­vä kokemus

01.09.2021 09:58 1

Ko­ro­na­tes­tei­hin mennyt Lapissa jo kym­me­niä mil­joo­nia euroja

08.08.2021 19:30 14
Tilaajille

Pu­he­li­meen tuleva epä­sel­vä ko­ro­na­tu­los voi yl­lät­tää – "Ra­ja-ar­voi­sia tu­lok­sia po­si­tii­vis­ten määrään ver­rat­tu­na alle pro­sent­ti"

08.08.2021 18:30
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä 40 mar­jan­poi­mi­jal­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – 110 on tes­tat­tu, kau­pun­ki lähellä kiih­ty­mis­vai­het­ta: "Kaikki kri­tee­rit täyt­ty­vät"

05.08.2021 18:15 28
Tilaajille

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ti­lan­ne yhä rä­jäh­dys­herk­kä – Markku Broas kan­nus­taa kau­pun­ki­lai­sia ro­kot­tau­tu­maan

28.07.2021 06:00 5
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: En tiedä, miltä ko­ro­na­tes­ti tuntuu, koska en ole ker­taa­kaan käynyt tes­tis­sä

26.07.2021 07:00
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – tar­tun­ta­ket­juun liit­ty­viä ta­pauk­sia nyt yh­teen­sä 48, testejä tehtiin Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä en­nä­tys­mää­rä

13.07.2021 20:37 1
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa tehdään eniten ko­ro­na­tes­te­jä Suo­mes­sa – vuoden al­ku­puo­lis­kol­la tehtiin reilut 60 000 testiä

15.07.2021 17:29 3
Tilaajille

Ro­va­nie­men ko­ro­na­tes­taus­pis­teet ruuh­kau­tui­vat lauan­tai­na – Me­hi­läi­sen drive in -tes­taus­pis­teen jono ai­heut­ti häi­riö­tä Yli­opis­ton­ka­dun lii­ken­tee­seen

11.07.2021 14:33 5
Tilaajille

Dri­ve-in -tes­tauk­ses­sa pitkä jono, poliisi valvoi lii­ken­net­tä – ­Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lo­pun ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set saivat ihmiset ha­keu­tu­maan toiseen tes­ti­ker­taan

08.07.2021 16:16 16
Tilaajille

Katri Kulmuni ih­met­te­lee eri­lai­sia tes­taus­käy­tän­tö­jä itä- ja län­si­ra­joil­la – Edus­kun­ta hy­väk­syi esi­tyk­sen uudesta tar­tun­ta­tau­ti­lais­ta en­sim­mäi­sel­lä kä­sit­te­ly­kier­rok­sel­la

29.06.2021 15:06 4
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen saa­nei­ta ei testata rajalla – Yhden ro­ko­te­an­nok­sen saa­neil­le vahva suo­si­tus ko­ro­na­tes­tis­tä kolmen päivän päästä

16.06.2021 11:09 3
Tilaajille

Yk­si­tyis­ten lää­kä­ri­ase­mien ko­ro­na­tes­teis­sä satojen eurojen hin­ta­ero­ja – ver­tai­lus­sa mukana myös Poh­jois-Suo­mes­sa toi­mi­via yri­tyk­siä

11.06.2021 09:53 3
Tilaajille

Tornion Lid­lis­sä on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tors­tai-il­ta­päi­vä­nä

10.06.2021 18:35
Tilaajille

Kemissä Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tar­tun­ta

10.06.2021 16:14 3
Tilaajille

Uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä samaan ketjuun liit­tyen –Kaik­kia Kansan Pubissa lauan­tai-il­ta­na olleita pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin

10.06.2021 15:53 1
Tilaajille

Pel­los­sa maa­han­tu­li­jat ja kun­ta­lai­set tes­ta­taan rajalla – Pak­ko­tes­tit koet­te­le­vat pienten kuntien re­surs­se­ja

01.06.2021 18:30 4
Tilaajille

Tor­nion-ra­jan pa­kol­lis­ten ko­ro­na­tes­tien saldo: ainakin yksi "to­taa­li­kiel­täy­ty­jä" ja u-kään­nös

14.05.2021 18:56