Koronatestit
Viimeisin 4 tuntia
Koronan pikatestit Lappiin? – tulos alle puolessa tunnissa ja hinta kympin, toimisi myös matkailijoilla

Koronan pi­ka­tes­tit Lap­piin? – tulos alle puo­les­sa tun­nis­sa ja hinta kympin, toimisi myös mat­kai­li­joil­la

13:22 2
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Maahantulossa on marraskuusta lähtien kolme erilaista käytäntöä – Määräykset vaihtelevat lähtömaan tautitilanteen ja matkan keston mukaan

Maa­han­tu­los­sa on mar­ras­kuus­ta lähtien kolme eri­lais­ta käy­tän­töä – Mää­räyk­set vaih­te­le­vat läh­tö­maan tau­ti­ti­lan­teen ja matkan keston mukaan

08:03 0
Viimeisin 24 tuntia
Helsinki-Vantaan lentokentällä kokeillaan koronakoiria, joita tarvittaisiin pian jo satoja lisää

Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­täl­lä ko­keil­laan ko­ro­na­koi­ria, joita tar­vit­tai­siin pian jo satoja lisää

22.09.2020 16:58 0
Kuukausi
Murmanskin alueen asukkaista lähes joka kolmannelta löytyi koronan vasta-aineita – kehittyykö rajan takana laumasuoja?

Mur­mans­kin alueen asuk­kais­ta lähes joka kol­man­nel­ta löytyi koronan vas­ta-ai­nei­ta – ke­hit­tyy­kö rajan takana lau­ma­suo­ja?

18.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Tavoite tehdä 30 000 koronatestiä vuorokaudessa – jos tässä onnistutaan, niin Suomi edelläkävijä Euroopassa

Tavoite tehdä 30 000 ko­ro­na­tes­tiä vuo­ro­kau­des­sa – jos tässä on­nis­tu­taan, niin Suomi edel­lä­kä­vi­jä Eu­roo­pas­sa

17.09.2020 16:11 0
Rovaniemen kaupunki muistuttaa: jokaiselle koronatestiin tulijalle tulee varata erikseen aika

Ro­va­nie­men kau­pun­ki muis­tut­taa: jo­kai­sel­le ko­ro­na­tes­tiin tu­li­jal­le tulee varata erik­seen aika

17.09.2020 15:51 0
Tilaajille
"En sano, että tämä ei ole mahdollista, mutta kyllä se paljon työtä vaatii" – Johtavien lääkäreiden mukaan matkailun vapauttaminen asettaa koronatestauksen suurelle koetukselle

"En sano, että tämä ei ole mah­dol­lis­ta, mutta kyllä se paljon työtä vaatii" – Joh­ta­vien lää­kä­rei­den mukaan mat­kai­lun va­paut­ta­mi­nen asettaa ko­ro­na­tes­tauk­sen suu­rel­le koe­tuk­sel­le

13.09.2020 11:42 4
Sallassa on todettu ulkomailta peräisin oleva koronavirustartunta – Muutamat altistuneet asetettu karanteeniin

Sal­las­sa on todettu ul­ko­mail­ta pe­räi­sin oleva ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Muu­ta­mat al­tis­tu­neet ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

11.09.2020 16:28 1
Tilaajille
Lapin matkailuala vetoaa hallitukseen ryhmämatkailusääntöjen höllentämiseksi – "Tämä saattaa olla kuolinisku Lapin matkailulle"

Lapin mat­kai­lu­ala vetoaa hal­li­tuk­seen ryh­mä­mat­kai­lu­sään­tö­jen höl­len­tä­mi­sek­si – "Tämä saattaa olla kuo­lin­is­ku Lapin mat­kai­lul­le"

11.09.2020 13:31 7
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 93 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta, Lapissa yksi uusi tartunta

THL: Suo­mes­sa on todettu 93 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta, Lapissa yksi uusi tar­tun­ta

09.09.2020 12:18 0
Rovaniemen Terveystalo aloittaa ensi viikolla koronan pikatestauksen – tulos valmistuu kuuden tunnin sisällä näytteenotosta

Ro­va­nie­men Ter­veys­ta­lo aloit­taa ensi vii­kol­la koronan pi­ka­tes­tauk­sen – tulos val­mis­tuu kuuden tunnin sisällä näyt­teen­otos­ta

04.09.2020 14:22 0
Tilaajille
Ministeriön lakimuutos velvoittaa kuljetusyrityksiä tarkistamaan matkailijoiden todistukset negatiivisista koronatestituloksista

Mi­nis­te­riön la­ki­muu­tos vel­voit­taa kul­je­tus­yri­tyk­siä tar­kis­ta­maan mat­kai­li­joi­den to­dis­tuk­set ne­ga­tii­vi­sis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sis­ta

02.09.2020 18:21 1
Tilaajille
Rovaniemen koronatestiruuhkat helpottivat – lapsiperheille on avattu oma testauspiste

Ro­va­nie­men ko­ro­na­tes­ti­ruuh­kat hel­pot­ti­vat – lap­si­per­heil­le on avattu oma tes­taus­pis­te

02.09.2020 13:19 0
Tilaajille
Rovaniemeläiset voivat hakeutua tarvittaessa koronatestiin myös yksityiselle

Ro­va­nie­me­läi­set voivat ha­keu­tua tar­vit­taes­sa ko­ro­na­tes­tiin myös yk­si­tyi­sel­le

27.08.2020 16:54 1
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa kaksi uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa todettu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa kaksi uutta ta­paus­ta

27.08.2020 12:23 0
Helsinki-Vantaan vapaaehtoisista koronatesteistä on tullut kymmenkunta positiivista tulosta – Tänään massatestataan Frankfurtin ja Malagan lennot

Hel­sin­ki-Van­taan va­paa­eh­toi­sis­ta ko­ro­na­tes­teis­tä on tullut kym­men­kun­ta po­si­tii­vis­ta tulosta – Tänään mas­sa­tes­ta­taan Frank­fur­tin ja Malagan lennot

26.08.2020 16:41 0
Vanhemmat
Kemin Kivikon koulun koronatartunta oli laboratorion näppäilyvirhe – "On tapahtunut inhimillinen erehdys"

Kemin Kivikon koulun ko­ro­na­tar­tun­ta oli la­bo­ra­to­rion näp­päi­ly­vir­he – "On ta­pah­tu­nut in­hi­mil­li­nen ereh­dys"

24.08.2020 11:56 1
Tilaajille
Talkoilun uusi aluevaltaus – Kuusamon Pallo-Karhujen tekemät koronanäytteiden lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Tal­koi­lun uusi alue­val­taus – Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tekemät ko­ro­na­näyt­tei­den li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 06:13 0
Tilaajille
Rovaniemellä otettu koronatestinäyte lennätetään tutkittavaksi Etelä-Koreaan – Yksityisillä on rahkeita kasvattaa testausmääriä, Terveystalo avaa Tornioon testipisteen

Ro­va­nie­mel­lä otettu ko­ro­na­tes­ti­näy­te len­nä­te­tään tut­kit­ta­vak­si Ete­lä-Ko­reaan – Yk­si­tyi­sil­lä on rah­kei­ta kas­vat­taa tes­taus­mää­riä, Ter­veys­ta­lo avaa Tor­nioon tes­ti­pis­teen

19.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Mehiläinen lennättää jälleen koronanäytteitä Etelä-Koreaan – jopa 15 000 analyysin lisäkapasiteetti viikossa

Me­hi­läi­nen len­nät­tää jälleen ko­ro­na­näyt­tei­tä Ete­lä-Ko­reaan – jopa 15 000 ana­lyy­sin li­sä­ka­pa­si­teet­ti vii­kos­sa

17.08.2020 21:13 0