Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kiinalaisturistit
Kiuru: Suomi aikoo vaatia Kiinasta saapuvilta negatiivista koronatestiä

Kiuru: Suomi aikoo vaatia Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­tiä

06.01.2023 19:36 13
Ministeri Kiuru väläyttää vihreää valoa Suomeen Kiinasta tulevien matkustajien koronatestitodistuksille

Mi­nis­te­ri Kiuru vä­läyt­tää vihreää valoa Suomeen Kii­nas­ta tu­le­vien mat­kus­ta­jien ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sil­le

03.01.2023 20:03 4
EU:n tautienehkäisykeskus ei pidä pakollisia koronatestejä Kiinasta tuleville tarpeellisina

EU:n tau­tien­eh­käi­sy­kes­kus ei pidä pa­kol­li­sia ko­ro­na­tes­te­jä Kii­nas­ta tu­le­vil­le tar­peel­li­si­na

29.12.2022 20:52 6
Kiinalaiset turistit eivät ole vielä valmiita lähtemään  ulkomaille – kotimaassa odottaisi pitkä karanteeni

Kii­na­lai­set tu­ris­tit eivät ole vielä val­mii­ta läh­te­mään ul­ko­mail­le – ko­ti­maas­sa odot­tai­si pitkä ka­ran­tee­ni

17.06.2021 14:59 3
Tilaajille
Kiinan vaikutusvalta on kasvanut hurjasti eikä kasvu pysähdy koronaan –Lapissakin kannattaa miettiä, millaista yhteistyötä me haluamme
Pääkirjoitus

Kiinan vai­ku­tus­val­ta on kas­va­nut hur­jas­ti eikä kasvu pysähdy ko­ro­naan –La­pis­sa­kin kan­nat­taa miet­tiä, mil­lais­ta yh­teis­työ­tä me ha­luam­me

07.04.2021 21:44 2
Tilaajille
Mikä Lapissa houkuttelee kiinalaisia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä Lapissa hou­kut­te­lee kii­na­lai­sia?

19.03.2021 05:30 6
Tilaajille
Kiinalaiset opettajat ja oppilaat istahtivat Simossa pulpetteihin ja seurasivat mielenkiinnolla ala- ja yläkoulun opetusta

Kii­na­lai­set opet­ta­jat ja op­pi­laat is­tah­ti­vat Simossa pul­pet­tei­hin ja seu­ra­si­vat mie­len­kiin­nol­la ala- ja ylä­kou­lun ope­tus­ta

22.01.2020 09:48