Syntymäpäivä
Kemi saa hakea kaupunginjohtaja Tero Nissiselle seuraajan viimeistään ensi kesänä

Kemi saa hakea kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­sel­le seu­raa­jan vii­meis­tään ensi kesänä

15.07.2020 07:29 0
40 vuotta täyttävä näyttelijä-yrittäjä-kalastaja Jasper Pääkkönen pitää monta palloa ilmassa.

40 vuotta täyt­tä­vä näyt­te­li­jä-yrit­tä­jä-ka­las­ta­ja Jasper Pääk­kö­nen pitää monta palloa il­mas­sa.

13.07.2020 15:06 0
Tilaajille
Kuvanveiston monitaituri Urpo Kärri on puun, metallin ja jään taltuttaja

Ku­van­veis­ton mo­ni­tai­tu­ri Urpo Kärri on puun, me­tal­lin ja jään tal­tut­ta­ja

30.04.2020 22:59 0
Tilaajille
"Kaikki huonot päätökset eivät ole laittomia, mutta kaikki laittomat päätökset ovat huonoja" – Lapista etelään matkannut oikeuskansleri Tuomas Pöysti valvoo työssään oikeuden toteutumista

"Kaikki huonot pää­tök­set eivät ole lait­to­mia, mutta kaikki lait­to­mat pää­tök­set ovat huo­no­ja" – Lapista etelään mat­kan­nut oi­keus­kans­le­ri Tuomas Pöysti valvoo työs­sään oi­keu­den to­teu­tu­mis­ta

30.04.2020 07:00 0
Poikkeustilassa olisi erityisen tärkeää saada nauraa, sanoo ohjaaja-käsikirjoittaja Heikki Huttu-Hiltunen

Poik­keus­ti­las­sa olisi eri­tyi­sen tärkeää saada nauraa, sanoo oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Heikki Hut­tu-Hil­tu­nen

27.03.2020 18:36 0
Tilaajille
Oman tiensä kulkija, joka tuntee somen salat – Aineen taidemuseon johtaja rentoutuu Båtsskärnäsin rannikkokylässä

Oman tiensä kul­ki­ja, joka tuntee somen salat – Aineen tai­de­mu­seon johtaja ren­tou­tuu Båtss­kär­nä­sin ran­nik­ko­ky­läs­sä

28.02.2020 19:54 0
Tilaajille
Heille karkauspäivä on erityisen tärkeä – suurinkaan suru ei saa sallalaispariskuntaa perumaan häitään, rovaniemeläinen Aksu Kesti saa puolestaan kakkua pitkästä aikaa oikeana synttäripäivänään

Heille kar­kaus­päi­vä on eri­tyi­sen tärkeä – suu­rin­kaan suru ei saa sal­la­lais­pa­ris­kun­taa pe­ru­maan häi­tään, ro­va­nie­me­läi­nen Aksu Kesti saa puo­les­taan kakkua pit­käs­tä aikaa oikeana synt­tä­ri­päi­vä­nään

28.02.2020 18:52 0
Tilaajille
60-vuotias Kuutti Lavonen on kuvataiteen historisti – hänen mukaansa eri ihmisryhmät voivat olla parhaiten yhteydessä taiteen ja kulttuurin avulla

60-vuo­tias Kuutti Lavonen on ku­va­tai­teen his­to­ris­ti – hänen mu­kaan­sa eri ih­mis­ryh­mät voivat olla par­hai­ten yh­tey­des­sä taiteen ja kult­tuu­rin avulla

06.02.2020 08:00 0
Tilaajille
Lappsetin juuret ovat joulussa – 80 vuotta täyttävä teollisuusneuvos Antero Ikäheimo on huolissaan suomalaisten kielitaidon kaventumisesta

Lapp­se­tin juuret ovat jou­lus­sa – 80 vuotta täyt­tä­vä teol­li­suus­neu­vos Antero Ikä­hei­mo on huo­lis­saan suo­ma­lais­ten kie­li­tai­don ka­ven­tu­mi­ses­ta

06.12.2019 08:00 0
Tilaajille
”Kulissien takaa on mukava hymyillä” – Juha Mieto täyttää 70 eikä syö enää kuin puolet entisistä mämmimääristä

”Ku­lis­sien takaa on mukava hy­myil­lä” – Juha Mieto täyttää 70 eikä syö enää kuin puolet en­ti­sis­tä mäm­mi­mää­ris­tä

18.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Huutokauppakeisari haluaa pitää jalat maassa

Huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri haluaa pitää jalat maassa

14.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Merkkipäivä lähestyy, tarkista elintavat
Kolumni Elina Melamies

Merk­ki­päi­vä lä­hes­tyy, tar­kis­ta elin­ta­vat

04.11.2019 07:29 0
Tilaajille
50-vuotias Petteri Orpo: Onni ei tule hienoista puitteista

50-vuo­tias Petteri Orpo: Onni ei tule hie­nois­ta puit­teis­ta

01.11.2019 07:30 0
Sairaalapalvelujen ulkoistus riipaisi Lapin demaripomon sydäntä

Sai­raa­la­pal­ve­lu­jen ul­kois­tus rii­pai­si Lapin de­ma­ri­po­mon sydäntä

05.10.2019 14:28 0
Tilaajille