Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Syntymäpäivä
95 vuotta täyttävä alppilegenda Aimo Vartiainen hoiti vaimoaan kotona lähes kymmenen vuotta – "Minulla on hänestä niin loistavia muistoja"

95 vuotta täyt­tä­vä alp­pi­le­gen­da Aimo Var­tiai­nen hoiti vai­moaan kotona lähes kym­me­nen vuotta – "­Mi­nul­la on hänestä niin lois­ta­via muis­to­ja"

12.07.2022 17:41 3
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

13.06.2022 11:11 16
Tilaajille
90 vuotta täyttävä Onni Riipi toivoo rahoittajaa viidelle, palvelutalossa syntyneelle kirjalleen

90 vuotta täyt­tä­vä Onni Riipi toivoo ra­hoit­ta­jaa vii­del­le, pal­ve­lu­ta­los­sa syn­ty­neel­le kir­jal­leen

04.06.2022 11:00 2
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Rauha on tärkein asia maapallolla – 90-vuotias Ahti Matinlassi ei häpeile kutsua itseään kommunistiksi

Rauha on tärkein asia maa­pal­lol­la – 90-vuo­tias Ahti Ma­tin­las­si ei häpeile kutsua itseään kom­mu­nis­tik­si

03.12.2021 15:53 2
Hannulan silta saa pysyvän valaistuksen – Haaparanta lahjoittaa 400-vuotiaalle Torniolle valolahjan

Han­nu­lan silta saa pysyvän va­lais­tuk­sen – Haa­pa­ran­ta lah­joit­taa 400-vuo­tiaal­le Tor­niol­le va­lo­lah­jan

06.11.2021 15:39
Tilaajille
Ruikan kylässä juhlittiin 100-vuotiasta Anna-Liisa Kolehmaista – nuorena lottana hän palveli eturintamalla pommitusten keskellä
Lukijalta

Ruikan kylässä juh­lit­tiin 100-vuo­tias­ta An­na-Lii­sa Ko­leh­mais­ta – nuorena lottana hän palveli etu­rin­ta­mal­la pom­mi­tus­ten kes­kel­lä

02.11.2021 18:00 2
Tilaajille
80-vuotias Urpo Haavikko on ovela kauppaäijä ja roistojen nappaaja – Patokosken moniyrittäjä on tehnyt bisnestä läpi elämänsä

80-vuo­tias Urpo Haa­vik­ko on ovela kaup­pa­äi­jä ja rois­to­jen nap­paa­ja – ­Pa­to­kos­ken mo­ni­yrit­tä­jä on tehnyt bis­nes­tä läpi elä­män­sä

01.10.2021 17:18 1
Tilaajille
Zlatan täyttää sunnuntaina 40 vuotta: "Urani päätyttyä haluan kadota"

Zlatan täyttää sun­nun­tai­na 40 vuotta: "Urani pää­tyt­tyä haluan kadota"

01.10.2021 14:17
Satavuotias, joka työnsi kuulaa – torniolainen maailmanennätyksen haltija Toimi Ahvenjärvi toivoo, että veteraaniyleisurheiluun löytyisi uusia toimitsijoita

Sa­ta­vuo­tias, joka työnsi kuulaa – tor­nio­lai­nen maail­man­en­nä­tyk­sen haltija Toimi Ah­ven­jär­vi toivoo, että ve­te­raa­ni­yleis­ur­hei­luun löy­tyi­si uusia toi­mit­si­joi­ta

14.07.2021 09:04
"Suhde neuvostoliittolaisiin oli kuin teinirakkautta"– Seppo Sillanpää näki Suomi-Neuvostoliitto-seuran toiminnanjohtajana neuvostojärjestelmän ongelmallisuuden

"Suhde neu­vos­to­liit­to­lai­siin oli kuin tei­ni­rak­kaut­ta"– Seppo Sil­lan­pää näki Suo­mi-Neu­vos­to­liit­to-seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja­na neu­vos­to­jär­jes­tel­män on­gel­mal­li­suu­den

12.06.2021 16:00 8
Tilaajille
"Aika nuorekas olo on, ei tunnu kauhean vanhalta", myhäilee 31-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä Teemu Pukki

"Aika nuo­re­kas olo on, ei tunnu kauhean van­hal­ta", my­häi­lee 31-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä viet­tä­vä Teemu Pukki

29.03.2021 17:56
Tilaajille
Kemi saa hakea kaupunginjohtaja Tero Nissiselle seuraajan viimeistään ensi kesänä

Kemi saa hakea kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­sel­le seu­raa­jan vii­meis­tään ensi kesänä

15.07.2020 07:29
40 vuotta täyttävä näyttelijä-yrittäjä-kalastaja Jasper Pääkkönen pitää monta palloa ilmassa.

40 vuotta täyt­tä­vä näyt­te­li­jä-yrit­tä­jä-ka­las­ta­ja Jasper Pääk­kö­nen pitää monta palloa il­mas­sa.

13.07.2020 15:11
Tilaajille
Kuvanveiston monitaituri Urpo Kärri on puun, metallin ja jään taltuttaja

Ku­van­veis­ton mo­ni­tai­tu­ri Urpo Kärri on puun, me­tal­lin ja jään tal­tut­ta­ja

04.05.2020 18:16
Tilaajille
"Kaikki huonot päätökset eivät ole laittomia, mutta kaikki laittomat päätökset ovat huonoja" – Lapista etelään matkannut oikeuskansleri Tuomas Pöysti valvoo työssään oikeuden toteutumista

"Kaikki huonot pää­tök­set eivät ole lait­to­mia, mutta kaikki lait­to­mat pää­tök­set ovat huo­no­ja" – Lapista etelään mat­kan­nut oi­keus­kans­le­ri Tuomas Pöysti valvoo työs­sään oi­keu­den to­teu­tu­mis­ta

30.04.2020 07:00
Poikkeustilassa olisi erityisen tärkeää saada nauraa, sanoo ohjaaja-käsikirjoittaja Heikki Huttu-Hiltunen

Poik­keus­ti­las­sa olisi eri­tyi­sen tärkeää saada nauraa, sanoo oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Heikki Hut­tu-Hil­tu­nen

27.03.2020 18:44
Tilaajille
Oman tiensä kulkija, joka tuntee somen salat – Aineen taidemuseon johtaja rentoutuu Båtsskärnäsin rannikkokylässä

Oman tiensä kul­ki­ja, joka tuntee somen salat – Aineen tai­de­mu­seon johtaja ren­tou­tuu Båtss­kär­nä­sin ran­nik­ko­ky­läs­sä

28.02.2020 19:54
Tilaajille
Heille karkauspäivä on erityisen tärkeä – suurinkaan suru ei saa sallalaispariskuntaa perumaan häitään, rovaniemeläinen Aksu Kesti saa puolestaan kakkua pitkästä aikaa oikeana synttäripäivänään

Heille kar­kaus­päi­vä on eri­tyi­sen tärkeä – suu­rin­kaan suru ei saa sal­la­lais­pa­ris­kun­taa pe­ru­maan häi­tään, ro­va­nie­me­läi­nen Aksu Kesti saa puo­les­taan kakkua pit­käs­tä aikaa oikeana synt­tä­ri­päi­vä­nään

28.02.2020 20:19
Tilaajille
60-vuotias Kuutti Lavonen on kuvataiteen historisti – hänen mukaansa eri ihmisryhmät voivat olla parhaiten yhteydessä taiteen ja kulttuurin avulla

60-vuo­tias Kuutti Lavonen on ku­va­tai­teen his­to­ris­ti – hänen mu­kaan­sa eri ih­mis­ryh­mät voivat olla par­hai­ten yh­tey­des­sä taiteen ja kult­tuu­rin avulla

06.02.2020 08:00
Tilaajille