Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tornio 400
Kojamo ja Hannulan silta saavat valot – Tornion valokauden avaus yhdistää rajakaupungit soihtukulkueilla

Kojamo ja Han­nu­lan silta saavat valot – Tornion va­lo­kau­den avaus yh­dis­tää ra­ja­kau­pun­git soih­tu­kul­kueil­la

03.11.2022 17:19 2
Tilaajille
Neljäsataavuotias Tornio lahjoittaa juhlavuonna syntyneille vauvoille t-paidat - lahjan voi poimia mukaansa neuvolasta

Nel­jä­sa­taa­vuo­tias Tornio lah­joit­taa juh­la­vuon­na syn­ty­neil­le vau­voil­le t-pai­dat - lahjan voi poimia mu­kaan­sa neu­vo­las­ta

03.02.2022 15:14
Tilaajille
Kojamo-veistos saa valot – vaatekauppiaiden perustama säätiö lahjoittaa valaistuksen

Ko­ja­mo-veis­tos saa valot – vaa­te­kaup­piai­den pe­rus­ta­ma säätiö lah­joit­taa va­lais­tuk­sen

20.01.2022 10:55
Tilaajille
Mopoilu sai kannatusta – Nuoret saivat itse ehdottaa ja päättää, mihin Tornion juhlavuoden tuotteiden myyntituotot käytetään. Daniel Hentilän ehdotus nousi ykköseksi

Mopoilu sai kan­na­tus­ta – Nuoret saivat itse eh­dot­taa ja päät­tää, mihin Tornion juh­la­vuo­den tuot­tei­den myyn­ti­tuo­tot käy­te­tään. Daniel Hen­ti­län ehdotus nousi yk­kö­sek­si

22.12.2021 09:31
400 lyhytä loisti Torniossa

400 lyhytä loisti Tor­nios­sa

18.12.2021 11:31 3

400:sta jää­lyh­dys­tä jou­lu­tun­nel­maa juh­la­vuo­den kun­niak­si

03.12.2021 11:41
Länsirajalla poppia ja rokkia tehtiin etulinjassa muuhun Suomeen – Lappian väeltä suurproduktio 400-vuotiaan Tornion kunniaksi

Län­si­ra­jal­la poppia ja rokkia tehtiin etu­lin­jas­sa muuhun Suomeen – Lappian väeltä suur­pro­duk­tio 400-vuo­tiaan Tornion kun­niak­si

27.11.2021 08:00
Tilaajille
Poikkeuksellisten tapahtumien vuosikymmen

Poik­keuk­sel­lis­ten ta­pah­tu­mien vuo­si­kym­men

24.11.2021 13:59
Naapurikaupunkien yhteistyö syvenee

Naa­pu­ri­kau­pun­kien yh­teis­työ syvenee

17.11.2021 15:44 1
Juhlavuosi on melkein maalissa
Kolumni

Juh­la­vuo­si on melkein maa­lis­sa

14.11.2021 18:00
Tilaajille
Pullo-Eki ei jää kotiin huonollakaan säällä – Tornion valovoimaisin vuonna 2021 on arjen sankari

Pul­lo-Eki ei jää kotiin huo­nol­la­kaan säällä – Tornion va­lo­voi­mai­sin vuonna 2021 on arjen sankari

14.11.2021 17:00 13
Tilaajille
Hannulan silta saa pysyvän valaistuksen – Haaparanta lahjoittaa 400-vuotiaalle Torniolle valolahjan

Han­nu­lan silta saa pysyvän va­lais­tuk­sen – Haa­pa­ran­ta lah­joit­taa 400-vuo­tiaal­le Tor­niol­le va­lo­lah­jan

06.11.2021 15:39
Tilaajille
Tornio nähdään nyt uudessa valossa – 400-vuotias kaupunki haastaa torniolaiset juhlimaan perustajan syntymäpäivää

Tornio nähdään nyt uudessa valossa – 400-vuo­tias kau­pun­ki haastaa tor­nio­lai­set juh­li­maan pe­rus­ta­jan syn­ty­mä­päi­vää

03.11.2021 19:26
Tilaajille

Kult­tuu­ri­kau­pun­ki Tornio

03.11.2021 16:06
Valo tulee kaupunkiin – PIOT on poikkitaiteellinen valofestivaali 400-vuotiaan Tornion kunniaksi

Valo tulee kau­pun­kiin – PIOT on poik­ki­tai­teel­li­nen va­lo­fes­ti­vaa­li 400-vuo­tiaan Tornion kun­niak­si

03.11.2021 15:25
Toisen maailmansodan kurimuksessa

Toisen maail­man­so­dan ku­ri­muk­ses­sa

06.10.2021 14:34 1
Hannulan silta yhdistää Tornion mantereeseen

Han­nu­lan silta yh­dis­tää Tornion man­te­ree­seen

29.09.2021 19:12 1
Tornion perustaja oli oman aikansa uudistaja – Kuningas Kustaa II Adolf tunnettiin soturina, joka rakensi Ruotsista modernin valtion

Tornion pe­rus­ta­ja oli oman aikansa uu­dis­ta­ja – Ku­nin­gas Kustaa II Adolf tun­net­tiin so­tu­ri­na, joka rakensi Ruot­sis­ta mo­der­nin valtion

26.08.2021 17:42
Tilaajille
Katukulttuuri valtaa Apteekinpuiston Torniossa lauantaina

Ka­tu­kult­tuu­ri valtaa Ap­tee­kin­puis­ton Tor­nios­sa lauan­tai­na

26.08.2021 17:01
Tilaajille