Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Tornio 400

Tornion pe­rus­ta­ja oli oman aikansa uu­dis­ta­ja – Ku­nin­gas Kustaa II Adolf tun­net­tiin so­tu­ri­na, joka rakensi Ruot­sis­ta mo­der­nin valtion

26.08.2021 17:42
Tilaajille

Ka­tu­kult­tuu­ri valtaa Ap­tee­kin­puis­ton Tor­nios­sa lauan­tai­na

26.08.2021 17:01
Tilaajille

Rak­kau­des­ta vil­la­pai­taan – suo­ma­lai­set hu­rah­ti­vat is­lan­ti­lais­ten vil­la­pu­se­roi­den ku­vioi­hin ja vä­rei­hin

22.08.2021 15:07
Tilaajille

Tor­nio­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja keräsi ja kuvitti pai­kal­li­sia kum­mi­tus­ta­ri­noi­ta kir­jak­si – "Jo­kai­nen tarina on aina ker­to­mi­sen ar­voi­nen"

31.07.2021 07:00
Tilaajille

Tor­nion­laak­so re­päis­tään kahtia

30.06.2021 16:02

Pirk­kiön kou­lu­lai­set pää­si­vät oi­kei­siin töihin – Kro­mi­tien varteen en­ti­sel­le so­ran­ot­to­pai­kal­le is­tu­tet­tiin kuu­sen­tai­mia, niitä oli luon­nol­li­ses­ti 400 kap­pa­let­ta

26.05.2021 01:07

Tornio nosti kult­tuu­ri­tai­ta­jia ja jakoi juh­la­vuo­den eri­kois­pal­kin­not – Juh­la­vuo­den pal­kin­not Pul­lo-Ekil­le, Markku Ka­sa­lal­le, Ei­ja-Si­nik­ka Ju­hol­le, Ilkka Tee­ri­joel­le ja Kaj Kos­tian­de­ril­le

12.05.2021 20:29
Tilaajille

Tu­rus­ten juh­la­mal­ja nousi Tor­niol­le – Tor­nio­lais­per­hees­sä oli monta syytä juhlaan

12.05.2021 20:27 1
Tilaajille

Ko­ja­mo-teos pal­jas­tet­tiin Tor­nios­sa – Tornio täyttää tänään 400 vuotta, juh­lal­li­suuk­siin voi osal­lis­tua li­ve­lä­he­tys­ten kautta

12.05.2021 14:17 2
Tilaajille

Tornion ka­me­ra­seu­ran näyt­te­ly esit­te­lee tämän päivän Tor­nio­ta

12.05.2021 13:56

Oletko sinä Tor­nio-gu­ru? - testaa tie­tä­myk­se­si Tornio 400 -tie­to­vi­sal­la

12.05.2021 16:08 2

Tänään juh­li­taan 400-vuo­tiaan Tornion pe­rus­ta­mis­päi­vää – Ko­ja­mo-teok­sen pal­jas­ta­mis­ta ja muuta juh­la­oh­jel­maa pääsee seu­raa­maan li­ve­lä­he­tyk­sis­sä

12.05.2021 09:25
Tilaajille

Lapin vanhin kau­pun­ki juhlii 400-vuo­tis­juh­laan­sa ver­kos­sa – Tornion synt­tä­ri­juh­liin pääsee mukaan ko­ti­soh­val­taan

10.05.2021 06:30
Tilaajille

Mai­nos­nik­ka­ri vie ai­ka­mat­kal­le van­hoi­hin ko­ti­mai­se­miin­sa – Rol­leif­le­xin tal­tioi­mat kuvat huo­ku­vat nos­tal­giaa men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä

23.03.2021 17:22
Tilaajille

Mil­lais­ta oli elää Ruotsin suur­val­lan aikana Tor­nios­sa – His­to­rioit­si­ja Ilkka Tee­ri­jo­ki luennoi 1600-lu­vun his­to­rias­ta

14.03.2021 14:04
Tilaajille
Kolumni

Tor­nios­sa piti olla tou­ko­kuus­sa kar­ne­vaa­lia ja isoa kan­san­juh­laa – On harmi, että 400-vuo­tias­ta kau­pun­kia ei päästä juh­li­maan kun­nol­la

07.03.2021 18:00 2
Tilaajille

Tor­nio­lai­set eivät olleet tyy­ty­väi­siä opet­ta­jiin­sa, sillä op­pi­laat eivät muka vii­sas­tu­neet kou­lus­sa ol­len­kaan

03.03.2021 15:18

Tornion lä­het­ti­läs maail­mal­la – Eu­roo­pan in­ves­toin­ti­pan­kin pää­oma­mark­ki­na­osas­toa johtaa Eila Kreivi

10.02.2021 13:11

Aito tarina rak­kau­des­ta tai­tee­seen: Ke­räi­li­jän Tornio on ylistys Veli ja Eila Aineen elä­män­työl­le ja tai­de­ko­koel­man ny­ky­päi­väl­le – Katso his­to­rial­li­set kuvat

09.02.2021 20:40
Tilaajille

Pirteä 400-vuo­tias ra­ken­taa juhlat koko väelle – tou­ko­kuun juh­la­vii­kon us­ko­taan to­teu­tu­van, vaikka korona onkin uhkana

21.01.2021 20:50
Tilaajille