kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Syntymäpäivähaastattelut
Mattiesko Hytönen katuu vain yhtä kolumniaan – toivoo, että hänet muistettaisiin Heidi-puolisosta

Mat­ties­ko Hytönen katuu vain yhtä ko­lum­niaan – toivoo, että hänet muis­tet­tai­siin Hei­di-puo­li­sos­ta

15.08.2023 08:00
Tilaajille
Kemijärveläisen Juha Pikkaraisen mukaan politiikka on muuttunut eikä yhteisten asioiden hoitaminen kiinnosta kuten ennen – vasemmiston alamäki masentaa työväen pitkäaikaista luottamushenkilöä

Ke­mi­jär­ve­läi­sen Juha Pik­ka­rai­sen mukaan po­li­tiik­ka on muut­tu­nut eikä yh­teis­ten asioi­den hoi­ta­mi­nen kiin­nos­ta kuten ennen – va­sem­mis­ton alamäki ma­sen­taa työväen pit­kä­ai­kais­ta luot­ta­mus­hen­ki­löä

15.04.2023 13:00 10
Tilaajille
Jouni ja Hilkka kastettiin aikanaan samalla vedellä ja vuosia myöhemmin he kohtasivat linja-autossa – siitä alkoi kauppiaiden yhteinen tarina, joka on kestänyt jo yli 60 vuotta

Jouni ja Hilkka kas­tet­tiin ai­ka­naan samalla vedellä ja vuosia myö­hem­min he koh­ta­si­vat lin­ja-au­tos­sa – siitä alkoi kaup­piai­den yh­tei­nen tarina, joka on kes­tä­nyt jo yli 60 vuotta

09.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Kuusikymppinen Andy McCoy paljastaa: ”En halunnut staraksi, vaan soittaa.”

Kuu­si­kymp­pi­nen Andy McCoy pal­jas­taa: ”En ha­lun­nut sta­rak­si, vaan soit­taa.”

09.10.2022 16:30 2
Tilaajille
90 vuotta täyttävä Onni Riipi toivoo rahoittajaa viidelle, palvelutalossa syntyneelle kirjalleen

90 vuotta täyt­tä­vä Onni Riipi toivoo ra­hoit­ta­jaa vii­del­le, pal­ve­lu­ta­los­sa syn­ty­neel­le kir­jal­leen

04.06.2022 11:00 2
Tilaajille
Hälytystyöt houkuttelivat jo lääketieteen opiskelijana – THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on edelleen varautunut koronapandemian takapotkuihin

Hä­ly­tys­työt hou­kut­te­li­vat jo lää­ke­tie­teen opis­ke­li­ja­na – THL:n pää­joh­ta­ja Markku Ter­va­hau­ta on edel­leen va­rau­tu­nut ko­ro­na­pan­de­mian ta­ka­pot­kui­hin

02.03.2022 17:00
Tilaajille
"Yritän olla paras versio itsestäni" – Raimo Summanen vaikuttaa yhä vahvasti rakastamansa lajin parissa

"Yritän olla paras versio it­ses­tä­ni" – Raimo Sum­ma­nen vai­kut­taa yhä vah­vas­ti ra­kas­ta­man­sa lajin parissa

28.02.2022 17:00
Tilaajille
Kotona ei juuri hiihdosta puhuta – 30 vuotta täyttävä hiihtotähti Iivo Niskanen unelmoi voittavansa Pekingissä kultaa ja tulevansa jonain päivänä isäksi

Kotona ei juuri hiih­dos­ta puhuta – 30 vuotta täyt­tä­vä hiih­to­täh­ti Iivo Nis­ka­nen unelmoi voit­ta­van­sa Pe­kin­gis­sä kultaa ja tu­le­van­sa jonain päivänä isäksi

11.01.2022 18:00
Soittaja tuo tunnelmaa – Sallalaisella Veijo Kivelällä on hyllyissään yli 30 000 kappaleen nuotit

Soit­ta­ja tuo tun­nel­maa – Sal­la­lai­sel­la Veijo Ki­ve­läl­lä on hyl­lyis­sään yli 30 000 kap­pa­leen nuotit

06.11.2021 17:00
Tilaajille
Kolme vuosikymmentä korkeakoulun kehittämistä – "Rehtorina ja toimitusjohtajana minun tehtäväni on katsoa tulevaisuuteen", sanoo Lapin ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Riitta Rissanen

Kolme vuo­si­kym­men­tä kor­kea­kou­lun ke­hit­tä­mis­tä – "Reh­to­ri­na ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­na minun teh­tä­vä­ni on katsoa tu­le­vai­suu­teen", sanoo Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun toi­mi­tus­joh­ta­ja Riitta Ris­sa­nen

30.08.2021 18:46 1
Tilaajille
"Mitä paremmin tuntee luontoa ja sen ilmiöitä, sitä paremmin luontokuvia pystyy ottamaan", sanoo palkittu luontokuvaaja Hannu Hautala

"Mitä pa­rem­min tuntee luontoa ja sen il­miöi­tä, sitä pa­rem­min luon­to­ku­via pystyy ot­ta­maan", sanoo pal­kit­tu luon­to­ku­vaa­ja Hannu Hautala

10.05.2021 17:00
Tutkittu tieto on korona-aikana kunniassa – Rovaniemeltä kotoisin olevan päätoimittaja Reijo Ruokasen mukaan ilmoilla on kaikenlaista harhaanjohtavaa huuhaata

Tut­kit­tu tieto on ko­ro­na-ai­ka­na kun­nias­sa – Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin olevan pää­toi­mit­ta­ja Reijo Ruo­ka­sen mukaan il­moil­la on kai­ken­lais­ta har­haan­joh­ta­vaa huu­haa­ta

19.03.2021 18:11
70 vuotta täyttävä Tarja Ylitalo: "Yleisö on suorastaan kantanut minua"

70 vuotta täyt­tä­vä Tarja Yli­ta­lo: "Yleisö on suo­ras­taan kan­ta­nut minua"

03.03.2021 17:37 3
Tilaajille
70-vuotta täyttävä Tuomari Nurmio on musiikissa moni-ilmeinen uuden etsijä – "Olen aika kärsimätön, en halua juuttua asioihin pitkäksi aikaa"

70-vuot­ta täyt­tä­vä Tuomari Nurmio on mu­sii­kis­sa mo­ni-il­mei­nen uuden etsijä – "Olen aika kär­si­mä­tön, en halua juuttua asioi­hin pit­käk­si aikaa"

20.11.2020 17:00 1
Tilaajille
Urheilun puuhamies Taito Maunula on asunut yli puolet elämästään Ounasjoen rannalla – "Sotien jälkeen nuorison ainoa huvi oli kiljun teko ja urheilu oli tälle tervetullut vastavoima"

Ur­hei­lun puu­ha­mies Taito Maunula on asunut yli puolet elä­mäs­tään Ou­nas­joen ran­nal­la – "Sotien jälkeen nuo­ri­son ainoa huvi oli kiljun teko ja urheilu oli tälle ter­ve­tul­lut vas­ta­voi­ma"

13.11.2020 17:51
Tilaajille
Oikeustieteellisen todistusvalinta avasi Olli Mäenpäälle tien eduskunnan ykkösasiantuntijaksi – "Hallinto seuraa meitä kehdosta hautaan"

Oi­keus­tie­teel­li­sen to­dis­tus­va­lin­ta avasi Olli Mäen­pääl­le tien edus­kun­nan yk­kös­asian­tun­ti­jak­si – "Hal­lin­to seuraa meitä keh­dos­ta hau­taan"

01.11.2020 17:00
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Esko Salminen on viihtynyt lapsesta saakka teatterin ilmapiirissä: "Kun ihminen lakkaa unelmoimasta, hän kuolee"

80 vuotta täyt­tä­vä Esko Sal­mi­nen on viih­ty­nyt lap­ses­ta saakka teat­te­rin il­ma­pii­ris­sä: "Kun ihminen lakkaa unel­moi­mas­ta, hän kuolee"

11.10.2020 13:15
Tilaajille