Syntymäpäivähaastattelut

"Mitä pa­rem­min tuntee luontoa ja sen il­miöi­tä, sitä pa­rem­min luon­to­ku­via pystyy ot­ta­maan", sanoo pal­kit­tu luon­to­ku­vaa­ja Hannu Hautala

10.05.2021 17:00

Tut­kit­tu tieto on ko­ro­na-ai­ka­na kun­nias­sa – Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin olevan pää­toi­mit­ta­ja Reijo Ruo­ka­sen mukaan il­moil­la on kai­ken­lais­ta har­haan­joh­ta­vaa huu­haa­ta

19.03.2021 18:11

70 vuotta täyt­tä­vä Tarja Yli­ta­lo: "Yleisö on suo­ras­taan kan­ta­nut minua"

03.03.2021 17:37 3
Tilaajille

70-vuot­ta täyt­tä­vä Tuomari Nurmio on mu­sii­kis­sa mo­ni-il­mei­nen uuden etsijä – "Olen aika kär­si­mä­tön, en halua juuttua asioi­hin pit­käk­si aikaa"

20.11.2020 17:00 1
Tilaajille

Ur­hei­lun puu­ha­mies Taito Maunula on asunut yli puolet elä­mäs­tään Ou­nas­joen ran­nal­la – "Sotien jälkeen nuo­ri­son ainoa huvi oli kiljun teko ja urheilu oli tälle ter­ve­tul­lut vas­ta­voi­ma"

13.11.2020 17:51
Tilaajille

Oi­keus­tie­teel­li­sen to­dis­tus­va­lin­ta avasi Olli Mäen­pääl­le tien edus­kun­nan yk­kös­asian­tun­ti­jak­si – "Hal­lin­to seuraa meitä keh­dos­ta hau­taan"

01.11.2020 17:00
Tilaajille

80 vuotta täyt­tä­vä Esko Sal­mi­nen on viih­ty­nyt lap­ses­ta saakka teat­te­rin il­ma­pii­ris­sä: "Kun ihminen lakkaa unel­moi­mas­ta, hän kuolee"

11.10.2020 13:15
Tilaajille