Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Infektiotaudit
Rovaniemen terveysasemilla hoidetaan viikon ajan vain kiireellisiä tapauksia ja päivystyksessä on ruuhkaa – muuten flunssakauden kanssa pärjätään vielä kohtuullisesti

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­la hoi­de­taan viikon ajan vain kii­reel­li­siä ta­pauk­sia ja päi­vys­tyk­ses­sä on ruuhkaa – muuten fluns­sa­kau­den kanssa pär­jä­tään vielä koh­tuul­li­ses­ti

16.11.2023 16:30
Tilaajille
Hivpoint: Seksitautitesteihin ei pääse  niin kuin pitäisi – Lapissa testauksen vakuutellaan toimivan hyvin

Hiv­point: Sek­si­tau­ti­tes­tei­hin ei pääse niin kuin pitäisi – Lapissa tes­tauk­sen va­kuu­tel­laan toi­mi­van hyvin

15.05.2023 20:27
Tilaajille
Kummassakin Lapin sairaalassa on kuusi koronaviruspotilasta – Markku Broas: Nelisen viikkoa ollut aktiivisempaa aikaa

Kum­mas­sa­kin Lapin sai­raa­las­sa on kuusi ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta – Markku Broas: Nelisen viikkoa ollut ak­tii­vi­sem­paa aikaa

02.05.2023 15:20 7
Tilaajille
Rovaniemeläisellä koulullakin tehtiin streptokokkiseulontoja – Markku Broas: epidemia ehkä alkamassa

Ro­va­nie­me­läi­sel­lä kou­lul­la­kin tehtiin strep­to­kok­ki­seu­lon­to­ja – Markku Broas: epi­de­mia ehkä al­ka­mas­sa

04.04.2023 16:30
Tilaajille
Rovaniemeläisessä päiväkodissa on todettu streptokokkitartuntoja, aiemmin infektio levisi Kemissä

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä päi­vä­ko­dis­sa on todettu strep­to­kok­ki­tar­tun­to­ja, aiemmin in­fek­tio levisi Kemissä

24.03.2023 22:06 1
Tilaajille
Markku Broas: Streptokokkitartuntoja on nyt eri puolilla Lappia – erityiseen huoleen ei ole syytä, mutta vakavan taudin mahdollisuus on hyvä tiedostaa

Markku Broas: Strep­to­kok­ki­tar­tun­to­ja on nyt eri puo­lil­la Lappia – eri­tyi­seen huoleen ei ole syytä, mutta vakavan taudin mah­dol­li­suus on hyvä tie­dos­taa

22.03.2023 17:18
Tilaajille
Kemissä sijaitsevassa päiväkodissa on todettu streptokokki A -tartuntoja

Kemissä si­jait­se­vas­sa päi­vä­ko­dis­sa on todettu strep­to­kok­ki A -tar­tun­to­ja

21.03.2023 16:00
Tilaajille
Suomessa jyllää nyt useita eri viruksia, mutta ajatus kasvomaskien paluusta ei saa laajaa tukea

Suo­mes­sa jyllää nyt useita eri vi­ruk­sia, mutta ajatus kas­vo­mas­kien pa­luus­ta ei saa laajaa tukea

11.01.2023 10:55 2
Korona keikautti seitsemän lapsen äidin elämän ylösalaisin – pandemian aiheuttamaa long covidia ei tunneta työeläkelaissa, vaikka diagnoosi on olemassa

Korona kei­kaut­ti seit­se­män lapsen äidin elämän ylös­alai­sin – pan­de­mian ai­heut­ta­maa long covidia ei tunneta työe­lä­ke­lais­sa, vaikka diag­noo­si on ole­mas­sa

24.12.2022 08:00 4
Tilaajille
Long covid potilaiden määrä on kasvanut

Long covid po­ti­lai­den määrä on kas­va­nut

24.12.2022 08:00 1
Tilaajille
Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireille uudet koronarokotusohjeet – sairastetulla taudilla ei ole enää merkitystä rokotuksissa

Lapin ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­reil­le uudet ko­ro­na­ro­ko­tus­oh­jeet – sai­ras­te­tul­la tau­dil­la ei ole enää mer­ki­tys­tä ro­ko­tuk­sis­sa

25.09.2022 11:00 6
Tilaajille
Norovirusta on nyt liikkeellä ympäri Lappia, mutta epidemiasta ei voi vielä puhua – influenssaepidemiaa ei tullut tänäkään talvena

No­ro­vi­rus­ta on nyt liik­keel­lä ympäri Lappia, mutta epi­de­mias­ta ei voi vielä puhua – inf­luens­sa­epi­de­miaa ei tullut tä­nä­kään talvena

02.03.2022 16:31
Tilaajille
Yle: Markku Broas siirtyy puoleksi vuodeksi Lapista Länsi-Pohjaan – siirto paikkaa infektiolääkäripulaa ja pohjustaa sote-uudistusta

Yle: Markku Broas siirtyy puo­lek­si vuo­dek­si Lapista Län­si-Poh­jaan – siirto paikkaa in­fek­tio­lää­kä­ri­pu­laa ja poh­jus­taa sote-uu­dis­tus­ta

17.02.2022 14:57 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin terveydenhuolto kehottaa työnantajia hyväksymään työntekijöiden omat ilmoitukset muutaman päivän poissaoloista infektiosairauksien takia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ter­vey­den­huol­to ke­hot­taa työn­an­ta­jia hy­väk­sy­mään työn­te­ki­jöi­den omat il­moi­tuk­set muu­ta­man päivän pois­sa­olois­ta in­fek­tio­sai­rauk­sien takia

09.09.2020 14:54 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas oli ensimmäisenä vastaanottamassa niin koronaa kuin sikainfluenssaa – Broas kertoo, miksi koronaepidemia on tiukin paikka hänen urallaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas oli en­sim­mäi­se­nä vas­taan­ot­ta­mas­sa niin koronaa kuin si­ka­inf­luens­saa – Broas kertoo, miksi ko­ro­na­epi­de­mia on tiukin paikka hänen ural­laan

29.08.2020 08:01
Tilaajille
Koronatesteihin matalalla kynnyksellä – Resursseja testaamiseen lisätään tarpeen mukaan esimerkiksi syksyn flunssakaudella

Ko­ro­na­tes­tei­hin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä – Re­surs­se­ja tes­taa­mi­seen li­sä­tään tarpeen mukaan esi­mer­kik­si syksyn fluns­sa­kau­del­la

04.08.2020 14:56
Nyt kuluu saippuaa ja käsipyyhkeitä – käsienpesu on koronan myötä lisääntynyt, myös siivousta on paikoin tehostettu

Nyt kuluu saip­puaa ja kä­si­pyyh­kei­tä – kä­sien­pe­su on koronan myötä li­sään­ty­nyt, myös sii­vous­ta on paikoin te­hos­tet­tu

10.03.2020 14:54
Koronavirukseen kuollut Kiinassa vuorokaudessa lähes 250 ihmistä – myös tartunnoissa merkittävä nousu

Ko­ro­na­vi­ruk­seen kuollut Kii­nas­sa vuo­ro­kau­des­sa lähes 250 ihmistä – myös tar­tun­nois­sa mer­kit­tä­vä nousu

13.02.2020 08:32
Influenssavirus tekee tietä pneumokokille – Ilmainen pneumokokkirokote on tarjolla lapsille, mutta riskiryhmään kuuluvat ikäihmiset eivät ilmaista rokotetta saa

Inf­luens­sa­vi­rus tekee tietä pneu­mo­ko­kil­le – Il­mai­nen pneu­mo­kok­ki­ro­ko­te on tar­jol­la lap­sil­le, mutta ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat ikä­ih­mi­set eivät il­mais­ta ro­ko­tet­ta saa

03.01.2020 21:06
Tilaajille