uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Epidemiat
Posion sote-palveluyksiköissä leimahtanut koronaepidemia – yhteensä yli 40 henkilöä saanut tartunnan

Posion so­te-pal­ve­luyk­si­köis­sä lei­mah­ta­nut ko­ro­nae­pi­de­mia – yh­teen­sä yli 40 hen­ki­löä saanut tar­tun­nan

29.06.2022 21:33 2
Tilaajille
Vuoden jutut: 85 vuotta sitten Lappiin luikerteli kauhistuttava kulkutauti, jota torjuttiin aivan kuin koronaa nyt

Vuoden jutut: 85 vuotta sitten Lappiin lui­ker­te­li kau­his­tut­ta­va kul­ku­tau­ti, jota tor­jut­tiin aivan kuin koronaa nyt

31.12.2021 10:17 3
Tilaajille
Tietoturva toteutuu tartunnanjäljityksessä, arvioi epidemiologian professori – "Asia on järjestetty niin, että pidän riskiä pienenä"

Tie­to­tur­va to­teu­tuu tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä, arvioi epi­de­mio­lo­gian pro­fes­so­ri – "Asia on jär­jes­tet­ty niin, että pidän riskiä pie­ne­nä"

09.03.2021 06:30
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas oli ensimmäisenä vastaanottamassa niin koronaa kuin sikainfluenssaa – Broas kertoo, miksi koronaepidemia on tiukin paikka hänen urallaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas oli en­sim­mäi­se­nä vas­taa­not­ta­mas­sa niin koronaa kuin si­kainf­luens­saa – Broas kertoo, miksi ko­ro­nae­pi­de­mia on tiukin paikka hänen ural­laan

29.08.2020 08:01
Tilaajille
Koronan torjunnassa on monta erilaista strategiaa, joiden lopputulosta ei tiedä kukaan – "Nyt ollaan mäessä, jossa meno on tasaista", sanoo THL:n Jussi Sane

Koronan tor­jun­nas­sa on monta eri­lais­ta stra­te­giaa, joiden lop­pu­tu­los­ta ei tiedä kukaan – "Nyt ollaan mäessä, jossa meno on ta­sais­ta", sanoo THL:n Jussi Sane

30.04.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sat­sa­taan lop­pu­lu­men­la­tuun

11.04.2020 14:40 1
Tilaajille
Viranomaiset arvioivat: Koronavirusepidemian huippu saavuttaa Lapin touko-kesäkuun vaihteessa

Vi­ran­omai­set ar­vioi­vat: Ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mian huippu saa­vut­taa Lapin tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa

03.04.2020 18:21
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Työ­mat­ka­lii­ken­net­tä Ruotsin ja Suomen Lapin välillä ra­joi­tet­ta­va entistä tiu­kem­min

31.03.2020 07:29
Tilaajille
Lukijalta: Kolerasta koronaan - lappilaisillakin on pitkä tartuntatautihistoria
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­le­ras­ta ko­ro­naan - lap­pi­lai­sil­la­kin on pitkä tar­tun­ta­tau­ti­his­to­ria

27.03.2020 10:11
Tilaajille
Lapin vesi- ja lämpöyhtiöissä varaudutaan kattavasti mahdolliseen koronatilanteen pahenemiseen: "Autamme toisia"

Lapin vesi- ja läm­pöyh­tiöis­sä va­rau­du­taan kat­ta­vas­ti mah­dol­li­seen ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen: "Au­tam­me toisia"

18.03.2020 19:34
Tilaajille
THL: Tapaamisten välttäminen hillitsee koronaepidemian raivokkainta huippua ja helpottaa terveydenhuollon taakkaa

THL: Ta­paa­mis­ten vält­tä­mi­nen hil­lit­see ko­ro­nae­pi­de­mian rai­vok­kain­ta huippua ja hel­pot­taa ter­vey­den­huol­lon taakkaa

18.03.2020 11:53
Suomessa on siirrytty todennäköisesti koronaviruksen epidemiavaiheeseen – THL:n arvion mukaan sairastuneita voi olla todellisuudessa jo yli 7 500

Suo­mes­sa on siir­ryt­ty to­den­nä­köi­ses­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen epi­de­mia­vai­hee­seen – THL:n arvion mukaan sai­ras­tu­nei­ta voi olla to­del­li­suu­des­sa jo yli 7 500

16.03.2020 13:09
Toimittajalta: Omaa elämää lähestyvä epidemia herättää kysymyksiä, joihin kukaan ei osaa vielä vastata
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Omaa elämää lä­hes­ty­vä epi­de­mia he­rät­tää ky­sy­myk­siä, joihin kukaan ei osaa vielä vastata

13.03.2020 12:59
Suomi lähellä epidemiaa – THL painottaa, että kaikkien on nyt toimittava ohjeiden mukaan, jotta koronan eteneminen hidastuu

Suomi lähellä epi­de­miaa – THL pai­not­taa, että kaik­kien on nyt toi­mit­ta­va oh­jei­den mukaan, jotta koronan ete­ne­mi­nen hi­das­tuu

13.03.2020 11:28
Käsien pesemistä ja sauvanmitan verran väliä muihin ladulla – Kysyimme lappilaisilta ja Lapissa käymässä olevilta, miten koronavirus on vaikuttanut heidän arkeensa, näin he vastasivat

Käsien pe­se­mis­tä ja sau­van­mi­tan verran väliä muihin ladulla – Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta ja Lapissa käy­mäs­sä ole­vil­ta, miten ko­ro­na­vi­rus on vai­kut­ta­nut heidän ar­keen­sa, näin he vas­ta­si­vat

12.03.2020 06:30
Tilaajille
Näin koronatilanne etenee: Virus leviää Euroopassa ja testien määrä lisääntyy Suomessa, Teneriffan karanteenihotellista päästetään yli sata pois

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne etenee: Virus leviää Eu­roo­pas­sa ja testien määrä li­sään­tyy Suo­mes­sa, Te­ne­rif­fan ka­ran­tee­ni­ho­tel­lis­ta pääs­te­tään yli sata pois

27.02.2020 20:26
Pääkirjoitus: Tiedon puute lisää tuskaa myös koronaviruksen tapauksessa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tiedon puute lisää tuskaa myös ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­pauk­ses­sa

24.02.2020 16:40
Tilaajille
Lukijalta: Äitini koki espanjantaudin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Äitini koki es­pan­jan­tau­din

31.01.2020 12:53
Tilaajille
Vuoden jutut: Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jälkeensä autioita taloja ja toista sataa orpolasta –Espanjantauti kaatoi muutamassa viikossa petiin lähes kaikki kunnan asukkaat

Vuoden jutut: Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jäl­keen­sä au­tioi­ta taloja ja toista sataa or­po­las­ta –Es­pan­jan­tau­ti kaatoi muu­ta­mas­sa vii­kos­sa petiin lähes kaikki kunnan asuk­kaat

29.12.2020 13:06 1
Tilaajille