Epidemiat
Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas oli ensimmäisenä vastaanottamassa niin koronaa kuin sikainfluenssaa – Broas kertoo, miksi koronaepidemia on tiukin paikka hänen urallaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas oli en­sim­mäi­se­nä vas­taan­ot­ta­mas­sa niin koronaa kuin si­ka­inf­luens­saa – Broas kertoo, miksi ko­ro­na­epi­de­mia on tiukin paikka hänen ural­laan

29.08.2020 08:01 0
Tilaajille
Koronan torjunnassa on monta erilaista strategiaa, joiden lopputulosta ei tiedä kukaan – "Nyt ollaan mäessä, jossa meno on tasaista", sanoo THL:n Jussi Sane

Koronan tor­jun­nas­sa on monta eri­lais­ta stra­te­giaa, joiden lop­pu­tu­los­ta ei tiedä kukaan – "Nyt ollaan mäessä, jossa meno on ta­sais­ta", sanoo THL:n Jussi Sane

30.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Risto Jalkanen

Lu­ki­jal­ta: Sat­sa­taan lop­pu­lu­men­la­tuun

11.04.2020 14:40 0
Tilaajille
Viranomaiset arvioivat: Koronavirusepidemian huippu saavuttaa Lapin touko-kesäkuun vaihteessa

Vi­ran­omai­set ar­vioi­vat: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian huippu saa­vut­taa Lapin tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa

03.04.2020 17:23 0
Tilaajille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Työ­mat­ka­lii­ken­net­tä Ruotsin ja Suomen Lapin välillä ra­joi­tet­ta­va entistä tiu­kem­min

31.03.2020 07:29 0
Tilaajille
Lukijalta: Kolerasta koronaan - lappilaisillakin on pitkä tartuntatautihistoria
Lukijalta Mielipide Titta Kallio-Seppä

Lu­ki­jal­ta: Ko­le­ras­ta ko­ro­naan - lap­pi­lai­sil­la­kin on pitkä tar­tun­ta­tau­ti­his­to­ria

27.03.2020 10:11 0
Tilaajille
Lapin vesi- ja lämpöyhtiöissä varaudutaan kattavasti mahdolliseen koronatilanteen pahenemiseen: "Autamme toisia"

Lapin vesi- ja läm­pö­yh­tiöis­sä va­rau­du­taan kat­ta­vas­ti mah­dol­li­seen ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen: "Au­tam­me toisia"

18.03.2020 19:34 0
Tilaajille
THL: Tapaamisten välttäminen hillitsee koronaepidemian raivokkainta huippua ja helpottaa terveydenhuollon taakkaa

THL: Ta­paa­mis­ten vält­tä­mi­nen hil­lit­see ko­ro­na­epi­de­mian rai­vok­kain­ta huippua ja hel­pot­taa ter­vey­den­huol­lon taakkaa

18.03.2020 11:53 0
Suomessa on siirrytty todennäköisesti koronaviruksen epidemiavaiheeseen – THL:n arvion mukaan sairastuneita voi olla todellisuudessa jo yli 7 500

Suo­mes­sa on siir­ryt­ty to­den­nä­köi­ses­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen epi­de­mia­vai­hee­seen – THL:n arvion mukaan sai­ras­tu­nei­ta voi olla to­del­li­suu­des­sa jo yli 7 500

16.03.2020 13:09 0
Toimittajalta: Omaa elämää lähestyvä epidemia herättää kysymyksiä, joihin kukaan ei osaa vielä vastata
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Omaa elämää lä­hes­ty­vä epi­de­mia he­rät­tää ky­sy­myk­siä, joihin kukaan ei osaa vielä vastata

13.03.2020 12:59 0
Suomi lähellä epidemiaa – THL painottaa, että kaikkien on nyt toimittava ohjeiden mukaan, jotta koronan eteneminen hidastuu

Suomi lähellä epi­de­miaa – THL pai­not­taa, että kaik­kien on nyt toi­mit­ta­va oh­jei­den mukaan, jotta koronan ete­ne­mi­nen hi­das­tuu

13.03.2020 11:28 0
Käsien pesemistä ja sauvanmitan verran väliä muihin ladulla – Kysyimme lappilaisilta ja Lapissa käymässä olevilta, miten koronavirus on vaikuttanut heidän arkeensa, näin he vastasivat

Käsien pe­se­mis­tä ja sau­van­mi­tan verran väliä muihin ladulla – Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta ja Lapissa käy­mäs­sä ole­vil­ta, miten ko­ro­na­vi­rus on vai­kut­ta­nut heidän ar­keen­sa, näin he vas­ta­si­vat

12.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Näin koronatilanne etenee: Virus leviää Euroopassa ja testien määrä lisääntyy Suomessa, Teneriffan karanteenihotellista päästetään yli sata pois

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne etenee: Virus leviää Eu­roo­pas­sa ja testien määrä li­sään­tyy Suo­mes­sa, Te­ne­rif­fan ka­ran­tee­ni­ho­tel­lis­ta pääs­te­tään yli sata pois

27.02.2020 20:26 0
Pääkirjoitus: Tiedon puute lisää tuskaa myös koronaviruksen tapauksessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tiedon puute lisää tuskaa myös ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­pauk­ses­sa

24.02.2020 16:20 0
Tilaajille
Lukijalta: Äitini koki espanjantaudin
Lukijalta Mielipide Hannes Viiri

Lu­ki­jal­ta: Äitini koki es­pan­jan­tau­din

31.01.2020 12:53 0
Tilaajille
Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jälkeensä autioita taloja ja toista sataa orpolasta

Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jäl­keen­sä au­tioi­ta taloja ja toista sataa or­po­las­ta

11.01.2020 07:00 0
Tilaajille