Epidemian torjunta
Tuleva talvi saattaa kulua koronatulipalojen sammuttelussa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Tuleva talvi saattaa kulua ko­ro­na­tu­li­pa­lo­jen sam­mut­te­lus­sa

03.11.2020 20:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mas­sii­vis­ta pe­lot­te­lua

29.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas oli ensimmäisenä vastaanottamassa niin koronaa kuin sikainfluenssaa – Broas kertoo, miksi koronaepidemia on tiukin paikka hänen urallaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas oli en­sim­mäi­se­nä vas­taan­ot­ta­mas­sa niin koronaa kuin si­ka­inf­luens­saa – Broas kertoo, miksi ko­ro­na­epi­de­mia on tiukin paikka hänen ural­laan

29.08.2020 08:01 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Epidemian torjunnassa on otettava myös digiajan keinot käyttöön
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Epi­de­mian tor­jun­nas­sa on otet­ta­va myös di­gi­ajan keinot käyt­töön

17.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Kenen virusjoukoissa seisot?
Kolumni Petteri Holma

Kenen vi­rus­jou­kois­sa seisot?

14.05.2020 07:58 0
Tilaajille
Koronan torjunnassa on monta erilaista strategiaa, joiden lopputulosta ei tiedä kukaan – "Nyt ollaan mäessä, jossa meno on tasaista", sanoo THL:n Jussi Sane

Koronan tor­jun­nas­sa on monta eri­lais­ta stra­te­giaa, joiden lop­pu­tu­los­ta ei tiedä kukaan – "Nyt ollaan mäessä, jossa meno on ta­sais­ta", sanoo THL:n Jussi Sane

30.04.2020 07:00 0
Tilaajille
THL:n Salminen: Koronaepidemian huippu Suomessa vielä kaukana edessäpäin

THL:n Sal­mi­nen: Ko­ro­na­epi­de­mian huippu Suo­mes­sa vielä kaukana edes­sä­päin

25.04.2020 11:23 0
Pääkirjoitus: Yhteiskunnasta loppuu happi, jos epidemiaa ei saada nopeasti nujerrettua
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yh­teis­kun­nas­ta loppuu happi, jos epi­de­miaa ei saada no­peas­ti nu­jer­ret­tua

16.04.2020 20:31 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Avattiinko Uudenmaan raja sittenkin liian aikaisin?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Avat­tiin­ko Uu­den­maan raja sit­ten­kin liian ai­kai­sin?

15.04.2020 17:29 0
Tilaajille
Pohjois-Suomessa on kahdeksan ihmistä tehohoidossa koronan takia – Länsi-Pohja tilasi ison erän maskeja paikallisilta yrityksiltä

Poh­jois-Suo­mes­sa on kah­dek­san ihmistä te­ho­hoi­dos­sa koronan takia – Län­si-Poh­ja tilasi ison erän maskeja pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä

14.04.2020 15:13 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Yrittäjä Leviltä

Lu­ki­jal­ta: Virus ei läh­te­nyt Leviltä

10.04.2020 09:20 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Sakaranaho

Lu­ki­jal­ta: Län­si­ra­jan ko­ro­na­uh­ka to­del­li­nen

06.04.2020 13:24 0
Tilaajille
Happi ei Suomessa lopu, mutta pullonkaulaksi voivat osoittautua pullot – lääkehapen tuotantoa valmistaudutaan lisäämään epidemiahuippua varten

Happi ei Suo­mes­sa lopu, mutta pul­lon­kau­lak­si voivat osoit­tau­tua pullot – lää­ke­ha­pen tuo­tan­toa val­mis­tau­du­taan li­sää­mään epi­de­mia­huip­pua varten

03.04.2020 19:00 0
Viranomaiset arvioivat: Koronavirusepidemian huippu saavuttaa Lapin touko-kesäkuun vaihteessa

Vi­ran­omai­set ar­vioi­vat: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian huippu saa­vut­taa Lapin tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa

03.04.2020 17:23 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koronatestausta on lisättävä epidemian torjumiseksi ja normaalioloihin paluun turvaamiseksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­tes­taus­ta on li­sät­tä­vä epi­de­mian tor­ju­mi­sek­si ja nor­maa­li­oloi­hin paluun tur­vaa­mi­sek­si

02.04.2020 06:30 0
Tilaajille