kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Epidemian torjunta
Lapin sairaanhoitopiiristä hyviä uutisia joulun alla – epidemian hillitseminen näyttää onnistuneen, ilmaantuvuus samalla tasolla jo 2,5 viikkoa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä hyviä uutisia joulun alla – epi­de­mian hil­lit­se­mi­nen näyttää on­nis­tu­neen, il­maan­tu­vuus samalla tasolla jo 2,5 viikkoa

23.12.2021 13:56 6
Tilaajille
Ylilääkäri Markku Broas ymmällään karanteenikritiikistä: "On halvempaa jäljittää altistuneet nopeasti"

Yli­lää­kä­ri Markku Broas ym­mäl­lään ka­ran­tee­nik­ri­tii­kis­tä: "On hal­vem­paa jäl­jit­tää al­tis­tu­neet no­peas­ti"

16.12.2021 09:15 29
Tilaajille
Tuleva talvi saattaa kulua koronatulipalojen sammuttelussa
Pääkirjoitus

Tuleva talvi saattaa kulua ko­ro­na­tu­li­pa­lo­jen sam­mut­te­lus­sa

03.11.2020 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mas­sii­vis­ta pe­lot­te­lua

29.10.2020 04:00
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas oli ensimmäisenä vastaanottamassa niin koronaa kuin sikainfluenssaa – Broas kertoo, miksi koronaepidemia on tiukin paikka hänen urallaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas oli en­sim­mäi­se­nä vas­taan­ot­ta­mas­sa niin koronaa kuin si­ka­inf­luens­saa – Broas kertoo, miksi ko­ro­na­epi­de­mia on tiukin paikka hänen ural­laan

29.08.2020 08:01
Tilaajille
Pääkirjoitus: Epidemian torjunnassa on otettava myös digiajan keinot käyttöön
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Epi­de­mian tor­jun­nas­sa on otet­ta­va myös di­gi­ajan keinot käyt­töön

17.05.2020 06:00
Tilaajille
Kenen virusjoukoissa seisot?
Kolumni

Kenen vi­rus­jou­kois­sa seisot?

14.05.2020 07:58
Tilaajille
Koronan torjunnassa on monta erilaista strategiaa, joiden lopputulosta ei tiedä kukaan – "Nyt ollaan mäessä, jossa meno on tasaista", sanoo THL:n Jussi Sane

Koronan tor­jun­nas­sa on monta eri­lais­ta stra­te­giaa, joiden lop­pu­tu­los­ta ei tiedä kukaan – "Nyt ollaan mäessä, jossa meno on ta­sais­ta", sanoo THL:n Jussi Sane

30.04.2020 07:00
Tilaajille
THL:n Salminen: Koronaepidemian huippu Suomessa vielä kaukana edessäpäin

THL:n Sal­mi­nen: Ko­ro­na­epi­de­mian huippu Suo­mes­sa vielä kaukana edes­sä­päin

25.04.2020 11:23
Pääkirjoitus: Yhteiskunnasta loppuu happi, jos epidemiaa ei saada nopeasti nujerrettua
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yh­teis­kun­nas­ta loppuu happi, jos epi­de­miaa ei saada no­peas­ti nu­jer­ret­tua

16.04.2020 20:31
Tilaajille
Pääkirjoitus: Avattiinko Uudenmaan raja sittenkin liian aikaisin?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Avat­tiin­ko Uu­den­maan raja sit­ten­kin liian ai­kai­sin?

15.04.2020 17:29
Tilaajille
Pohjois-Suomessa on kahdeksan ihmistä tehohoidossa koronan takia – Länsi-Pohja tilasi ison erän maskeja paikallisilta yrityksiltä

Poh­jois-Suo­mes­sa on kah­dek­san ihmistä te­ho­hoi­dos­sa koronan takia – Län­si-Poh­ja tilasi ison erän maskeja pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä

14.04.2020 15:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Virus ei läh­te­nyt Leviltä

10.04.2020 09:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Län­si­ra­jan ko­ro­na­uh­ka to­del­li­nen

06.04.2020 13:24
Tilaajille
Happi ei Suomessa lopu, mutta pullonkaulaksi voivat osoittautua pullot – lääkehapen tuotantoa valmistaudutaan lisäämään epidemiahuippua varten

Happi ei Suo­mes­sa lopu, mutta pul­lon­kau­lak­si voivat osoit­tau­tua pullot – lää­ke­ha­pen tuo­tan­toa val­mis­tau­du­taan li­sää­mään epi­de­mia­huip­pua varten

03.04.2020 19:00
Viranomaiset arvioivat: Koronavirusepidemian huippu saavuttaa Lapin touko-kesäkuun vaihteessa

Vi­ran­omai­set ar­vioi­vat: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian huippu saa­vut­taa Lapin tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa

03.04.2020 18:21
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koronatestausta on lisättävä epidemian torjumiseksi ja normaalioloihin paluun turvaamiseksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­tes­taus­ta on li­sät­tä­vä epi­de­mian tor­ju­mi­sek­si ja nor­maa­li­oloi­hin paluun tur­vaa­mi­sek­si

02.04.2020 06:30
Tilaajille