Pandemia
Kuukausi
Koronapiste avautui Torniossa – Ensimmäisenä päivänä ei tullut yhtään rajanylittäjää koronatestiin

Ko­ro­na­pis­te avautui Tor­nios­sa – En­sim­mäi­se­nä päivänä ei tullut yhtään ra­jan­ylit­tä­jää ko­ro­na­tes­tiin

31.08.2020 17:02 0
Tilaajille
Norrbottenin sairaaloissa ei yhtään koronapotilasta lähes viikkoon – Katso kuntakohtaiset tiedot täältä

Norr­bot­te­nin sai­raa­lois­sa ei yhtään ko­ro­na­po­ti­las­ta lähes viik­koon – Katso kun­ta­koh­tai­set tiedot täältä

31.08.2020 16:33 1
Tilaajille
Suomen laki ei tunne rajayhteisöä – Pandemian aikana on luotu velvoittavilta kuulostavia suosituksia, jotka eivät perustu mihinkään lakiin

Suomen laki ei tunne ra­ja­yh­tei­söä – Pan­de­mian aikana on luotu vel­voit­ta­vil­ta kuu­los­ta­via suo­si­tuk­sia, jotka eivät perustu mi­hin­kään lakiin

27.08.2020 13:12 3
Tilaajille
Uusien koronatartuntojen määrä laskee Norrbottenissa – Katso kuntakohtaiset luvut täältä

Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laskee Norr­bot­te­nis­sa – Katso kun­ta­koh­tai­set luvut täältä

24.08.2020 15:29 2
Tilaajille
Koronapisteen kontit tulivat jo rajalle – Myös torniolaisten koronatestit keskitetään jatkossa rajanylityspaikan terveyspisteeseen

Ko­ro­na­pis­teen kontit tulivat jo rajalle – Myös tor­nio­lais­ten ko­ro­na­tes­tit kes­ki­te­tään jat­kos­sa ra­jan­yli­tys­pai­kan ter­veys­pis­tee­seen

24.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Tehtävä Torniossa tuli koronan vuoksi – Torniossa on sisärajavalvonnan aikana ollut kaikkiaan 600 rajavartijaa

Tehtävä Tor­nios­sa tuli koronan vuoksi – Tor­nios­sa on si­sä­ra­ja­val­von­nan aikana ollut kaik­kiaan 600 ra­ja­var­ti­jaa

24.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Ruotsin Tornionlaakson kunnissa ei yhtään koronatartuntaa viikkoon – Katso kuntakohtaiset tiedot täältä

Ruotsin Tor­nion­laak­son kun­nis­sa ei yhtään ko­ro­na­tar­tun­taa viik­koon – Katso kun­ta­koh­tai­set tiedot täältä

18.08.2020 13:53 1
Tilaajille
Vanhemmat
Haaparannalla kaksi, Pajalassa neljä uutta koronatartuntaa viikossa – Katso Norrbottenin kuntakohtaiset luvut tästä

Haa­pa­ran­nal­la kaksi, Pa­ja­las­sa neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kos­sa – Katso Norr­bot­te­nin kun­ta­koh­tai­set luvut tästä

13.08.2020 19:51 0
Tilaajille
Koronatilane tasaantunut – Norrbotten laski valmiustasoaan

Ko­ro­na­ti­la­ne ta­saan­tu­nut – Norr­bot­ten laski val­mius­ta­soaan

12.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Pandemiatyöryhmä: Yhteydenotot terveydenhuoltoon kolminkertaistuneet, mutta koronatilanne on Länsi-Pohjassa rauhallinen

Pan­de­mia­työ­ryh­mä: Yh­tey­den­otot ter­vey­den­huol­toon kol­min­ker­tais­tu­neet, mutta ko­ro­na­ti­lan­ne on Län­si-Poh­jas­sa rau­hal­li­nen

12.08.2020 13:54 0
Tilaajille
Töiden takia länsirajan ylittävät ovat hämmentyneitä pakollisesta karanteenista ja testauksesta – "Todennäköisesti testejä tehdään tarpeen mukaan"

Töiden takia län­si­ra­jan ylit­tä­vät ovat häm­men­ty­nei­tä pa­kol­li­ses­ta ka­ran­tee­nis­ta ja tes­tauk­ses­ta – "To­den­nä­köi­ses­ti testejä tehdään tarpeen mukaan"

11.08.2020 15:21 0
Tilaajille
Maarajoille valmistellaan Torniossa mallia – Rajalle tulee samantyyppinen terveyspiste kuin Helsinki-Vantaalla

Maa­ra­joil­le val­mis­tel­laan Tor­nios­sa mallia – Rajalle tulee sa­man­tyyp­pi­nen ter­veys­pis­te kuin Hel­sin­ki-Van­taal­la

07.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Koronatartunnat lisääntyivät Kiirunassa ja Pajalassa – Katso tartuntatilanne kunnittain tästä

Ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­tyi­vät Kii­ru­nas­sa ja Pa­ja­las­sa – Katso tar­tun­ta­ti­lan­ne kun­nit­tain tästä

04.08.2020 12:52 0
Tilaajille
Toinen koronakuolema Karesuvannon hoivakodissa – kolmella muulla asukkaalla todettu koronavirus

Toinen ko­ro­na­kuo­le­ma Ka­re­su­van­non hoi­va­ko­dis­sa – kol­mel­la muulla asuk­kaal­la todettu ko­ro­na­vi­rus

29.07.2020 10:18 1
Tilaajille
Norrbottenissa 36 koronatartuntaa viikossa, päivittäiset määrät laskusuunnassa – katso kuntakohtaiset luvut tästä

Norr­bot­te­nis­sa 36 ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kos­sa, päi­vit­täi­set määrät las­ku­suun­nas­sa – katso kun­ta­koh­tai­set luvut tästä

28.07.2020 14:27 0
Tilaajille
Syksyn budjettiriihen pääaihe on jo tiedossa, eikä se ole pandemia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syksyn bud­jet­ti­rii­hen pääaihe on jo tie­dos­sa, eikä se ole pan­de­mia

25.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Norrbottenissa kymmenen sairaalassa, joista neljä teholla – Katso kuntakohtaiset uudet luvut

Norr­bot­te­nis­sa kym­me­nen sai­raa­las­sa, joista neljä teholla – Katso kun­ta­koh­tai­set uudet luvut

15.07.2020 14:36 0
Tilaajille
Annammeko ennätyssadon mädäntyä soille ja metsiin?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

An­nam­me­ko en­nä­tys­sa­don mä­dän­tyä soille ja met­siin?

07.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Laumasuojaan pitkä matka Norrbottenissa – Korona leviää yhä voimakkaasti

Lau­ma­suo­jaan pitkä matka Norr­bot­te­nis­sa – Korona leviää yhä voi­mak­kaas­ti

18.06.2020 15:29 0
Tilaajille
Lisääntynyt testaus nostaa tartuntalukuja Norrbottenissa – Koronavirus leviää nyt Jällivaarassa

Li­sään­ty­nyt testaus nostaa tar­tun­ta­lu­ku­ja Norr­bot­te­nis­sa – Ko­ro­na­vi­rus leviää nyt Jäl­li­vaa­ras­sa

16.06.2020 17:00 1
Tilaajille