suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tasa-arvo
Kuukausi
Pride-kuukausi antaa näkyvyyttä itsensä hyväksymiselle – kolme lappilaista nuorta kertoo, miksi pride on tärkeää ja miksi sitä tulisi juhlia jatkossakin

Pri­de-kuu­kau­si antaa nä­ky­vyyt­tä itsensä hy­väk­sy­mi­sel­le – kolme lap­pi­lais­ta nuorta kertoo, miksi pride on tärkeää ja miksi sitä tulisi juhlia jat­kos­sa­kin

23.06.2022 06:00 5
Tilaajille
Kun maailmanparantaja sivistämiseen kompastui – Kun käytän sanoja, käytän valtaa
Kolumni

Kun maail­man­pa­ran­ta­ja si­vis­tä­mi­seen kom­pas­tui – Kun käytän sanoja, käytän valtaa

22.06.2022 10:55
Tilaajille
Miesten vai naisten laji – vai molempien? Jalkapallon tasa-arvo on kaukana valmiista, ja keskustelua pitäisi tietokirjailija Johanna Ruohosen mielestä laajentaa syvemmälle monimuotoisuuteen

Miesten vai naisten laji – vai mo­lem­pien? Jal­ka­pal­lon ta­sa-ar­vo on kaukana val­miis­ta, ja kes­kus­te­lua pitäisi tie­to­kir­jai­li­ja Johanna Ruo­ho­sen mie­les­tä laa­jen­taa sy­vem­mäl­le mo­ni­muo­toi­suu­teen

20.06.2022 21:00 1
Pride-kuukauden aikana yritykset ottavat kantaa yhdenvertaisuuden puolesta – jos sanat ja teot eivät kohtaa, on kyse pinkkipesusta

Pri­de-kuu­kau­den aikana yri­tyk­set ottavat kantaa yh­den­ver­tai­suu­den puo­les­ta – jos sanat ja teot eivät kohtaa, on kyse pink­ki­pe­sus­ta

07.06.2022 07:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älä sano etten voisi, koska olen nainen

24.05.2022 22:01
Tilaajille
Kaikkien apu ei kelpaa pelastamaan elämää
Kolumni

Kaik­kien apu ei kelpaa pe­las­ta­maan elämää

16.05.2022 06:00
Tilaajille
Miksi Business Tornion hallitus on lähes pelkkiä miehiä? – Myös Tornion luottamusjohto on täysin "miehitetty"

Miksi Bu­si­ness Tornion hal­li­tus on lähes pelkkiä miehiä? – Myös Tornion luot­ta­mus­joh­to on täysin "mie­hi­tet­ty"

14.04.2022 17:00 5
Tilaajille
Uutissuomalainen: Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakevat naiset samoihin kutsuntoihin miesten kanssa

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Va­paa­eh­toi­seen ase­pal­ve­luk­seen hakevat naiset sa­moi­hin kut­sun­toi­hin miesten kanssa

17.03.2022 09:03
Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen professori: Tyttöjen potema pahoinvointi on yhteiskunnan oletusten synnyttämää – Naistenpäivä on merkittävä, koska tasa-arvoa ei ole saavutettu

Lapin yli­opis­ton su­ku­puo­len­tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri: Tyt­tö­jen potema pa­hoin­voin­ti on yh­teis­kun­nan ole­tus­ten syn­nyt­tä­mää – Nais­ten­päi­vä on mer­kit­tä­vä, koska ta­sa-ar­voa ei ole saa­vu­tet­tu

08.03.2022 07:00
Tilaajille
Poliitikoista ei näytä olevan epätasa-arvoisen vaalijärjestelmän uudistajiksi
Pääkirjoitus

Po­lii­ti­kois­ta ei näytä olevan epä­ta­sa-ar­voi­sen vaa­li­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­jik­si

14.02.2022 20:00 4
Tilaajille
Nuoret ja naiset uskovat toisten palkkojen tietämisen johtavan palkkojen nousuun – "Palkkatietojen selvittämiselle pelkästä uteliaisuudesta jyrkkä ei"

Nuoret ja naiset uskovat toisten palk­ko­jen tie­tä­mi­sen joh­ta­van palk­ko­jen nousuun – "Palk­ka­tie­to­jen sel­vit­tä­mi­sel­le pel­käs­tä ute­liai­suu­des­ta jyrkkä ei"

08.02.2022 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naiset ta­sa­ver­tai­sek­si miesten rin­nal­le

08.02.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­teen­kaa­ri­lip­pu liehuu kai­kil­le

07.02.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko ta­sa­ver­tai­sia ää­niuur­nil­la?

22.01.2022 07:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Alue­vaa­lit ovat myös ta­sa-ar­vo­ky­sy­mys

15.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­sil­la joulu on ai­nai­nen

24.12.2021 07:01 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa ei riitä ta­sa-ar­voa kai­kil­le

01.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen nai­sil­le kii­tos­ta

17.09.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­oi­keuk­sien mal­li­maa Suomi

09.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Peränpitäjästä kärkiporukkaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rän­pi­tä­jäs­tä kär­ki­po­ruk­kaan

24.08.2021 19:38
Tilaajille