Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tasa-arvo
Kuukausi
Pääkirjoitus

Ben­sa­lit­ran hinta uhkaa kohta ylittää kahden euron maa­gi­sen rajan –lap­pi­lai­nen maksaa liik­ku­mi­ses­ta muita suo­ma­lai­sia sel­väs­ti enemmän

30.07.2021 08:09 8
Tilaajille
Kolumni

Aidosti hyvä jätkä ei ah­dis­te­le

26.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­let yhä epä­ta­sa-ar­voi­sia

26.07.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Kat­so­taan­ko pa­ka­roi­ta vai pal­loi­lua?

24.07.2021 06:30 8
Tilaajille

”Meillä on oikeus näkyä” – Yh­den­ver­tai­suus­suun­ni­tel­mal­la py­ri­tään te­ke­mään kau­pun­gis­ta hyvä paikka jo­kai­sel­le

13.07.2021 12:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti yh­den­ver­tais­ta maan­puo­lus­tus­ta

07.07.2021 05:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­lai­suus on ar­vo­kas­ta

05.07.2021 10:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää miehiä las­ten­suo­je­luun

01.07.2021 17:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi minun on jak­set­ta­va olla fe­mi­nis­ti?

28.06.2021 20:30
Tilaajille

Juur­tu­neet ole­tuk­set ja normit oh­jaa­vat suh­tau­tu­mis­ta sa­teen­kaa­ri­vä­keen – Ro­va­nie­men Setan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja: "Moni ei var­mas­ti syrji tai oleta ta­hal­laan"

21.06.2021 18:00 4
Tilaajille

Outi Tar­kiai­nen on me­nes­ty­nyt sä­vel­tä­jä, joka ei ole tehnyt va­lin­taa perheen ja uran välillä

10.05.2021 17:00 1
Tilaajille

Aja­tus­pa­ja löysi Lapista yhden me­nes­ty­jä­kun­nan – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

20.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man vai­no­tuim­mat ihmiset

10.04.2021 06:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Polt­to­ai­nei­den ve­ro­tus­ta ei pidä ar­vioi­da vain yhdestä nä­kö­kul­mas­ta – Kysymys on suo­ma­lais­ten ta­sa-ar­voi­ses­ta koh­te­lus­ta

09.04.2021 20:00 24
Tilaajille
Kolumni

Tur­va­taan rauha kai­kil­le

02.04.2021 06:30 1
Tilaajille

"Maail­mas­sa joka kolmas nainen on kokenut vä­ki­val­taa" – Mistä nais­vi­has­sa on kyse?

02.04.2021 06:15
Tilaajille
Kolumni

Ke­ho­rau­ha on jo­kai­sen ta­sa-ar­voa varten

19.03.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruusuja naisten päi­vä­nä?

08.03.2021 08:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Emme pyydä liikaa, vain ta­sa-ar­voa

08.03.2021 04:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­lin­jauk­sis­sa ei ta­sa-ar­voa

03.03.2021 05:10
Tilaajille