Tasa-arvo
Viimeisin 12 tuntia

Outi Tar­kiai­nen on me­nes­ty­nyt sä­vel­tä­jä, joka ei ole tehnyt va­lin­taa perheen ja uran välillä

17:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Aja­tus­pa­ja löysi Lapista yhden me­nes­ty­jä­kun­nan – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

20.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Maail­man vai­no­tuim­mat ihmiset

10.04.2021 06:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Polt­to­ai­nei­den ve­ro­tus­ta ei pidä ar­vioi­da vain yhdestä nä­kö­kul­mas­ta – Kysymys on suo­ma­lais­ten ta­sa-ar­voi­ses­ta koh­te­lus­ta

09.04.2021 20:00 24
Tilaajille
Kolumni

Tur­va­taan rauha kai­kil­le

02.04.2021 06:30 1
Tilaajille

"Maail­mas­sa joka kolmas nainen on kokenut vä­ki­val­taa" – Mistä nais­vi­has­sa on kyse?

02.04.2021 06:15
Tilaajille
Kolumni

Ke­ho­rau­ha on jo­kai­sen ta­sa-ar­voa varten

19.03.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ruusuja naisten päi­vä­nä?

08.03.2021 08:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Emme pyydä liikaa, vain ta­sa-ar­voa

08.03.2021 04:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ko­ro­na­lin­jauk­sis­sa ei ta­sa-ar­voa

03.03.2021 05:10
Tilaajille
Pääkirjoitus

Per­he­va­paa­uu­dis­tus on, jos ei loikka, niin ainakin askel kohti ta­sa-ar­voi­sem­paa perhe- ja työ­elä­mää

16.02.2021 19:58 1
Tilaajille

Arctic Pride jär­jes­te­tään vä­li­vuo­den jälkeen maa­lis­kuus­sa – Teemana on ko­ro­na­tur­val­li­suus ja 30-vuo­tias Ro­va­nie­men Seta

20.01.2021 11:29

Yli­op­pi­las­kun­ta pyytää Lapin yli­opis­tol­ta kes­kus­te­lua ta­sa-ar­vos­ta ja siitä, mikä on opis­ke­li­jan rooli pää­tök­sen­teos­sa

13.10.2020 14:25
Kolumni

Äi­jä­kult­tuu­ri elää ja voi hyvin yli­opis­tol­la

11.10.2020 18:31 3
Tilaajille

Lapin yli­opis­to sai noottia ta­sa-ar­vo­val­tuu­te­tul­ta, kun kolme nais­pro­fes­so­ria ohi­tet­tiin va­ra­reh­to­ri­va­lin­nas­sa – "Pi­täi­si­kö siis olla an­sioi­tu­mat­ta, että etenee ural­la?"

11.10.2020 18:30
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Har­mi­tus­ta vai syr­jin­tää – jotain meni pie­leen, kun Lapin yli­opis­to rek­ry­toi va­ra­reh­to­rin

09.10.2020 11:06 2
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pelkkä nainen

09.10.2020 07:00
Tilaajille

17-vuo­tias Asa-Ma­rie Kultima valtaa Aal­to-yli­opis­ton reh­to­rin pestin päi­väk­si – Tempaus nostaa esille naisten huo­nom­man aseman tek­no­lo­gia­maail­mas­sa

06.10.2020 17:00
Tilaajille

HS: Lapin yli­opis­to saattoi si­vuut­taa va­ra­reh­to­rin va­lin­nas­sa kolme nais­pro­fes­so­ria – ta­sa-ar­vo­val­tuu­tet­tu toteaa, että syr­jin­tä­olet­ta­ma on syn­ty­nyt

05.10.2020 17:15
Tilaajille

Tuore kirja ky­seen­alais­taa myyt­te­jä suo­ma­lai­ses­ta ta­sa­ver­tai­suu­des­ta – täl­lais­ta on eri­ar­voi­suus Suo­mes­sa vuonna 2020

18.08.2020 18:01 1