Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tasa-arvo
Kuukausi
Yhdenvertainen maailma jokaisen vastuulla
Kolumni

Yh­den­ver­tai­nen maailma jo­kai­sen vas­tuul­la

27.11.2023 05:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­vos­sa vielä te­ke­mis­tä

23.11.2023 22:11
Presidentinvaaleilla on miehiset kasvot – Naisehdokkaiden määrä on vakiintunut pariin kolmeen: "Tärkeää, että jengi näkee mediassa huipputehtävien naisia"

Pre­si­den­tin­vaa­leil­la on mie­hi­set kasvot – Nais­eh­dok­kai­den määrä on va­kiin­tu­nut pariin kol­meen: "Tär­keää, että jengi näkee me­dias­sa huip­pu­teh­tä­vien naisia"

18.11.2023 09:42 1
Tilaajille
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Tasavertaisuutta urheiluun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa­ver­tai­suut­ta ur­hei­luun

11.10.2023 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meneekö tämä oikein?

08.09.2023 05:00
Border Pride onnistui häirintäyrityksistä huolimatta

Border Pride on­nis­tui häi­rin­tä­yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta

30.08.2023 15:30
Vähemmistöjen oikeudet esillä Pride-viikolla

Vä­hem­mis­tö­jen oi­keu­det esillä Pri­de-vii­kol­la

24.08.2023 08:21
Tilastokeskus: Yli kolmannes naisista on kokenut väkivaltaa nykyiseltä tai entiseltä parisuhdekumppanilta

Ti­las­to­kes­kus: Yli kol­man­nes nai­sis­ta on kokenut vä­ki­val­taa ny­kyi­sel­tä tai en­ti­sel­tä pa­ri­suh­de­kump­pa­nil­ta

23.08.2023 15:39
Lukijalta: Koulu alkoi, mitäkö äitinä mietin iltaisin? Oma ihana lapseni on kokenut olevansa toista sukupuolta ihan pienestä asti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koulu alkoi, mitäkö äitinä mietin il­tai­sin? Oma ihana lapseni on kokenut ole­van­sa toista su­ku­puol­ta ihan pie­nes­tä asti

17.08.2023 10:11
Tilaajille
Sápmi Pridea vietetään tänä viikonloppuna Hetassa – kulkue starttaa lauantaina kello 12

Sápmi Pridea vie­te­tään tänä vii­kon­lop­pu­na Hetassa – kulkue start­taa lauan­tai­na kello 12

11.08.2023 19:21 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Koulutien tulee olla turvallinen kaikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Kou­lu­tien tulee olla tur­val­li­nen kai­kil­le

10.08.2023 09:36
Tätä mietin iltaisin, kun koulut alkavat: Kunpa jokainen lapsi saisi olla oma itsensä juuri sellaisena kuin on
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tätä mietin il­tai­sin, kun koulut al­ka­vat: Kunpa jo­kai­nen lapsi saisi olla oma itsensä juuri sel­lai­se­na kuin on

09.08.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko liu­ku­mas­sa vä­hem­mis­tö­jen dik­ta­tuu­riin?

07.08.2023 05:00 1
Rovaniemellä osoitettiin mieltä Orpon hallitusta ja rasismia vastaan – "Sanat ovat ensimmäisiä tekoja"

Ro­va­nie­mel­lä osoi­tet­tiin mieltä Orpon hal­li­tus­ta ja ra­sis­mia vastaan – "Sanat ovat en­sim­mäi­siä tekoja"

29.07.2023 16:06 59
Tilaajille
Toimittajalta: Ennen vain lisättiin hamekerroksia – alushousut ja kuukautissuojat muuttivat monen elämän, mutta edelleen miljoonille ihmisille kuukautiset ovat este yhteiskuntaan osallistumiselle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ennen vain li­sät­tiin ha­me­ker­rok­sia – alus­hou­sut ja kuu­kau­tis­suo­jat muut­ti­vat monen elämän, mutta edel­leen mil­joo­nil­le ih­mi­sil­le kuu­kau­ti­set ovat este yh­teis­kun­taan osal­lis­tu­mi­sel­le

27.07.2023 07:05
Mielenosoituksen tavoitteena on nollatoleranssi rasismille – "Puheet on pidetty, nyt on käytännön tekojen aika"

Mie­len­osoi­tuk­sen ta­voit­tee­na on nol­la­to­le­rans­si ra­sis­mil­le – "­Pu­heet on pi­det­ty, nyt on käy­tän­nön tekojen aika"

20.07.2023 20:32 37
Tilaajille
Oikeusministeriön rasismin vastainen kampanjasivusto poistui – liittyy kampanjan päättymiseen

Oi­keus­mi­nis­te­riön ra­sis­min vas­tai­nen kam­pan­ja­si­vus­to poistui – liittyy kam­pan­jan päät­ty­mi­seen

13.07.2023 14:02
Tilaajille
Jokamiehenoikeudet jäävät historiaan, kun Metsähallitus ottaa käyttöön jokaisenoikeudet

Jo­ka­mie­hen­oi­keu­det jäävät his­to­riaan, kun Met­sä­hal­li­tus ottaa käyt­töön jo­kai­sen­oi­keu­det

26.06.2023 10:59 11
Rovaniemen kirkkovaltuustolle jätetään aloite samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä seurakunnan tiloissa

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­tol­le jä­te­tään aloite samaa su­ku­puol­ta olevien parien vih­ki­mi­ses­tä seu­ra­kun­nan ti­lois­sa

07.06.2023 19:24 11
Tilaajille