Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Koronapandemia
Kuukausi ja vanhemmat
Lehtiväite: Brittipääministeri Johnsonin henkilökunta järjesti viikoittaisia viinijuhlia pandemian keskellä

Leh­ti­väi­te: Brit­ti­pää­mi­nis­te­ri John­so­nin hen­ki­lö­kun­ta jär­jes­ti vii­koit­tai­sia vii­ni­juh­lia pan­de­mian kes­kel­lä

15.01.2022 15:26 2
Varasairaala valmiustilaan, vuodeosastoja kartoitetaan – Näin Pohjois-Suomi varautuu lisääntyvään koronapotilaiden määrään

Va­ra­sai­raa­la val­mius­ti­laan, vuo­de­osas­to­ja kar­toi­te­taan – Näin Poh­jois-Suo­mi va­rau­tuu li­sään­ty­vään ko­ro­na­po­ti­lai­den määrään

14.01.2022 17:00 7
Tilaajille
Kittilän kunta järjestää aluevaalipaneelin perjantaina  – sekä yleisö että panelistit osallistuvat etänä

Kit­ti­län kunta jär­jes­tää alue­vaa­li­pa­nee­lin per­jan­tai­na – sekä yleisö että pa­ne­lis­tit osal­lis­tu­vat etänä

12.01.2022 22:04
Tilaajille
Mitä hallituksen koronanyrkki linjasi ja suositti? Katso keskeiset asiat

Mitä hal­li­tuk­sen ko­ro­na­nyrk­ki linjasi ja suo­sit­ti? Katso kes­kei­set asiat

08.01.2022 15:50 3
"Ravintoloiden täyssulku on mahdollinen", kertoi Sanna Marin Ylellä

"Ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku on mah­dol­li­nen", kertoi Sanna Marin Ylellä

08.01.2022 13:26 8
Maran Timo Lappi: Ravintoloiden täyssulku tarkoittaisi kymmenientuhansien lomauttamista – "Matkailu on alkanut juuri elpyä"

Maran Timo Lappi: Ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku tar­koit­tai­si kym­me­nien­tu­han­sien lo­maut­ta­mis­ta – "Mat­kai­lu on alkanut juuri elpyä"

08.01.2022 10:47 26
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ro­ko­te­pak­koa Suomeen

08.01.2022 04:30
Tilaajille
Koronan neljäs aalto pyyhkii läpi yhteiskunnan, eikä sitä voi pysäyttää – strategiaa on muutettava
Pääkirjoitus

Koronan neljäs aalto pyyhkii läpi yh­teis­kun­nan, eikä sitä voi py­säyt­tää – stra­te­giaa on muu­tet­ta­va

06.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä sata uutta koronatartuntaa

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä sata uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

05.01.2022 14:24 8
Tilaajille
THL: Suomessa on raportoitu 6 791 uutta koronavirustartuntaa – sairaalahoidossa 422 ihmistä

THL: Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 6 791 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – sai­raa­la­hoi­dos­sa 422 ihmistä

05.01.2022 12:25
Sodankylässä 30 uutta koronatartuntaa

So­dan­ky­läs­sä 30 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

04.01.2022 10:37
Tilaajille
THL:n Salminen kehottaa päättäjiä harkitsemaan terveydenhuollon resurssien lisäämistä – "Koronaan ei voida ikuisesti suhtautua toisin kuin muihin tauteihin"

THL:n Sal­mi­nen ke­hot­taa päät­tä­jiä har­kit­se­maan ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien li­sää­mis­tä – "Ko­ro­naan ei voida ikui­ses­ti suh­tau­tua toisin kuin muihin tau­tei­hin"

31.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Pandemian loppu voi koittaa ensi vuonna, mutta se vaatinee rokoteitsekkyydestä luopumista
Pääkirjoitus

Pan­de­mian loppu voi koittaa ensi vuonna, mutta se vaa­ti­nee ro­ko­te­it­sek­kyy­des­tä luo­pu­mis­ta

31.12.2021 05:30 2
Tilaajille
AFP: Maailmassa todettu ensimmäistä kertaa yli miljoona koronatartuntaa päivässä

AFP: Maail­mas­sa todettu en­sim­mäis­tä kertaa yli mil­joo­na ko­ro­na­tar­tun­taa päi­väs­sä

30.12.2021 14:33
Jääkiekon emämaan kisakupla täyttyi koronalla ja sitten nuorten pelaajien kyynelillä

Jää­kie­kon emämaan ki­sa­kup­la täyttyi ko­ro­nal­la ja sitten nuorten pe­laa­jien kyy­ne­lil­lä

30.12.2021 10:15 2
Osalla vuorossa jo neljäs koronarokote – kuinka monta tarvitaan, ennen kuin tauti on nujerrettu?

Osalla vuo­ros­sa jo neljäs ko­ro­na­ro­ko­te – kuinka monta tar­vi­taan, ennen kuin tauti on nu­jer­ret­tu?

29.12.2021 19:33 4
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä kaksinkertaistunut Lapissa – tartunnat ovat lisääntyneet erityisesti pienemmillä paikkakunnilla

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kak­sin­ker­tais­tu­nut Lapissa – tar­tun­nat ovat li­sään­ty­neet eri­tyi­ses­ti pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la

29.12.2021 10:05 23
Tilaajille
Uusia rajoituksia voimaan myös Lapissa – pääsenkö konserttiin, ravintolaan tai ostoksille Ruotsiin?

Uusia ra­joi­tuk­sia voimaan myös Lapissa – pää­sen­kö kon­sert­tiin, ra­vin­to­laan tai os­tok­sil­le Ruot­siin?

28.12.2021 12:12 2
Tilaajille
Etuajassa joulunviettoon lähtenyt NHL myöhäistää kaukaloihin paluuta päivällä

Etu­ajas­sa jou­lun­viet­toon läh­te­nyt NHL myö­häis­tää kau­ka­loi­hin paluuta päi­väl­lä

25.12.2021 07:37
Joulurauha julistettiin Turussa jälleen ilman yleisöä

Jou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin Turussa jälleen ilman yleisöä

24.12.2021 12:40