Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koronapandemia
Suomi uudelleenjakamisen yhteiskuntana
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi uu­del­leen­ja­ka­mi­sen yh­teis­kun­ta­na

25.09.2023 06:00 1
Maastopyöräkaupoilla on nyt valinnanvaraa – koronapandemian aikaiset toimitusvaikeudet ovat helpottaneet

Maas­to­pyö­rä­kau­poil­la on nyt va­lin­nan­va­raa – ­ko­ro­na­pan­de­mian ai­kai­set toi­mi­tus­vai­keu­det ovat hel­pot­ta­neet

02.08.2023 19:21 1
Tilaajille
Yrittäjä Ami Salmela löydettiin tiedottomana lattialta – yhteen vuoteen osui aivoinfarkti, hengenvaarallinen sairaalabakteeri ja oman lapsen syntymä: "Selvisin aika vähällä"

Yrit­tä­jä Ami Salmela löy­det­tiin tie­dot­to­ma­na lat­tial­ta – yhteen vuoteen osui ai­voin­fark­ti, hen­gen­vaa­ral­li­nen sai­raa­la­bak­tee­ri ja oman lapsen syn­ty­mä: "Sel­vi­sin aika vä­häl­lä"

28.05.2023 19:30
Tilaajille
WHO: Koronavirus ei ole enää kansainvälinen kansanterveysuhka

WHO: Ko­ro­na­vi­rus ei ole enää kan­sain­vä­li­nen kan­san­ter­veys­uh­ka

05.05.2023 21:10
Kiinassa odotetaan uudenvuoden matkaryntäyksen vaikutusta koronaan epävarmoissa tunnelmissa

Kii­nas­sa odo­te­taan uu­den­vuo­den mat­ka­ryn­täyk­sen vai­ku­tus­ta ko­ro­naan epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa

21.01.2023 15:31
Lähes totaalinen rokoteriippuvuus paljastui koronakriisissä – Afrikka valmistelee omaa rokotetuotantoaan neljässä maassa EU:n rahoituksella ja tuella

Lähes to­taa­li­nen ro­ko­te­riip­pu­vuus pal­jas­tui ko­ro­na­krii­sis­sä – Afrikka val­mis­te­lee omaa ro­ko­te­tuo­tan­toaan nel­jäs­sä maassa EU:n ra­hoi­tuk­sel­la ja tuella

20.11.2022 18:30
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri suosittelee neljännen koronarokotusten antamista sote-henkilöstölle – suositus  poikkeaa THL:n linjasta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri suo­sit­te­lee nel­jän­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mis­ta sote-hen­ki­lös­töl­le – ­suo­si­tus poik­keaa THL:n lin­jas­ta

25.10.2022 15:48 11
Tilaajille
Päiväkirja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?

27.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Pohjoismaat terästävät hallitusten yhteistyötä – pandemian kompasteluista halutaan ottaa opiksi ja tehostaa tiedottamista

Poh­jois­maat te­räs­tä­vät hal­li­tus­ten yh­teis­työ­tä – pan­de­mian kom­pas­te­luis­ta ha­lu­taan ottaa opiksi ja te­hos­taa tie­dot­ta­mis­ta

29.08.2022 20:15 1
Tilaajille
Eiköhän tämä taas tästä
Kolumni

Eiköhän tämä taas tästä

15.08.2022 06:00 3
Tilaajille
Pandemia ei ole ohi, varoittaa infektiolääkäri – syksyksi odotettava uusi variantti tarttuu yhtä tehokkaasti kuin tuhkarokko

Pan­de­mia ei ole ohi, va­roit­taa in­fek­tio­lää­kä­ri – ­syk­syk­si odo­tet­ta­va uusi va­riant­ti tarttuu yhtä te­hok­kaas­ti kuin tuh­ka­rok­ko

03.08.2022 06:30 14
Tilaajille
Koronaviruksesta on tullut pysyvä vieras, ja sellaisena sen kanssa pitää opetella elämään – ohjeistuksiin kaivataan ryhtiä
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta on tullut pysyvä vieras, ja sel­lai­se­na sen kanssa pitää ope­tel­la elämään – oh­jeis­tuk­siin kai­va­taan ryhtiä

29.07.2022 20:00 3
Tilaajille
Wuhanin villieläintori oli koronapandemian alkujuuri, sanovat kaksi uutta tutkimusta

Wuhanin vil­li­eläin­to­ri oli ko­ro­na­pan­de­mian al­ku­juu­ri, sanovat kaksi uutta tut­ki­mus­ta

27.07.2022 12:05 1
Polttoainerallin Venäjälle arvioidaan alkavan tulevana viikonloppuna itärajalla, kun matkustusrajoitukset ovat poistumassa – ulkoministeriö odottaa viisumien hakemisen Venäjältä vilkastuvan

Polt­to­ai­ne­ral­lin Ve­nä­jäl­le ar­vioi­daan alkavan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na itä­ra­jal­la, kun mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa – ul­ko­mi­nis­te­riö odottaa vii­su­mien ha­ke­mi­sen Ve­nä­jäl­tä vil­kas­tu­van

14.07.2022 14:55 6
Lapissa koronatartunnat ovat kasvussa, mutta huolissaan ei tarvitse olla – "THL:n ennakkopäätös neljänsien rokotuksien laajentamisesta oli tervetullut"

Lapissa ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kas­vus­sa, mutta huo­lis­saan ei tar­vit­se olla – "THL:n en­nak­ko­pää­tös nel­jän­sien ro­ko­tuk­sien laa­jen­ta­mi­ses­ta oli ter­ve­tul­lut"

06.07.2022 15:11 7
Tilaajille
Tuore tutkimus: Koronarokotteet estivät lähes 20 miljoonaa kuolemaa – koronatartuntojen määrä on kääntynyt jälleen kasvuun

Tuore tut­ki­mus: Ko­ro­na­ro­kot­teet estivät lähes 20 mil­joo­naa kuo­le­maa – ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kään­ty­nyt jälleen kasvuun

24.06.2022 14:18 5
"Matalan kynnyksen tekemiselle on nyt selvästi tarvetta" – lasten koiraleirillä opetellaan yhdessä koira-arjen taitoja

"Ma­ta­lan kyn­nyk­sen te­ke­mi­sel­le on nyt sel­väs­ti tar­vet­ta" – lasten koi­ra­lei­ril­lä ope­tel­laan yhdessä koi­ra-ar­jen taitoja

23.06.2022 16:27
Tilaajille
Etätyön liikunnanpuute voi lihottaa – Tutkimusprofessori toivoo työnantajalle lisää vaikutusvaltaa siihen, mitä ruokaa lounaspassilla voi ostaa

Etätyön lii­kun­nan­puu­te voi li­hot­taa – Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri toivoo työn­an­ta­jal­le lisää vai­ku­tus­val­taa siihen, mitä ruokaa lou­nas­pas­sil­la voi ostaa

22.06.2022 12:00
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

13.06.2022 11:11 16
Tilaajille
Linja-autossa ei ole enää tunnelmaa kuin suosituimmilla reiteillä – korona söi bussimatkustamisen suosiota

Lin­ja-au­tos­sa ei ole enää tun­nel­maa kuin suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä – korona söi bus­si­mat­kus­ta­mi­sen suo­sio­ta

04.06.2022 14:58