tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Talouskasvu
Nordealta synkkä ennuste: "Voimme nähdä jo piankin syvän taantuman" – pankin mukaan Suomen talouden kasvu pysähtyy

Nor­deal­ta synkkä en­nus­te: "Voimme nähdä jo piankin syvän taan­tu­man" – ­pan­kin mukaan Suomen ta­lou­den kasvu py­säh­tyy

07.09.2022 20:10 2
Nordealta synkkä ennuste: "Voimme nähdä jo piankin syvän taantuman"

Nor­deal­ta synkkä en­nus­te: "Voimme nähdä jo piankin syvän taan­tu­man"

07.09.2022 13:20 5
Venäjän sodan vaikutukset talouteen työllistävät Brysselissä vielä pitkään – Euroopan komissio kaavailee Ukrainan jälleenrakentamiseen omaa välinettä

Venäjän sodan vai­ku­tuk­set ta­lou­teen työl­lis­tä­vät Brys­se­lis­sä vielä pitkään – Eu­roo­pan ko­mis­sio kaa­vai­lee Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen omaa vä­li­net­tä

22.05.2022 18:30
Tilaajille
Koronasta elpyvään talouteen iskee voimalla Venäjän hyökkäyssota, joka pitkittyessään syö Suomen kasvun
Pääkirjoitus

Ko­ro­nas­ta el­py­vään ta­lou­teen iskee voi­mal­la Venäjän hyök­käys­so­ta, joka pit­kit­tyes­sään syö Suomen kasvun

23.03.2022 20:44 9
Tilaajille
Pankkien ennusteet Suomen talouskasvusta laskivat – inflaatio nopeinta sitten vuoden 1990

Pank­kien en­nus­teet Suomen ta­lous­kas­vus­ta las­ki­vat – inf­laa­tio no­pein­ta sitten vuoden 1990

11.03.2022 10:18 1
Omikron ei tartuttavuudestaan huolimatta ole saanut taloutta yskimään pahasti
Pääkirjoitus

Omikron ei tar­tut­ta­vuu­des­taan huo­li­mat­ta ole saanut ta­lout­ta ys­ki­mään pahasti

30.01.2022 17:19 1
Tilaajille
Toinen koronajoulu menee rajoitusten merkeissä, Suomen talous ei onneksi ole kuukahtanut koronan edessä
Pääkirjoitus

Toinen ko­ro­na­jou­lu menee ra­joi­tus­ten mer­keis­sä, Suomen talous ei onneksi ole kuu­kah­ta­nut koronan edessä

24.12.2021 06:00 5
Tilaajille
Tuplaraiteita, ohistusteitä, siltoja – Ruotsi kiihdyttää pohjoisen liikenneinvestointeja teollisuushankkeiden tueksi

Tup­la­rai­tei­ta, ohis­tus­tei­tä, siltoja – Ruotsi kiih­dyt­tää poh­joi­sen lii­ken­ne­in­ves­toin­te­ja teol­li­suus­hank­kei­den tueksi

02.12.2021 11:23 6
Tilaajille
Metsä Fibre laski Kemin biotuotetehtaan luovan 2500 työpaikkaa, tuore selvitys arvioi määräksi 4300

Metsä Fibre laski Kemin bio­tuo­te­teh­taan luovan 2500 työ­paik­kaa, tuore sel­vi­tys arvioi mää­räk­si 4300

23.11.2021 06:30 8
Tilaajille
Tuhansien nokioitten maa?
Kolumni

Tu­han­sien no­kioit­ten maa?

16.08.2021 06:00
Tilaajille
Valtion ja kuntien verotuksen nousupaineet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion ja kuntien ve­ro­tuk­sen nou­su­pai­neet

06.08.2021 08:00 3
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin teollisuuteen kylvetään miljardeja tuulivoiman ja maahanmuuton ansiosta
Kolumni

Poh­jois-Ruot­sin teol­li­suu­teen kyl­ve­tään mil­jar­de­ja tuu­li­voi­man ja maa­han­muu­ton an­sios­ta

27.02.2021 05:00 7
Tilaajille
Sipilän ryhmä on kerännyt keinot omistajuuden vahvistamiseksi – hallitus voi tehdä ensimmäiset päätökset jo kehysriihessä

Sipilän ryhmä on ke­rän­nyt keinot omis­ta­juu­den vah­vis­ta­mi­sek­si – hal­li­tus voi tehdä en­sim­mäi­set pää­tök­set jo ke­hys­rii­hes­sä

17.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Talous on selvinnyt koronasta yllättävän vähin vaurioin, uudet investoinnit ovat paras joululahja suomalaisille
Pääkirjoitus

Talous on sel­vin­nyt ko­ro­nas­ta yl­lät­tä­vän vähin vau­rioin, uudet in­ves­toin­nit ovat paras jou­lu­lah­ja suo­ma­lai­sil­le

23.12.2020 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nyt on EU-ra­haa jaossa

27.08.2020 13:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mistä rahat hy­vin­voin­tiin?

09.07.2020 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tu­le­vai­suu­tem­me nojaa kor­keaan osaa­mi­seen

26.05.2020 08:48
Tilaajille
Pääkirjoitus: Yhteiskuntaa voitaisiin avata eri puolilla maata tautitilanteesta riippuen eritahtisesti
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yh­teis­kun­taa voi­tai­siin avata eri puo­lil­la maata tau­ti­ti­lan­tees­ta riip­puen eri­tah­ti­ses­ti

24.04.2020 06:00
Tilaajille
Kriisi läpivalaisee johtajat – nyt on hyvä hetki tehdä muistiinpanot tulevia vaaleja varten
Kolumni

Kriisi lä­pi­va­lai­see joh­ta­jat – nyt on hyvä hetki tehdä muis­tiin­pa­not tulevia vaaleja varten

04.04.2020 08:51
Tilaajille
Etlan Kangasharjulla on hieman lohduttavaa sanottavaa taloudesta: Kasvu voi alkaa jo juhannussaunojen jälkeen – eikä 90-luvun lama toistu

Etlan Kan­gas­har­jul­la on hieman loh­dut­ta­vaa sa­not­ta­vaa ta­lou­des­ta: Kasvu voi alkaa jo ju­han­nus­sau­no­jen jälkeen – eikä 90-lu­vun lama toistu

27.03.2020 21:47