Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koronarokotus
Tutkimus: yli 70 prosentilla suomalaisista on sairastetun koronan tuottamia viruksen vasta-aineita

Tut­ki­mus: yli 70 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta on sai­ras­te­tun koronan tuot­ta­mia vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

16.06.2023 08:40
Tilaajille
THL: Yli puolella suomalaisista on sekä rokotuksen että sairastetun taudin tuottamia koronaviruksen vasta-aineita

THL: Yli puo­lel­la suo­ma­lai­sis­ta on sekä ro­ko­tuk­sen että sai­ras­te­tun taudin tuot­ta­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

27.02.2023 09:00
Tilaajille
Terveystalo aloittaa koronarokotteiden jakamisen yli 18-vuotiaille työterveys- ja yksityisasiakkailleen Rovaniemellä

Ter­veys­ta­lo aloit­taa ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja­ka­mi­sen yli 18-vuo­tiail­le työ­ter­veys- ja yk­si­tyis­asiak­kail­leen Ro­va­nie­mel­lä

07.02.2023 09:04 2
Tilaajille
THL ei toistaiseksi suosittele sote-ammattilaisille neljättä koronarokotetta – Nohynek: "Toive tai halu saada tehosterokote ei ole riittävä peruste suosituksen antamiselle"

THL ei tois­tai­sek­si suo­sit­te­le sote-am­mat­ti­lai­sil­le nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – No­hy­nek: "Toive tai halu saada te­hos­te­ro­ko­te ei ole riit­tä­vä peruste suo­si­tuk­sen an­ta­mi­sel­le"

26.10.2022 17:57 2
Ei ottanut koronapiikkiä – NBA-tähti Kyrie Irving menetti 100 miljoonan sopimuksen

Ei ottanut ko­ro­na­piik­kiä – NBA-täh­ti Kyrie Irving menetti 100 mil­joo­nan so­pi­muk­sen

27.09.2022 12:56
Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireille uudet koronarokotusohjeet – sairastetulla taudilla ei ole enää merkitystä rokotuksissa

Lapin ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­reil­le uudet ko­ro­na­ro­ko­tus­oh­jeet – sai­ras­te­tul­la tau­dil­la ei ole enää mer­ki­tys­tä ro­ko­tuk­sis­sa

25.09.2022 11:00 6
Tilaajille
"Turvavälit ja hygieniaohjeet kannattaa yhä muistaa" – koronakuormitus on maltillisella tasolla Lapin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa,  kuolemantapauksia koko pandemian ajalta alle sata

"Tur­va­vä­lit ja hy­gie­nia­oh­jeet kan­nat­taa yhä muis­taa" – ­ko­ro­na­kuor­mi­tus on mal­til­li­sel­la tasolla Lapin sai­raa­lois­sa ja ter­veys­kes­kuk­sis­sa, kuo­le­man­ta­pauk­sia koko pan­de­mian ajalta alle sata

28.07.2022 13:00 2
Tilaajille
Voimakkaasti immuunipuutteiset yli 12-vuotiaat voivat varata ajan viidenteen koronarokotukseen Sodankylässä

Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set yli 12-vuo­tiaat voivat varata ajan vii­den­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen So­dan­ky­läs­sä

17.06.2022 09:29
Tilaajille
Neljännet koronarokotukset laajenevat iäkkäiden joukossa Kittilässä

Nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat iäk­käi­den jou­kos­sa Kit­ti­läs­sä

21.05.2022 13:13
Tilaajille
Rovaniemen koronarokotukset tauolla pääsiäisenä

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tauolla pää­siäi­se­nä

11.04.2022 13:33
Päiväkirja: Olenko ihan normaali?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olenko ihan nor­maa­li?

23.01.2022 18:38
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa 5–11-vuotiaiden koronarokotukset

Ro­va­nie­mi aloit­taa 5–11-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

30.12.2021 16:10 1
Tilaajille
Suomalaismäkihyppääjä ei hyväksynyt päätöstä koronatestikuluista – Urheilun oikeusturvalautakunta ratkaisi asian Hiihtoliiton hyväksi

Suo­ma­lais­mä­ki­hyp­pää­jä ei hy­väk­sy­nyt pää­tös­tä ko­ro­na­tes­ti­ku­luis­ta – Ur­hei­lun oi­keus­tur­va­lau­ta­kun­ta rat­kai­si asian Hiih­to­lii­ton hyväksi

28.12.2021 12:33
40 vuotta täyttäneet voivat varata aikoja kolmanteen koronarokotukseen Rovaniemellä

40 vuotta täyt­tä­neet voivat varata aikoja kol­man­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Ro­va­nie­mel­lä

27.12.2021 17:28
Tilaajille
Rovaniemellä kolmannen koronarokotuksen voi hakea nyt aiemmin kuin ennen

Ro­va­nie­mel­lä kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen voi hakea nyt aiemmin kuin ennen

22.12.2021 11:37
Tilaajille
Kiire olisi miettiä sitä, mihin terveydenhuollon rajallisia resursseja käytetään
Kolumni

Kiire olisi miettiä sitä, mihin ter­vey­den­huol­lon ra­jal­li­sia re­surs­se­ja käy­te­tään

17.12.2021 20:00 9
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa kolmannet koronarokotukset 50 vuotta täyttäneille ja sote-henkilöstölle

Ro­va­nie­mi aloit­taa kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 50 vuotta täyt­tä­neil­le ja sote-hen­ki­lös­töl­le

15.12.2021 17:18
Tilaajille
Suositus, painostus ja pakottaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­si­tus, pai­nos­tus ja pa­kot­ta­mi­nen

20.11.2021 05:15 4
Tilaajille
Yrityslahjoittaja kannustaa rokotuksiin – Rovaniemellä rokotteen ottavien kesken arvotaan kaksi 500 euron lahjakorttia

Yri­tys­lah­joit­ta­ja kan­nus­taa ro­ko­tuk­siin – ­Ro­va­nie­mel­lä ro­kot­teen ot­ta­vien kesken ar­vo­taan kaksi 500 euron lah­ja­kort­tia

28.10.2021 12:56
Tilaajille
Voitetaan normaali elämä yhdessä takaisin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voi­te­taan nor­maa­li elämä yhdessä ta­kai­sin

21.10.2021 05:30 3
Tilaajille