Koronarokotus
Kuukausi

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pieni lapsi itki ko­ro­na­tes­tis­sä, ja itse huo­ma­sin tui­jot­ta­va­ni omaan napaani

28.04.2021 09:38
Lukijalta Mielipide

Hoi­to­hen­ki­lös­tö ro­ko­tet­ta­va ensin

20.04.2021 08:45
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­te­taan seu­raa­vak­si 55 vuotta täyt­tä­neet ris­ki­ryh­mä­läi­set – ro­ko­tus­ai­ko­ja voi nyt varata

19.04.2021 15:47
Tilaajille
Vanhemmat

Ro­va­nie­mel­lä yli 78-vuo­tiail­le ja 1. ris­ki­ryh­män kuu­lu­vil­le lisää ro­kot­tei­ta

08.03.2021 10:57 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Avus­ta­jil­le ja omais­hoi­ta­jil­le pitää antaa rokote yhtä aikaa ris­ki­ryh­mä­läi­sen kanssa

21.02.2021 14:58 2
Tilaajille

Tornio laa­jen­taa ro­ko­tet­ta­vien ryhmää yli 76-vuo­tiai­siin

16.02.2021 14:52
Tilaajille