Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Koronarokotus
Voitetaan normaali elämä yhdessä takaisin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voi­te­taan nor­maa­li elämä yhdessä ta­kai­sin

21.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Rovaniemi ja Utsjoki alkavat tarjota kolmansia rokoteannoksia voimakkaasti immuunipuutteisille

Ro­va­nie­mi ja Utsjoki alkavat tarjota kol­man­sia ro­ko­te­an­nok­sia voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

20.09.2021 11:33
Johtajaylilääkäri: ”Olisi järjetöntä jatkaa kaikkien oireisten testausta, kun influenssakausi alkaa”

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: ”Olisi jär­je­tön­tä jatkaa kaik­kien oi­reis­ten tes­taus­ta, kun inf­luens­sa­kau­si alkaa”

06.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Toista koronarokotusta voi aikaistaa Rovaniemellä – Rokotteiden välillä oltava silti 8 viikkoa

Toista ko­ro­na­ro­ko­tus­ta voi ai­kais­taa Ro­va­nie­mel­lä – Ro­kot­tei­den välillä oltava silti 8 viikkoa

25.08.2021 19:02
Tilaajille
Rokotuksen  jälkeen kannattaa välttää raskasta liikuntaa

Ro­ko­tuk­sen jälkeen kan­nat­taa välttää ras­kas­ta lii­kun­taa

21.08.2021 14:17
Kolarissa aloitetaan yli 12-vuotiaiden koronarokotukset tällä viikolla

Ko­la­ris­sa aloi­te­taan yli 12-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tällä vii­kol­la

16.08.2021 12:24
Rokotustodistukset saatava kuntoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­ko­tus­to­dis­tuk­set saatava kuntoon

16.08.2021 10:15
Tilaajille
Kemiläiset voivat  hakea ensimmäisen koronarokotteen ilman ajanvarausta Tervahallilta ensi keskiviikkona

Ke­mi­läi­set voivat hakea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta Ter­va­hal­lil­ta ensi kes­ki­viik­ko­na

12.08.2021 16:26
Rovaniemellä tarjotaan koronarokotuksia ilman ajanvarausta torstaina ja perjantaina – "Saimme hyvää palautetta mahdollisuudesta hakea rokote ilman ajanvarausta"

Ro­va­nie­mel­lä tar­jo­taan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta tors­tai­na ja per­jan­tai­na – "Saimme hyvää pa­lau­tet­ta mah­dol­li­suu­des­ta hakea rokote ilman ajan­va­raus­ta"

04.08.2021 13:46 1
Tilaajille
Toimittajalta: Jännitin rokotusta, joka olikin ohi sekunnissa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jän­ni­tin ro­ko­tus­ta, joka olikin ohi se­kun­nis­sa

04.08.2021 09:00
Rovaniemellä voi viikonloppuna hakea ensimmäisen koronarokotteen ilman ajanvarausta

Ro­va­nie­mel­lä voi vii­kon­lop­pu­na hakea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

29.07.2021 16:45 3
65 vuotta täyttänyt saa valita mrna-rokotteen tai Astra Zenecan rokotteen – Kuntien rokotusohjeet uusittiin keväällä

65 vuotta täyt­tä­nyt saa valita mrna-ro­kot­teen tai Astra Zenecan ro­kot­teen – Kuntien ro­ko­tus­oh­jeet uu­sit­tiin ke­vääl­lä

28.07.2021 13:00
Tilaajille
Sallassa saa koronarokotteen ilman ajanvarausta maanantaina

Sal­las­sa saa ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta maa­nan­tai­na

16.07.2021 11:01
Kysyimme, miten opiskelijan koronarokotuspaikka määräytyy – Erityisesti toisella paikkakunnalla opiskelevien rokotuspaikoissa on epätietoisuutta

Ky­syim­me, miten opis­ke­li­jan ko­ro­na­ro­ko­tus­paik­ka mää­räy­tyy – Eri­tyi­ses­ti toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la opis­ke­le­vien ro­ko­tus­pai­kois­sa on epä­tie­toi­suut­ta

14.07.2021 12:05
Tilaajille
Koronatestitodistus ja sairastetun koronavirustaudin todistukset Omakantaan – Matkustajan tulee itse selvittää kohdemaan kriteerit testituloksen voimassaololle

Ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tus ja sai­ras­te­tun ko­ro­na­vi­rus­tau­din to­dis­tuk­set Oma­kan­taan – Mat­kus­ta­jan tulee itse sel­vit­tää koh­de­maan kri­tee­rit tes­ti­tu­lok­sen voi­mas­sa­olol­le

08.07.2021 11:45
Tilaajille
Koronarokoteaiheisen julistekilpailun voittajat valittiin – Kilpailutyöt tarkastelivat rokotteen ottamisen tuomaa vapautta

Ko­ro­na­ro­ko­te­ai­hei­sen ju­lis­te­kil­pai­lun voit­ta­jat va­lit­tiin – Kil­pai­lu­työt tar­kas­te­li­vat ro­kot­teen ot­ta­mi­sen tuomaa va­paut­ta

02.07.2021 12:48 1
Tilaajille
Koronarokotuksen saaneita ei testata rajalla  – Yhden rokoteannoksen saaneille vahva suositus koronatestistä kolmen päivän päästä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen saa­nei­ta ei testata rajalla – Yhden ro­ko­te­an­nok­sen saa­neil­le vahva suo­si­tus ko­ro­na­tes­tis­tä kolmen päivän päästä

16.06.2021 11:09 3
Tilaajille
Päivittyvä koronaseuranta: Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, Rovaniemellä ei tilapäisesti saa koronatodistuksia, Sodankylä päivitti koronasuosituksia

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä ei ti­la­päi­ses­ti saa ko­ro­na­to­dis­tuk­sia, So­dan­ky­lä päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­sia

15.06.2021 11:54 2
Varusmiehille mahdollisuus ottaa koronarokote palveluksen aikana

Va­rus­mie­hil­le mah­dol­li­suus ottaa ko­ro­na­ro­ko­te pal­ve­luk­sen aikana

09.06.2021 18:49
Lapissa riittävä rokotesuoja saavutetaan kuukautta myöhemmin koko maan vauhdista – Broas: "Mitä parempi rokotekattavuus on, sitä paremmin yhteisö on suojassa"

Lapissa riit­tä­vä ro­ko­te­suo­ja saa­vu­te­taan kuu­kaut­ta myö­hem­min koko maan vauh­dis­ta – Broas: "Mitä parempi ro­ko­te­kat­ta­vuus on, sitä pa­rem­min yhteisö on suo­jas­sa"

27.05.2021 06:30 4
Tilaajille