Kolumni: Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

Työllisyys: Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

Koronarokotus
Neljännet koronarokotukset laajenevat iäkkäiden joukossa Kittilässä

Nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat iäk­käi­den jou­kos­sa Kit­ti­läs­sä

21.05.2022 13:13
Tilaajille
Rovaniemen koronarokotukset tauolla pääsiäisenä

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tauolla pää­siäi­se­nä

11.04.2022 13:33
Päiväkirja: Olenko ihan normaali?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olenko ihan nor­maa­li?

23.01.2022 18:38
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa 5–11-vuotiaiden koronarokotukset

Ro­va­nie­mi aloit­taa 5–11-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

30.12.2021 16:10 1
Tilaajille
Suomalaismäkihyppääjä ei hyväksynyt päätöstä koronatestikuluista – Urheilun oikeusturvalautakunta ratkaisi asian Hiihtoliiton hyväksi

Suo­ma­lais­mä­ki­hyp­pää­jä ei hy­väk­sy­nyt pää­tös­tä ko­ro­na­tes­ti­ku­luis­ta – Ur­hei­lun oi­keus­tur­va­lau­ta­kun­ta rat­kai­si asian Hiih­to­lii­ton hyväksi

28.12.2021 12:33
40 vuotta täyttäneet voivat varata aikoja kolmanteen koronarokotukseen Rovaniemellä

40 vuotta täyt­tä­neet voivat varata aikoja kol­man­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Ro­va­nie­mel­lä

27.12.2021 17:28
Tilaajille
Rovaniemellä kolmannen koronarokotuksen voi hakea nyt aiemmin kuin ennen

Ro­va­nie­mel­lä kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen voi hakea nyt aiemmin kuin ennen

22.12.2021 11:37
Tilaajille
Kiire olisi miettiä sitä, mihin terveydenhuollon rajallisia resursseja käytetään
Kolumni

Kiire olisi miettiä sitä, mihin ter­vey­den­huol­lon ra­jal­li­sia re­surs­se­ja käy­te­tään

17.12.2021 20:00 9
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa kolmannet koronarokotukset 50 vuotta täyttäneille ja sote-henkilöstölle

Ro­va­nie­mi aloit­taa kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 50 vuotta täyt­tä­neil­le ja so­te-hen­ki­lös­töl­le

15.12.2021 17:18
Tilaajille
Suositus, painostus ja pakottaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­si­tus, pai­nos­tus ja pa­kot­ta­mi­nen

20.11.2021 05:15 4
Tilaajille
Yrityslahjoittaja kannustaa rokotuksiin – Rovaniemellä rokotteen ottavien kesken arvotaan kaksi 500 euron lahjakorttia

Yri­tys­lah­joit­ta­ja kan­nus­taa ro­ko­tuk­siin – ­Ro­va­nie­mel­lä ro­kot­teen ot­ta­vien kesken ar­vo­taan kaksi 500 euron lah­ja­kort­tia

28.10.2021 12:56
Tilaajille
Voitetaan normaali elämä yhdessä takaisin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voi­te­taan nor­maa­li elämä yhdessä ta­kai­sin

21.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Rovaniemi ja Utsjoki alkavat tarjota kolmansia rokoteannoksia voimakkaasti immuunipuutteisille

Ro­va­nie­mi ja Utsjoki alkavat tarjota kol­man­sia ro­ko­te­an­nok­sia voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

20.09.2021 11:33
Johtajaylilääkäri: ”Olisi järjetöntä jatkaa kaikkien oireisten testausta, kun influenssakausi alkaa”

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: ”Olisi jär­je­tön­tä jatkaa kaik­kien oi­reis­ten tes­taus­ta, kun inf­luens­sa­kau­si alkaa”

06.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Toista koronarokotusta voi aikaistaa Rovaniemellä – Rokotteiden välillä oltava silti 8 viikkoa

Toista ko­ro­na­ro­ko­tus­ta voi ai­kais­taa Ro­va­nie­mel­lä – Ro­kot­tei­den välillä oltava silti 8 viikkoa

25.08.2021 19:02
Tilaajille
Rokotuksen  jälkeen kannattaa välttää raskasta liikuntaa

Ro­ko­tuk­sen jälkeen kan­nat­taa välttää ras­kas­ta lii­kun­taa

21.08.2021 14:17
Kolarissa aloitetaan yli 12-vuotiaiden koronarokotukset tällä viikolla

Ko­la­ris­sa aloi­te­taan yli 12-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tällä vii­kol­la

16.08.2021 12:24
Rokotustodistukset saatava kuntoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­ko­tus­to­dis­tuk­set saatava kuntoon

16.08.2021 10:15
Tilaajille
Kemiläiset voivat  hakea ensimmäisen koronarokotteen ilman ajanvarausta Tervahallilta ensi keskiviikkona

Ke­mi­läi­set voivat hakea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta Ter­va­hal­lil­ta ensi kes­ki­viik­ko­na

12.08.2021 16:26
Rovaniemellä tarjotaan koronarokotuksia ilman ajanvarausta torstaina ja perjantaina – "Saimme hyvää palautetta mahdollisuudesta hakea rokote ilman ajanvarausta"

Ro­va­nie­mel­lä tar­jo­taan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta tors­tai­na ja per­jan­tai­na – "Saimme hyvää pa­lau­tet­ta mah­dol­li­suu­des­ta hakea rokote ilman ajan­va­raus­ta"

04.08.2021 13:46 1
Tilaajille