Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

NBA

Mil­wau­kee Bucks otti en­sim­mäi­sen mes­ta­ruu­ten­sa vii­teen­kym­me­neen vuoteen – jouk­kueen kreik­ka­lais­täh­ti An­te­to­kounm­po upotti 50 pis­tet­tä

21.07.2021 08:56
Tilaajille

NBA:n lop­pu­ot­te­luis­sa koh­taa­vat 16 vuotta fi­naa­li­paik­kaa jah­dan­nut konkari ja louk­kaan­tu­nut Kreikan su­per­täh­ti

06.07.2021 10:00
Tilaajille

Lauri Mark­ka­sen Chicago Bulls jäi pu­do­tus­pe­li­kar­sin­nan ul­ko­puo­lel­le

15.05.2021 08:40
Tilaajille

Chicago kaatoi To­ron­ton – Lauri Mark­ka­nen pus­sit­ti pie­nel­lä pe­li­ajal­la 18 pis­tet­tä: ”Otan sen roolin, mikä minulle on tar­jol­la”

09.04.2021 10:08
Tilaajille

Chicago Bulls palasi voit­to­kan­taan, kaatoi itä­loh­kon kär­ki­jouk­kueen - vaih­to­pen­kil­tä ottelun aloit­ta­nut Mark­ka­nen heitti 8 pis­tet­tä

05.04.2021 13:05
Tilaajille

Ta­kai­sin vaih­to­pen­kil­le pu­don­nut Lauri Mark­ka­nen jäi viiteen pisteen

03.04.2021 08:17
Tilaajille

The Ath­le­tic: Bulls kuun­te­lee tar­jouk­sia Lauri Mark­ka­ses­ta

23.03.2021 20:55
Tilaajille

Mark­ka­nen jätti pelin kesken, ja seu­raa­va ottelu näyttää epä­to­den­nä­köi­sel­tä

06.02.2021 10:42
Tilaajille

30 pis­tet­tä heit­tä­neen Lauri Mark­ka­sen peli kulkee NBA:s­sa: – ”Kun Lauri pelaa ag­gres­sii­vi­ses­ti häntä ei voi py­säyt­tää”

02.02.2021 11:25
Tilaajille

Chicago Bulls hävisi ko­ti­ot­te­lus­sa pis­teel­lä Port­lan­dil­le – Mark­ka­nen heitti 31 pis­tet­tä

31.01.2021 10:24
Tilaajille

Lauri Mark­ka­nen loisti jouk­kueen­sa yk­kös­täh­te­nä ja iloitsi Chi­ca­gon voi­tois­ta: ”Meillä on paljon lah­jak­kai­ta pe­laa­jia”

18.01.2021 09:40
Tilaajille

Jouk­kue­to­ve­rin tar­tun­ta altisti Lauri Mark­ka­sen eris­tyk­siin

02.01.2021 11:11
Tilaajille

Mark­ka­sen Bulls voitti en­sim­mäis­tä kertaa tällä kau­del­la – suo­ma­lai­nen pääsi ken­täl­le mutta pelasi vain vajaat 20 mi­nuut­tia

30.12.2020 09:32
Tilaajille

Poh­je­vam­ma pakotti Lauri Mark­ka­sen pen­kil­le ja lopulta pu­ku­huo­nee­seen

28.12.2020 10:57
Tilaajille

Lauri Mark­ka­sen osumat eivät riit­tä­neet voit­toon - Chicago Bulls petti ta­ka­mies­ten ton­til­ta NBA-ko­ri­pal­lo­lii­gan avauk­ses­saan

24.12.2020 11:07
Tilaajille

Lauri Mark­ka­nen jäi ilman jat­ko­so­pi­mus­ta NBA:ssa - on kauden jälkeen muiden poi­mit­ta­vis­sa

22.12.2020 09:24
Tilaajille

Lauri Mark­ka­sen us­kal­let­ta­va astua esiin ta­ka­ri­vis­tä

21.12.2020 19:16
Tilaajille

Lauri Mark­ka­sen so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa kuumat ti­lan­teet – maa­nan­tai on ta­ka­ra­ja jat­ko­so­pi­muk­sen te­ke­mi­sel­le

18.12.2020 10:42
Tilaajille

Lauri Mark­ka­sen toi­vee­na jat­ko­so­pi­mus Chicago Bullsin kanssa, myös seura haluaa Suomen NBA-täh­den jat­ka­van

03.12.2020 13:04
Tilaajille

Ko­ri­pal­lo­maa­jouk­kue ei saa Lauri Mark­kas­ta EM-kar­sin­ta­pe­lei­hin - Petteri Koponen palaa maa­jouk­kueen pe­lin­joh­ta­jak­si Espoon ko­ro­na­kup­las­sa

12.11.2020 14:59
Tilaajille