Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Krista Kiuru
Sdp:n puheenjohtajan ja puoluesihteerin vaihtuminen voi näkyä myös puolueen talouslinjassa – odotettavissa on askel vasemmalta oikeammalle
Pääkirjoitus

Sdp:n pu­heen­joh­ta­jan ja puo­lue­sih­tee­rin vaih­tu­mi­nen voi näkyä myös puo­lueen ta­lous­lin­jas­sa – odo­tet­ta­vis­sa on askel va­sem­mal­ta oi­keam­mal­le

30.08.2023 20:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote oli susi jo syn­tyes­sään

03.07.2023 06:01
Näkökulma: Krista Kiurun ilmoitus sähköistää sdp:n puheenjohtajapelin ja lykkää presidenttiehdokkaan asettamista

Nä­kö­kul­ma: Krista Kiurun il­moi­tus säh­köis­tää sdp:n pu­heen­joh­ta­ja­pe­lin ja lykkää pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan aset­ta­mis­ta

02.05.2023 15:15
Tilaajille
Mediat: Krista Kiuru lähtee SDP:n puheenjohtajakisaan

Mediat: Krista Kiuru lähtee SDP:n pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan

01.05.2023 12:16 3
Ulkoistuksia jarrutellut ministeri Krista Kiuru vieraili ensi kertaa Länsi-Pohjan "Mehiläispesässä"

Ul­kois­tuk­sia jar­ru­tel­lut mi­nis­te­ri Krista Kiuru vie­rai­li ensi kertaa Län­si-Poh­jan "Me­hi­läis­pe­säs­sä"

14.03.2023 19:33 9
Tilaajille
Suomi alkaa valmistella rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille – EU-maita on suositeltu vaatimaan kaikilta Kiinasta saapuvilta matkustajilta negatiivista koronavirustestiä

Suomi alkaa val­mis­tel­la ra­joi­tuk­sia Kii­nas­ta tu­le­vil­le mat­kus­ta­jil­le – EU-mai­ta on suo­si­tel­tu vaa­ti­maan kai­kil­ta Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta mat­kus­ta­jil­ta ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä

05.01.2023 20:16 4
Suomen Xi hävisi taistelun – hyvä niin
Kolumni

Suomen Xi hävisi tais­te­lun – hyvä niin

03.12.2022 05:00 14
Tilaajille
Krista Kiuru on itsepäinen tahtonainen, josta tuli koronarajoitusten monumentaalinen symboli – vastustajilta yllättävä arvio ministerin työtavoista

Krista Kiuru on it­se­päi­nen tah­to­nai­nen, josta tuli ko­ro­na­ra­joi­tus­ten mo­nu­men­taa­li­nen symboli – vas­tus­ta­jil­ta yl­lät­tä­vä arvio mi­nis­te­rin työ­ta­vois­ta

29.01.2022 17:12 4
Tilaajille
Krista Kiuru kertoi ministeriönsä aloittaneen työn, joka antaa Lapille mahdollisuuden kahteen sairaalaan

Krista Kiuru kertoi mi­nis­te­riön­sä aloit­ta­neen työn, joka antaa Lapille mah­dol­li­suu­den kahteen sai­raa­laan

24.01.2022 05:00 7
Tilaajille
Aikuisten edun nimissä ei pitäisi tarpeettomasti vaarantaa lasten ja nuorten etua
Pääkirjoitus

Ai­kuis­ten edun nimissä ei pitäisi tar­peet­to­mas­ti vaa­ran­taa lasten ja nuorten etua

09.01.2022 17:00 13
Tilaajille
Yle: STM ehdottaa koulujen siirtämistä etäopetukseen

Yle: STM eh­dot­taa kou­lu­jen siir­tä­mis­tä etä­ope­tuk­seen

05.01.2022 20:07 4
Näkökulma: Koronasota ei yhtä naista kaipaa vai kaipaako? – Krista Kiuru on realistinen pessimisti, joka halutessaan jyrää sulut päälle

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­so­ta ei yhtä naista kaipaa vai kai­paa­ko? – Krista Kiuru on rea­lis­ti­nen pes­si­mis­ti, joka ha­lu­tes­saan jyrää sulut päälle

22.12.2021 16:09 3
Tilaajille
Kiuru: Sote-ministeriryhmässä näkemyseroja omikronin torjunnasta

Kiuru: Sote-mi­nis­te­ri­ryh­mäs­sä nä­ke­mys­ero­ja omik­ro­nin tor­jun­nas­ta

21.12.2021 20:07 3
Kiire olisi miettiä sitä, mihin terveydenhuollon rajallisia resursseja käytetään
Kolumni

Kiire olisi miettiä sitä, mihin ter­vey­den­huol­lon ra­jal­li­sia re­surs­se­ja käy­te­tään

17.12.2021 20:00 9
Tilaajille
Eduskunnan tulee hylätä hallituksen kelvoton esitys matkustusrajoitusten jatkamisesta, perusteita jatkolle ei ole
Pääkirjoitus

Edus­kun­nan tulee hylätä hal­li­tuk­sen kel­vo­ton esitys mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta, pe­rus­tei­ta jat­kol­le ei ole

22.09.2021 21:30 13
Tilaajille
Analyysi: Matkustusrajoitusten sekametelisoppa

Ana­lyy­si: Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten se­ka­me­te­li­sop­pa

21.09.2021 17:55 17
Tilaajille
Kireille maahantulorajoituksille ei löydy enää terveysperusteita
Pääkirjoitus

Ki­reil­le maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sil­le ei löydy enää ter­veys­pe­rus­tei­ta

21.09.2021 05:30 6
Tilaajille
Yle: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan marjayritykset eivät ole suojelleet poimjoita riittävästi

Yle: Perhe- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Krista Kiurun mukaan mar­ja­yri­tyk­set eivät ole suo­jel­leet poim­joi­ta riit­tä­väs­ti

17.08.2021 11:20 23
Tilaajille
Krista Kiurun koronavalta herättää paitsi ihmetystä myös kysymyksiä demokratian tilasta
Pääkirjoitus

Krista Kiurun ko­ro­na­val­ta he­rät­tää paitsi ih­me­tys­tä myös ky­sy­myk­siä de­mo­kra­tian tilasta

07.07.2021 18:37 37
Tilaajille
Kiitos Krista Kiuru
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos Krista Kiuru

30.06.2021 09:49 1