Etäopetus
Kuukausi
Etäopetus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin ammattikorkeakoulussa

Etä­ope­tus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

16.09.2020 13:34 0
Tilaajille
Lapin yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -töitä vuoden loppuun – Lähiopetusta järjestetään vain, jos se on välttämätöntä

Lapin yli­opis­tos­sa jat­ke­taan etä­ope­tus­ta ja -töitä vuoden loppuun – Lä­hi­ope­tus­ta jär­jes­te­tään vain, jos se on vält­tä­mä­tön­tä

15.09.2020 10:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Li­sä­kou­lu­tus­ta etä­ope­tuk­seen

10.09.2020 04:30 0
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta koronatartuntaa, Lapissa rauhallista – Kainuun altistumisessa 14 tartuntaa, Kuhmo sulkee palveluita

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Lapissa rau­hal­lis­ta – Kainuun al­tis­tu­mi­ses­sa 14 tar­tun­taa, Kuhmo sulkee pal­ve­lui­ta

30.08.2020 12:23 0
Vanhemmat
LM selvitti mitä yliopistot linjaavat syksyn opiskelusta: etäopetusta lisätään koronan takia

LM sel­vit­ti mitä yli­opis­tot lin­jaa­vat syksyn opis­ke­lus­ta: etä­ope­tus­ta li­sä­tään koronan takia

11.07.2020 06:00 0
Tutkimus: Moni koki oppivansa etäopetuksessa huonommin ja saavansa vähemmän tukea kuin normaalisti – suurin osa oppilaista käytti omia laitteita kotikoulussa

Tut­ki­mus: Moni koki op­pi­van­sa etä­ope­tuk­ses­sa huo­nom­min ja saa­van­sa vä­hem­män tukea kuin nor­maa­lis­ti – suurin osa op­pi­lais­ta käytti omia lait­tei­ta ko­ti­kou­lus­sa

19.06.2020 06:00 0
Saamen kielten etäopetushanke sai jatkovuoden – Saamelaiskäräjät ja Utsjoki iloitsevat

Saamen kielten etä­ope­tus­han­ke sai jat­ko­vuo­den – Saa­me­lais­kä­rä­jät ja Utsjoki iloit­se­vat

17.06.2020 21:57 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lippu salkoon perheen kun­niak­si

09.06.2020 11:48 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Etä­ope­tus­ta voisi hyö­dyn­tää lä­hi­ope­tuk­ses­sa

17.05.2020 19:31 0
Tilaajille
Opetushallitus täsmensi ohjeistustaan – oikeus etäopetukseen myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Ope­tus­hal­li­tus täs­men­si oh­jeis­tus­taan – oikeus etä­ope­tuk­seen myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

15.05.2020 18:16 0
Turvallinen oppimisympäristö kivijalkana – Muutama yksittäinen oppilas jää Kaakamon koulusta kotiin

Tur­val­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö ki­vi­jal­ka­na – Muutama yk­sit­täi­nen oppilas jää Kaa­ka­mon kou­lus­ta kotiin

13.05.2020 16:11 0
Toimittajalta: Korona kilkattaa ruokakaupan kassalla
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Korona kil­kat­taa ruo­ka­kau­pan kas­sal­la

13.05.2020 14:49 0
Pääkirjoitus: Lähiopetukseen palaaminen on askel kohti normaalimpaa kouluarkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mi­nen on askel kohti nor­maa­lim­paa kou­lu­ar­kea

13.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ta­sa-ar­voi­nen kou­lu­ruo­kai­lu ei on­nis­tu­nut

12.05.2020 13:59 0
Tilaajille
Lähiopetukseen ei enää palata toisen asteen ja korkeakoulujen yksiköissä – toimitiloissa voidaan järjestää yksittäisiä näyttöjä valmistuville

Lä­hi­ope­tuk­seen ei enää palata toisen asteen ja kor­kea­kou­lu­jen yk­si­köis­sä – toi­mi­ti­lois­sa voidaan jär­jes­tää yk­sit­täi­siä näyt­tö­jä val­mis­tu­vil­le

07.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Etä­ope­tuk­sen hyödyt

06.05.2020 05:17 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Etä­opis­ke­lu val­mis­taa jat­ko-opin­toi­hin

06.05.2020 05:03 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Rauhaa opis­ke­luun, kiitos!

05.05.2020 05:30 0
Tilaajille
OAJ Lappi: Opettajilla hyvin erilaiset mahdollisuudet työskennellä poikkeusoloissa

OAJ Lappi: Opet­ta­jil­la hyvin eri­lai­set mah­dol­li­suu­det työs­ken­nel­lä poik­keus­olois­sa

04.05.2020 20:51 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koulujen avaaminen on tärkeä askel kohti normaalimpaa arkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jen avaa­mi­nen on tärkeä askel kohti nor­maa­lim­paa arkea

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille