Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ranuan 7.-luok­ka­lai­set etä­ope­tuk­seen jouk­ko­al­tis­tuk­sen vuoksi

tietokone, näppäimistö, etäkoulu, etätyö, läppäri, tietotekniikka
Kuva: Laura Seppä

Ranuan 7.-luokkien oppilaat siirtyvät jouluviikoksi etäopetukseen koronaviruksen joukkoaltistuksen vuoksi, kunta tiedottaa.

Oppilaiden joukkoaltistus liittyy seitsemäsluokkalaisten Syötteen matkaan. Oppilaat ovat etäopetuksessa 20.–22. joulukuuta.