Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Joukkoaltistuminen
Ranuan 7.-luokkalaiset etäopetukseen joukkoaltistuksen vuoksi

Ranuan 7.-luok­ka­lai­set etä­ope­tuk­seen jouk­ko­al­tis­tuk­sen vuoksi

19.12.2021 15:53
Tilaajille
Karanteenissa kahdeksasluokkalainen Daniel eristettiin muusta perheestä  – "Pikkusiskon huonepalvelu pelasti pitkät kotipäivät"

Ka­ran­tee­nis­sa kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Daniel eris­tet­tiin muusta per­hees­tä – "Pik­ku­sis­kon huo­ne­pal­ve­lu pelasti pitkät ko­ti­päi­vät"

16.11.2021 19:30 2
Tilaajille
Kemin Hepolan koulussa joukkoaltistuminen tiistaina – noin 20 henkilöä karanteeniin

Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na – noin 20 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin

28.09.2021 15:20
Rovaniemellä on voinut altistua koronalle useassa paikassa – Infektioylilääkäri Markku Broas painottaa koronatestien ja rokotusten tärkeyttä

Ro­va­nie­mel­lä on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useassa pai­kas­sa – In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas pai­not­taa ko­ro­na­tes­tien ja ro­ko­tus­ten tär­keyt­tä

29.07.2021 17:37 10
Useita mahdollisia altistumisia eri paikoissa Torniossa tällä viikolla – Joukkoaltistuminen rippikoulun konfirmaatioharjoituksessa, yli 30 karanteeniin

Useita mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia eri pai­kois­sa Tor­nios­sa tällä vii­kol­la – Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen rip­pi­kou­lun kon­fir­maa­tio­har­joi­tuk­ses­sa, yli 30 ka­ran­tee­niin

16.07.2021 14:11 5
Koronatilanne pahenee Rovaniemellä: Useita altistumisia eri puolilla kaupunkia ja urheilutapahtumissa – Tällä viikolla jo 35 tartuntaa

Ko­ro­na­ti­lan­ne pahenee Ro­va­nie­mel­lä: Useita al­tis­tu­mi­sia eri puo­lil­la kau­pun­kia ja ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­sa – Tällä vii­kol­la jo 35 tar­tun­taa

09.07.2021 15:39 17
Tilaajille
"Tilanne ei ole hallinnassa" – Tornion ilmaantuvuusluku on 149 eli lähestyy syksyn ennätyksiä

"Ti­lan­ne ei ole hal­lin­nas­sa" – Tornion il­maan­tu­vuus­lu­ku on 149 eli lä­hes­tyy syksyn en­nä­tyk­siä

26.04.2021 18:33 1
Tilaajille
Raumon koulu on kiinni maanantaina – Tornion sivistystoimessa selvitetään miten yläkoulun opetus saadaan järjestettyä

Raumon koulu on kiinni maa­nan­tai­na – Tornion si­vis­tys­toi­mes­sa sel­vi­te­tään miten ylä­kou­lun opetus saadaan jär­jes­tet­tyä

23.04.2021 14:37
Tilaajille

Levi Spa -kyl­py­läs­sä Kit­ti­läs­sä mah­dol­li­nen jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tors­tai­na

21.03.2021 13:48
Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa –mahdollinen joukkoaltistuminen SantaSportin ravintolassa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa –mah­dol­li­nen jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen San­taS­por­tin ra­vin­to­las­sa

22.12.2020 15:33
Tilaajille
Jumalanpalveluksessa on voinut altistua koronalle Sallassa

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le Sal­las­sa

08.12.2020 17:11
Tilaajille